เติบโตแบบยั่งยืน ไปพร้อมกับเรา
"เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญ"

รถยนต์และยานพาหนะ

สินค้าแบรนด์เนม

อสังหาริมทรัพย์

บริการจัดประมูลนอกสถานที่

เราคือใคร ?

บริษัทสหการประมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการประมูลมามากกว่า 30 ปี นอกจากประสบการณ์อันยาวนานที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯยังให้บริการทางการประมูลที่ครบวงจรเต็มรูปแบบ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าและบริการเพื่อให้ ผู้ซื้อและผู้ขายได้ราคาที่เหมาะสม ด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

บมจ.สหการประมูล ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี เป็นธุรกิจประมูลแห่งแรกของประเทศไทย

ผู้ดำเนินธุรกิจแบบเปิด (Open Auction) แห่งแรกของประเทศไทย

ศูนย์กลางการซื้อขายที่ยุติธรรมและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

ธุรกิจประมูลที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุด

หนึ่งเดียวใน Listed Company ในตลาดหลักทรัพย์

พันธกิจ

พันธกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้ :

01

ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

02

มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น

03

สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

04

ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่าของเรา

การเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลที่โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและซื่อตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จให้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายด้วยความยุติธรรมสอดคล้องกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ความสำเร็จของคุณ คือ ความภาคภูมิใจของเรา”.

นายวรัญญู ศิลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประมูลของเรา

เราภาคภูมิใจที่ได้มอบบริการให้ท่าน

1500+

จำนวนรอบการประมูลทั้ง 32 สาขา

54000+

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล

100000+

จำนวนรถที่เตรียมพร้อมประมูล