คำถามที่พบบ่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 90 โดยแบ่งจ่ายปีละ 2 ครั้ง

ปัจจุบันลูกค้ารายย่อยยังคงมีไม่มากนัก ผู้ประมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นพ่อค้ารถมือสอง

เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน