เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์เครือศรีสวัสดิ์ฯ วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 จ.เชียงใหม่ สามแยกพืชสวนโลก [เริ่ม 10.30 น.] (ติดศูนย์มาสด้า&ฟอร์ด หางดง) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 02-02-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 27,103 แดง-ดำ 1กง-4686 กระบี่ 09/11/2563 11,000 856 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / 33,534 ดำ-แดง 1กร-3607 เชียงใหม่ 16/11/2563 13,000 1,070 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 003 HONDA MOOVE A 108 15 15 / / / / 19,602 ดำ-แดง 1กน-6950 เชียงใหม่ 25/11/2563 7,000 856 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 004 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 14 / / / 65,082 ขาว-เทา 1กค-1799 พะเยา 22/08/2560 3,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|สีไม่ตรง (สำเนาระบุ ขาว-เทา)
G 005 HONDA ZOOMER-X A 108 15 15 / / / / 34,586 ดำ 1กท-3149 เชียงใหม่ 14/07/2563 7,500 856 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / / 21,948 ดำ-ขาว 1กอ-7463 เชียงใหม่ 18/06/2561 7,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 007 YAMAHA FINO 125 A 125 19 18 / / / 32,633 ขาว-ฟ้า 2กด-4264 เชียงใหม่ 09/01/2564 8,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 008 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 3,294 แดง-ดำ 1กฒ-4298 เชียงใหม่ 20/10/2560 11,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 009 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / / 44,629 ดำ-ชมพู-ขาว จงย-151 เชียงใหม่ 20/07/2559 5,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 25,360 ดำ-แดง 1กก-6498 ลำปาง 02/10/2560 10,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 011 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / / / 43,657 ดำ 1กต-9199 เชียงใหม่ 01/05/2563 12,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 012 HONDA CLICK I A 108 11 11 / / / 47,419 ดำ-แดง จทน-590 เชียงใหม่ 16/06/2562 5,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 013 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / 34,994 ดำ-แดง 1กค-8852 อำนาจเจริญ 13/06/2563 16,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 014 HONDA CLICK A 108 07 06 / / / 24,855 ขาว-ดำ งยล-472 เชียงใหม่ 07/08/2562 3,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีคู่มือเดิมชำรุด
G 015 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / / 73,178 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-6068 ลำพูน 28/10/2563 7,500 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 016 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / / / / 3,588 น้ำเงิน-ขาว 1กฌ-771 เชียงใหม่ 28/02/2563 9,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีฝาครอบแบตเตอรี่
G 017 SUZUKI SMASH M 113 18 18 / 42,237 ดำ 2กก-5448 เชียงใหม่ 22/03/2564 2,500 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีป้ายทะเบียน|เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้
G 018 HONDA CLICK I A 108 09 09 / / 39,292 น้ำเงิน-ดำ 1กค-7285 พะเยา 10/02/2562 15,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 019 HONDA CBR 150 R M 150 17 17 / / / / 63,896 แดง-ดำ 1กถ-9521 เชียงราย 24/05/2563 12,000 856 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 30,062 ดำ 1กฌ-6942 มหาสารคาม 26/11/2562 9,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)| ไม่มีป้ายทะเบียน
G 021 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / / / 23,485 ดำ 2กณ-3857 เชียงใหม่ 21/01/2564 13,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 022 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 17 / / / / 45,995 แดง 2กก-1938 เชียงใหม่ 07/03/2564 20,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 023 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / / 26,138 ดำ-ชมพู-ขาว จฉง-602 เชียงใหม่ 26/11/2562 3,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 024 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 56,161 น้ำเงิน-ดำ จตธ-903 เชียงใหม่ 30/08/2563 7,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| คัดคู่มือใหม่ กรณีคู่มือเดิมชำรุด
G 025 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 / / / / 29,940 ขาว-ดำ 2กด-5509 เชียงใหม่ 26/06/2563 15,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 026 HONDA CLICK A 108 07 06 / / / 2,340 แดง-ดำ งพก-871 เชียงใหม่ 21/06/2561 3,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 027 YAMAHA FINO A 114 09 08 / / / 10,908 เขียว-ขาว งวก-479 เชียงใหม่ 22/01/2563 2,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 028 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / / 51,616 น้ำเงิน-ขาว 1กข-2955 ราชบุรี 12/06/2560 7,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 029 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 52,673 ดำ 1กณ-8903 เชียงใหม่ 19/01/2564 6,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 030 HONDA WAVE 125 M 125 11 11 / / / 26,249 ดำ-น้ำตาล จตม-463 เชียงใหม่ 12/04/2559 17,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 09 08 / / 55,398 น้ำเงิน-เทา 1กค-3874 น่าน 22/06/2559 5,500 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 032 HONDA MOOVE A 108 16 16 / / / / 69,218 ดำ-น้ำตาล 1กง-3209 ลำพูน 29/06/2564 11,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 033 HONDA WAVE 125 M 125 11 10 / / / 50,681 ดำ-น้ำตาล จฉย-683 เชียงใหม่ 25/01/2558 16,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 49,973 ดำ จบท-663 เชียงใหม่ 20/02/2561 6,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 035 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 / / / / 29,698 ดำ-เทา 1กฉ-4232 ตาก 30/06/2560 8,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ไม่มีคันสตาร์ทเท้า
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / / / 90,517 ดำ-แดง 1กธ-3393 เชียงใหม่ 11/09/2561 14,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 037 HONDA CBR 150 R M 150 17 16 / / / / 50,978 แดง-ดำ 1กว-1530 เชียงใหม่ 23/02/2564 12,000 856 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 038 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / / / / 71,574 น้ำเงิน-เทา 1กบ-7465 เชียงใหม่ 30/12/2562 12,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ขายแบบไม่มีกุญแจ| เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|แบตเตอรี่ตรวจสอบไม่ได้
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / / 89,534 แดง-เทา จขร-47 เชียงใหม่ 11/02/2561 5,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)|เบ้ากุญแจเบาะชำรุด เปิดไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้
G 040 KAWASAKI KSR M 111 11 11 / / / / 29,090 ขาว-ดำ 1กร-7592 เชียงใหม่ 06/05/2560 6,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| ระงับใช้รถ(เนื่องจากภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 041 HONDA DREAM M 110 13 13 / 83,587 ดำ 1กข-6110 เชียงใหม่ 10/04/2564 13,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี| เคยติดพ่วงข้าง
G 042 HONDA PCX 150 A 150 16 16 / / / / 38,468 ดำ 1กม-8495 เชียงใหม่ 25/08/2563 25,000 0 321.00
**หมายเหตุ **ศรีสวัสดิ์**|ขายแบบไม่มี VAT 7%(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เซ่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 043 HONDA WAVE X M 97 07 07 / 10,984 น้ำเงิน-ดำ คขต-162 เชียงราย 27/12/2560 ถอนการประมูล 856 0 321.00
**หมายเหตุ ถอนประมูล