สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 16-02-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140S Narrow +SG270 - 19 89 ส้ม ตฆ-5338 สุโขทัย 10/01/2566 140,000 0
V 002 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 - 18 335 ส้ม ตง-1060 กำแพงเพชร 17/12/2565 140,000 0
V 003 KUBOTA B2440S +DP203B+SD132 - 20 61 ส้ม 1ตฐ-5227 กรุงเทพมหานคร 25/11/2565 210,000 0
V 004 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 657 ส้ม ตฆ-2193 สระแก้ว 17/12/2565 194,000 0
V 005 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270S - 18 517 ส้ม ตค-9013 สุพรรณบุรี 20/03/2565 194,000 0
V 006 KUBOTA B2740S +DH205B+RX85B2+SD132 - 19 571 ส้ม ตค-9394 กาญจนบุรี 17/06/2565 230,000 0
V 007 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270 18 531 ส้ม ตง-5323 นครสวรรค์ 09/02/2566 214,000 0
V 008 KUBOTA B2740S +SG270+SLR110H+SFG 19 120 ส้ม ตง-9497 นครสวรรค์ 19/12/2565 230,000 0
V 009 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 19 546 ส้ม ตค-7882 ชลบุรี 10/05/2565 270,000 0
V 010 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+RX165E - 19 669 ส้ม ตฆ-5198 สุโขทัย 13/11/2565 290,000 0
V 011 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+SX135 - 20 1,039 ส้ม ตค-5200 จันทบุรี 21/08/2565 260,000 0
V 012 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D - 19 1,765 ส้ม ตง-7055 เพชรบูรณ์ 04/12/2565 230,000 0
V 013 KUBOTA L3218DT +FD144D - 20 534 ส้ม ตง-9259 ลพบุรี 18/06/2565 260,000 0
V 014 KUBOTA L3218DT +RX165E+SD142 - 19 689 ส้ม ตฆ-360 สุพรรณบุรี 21/01/2566 250,000 0
V 015 KUBOTA L3218DT KIS +FD144D - 20 57 ส้ม 1ตฐ-1475 กรุงเทพมหานคร 02/09/2565 270,000 0
V 016 KUBOTA L3218DT KIS +FD144D - 20 1,192 ส้ม ตค-7402 สระบุรี 09/04/2565 240,000 0
V 017 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+RX165E - 18 3,543 ส้ม ตค-3780 น่าน 27/03/2565 210,000 0
**หมายเหตุ ขายคู่รายการที่ V18
V 018 KUBOTA - SD142 20 ส้ม XX-1027 - 20,000 0
**หมายเหตุ ขายคู่รายการที่ V17 |ไม่ต้องจดทะเบียน ไม่เก็บค่า ดนก.
V 019 KUBOTA L3218DT +FD144D+SX135 - 18 810 ส้ม ตค-3958 จันทบุรี 13/02/2566 252,000 0
V 020 KUBOTA L3608 SP +SD160 - 16 1,940 ส้ม ตฆ-9656 เพชรบูรณ์ 28/01/2563 216,000 0
V 021 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E - 19 776 ้ส้ม ตค-1688 สิงห์บุรี 13/12/2565 320,000 0
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 2,198 ส้ม ตฆ-161 พิจิตร 14/04/2565 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX175E - 19 1,724 ส้ม ตง-8656 นครสวรรค์ 26/06/2565 330,000 0
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 609 ส้ม ตค-8349 อุตรดิตถ์ 13/03/2565 370,000 0
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 741 ส้ม ตง-7934 นครสวรรค์ 13/03/2565 360,000 0
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 2,239 ส้ม ตค-4109 แพร่ 17/10/2565 320,000 0
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 1,843 ส้ม ตง-8232 นครสวรรค์ 24/04/2565 320,000 0
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162 - 19 708 ส้ม ตง-2693 กำแพงเพชร 22/11/2565 334,000 0
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+SD162+FG182 - 18 1,390 ส้ม ตง-1090 กำแพงเพชร 21/12/2565 280,000 0
V 030 KUBOTA L4018DT +FD164E - 17 2,549 ส้ม 1ตฐ-3716 กรุงเทพมหานคร 11/08/2565 220,000 0
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 031 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F - 20 2,385 ส้ม ตฆ-6129 พิษณุโลก 05/03/2566 250,000 0
V 032 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E-S - 19 3,479 ส้ม ตง-8238 ลพบุรี 19/07/2565 270,000 0
V 033 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F - 19 1,363 ส้ม ตค-6926 สระบุรี 23/05/2565 300,000 0
V 034 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,632 ส้ม ตค-7807 อุทัยธานี 08/07/2565 310,000 0
V 035 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,660 ส้ม ตค-1567 สิงห์บุรี 05/04/2565 310,000 0
V 036 KUBOTA L4018DT +SD162 - 20 1,577 ส้ม ตง-7519 เพชรบูรณ์ 24/03/2565 270,000 0
V 037 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E-S - 20 803 ส้ม ตง-9447 ลพบุรี 31/07/2565 330,000 0
V 038 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 1,248 ส้ม ตง-3212 กำแพงเพชร 30/03/2565 330,000 0
V 039 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 20 475 ส้ม ตฆ-5822 สุโขทัย 31/07/2565 370,000 0
V 040 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+SD162 - 19 1,373 ส้ม ตง-2965 กำแพงเพชร 24/01/2566 300,000 0
V 041 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy plus+FD164E - 19 2,744 ส้ม ตฆ-5056 พิษณุโลก 06/03/2565 290,000 0
V 042 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F 20 630 ส้ม ตง-8015 เพชรบูรณ์ 30/06/2565 340,000 0
V 043 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F - 20 1,747 ส้ม ตง-7674 เพชรบูรณ์ 28/04/2565 310,000 0
V 044 KUBOTA L4018DT VT +CP100F+LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) - 19 822 ส้ม ตง-8307 ลพบุรี 07/08/2565 360,000 0
V 045 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186 - 17 1,991 ส้ม ตค-3284 ฉะเชิงเทรา 08/08/2565 304,000 0
V 046 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 18 1,289 ส้ม ตง-6865 นครสวรรค์ 27/09/2565 330,000 0
V 047 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162 - 17 4,685 ส้ม ตง-3534 นครสวรรค์ 04/04/2565 230,000 0
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 048 KUBOTA L4018DTCE +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,715 ส้ม ตง-9038 ลพบุรี 12/03/2565 340,000 0
V 049 KUBOTA L4018SP KIS+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 60 ส้ม ตฆ-6075 สุโขทัย 27/10/2565 380,000 0
V 050 KUBOTA L5018DT - 18 4,011 ส้ม ตค-8636 พิจิตร 13/03/2565 290,000 0
V 051 KUBOTA L5018DT - 18 1,411 ส้ม ตค-1305 อ่างทอง 05/11/2565 350,000 0
V 052 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F - 19 1,589 ส้ม 1ตญ-1068 กรุงเทพมหานคร 25/03/2565 420,000 0
V 053 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 20 1,513 ส้ม ตฆ-4237 สระแก้ว 02/07/2565 440,000 0
V 054 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 19 1,792 ส้ม ตค-9263 กาญจนบุรี 11/04/2565 430,000 0
V 055 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 19 ชำรุด ส้ม ตง-8209 ลพบุรี 11/07/2565 340,000 0
V 056 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 19 3,816 ส้ม ตง-8167 นครสวรรค์ 10/04/2565 370,000 0
V 057 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 2,227 ส้ม ตฆ-4796 สุโขทัย 20/06/2565 400,000 0
V 058 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 2,365 ส้ม ตง-1978 กำแพงเพชร 18/06/2565 420,000 0
V 059 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,161 ส้ม ตฆ-4723 สุโขทัย 28/05/2565 440,000 0
V 060 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 2,886 ส้ม ตง-8984 นครสวรรค์ 29/08/2565 370,000 0
V 061 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,910 ส้ม ตง-2054 กำแพงเพชร 05/07/2565 430,000 0
V 062 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX193F+SD182+FG182 - 20 393 ส้ม ตค-5130 ชัยนาท 22/06/2565 440,000 0
V 063 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 20 1,075 ส้ม ตฆ-6087 พิษณุโลก 12/02/2566 370,000 0
V 064 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 19 2,117 ส้ม ตฆ-155 สุพรรณบุรี 03/09/2565 360,000 0
V 065 KUBOTA L5018DT KIS +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 1,319 ส้ม ตง-7444 เพชรบูรณ์ 10/03/2565 440,000 0
V 066 KUBOTA L5018DT KIS +FD186F+RX183F - 20 872 ส้ม ตค-3420 พระนครศรีอยุธยา 16/07/2565 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
V 067 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 2,518 ส้ม ตง-5303 เพชรบูรณ์ 16/01/2566 370,000 0
V 068 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F - 20 583 ส้ม ตง-7448 เพชรบูรณ์ 10/03/2565 390,000 0
V 069 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 2,401 ส้ม ตง-3108 เพชรบูรณ์ 10/01/2566 370,000 0
V 070 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 18 3,082 ส้ม ตค-3985 น่าน 07/08/2565 370,000 0
V 071 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 3,364 ส้ม ตค-9252 สุพรรณบุรี 26/06/2565 360,000 0
V 072 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 18 2,593 ส้ม ตค-6207 สระบุรี 20/04/2565 370,000 0
V 073 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) - 18 3,097 ส้ม ตค-6667 สระบุรี 20/12/2565 360,000 0
V 074 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 มาตรฐาน (L5018) - 19 1,542 ส้ม ตฆ-5609 พิษณุโลก 21/08/2565 410,000 0
V 075 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 512 ส้ม ตค-4455 แพร่ 27/10/2565 470,000 0
V 076 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 20 640 ส้ม ตฆ-821 สุพรรณบุรี 10/11/2565 460,000 0
V 077 KUBOTA MU4902 +DH247H+DP243H+FD190 - 20 527 ส้ม ตค-7597 สระบุรี 13/08/2565 510,000 0
V 078 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 19 995 ส้ม ตค-2421 พัทลุง 28/08/2565 450,000 0
V 079 KUBOTA M6040 +DH247H+FD202H - 20 345 ส้ม ตค-1582 อ่างทอง 18/01/2566 676,000 0
V 080 KUBOTA M6040 +DH247H+FD202H+RX220G - 19 1,699 ส้ม ตฆ-4990 สุโขทัย 07/08/2565 654,000 0
V 081 KUBOTA M6040SU-High Lug +DH247H+FD202H+RX220H - 20 1,747 ส้ม ตค-9972 กาญจนบุรี 12/03/2565 550,000 0
V 082 KUBOTA M6040SU-High Lug +DH247H+FD202H+RX220H - 18 4,182 ส้ม ตฆ-3840 สุโขทัย 17/07/2565 440,000 0
V 083 KUBOTA M7040DT +FD206J - 15 1,832 ส้ม ตค-3247 ตาก 11/05/2562 490,000 0
V 084 KUBOTA M8540DTH +FD210L - 18 1,338 ส้ม ตฆ-4781 พิษณุโลก 20/12/2563 720,000 0
V 085 KUBOTA M8540DTH +FD210L - 20 1,888 ส้ม ตฆ-220 กาญจนบุรี 31/08/2565 772,000 0
V 086 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L - 18 2,744 ส้ม ตค-4459 ชัยนาท 12/10/2565 738,000 0
V 087 KUBOTA M108S +DH268N+FD240NT - 20 998 ส้ม ตฆ-5728 สุโขทัย 24/06/2565 850,000 0
V 088 KUBOTA M108S +DH268N+FD240NT 17 466 ส้ม ตค-8754 สุพรรณบุรี 05/10/2564 780,000 0
V 089 KUBOTA DC-70G Plus 19 1,060 ส้ม-ขาว 1ตญ-4034 กรุงเทพมหานคร 14/06/2565 420,000 0
V 090 KUBOTA DC-70G PLUS CABIN - 20 749 ส้ม-ขาว ตฆ-7018 พิษณุโลก 26/11/2565 496,000 0
V 091 KUBOTA DC-105X +CornKit CK105 19 2,911 ส้ม-ขาว 1ตญ-895 กรุงเทพมหานคร 20/03/2565 290,000 0
V 092 KUBOTA DC-105X +CornKit CK105 - 19 1,669 ส้ม-ขาว 1ตญ-7791 กรุงเทพมหานคร 18/09/2565 450,000 0
V 093 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 476 ส้ม 1ตฎ-1036 กรุงเทพมหานคร 04/12/2564 520,000 0
V 094 KUBOTA KX91-3SX KIS - 20 1,500 ส้ม ตง-3266 ชัยภูมิ 25/05/2564 450,000 0
V 095 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 2,339 ส้ม 1ตญ-8340 กรุงเทพมหานคร 02/10/2564 424,000 0
V 096 KUBOTA KX91-3SX + EHB03-NA - 19 2,157 ส้ม 1ตญ-1119 กรุงเทพมหานคร 27/03/2565 466,000 0
V 097 KUBOTA KX91-3SX - 18 4,272 ส้ม 1ตฌ-9202 กรุงเทพมหานคร 30/01/2565 360,000 0
V 098 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 19 4,959 ส้ม 1ตญ-172 กรุงเทพมหานคร 27/02/2565 350,000 0
V 099 KUBOTA U15-3 - 19 4 ส้ม 1ตญ-3634 กรุงเทพมหานคร 06/06/2564 260,000 0
V 100 KUBOTA U35 +EHB03-NA - 19 2,936 ส้ม 1ตญ-37 กรุงเทพมหานคร 26/02/2565 386,000 0
V 101 KUBOTA U55 Cabin - 20 1,079 ส้ม ตค-2445 เพชรบุรี 08/04/2564 700,000 0
V 102 KUBOTA U55 Cabin - 18 5,188 ส้ม 1ตฌ-3996 กรุงเทพมหานคร 19/09/2564 400,000 0
V 103 KUBOTA U55 Cabin KIS - 21 282 ส้ม ตฆ-581 พิจิตร 22/01/2565 790,000 0
V 104 KUBOTA U55 CANOPY KIS+EHB05-NA - 20 1,301 ส้ม 1ตฎ-4927 กรุงเทพมหานคร 25/03/2565 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล