สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 14-04-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 19 110 ส้ม ตฆ-5657 พิษณุโลก 11/09/2564 140,000 0
**หมายเหตุ B2140S Narrow+RX80A2+SG270
V 002 KUBOTA B2440 +RX85B 14 1,501 ส้ม ตค-6990 สุพรรณบุรี 06/01/2565 120,000 0
**หมายเหตุ B2440+RX85B
V 003 KUBOTA B2440 +SG247 17 344 ส้ม ตง-5090 ลพบุรี 21/04/2565 175,000 0
**หมายเหตุ B2440+SG247
V 004 KUBOTA B2440 +SG247 14 1,126 ส้ม ตค-4269 สระบุรี 05/06/2562 120,000 0
**หมายเหตุ B2440+SG247
V 005 KUBOTA B2440 +SG247 17 523 ส้ม ตค-3834 ชัยนาท 28/04/2565 175,000 0
**หมายเหตุ B2440+SG247
V 006 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 16 922 ส้ม ตค-6270 อุทัยธานี 29/07/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|B2440+SG247+RX85B
V 007 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 15 1,337 ส้ม ตค-8672 สระแก้ว 04/06/2564 130,000 0
**หมายเหตุ B2440+SG247+RX85B
V 008 KUBOTA B2440 +SG248+RX85B+SD131 16 761 ส้ม ตค-7670 กาญจนบุรี 06/10/2564 190,000 0
**หมายเหตุ B2440+SG248+RX85B+SD131
V 009 KUBOTA B2440S +DH205B+RX85B2+SG270 19 146 ส้ม ตง-9555 นครสวรรค์ 25/12/2564 210,000 0
**หมายเหตุ B2440S+DH205B+RX85B2+SG270
V 010 KUBOTA B2440S +DP203B 19 315 ส้ม ตค-4064 ฉะเชิงเทรา 27/12/1107 180,000 0
**หมายเหตุ B2440S+DP203B
V 011 KUBOTA B2440S +SG270 17 413 ส้ม ตค-1993 เพชรบุรี 19/12/2564 176,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 012 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270S 18 823 ส้ม ตฆ-1783 สระแก้ว 23/07/2564 200,000 0
**หมายเหตุ B2740S+RX85B2+SG270S
V 013 KUBOTA L3218DT 19 880 ส้ม ตง-7723 ลพบุรี 28/03/2565 220,000 0
**หมายเหตุ L3218DT
V 014 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 19 912 ส้ม ตง-8172 นครสวรรค์ 10/04/2565 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 015 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 18 789 ส้ม ตค-4307 จันทบุรี 06/12/2564 260,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 016 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+RX165E 19 408 ส้ม ตง-2831 กำแพงเพชร 20/12/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D+RX165E
V 017 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+RX165E+SD142 19 1,227 ส้ม ตฆ-2840 สระแก้ว 03/05/2565 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus+RX165E+SD142
V 018 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+SD142 18 712 ส้ม ตง-7332 ลพบุรี 27/12/2564 260,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus+SD142
V 019 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus 17 1,617 ส้ม ตง-5050 นครสวรรค์ 28/12/2564 220,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus
V 020 KUBOTA L4018DT 18 1,799 ส้ม ตค-2259 พัทลุง 11/10/2564 260,000 0
**หมายเหตุ L4018DT
V 021 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 204 ส้ม ตฆ-30 พิจิตร 21/01/2565 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 518 ส้ม ตค-9911 พิจิตร 12/11/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 1,901 ส้ม ตค-5043 ตาก 19/06/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 19 1,109 ส้ม ตฆ-2554 เชียงราย 04/06/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+SD162 19 440 ส้ม ตง-8805 นครสวรรค์ 24/07/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+SD162
V 026 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F 19 1,298 ส้ม 1ตญ-7011 กรุงเทพมหานคร 21/08/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F
V 027 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F 18 418 ส้ม ตง-7586 ลพบุรี 21/02/2565 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F
V 028 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F 18 873 ส้ม ตง-4940 เพชรบูรณ์ 13/11/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F
V 029 KUBOTA L4018DT +FD164E 18 1,835 ส้ม ตค-7470 อุทัยธานี 18/12/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E
V 030 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162 19 605 ส้ม ตง-8793 ลพบุรี 09/01/2565 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E+SD162
V 031 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162+FG182 18 828 ส้ม ตง-7894 ลพบุรี 02/05/2565 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E+SD162+FG182
V 032 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 19 621 ส้ม ตค-8064 อุทัยธานี 26/12/2564 380,000 0
**หมายเหตุ L4018DT KIS+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 033 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 1,856 ส้ม ตง-2163 เพชรบูรณ์ 20/06/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 034 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 18 1,063 ส้ม ตง-4373 เพชรบูรณ์ 02/08/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 035 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 2,705 ส้ม ตค-7116 อุทัยธานี 05/04/2565 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 036 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX175E 17 2,182 ส้ม ตง-4127 นครสวรรค์ 21/06/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+RX175E
V 037 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+SD162 18 1,464 ส้ม ตง-271 กำแพงเพชร 29/06/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+SD162
V 038 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186 18 1,381 ส้ม ตง-3677 เพชรบูรณ์ 24/04/2565 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186
V 039 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 19 862 ส้ม ตฆ-3120 สระแก้ว 10/07/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 040 KUBOTA L4018DT +LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) 18 455 ส้ม ตค-6179 สระบุรี 16/03/2565 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018)
V 041 KUBOTA L4018DTCE +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 19 1,044 ส้ม ตฆ-5860 พิษณุโลก 25/11/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DTCE+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 042 KUBOTA L5018 KIS +LA588T-1 มาตรฐาน (L5018) 19 585 ส้ม ตค-7908 อุทัยธานี 19/08/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018 KIS+LA588T-1 มาตรฐาน (L5018)
