แจ้งเบาะแสการทุจริต / ข้อร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการทุจริต / ข้อร้องเรียน

สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้ที่ audit_com@auct.co.th หรือกรอกข้อมูลตามด้านล่าง

กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ
กรุณากรอกข้อมูล นามสกุล
กรุณากรอกข้อมูล อีเมล
กรุณากรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกข้อมูล ประเด็นการทุจริต / ข้อร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูล คำถาม / ความเห็นอื่น ๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้
(ส่งถึง audit_com@auct.co.th)