สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 16-06-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140S Narrow +SG270 - 18 1,200 ส้ม ตง-6007 นครสวรรค์ 23/05/2565 110,000 0
**หมายเหตุ B2140S Narrow+SG270
V 002 KUBOTA B2440S +DP203B+SG270 - 19 423 ส้ม ตค-4540 ปราจีนบุรี 03/12/2564 140,000 0
**หมายเหตุ B2440S+DP203B+SG270
V 003 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 - 18 97 ส้ม ตฆ-1454 สระแก้ว 27/04/2565 210,000 0
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 004 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 - 19 201 ส้ม ตฆ-3240 สระแก้ว 26/08/2564 200,000 0
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 005 KUBOTA B2440S +SG270 - 18 38 ส้ม ตค-4561 ชัยนาท 26/12/2564 190,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 006 KUBOTA B2440S +SG270 - 19 258 ส้ม ตง-8102 นครสวรรค์ 03/04/2565 190,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 007 KUBOTA B2440S +SG270+SLR110H - 18 116 ส้ม ตฆ-2612 สระแก้ว 28/02/2565 210,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270+SLR110H
V 008 KUBOTA B2440S +SG270+SLR110H+SFG - 19 461 ส้ม ตง-1357 กำแพงเพชร 11/02/2565 200,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270+SLR110H+SFG
V 009 KUBOTA B2740S +DP203B - 20 277 ส้ม ตค-4743 ปราจีนบุรี 09/07/2564 210,000 0
**หมายเหตุ B2740S+DP203B
V 010 KUBOTA B2740S +DP203B+RX85B2+SG270 - 19 403 ส้ม ตง-8471 ลพบุรี 26/09/2564 230,000 0
**หมายเหตุ B2740S+DP203B+RX85B2+SG270
V 011 KUBOTA L3218DT +DH225C-H - 19 531 ส้ม ตง-8402 นครสวรรค์ 23/05/2565 250,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H
V 012 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D - 19 904 ส้ม ตค-7623 อุทัยธานี 14/02/2565 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 013 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D - 18 638 ส้ม ตฆ-2275 สระแก้ว 25/12/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 014 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+RX165E - 19 228 ส้ม ตค-9739 พิจิตร 23/07/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D+RX165E
V 015 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+RX165E+SD142 - 18 1,036 ส้ม ตง-838 กำแพงเพชร 02/11/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+RX165E+SD142
V 016 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D - 18 783 ส้ม ตค-4361 จันทบุรี 28/01/2565 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus+FD144D
V 017 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D - 19 555 ส้ม ตต-5810 นครราชสีมา 19/12/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus+FD144D
V 018 KUBOTA L3218DT +FD144D - 19 376 ส้ม ตค-3996 ระยอง 23/07/2564 260,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+FD144D
V 019 KUBOTA L3218DT +FD144D - 19 1,164 ส้ม ตค-6732 สระบุรี 01/02/2565 240,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+FD144D
V 020 KUBOTA L3608 SP +FD163E - 16 1,883 ส้ม 1ตจ-1338 กรุงเทพมหานคร 19/04/2565 100,000 0
**หมายเหตุ L3608 SP+FD163E
V 021 KUBOTA L3608DT +DH226D-H+RX163E-S - 09 4,672 ส้ม ตค-2707 กาญจนบุรี 08/11/2562 190,000 0
**หมายเหตุ L3608DT+DH226D-H+RX163E-S|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 022 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E - 20 426 ส้ม ตง-9762 นครสวรรค์ 13/02/2565 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT KIS+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 023 KUBOTA L4018 KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E - 20 734 ส้ม ตง-3090 กำแพงเพชร 21/02/2565 390,000 0
**หมายเหตุ L4018 KIS+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 024 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 68 ส้ม ตฆ-5614 สุโขทัย 28/05/2565 420,000 0
**หมายเหตุ L4018DT KIS+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 025 KUBOTA L4018DT KIS +FD164E+FG186F+RX165E+ล้อเหล็ก 2 ข้าง - 20 276 ส้ม ตค-2696 นครปฐม 18/08/2564 380,000 0
**หมายเหตุ L4018DT KIS+FD164E+FG186F+RX165E+ล้อเหล็ก 2 ข้าง
V 026 KUBOTA L4018DT - 19 10 ส้ม 1ตฎ-1798 กรุงเทพมหานคร 25/12/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT
V 027 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F - 18 1,151 ส้ม ตค-4156 น่าน 23/01/2565 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F
V 028 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F - 19 974 ส้ม ตง-6520 เพชรบูรณ์ 23/07/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+FD164E+FG186F
V 029 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F+RX165E - 19 785 ส้ม ตง-6198 เพชรบูรณ์ 28/05/2565 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+FD164E+FG186F+RX165E
V 030 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F+SX135 - 19 583 ส้ม 1ตญ-8077 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+FD164E+FG186F+SX135
V 031 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+SF440 Pro - 19 1,170 ส้ม 1ตฎ-1753 กรุงเทพมหานคร 25/12/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+FD164E+SF440 Pro
V 032 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 - 18 954 ส้ม ตค-6443 สระบุรี 16/08/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 033 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 18 1,357 ส้ม ตง-7424 ลพบุรี 24/01/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH225E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 034 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 72 ส้ม ตค-4868 จันทบุรี 31/01/2565 390,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 035 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 - 18 1,907 ส้ม ตฆ-3649 พิษณุโลก 14/02/2565 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 036 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 - 18 1,156 ส้ม ตฆ-4028 พิษณุโลก 24/05/2565 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 037 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 764 ส้ม ตง-2243 กำแพงเพชร 09/08/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 038 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 - 18 2,774 ส้ม ตฆ-1429 สระแก้ว 25/04/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 039 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 684 ส้ม ตง-2485 กำแพงเพชร 11/10/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 040 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E - 18 1,951 ส้ม 1ตฌ-2033 กรุงเทพมหานคร 02/08/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 041 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 871 ส้ม ตฆ-3411 พิษณุโลก 24/04/2565 390,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 042 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 429 ส้ม ตฆ-3062 เชียงราย 16/12/2564 390,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 043 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 18 548 ส้ม ตฆ-2191 สระแก้ว 17/12/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 044 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX175E - 19 664 ส้ม ตง-7938 นครสวรรค์ 13/03/2565 390,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX175E
V 045 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 19 873 ส้ม ตค-9504 พิจิตร 10/04/2565 380,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 046 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E - 19 826 ส้ม ตง-2626 กำแพงเพชร 15/11/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+RX165E
V 047 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E-S - 19 935 ส้ม ตง-7883 ลพบุรี 02/05/2565 380,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E-S
V 048 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E - 18 1,514 ส้ม ตค-4214 ชัยนาท 26/04/2565 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+RX165E
V 049 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162 - 17 1,576 ส้ม ตง-4589 นครสวรรค์ 26/09/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162
V 050 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 - 19 1,941 ส้ม ตง-1436 กำแพงเพชร 01/03/2565 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182
V 051 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+SD162 - 19 500 ส้ม ตง-2880 กำแพงเพชร 13/01/2565 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+SD162
V 052 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F 18 2,030 ส้ม ตค-7503 อุทัยธานี 24/12/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F
V 053 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F - 18 262 ส้ม ตค-7527 อุทัยธานี 10/01/2565 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F
V 054 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F - 19 1,002 ส้ม ตค-2645 ลำปาง 12/07/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F
V 055 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F - 18 796 ส้ม ตค-7491 อุทัยธานี 24/12/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F
V 056 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E-S - 19 1,072 ส้ม ตค-2689 ลำปาง 02/08/2564 380,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E-S
V 057 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+SD162+FG182 - 18 1,126 ส้ม ตค-7448 อุทัยธานี 04/12/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+SD162+FG182
V 058 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 1,216 ส้ม ตฆ-153 สุพรรณบุรี 03/09/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 059 KUBOTA L4018DT +RX165E - 19 366 ส้ม ตค-7047 สระบุรี 02/08/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E
V 060 KUBOTA L4018DT +SD162+FG182 - 18 1,747 ส้ม ตง-3300 เพชรบูรณ์ 13/02/2565 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+SD162+FG182
V 061 KUBOTA L4018DTCE ช้างศึก+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX175E 19 254 ส้ม ตง-9169 นครสวรรค์ 09/10/2564 400,000 0
**หมายเหตุ L4018DTCE ช้างศึก+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX175E
V 062 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+SF440+เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 ) - 18 2,223 ส้ม ตง-3308 เพชรบูรณ์ 13/02/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+SF440+เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 )
V 063 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,214 ส้ม ตค-3859 แพร่ 18/01/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 064 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,071 ส้ม ตค-4751 ตาก 30/11/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 065 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,255 ส้ม 1ตช-6598 กรุงเทพมหานคร 28/02/2565 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 066 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,317 ส้ม ตง-6508 นครสวรรค์ 01/08/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 067 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,639 ส้ม ตค-4497 นครศรีธรรมราช 03/12/2563 390,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ |L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 068 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,614 ส้ม ตค-3785 แพร่ 07/11/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 069 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus - 19 492 ส้ม ตง-6841 เพชรบูรณ์ 22/10/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DP224F-Heavy Plus
V 070 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 805 ส้ม ตฆ-5983 พิษณุโลก 08/01/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 071 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+RX183F - 18 1,044 ส้ม ตฆ-3834 พิษณุโลก 17/04/2565 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+FD186F+FG186F+RX183F
V 072 KUBOTA L5018DT +CP100F+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,427 ส้ม ตค-9691 กาญจนบุรี 17/10/2564 470,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+CP100F+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 073 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+RX183F+SD182H+FG182H+ล้อเหล็ก 2 ข้าง - 18 1,445 ส้ม 1ตฌ-2620 กรุงเทพมหานคร 14/08/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+RX183F+SD182H+FG182H+ล้อเหล็ก 2 ข้าง
V 074 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 18 543 ส้ม ตฆ-4719 พิษณุโลก 06/12/2564 470,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 075 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 2,522 ส้ม ตค-4260 ปราจีนบุรี 30/01/2565 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 076 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 2,993 ส้ม ตค-4207 ปราจีนบุรี 04/12/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 077 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 18 1,810 ส้ม ตค-4242 ปราจีนบุรี 14/01/2565 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 078 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,713 ส้ม ตฆ-4658 สุโขทัย 10/05/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 079 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 989 ส้ม ตง-7461 นครสวรรค์ 04/01/2565 480,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 080 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,960 ส้ม 1ตญ-3331 กรุงเทพมหานคร 29/05/2565 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 081 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 2,135 ส้ม ตค-9473 พิจิตร 19/03/2565 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 082 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,915 ส้ม ตค-8461 อุตรดิตถ์ 23/05/2565 470,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 083 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S - 19 453 ส้ม ตฆ-79 สุพรรณบุรี 31/07/2564 500,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 084 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145 - 20 486 ส้ม 1ตฎ-7044 กรุงเทพมหานคร 04/06/2565 480,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145
V 085 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F - 18 894 ส้ม ตฆ-2198 เชียงราย 25/12/2564 480,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 086 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F-S+SD182 - 19 937 ส้ม ตฆ-186 สุพรรณบุรี 17/09/2564 480,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+RX183F-S+SD182
V 087 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 18 1,175 ส้ม ตค-7393 อุทัยธานี 29/10/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 088 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+SX145 - 19 1,672 ส้ม 1ตฎ-3162 กรุงเทพมหานคร 07/02/2565 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+SX145
V 089 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 17 3,485 ส้ม 1ตฐ-4838 กรุงเทพมหานคร 13/06/2565 380,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 090 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 19 1,452 ส้ม ตค-9502 กาญจนบุรี 02/08/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 091 KUBOTA MU5501DT +DH266JW+FD203G - 17 2,064 ส้ม 1ตฎ-334 กรุงเทพมหานคร 15/12/2564 490,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DH266JW+FD203G
V 092 KUBOTA M7040DT - 18 1,802 ส้ม ตฆ-9464 กำแพงเพชร 01/02/2565 530,000 0
**หมายเหตุ M7040DT
V 093 KUBOTA M7040DT +FD206J - 19 1,247 ส้ม 1ตฎ-2865 กรุงเทพมหานคร 30/01/2565 550,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+FD206J
V 094 KUBOTA M7040DT +FD206J - 17 1,434 ส้ม ตค-6947 อุตรดิตถ์ 01/02/2565 540,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+FD206J
V 095 KUBOTA M8540DTH +FD210L - 20 1,070 ส้ม 1ตฎ-4126 กรุงเทพมหานคร 04/03/2565 780,000 0
**หมายเหตุ M8540DTH+FD210L
V 096 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L - 14 2,101 ส้ม ตฆ-311 พิษณุโลก 05/11/2561 620,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 097 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L+SP920 - 19 2,159 ส้ม ตง-1331 กำแพงเพชร 11/02/2565 760,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+FD210L+SP920
V 098 KUBOTA KX91-3S2 - 16 3,023 ส้ม 1ตจ-8945 กรุงเทพมหานคร 02/11/2562 350,000 0
**หมายเหตุ KX91-3S2
V 099 KUBOTA KX91-3SX - 18 4,988 ส้ม 1ตฌ-424 กรุงเทพมหานคร 13/06/2564 420,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX
V 100 KUBOTA KX91-3SX - 18 3,128 ส้ม 1ตฌ-3818 กรุงเทพมหานคร 12/09/2564 450,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX
V 101 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 1,266 ส้ม 1ตญ-8327 กรุงเทพมหานคร 02/10/2564 500,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX KIS
V 102 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 1,965 ส้ม 1ตญ-7656 กรุงเทพมหานคร 11/09/2564 490,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX KIS
V 103 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 18 1,136 ส้ม ตค-3518 ฉะเชิงเทรา 08/06/2564 486,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX (ตู้แอร์)
V 104 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 19 1,507 ส้ม ตค-9620 กาญจนบุรี 06/09/2564 520,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX(ตู้แอร์)
V 105 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 19 2,079 ส้ม 1ตญ-6962 กรุงเทพมหานคร 21/08/2564 500,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX(ตู้แอร์)
V 106 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 19 2,948 ส้ม 1ตญ-3743 กรุงเทพมหานคร 07/06/2564 480,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX(ตู้แอร์)
V 107 KUBOTA KX91-3SX +EHB03-NA - 18 1,840 ส้ม ตฆ-4735 พิษณุโลก 12/12/2564 530,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX+EHB03-NA
V 108 KUBOTA U55 Cabin - 19 1,493 ส้ม 1ตฎ-1662 กรุงเทพมหานคร 23/12/2564 700,000 0
**หมายเหตุ U55 Cabin
V 109 KUBOTA U15-3 - 16 - ส้ม 1ตช-3727 กรุงเทพมหานคร 07/04/2565 200,000 7% 0