V 043 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 19 833 ส้ม ตง-7748 นครสวรรค์ 12/02/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 044 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 19 720 ส้ม ตค-4570 ปราจีนบุรี 10/01/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 045 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 19 1,244 ส้ม ตค-3899 แพร่ 13/02/2565 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 046 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 619 ส้ม ตฆ-2533 สระแก้ว 15/02/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 047 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 924 ส้ม ตฆ-2739 เชียงราย 24/07/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 048 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F+SD182+FG182 19 985 ส้ม ตฆ-2369 เชียงราย 27/02/2565 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+RX183F+SD182+FG182
V 049 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S 19 1,800 ส้ม ตค-2428 นครปฐม 13/03/2565 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 050 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+RZ180+SD182H+FG182H 19 862 ส้ม ตค-9775 สุพรรณบุรี 05/03/2565 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus+RZ180+SD182H+FG182H
V 051 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F-S 19 930 ส้ม ตค-9591 กาญจนบุรี 02/09/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 052 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 19 1,569 ส้ม ตฆ-3035 สระแก้ว 18/06/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 053 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 19 637 ส้ม ตง-2541 กำแพงเพชร 28/10/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 054 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+SX145 19 191 ส้ม ตค-6684 เชียงใหม่ 25/02/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+FD186F+FG186F+SX145
V 055 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+SX145+RZ180 18 3,211 ส้ม ตค-6506 เชียงใหม่ 11/10/2564 400,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+FD186F+FG186F+SX145+RZ180
V 056 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 2,248 ส้ม ตฆ-3615 พิษณุโลก 31/01/2565 410,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 057 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 2,029 ส้ม ตง-413 กำแพงเพชร 06/08/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 058 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 2,116 ส้ม ตฆ-3678 สุโขทัย 13/06/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 059 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 2,643 ส้ม 1ตช-5264 กรุงเทพมหานคร 24/01/2565 400,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 060 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 18 1,051 ส้ม ตง-6470 นครสวรรค์ 25/07/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 061 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 17 4,679 ส้ม ตค-8027 พิจิตร 24/05/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 062 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 4,420 ส้ม ตค-6443 อุทัยธานี 22/12/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 063 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 18 1,831 ส้ม ตฆ-4378 พิษณุโลก 23/08/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+RX183F
V 064 KUBOTA MU4902 +DP243H+FD190 19 1,094 ส้ม ตค-7168 สระบุรี 25/10/2564 500,000 0
**หมายเหตุ MU4902+DP243H+FD190
V 065 KUBOTA MU5501DT +DH247H+FD203G 18 3,118 ส้ม ตง-6142 นครสวรรค์ 06/06/2564 450,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DH247H+FD203G
V 066 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G 19 2,119 ส้ม ตฆ-78 สุพรรณบุรี 31/07/2564 460,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DP243H+FD203G
V 067 KUBOTA MU5501DT +DP263J+FD203G 19 793 ส้ม ตค-9827 สุพรรณบุรี 26/03/2565 520,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DP263J+FD203G
V 068 KUBOTA MU5501DT +FD203G 17 3,008 ส้ม ตง-5185 นครสวรรค์ 22/01/2565 420,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+FD203G
V 069 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 18 2,728 ส้ม ตฆ-3718 พิษณุโลก 02/03/2564 500,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+DH266JW+FD206J
V 070 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 18 2,445 ส้ม ตค-8874 กาญจนบุรี 18/10/2564 470,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+DP263J+FD206J
V 071 KUBOTA M8540DTH +DH267L+FD210L 13 4,697 ส้ม ตค-2728 สงขลา 02/01/2562 480,000 0
**หมายเหตุ M8540DTH+DH267L+FD210L
V 072 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 20 798 ส้ม 1ตฎ-8031 กรุงเทพมหานคร 01/07/2564 850,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+FD210L
V 073 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 17 5,559 ส้ม ตฆ-8887 กำแพงเพชร 22/09/2564 490,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 074 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 18 1,241 ส้ม ตง-4365 เพชรบูรณ์ 02/08/2564 790,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 075 KUBOTA DC-70G Plus 17 1,794 ส้ม-ขาว 1ตช-3545 กรุงเทพมหานคร 22/11/2563 450,000 0
**หมายเหตุ DC-70G Plus
V 076 KUBOTA KX91-3SX 18 3,160 ส้ม 1ตช-9153 กรุงเทพมหานคร 17/05/2564 460,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX
V 077 KUBOTA KX91-3SX 18 1,897 ส้ม 1ตฌ-3386 กรุงเทพมหานคร 31/08/2564 520,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX
V 078 KUBOTA KX91-3SX KIS 19 1,335 ส้ม 1ตญ-8326 กรุงเทพมหานคร 02/10/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|KX91-3SX KIS
V 079 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS 20 433 ส้ม ตฆ-6623 พิษณุโลก 31/07/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS
V 080 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) 18 3,873 ส้ม 1กฌ-6877 กรุงเทพมหานคร 28/11/2564 450,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX(ตู้แอร์)
V 081 KUBOTA U55 CANOPY 19 1,942 ส้ม 1ตญ-637 กรุงเทพมหานคร 13/03/2565 700,000 0
**หมายเหตุ U55 Canopy
V 082 KUBOTA SPW-68CM 18 1,071 ขาว-ฟ้า XX-1906 - 6,000 0
**หมายเหตุ SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%