นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-04-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140S +DH205A+SD132 19 19 60 ส้ม ตง-5291 อุดรธานี 12/07/2564 150,000 0
**หมายเหตุ +DH205A+SD132
V 002 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E 19 19 1,132 ส้ม ตง-101 ขอนแก่น 21/06/2564 360,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E
V 003 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F 19 18 823 ส้ม ตฆ-7394 ศรีสะเกษ 21/01/2565 350,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Pro + FD164E+FG186F
V 004 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E 19 19 678 ส้ม ตง-7506 อุบลราชธานี 07/11/2564 380,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E
V 005 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E 19 18 1,283 ส้ม ตฆ-7449 ศรีสะเกษ 21/01/2565 360,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E
V 006 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E 20 20 507 ส้ม ตค-5723 อำนาจเจริญ 10/06/2564 380,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E
V 007 KUBOTA L4018DT + DH226E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E 20 19 130 ส้ม ตฆ-9814 ศรีสะเกษ 18/02/2565 390,000 0
**หมายเหตุ + DH226E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E
V 008 KUBOTA L4018DT + DH226E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E 20 19 1,052 ส้ม ตฆ-9642 ศรีสะเกษ 28/01/2565 360,000 0
**หมายเหตุ + DH226E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E
V 009 KUBOTA L4018DT + DP224E-Heavy Plus2 + FD164E 19 19 704 ส้ม ตต-5111 นครราชสีมา 25/09/2564 350,000 0
**หมายเหตุ + DP224E-Heavy Plus2 + FD164E
V 010 KUBOTA L4018DT + FD164E+FG186F 20 20 545 ส้ม ตต-6951 นครราชสีมา 16/04/2565 330,000 0
**หมายเหตุ + FD164E+FG186F
V 011 KUBOTA L4018DT + LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) 19 19 196 ส้ม ตฆ-8060 สุรินทร์ 11/12/2564 360,000 0
**หมายเหตุ + LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018)
V 012 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 18 18 2,953 ส้ม ตฆ-3154 สกลนคร 08/06/2564 310,000 0
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E| หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 013 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 17 2,061 ส้ม ตฆ-2239 สกลนคร 14/09/2564 330,000 0
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 014 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 18 17 1,956 ส้ม ตง-2980 อุบลราชธานี 18/01/2563 320,000 0
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 015 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 18 826 ส้ม ตฆ-9815 ชัยภูมิ 19/07/2564 340,000 0
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 016 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) 19 18 1,351 ส้ม ตง-929 ชัยภูมิ 01/02/2565 350,000 0
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018)
V 017 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 13 13 2,349 ส้ม ตฆ-810 บุรีรัมย์ 25/11/2564 250,000 0
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 018 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F 19 18 2,264 ส้ม ตฆ-6916 สุรินทร์ 12/02/2565 420,000 0
**หมายเหตุ + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F
V 019 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 19 19 1,006 ส้ม ตฆ-2356 มหาสารคาม 26/06/2564 460,000 0
**หมายเหตุ + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F
V 020 KUBOTA L5018DT + DP224F-Heavy Plus + FD186F+FG186F 19 19 1,656 ส้ม ตง-1759 ชัยภูมิ 30/05/2564 420,000 0
**หมายเหตุ + DP224F-Heavy Plus + FD186F+FG186F
V 021 KUBOTA L5018DT + DP224F-Heavy Plus2 + FD186F+FG186F + RX183F 19 19 618 ส้ม ตค-9213 หนองบัวลำภู 25/07/2564 470,000 0
**หมายเหตุ + DP224F-Heavy Plus2 + FD186F+FG186F + RX183F
V 022 KUBOTA L5018DT + RX183F + FD186F+FG186F 18 18 1,388 ส้ม ตค-7273 หนองคาย 30/10/2564 440,000 0
**หมายเหตุ RX183F + FD186F+FG186F
V 023 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F+SGB470 (L5018) พร้อมตัวรถจากโรงงาน+ใบมีดคานล่าง 19 18 2,109 ส้ม ตฆ-3656 กาฬสินธุ์ 23/05/2564 490,000 0
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F+SGB470 (L5018) พร้อมตัวรถจากโรงงาน+ใบมีดคานล่าง
V 024 KUBOTA MU5501DT +FD203G 18 17 2,329 ส้ม ตฆ-4072 พิษณุโลก 02/06/2564 420,000 0
**หมายเหตุ +FD203G
V 025 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1,347 ส้ม-ขาว 1ตฌ-6362 กรุงเทพมหานคร 14/11/2564 350,000 0