กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ลาน5) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 07-02-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,360 ขาว-แดง 3กพ-1970 ชลบุรี 17/06/2565 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 002 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / 9,237 เทา-ดำ 1กฐ-4345 พิจิตร 09/02/2565 53,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 003 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 14,164 แดง 1กอ-416 นครศรีธรรมราช 29/04/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 004 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 1,253 น้ำเงิน 1กษ-5624 บุรีรัมย์ 02/08/2565 28,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 46,291 แดง-ดำ 1กล-7245 นครศรีธรรมราช 20/12/2563 6,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 006 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 1,314 น้ำเงิน-แดง 1กพ-2634 สมุทรสาคร 25/10/2565 31,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 007 HONDA DREAM M 110 17 17 42,277 ชมพู-ขาว 1กท-5269 สุราษฎร์ธานี 12/06/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 008 HONDA SUPER CUB M 110 20 20 / / 28,773 ชมพู-ขาว 1กด-2195 ประจวบคีรีขันธ์ 11/02/2564 16,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 009 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 11,582 ดำ 3ขด-3289 กรุงเทพมหานคร 11/05/2565 29,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 010 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 15,098 ขาว-แดง 1กส-6649 นครศรีธรรมราช 25/12/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 011 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / 21,137 เทา-แดง 1กษ-5720 นครศรีธรรมราช 18/09/2564 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 012 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 15,560 แดง-เทา 1กอ-3910 สุราษฎร์ธานี 28/06/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 013 HONDA DREAM M 110 15 15 / 46,323 ชมพู-ขาว 4กถ-9432 กรุงเทพมหานคร 19/10/2561 8,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 014 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 4,057 ดำ 3ขธ-4440 กรุงเทพมหานคร 08/06/2565 26,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 8,912 ดำ-แดง 1กน-376 ร้อยเอ็ด 09/08/2563 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 016 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,148 ดำ-เทา 1กร-8250 มหาสารคาม 07/05/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 017 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / 18,736 น้ำเงิน 1กส-4420 ขอนแก่น 27/12/2564 21,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 018 HONDA MSX GROM M 124 21 21 / / 6,815 น้ำเงิน-ดำ 2กพ-5529 นครราชสีมา 09/09/2565 26,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 019 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 6,127 น้ำเงิน 1กส-8664 ราชบุรี 17/09/2565 27,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 020 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 6,094 ขาว-แดง 1กด-2240 ตาก 30/07/2565 29,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 19,673 ขาว-แดง 2ขภ-1295 กรุงเทพมหานคร 27/10/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 022 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / 8,333 ขาว-แดง 2กถ-6064 นครราชสีมา 04/12/2564 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 023 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 59,944 ดำ-เหลือง-ฟ้า ครต-988 สุราษฎร์ธานี 21/12/2557 1,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 024 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / 45,341 ดำ-ส้ม 1กช-4080 พัทลุง 29/03/2565 16,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 025 YAMAHA FINN M 115 19 18 / 48,368 ฟ้า-ดำ-ขาว 1กย-3961 สงขลา 08/03/2564 12,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 026 YAMAHA FINN M 115 18 17 / 45,000 ดำ-เทา 1กผ-4756 สงขลา 27/03/2562 13,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 027 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 8,702 เทา-ดำ 1กอ-8744 นครศรีธรรมราช 02/07/2565 30,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 028 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / 22,513 แดง 1กล-157 นครศรีธรรมราช 21/10/2563 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 029 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 6,572 ดำ-เขียว 1กฬ-4183 สุราษฎร์ธานี 18/03/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 030 YAMAHA FINO A 114 13 12 / ดำ-เหลือง 1กก-6211 ประจวบคีรีขันธ์ 13/03/2558 3,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,332 แดง-เทา 1กร-8255 มหาสารคาม 07/05/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 032 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 14,520 ขาว-ดำ 1กผ-8713 ศรีสะเกษ 27/05/2565 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 033 YAMAHA N-Max A 155 21 21 / / / - ดำ 3ขฬ-6492 กรุงเทพมหานคร 12/10/2565 42,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 034 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 14,479 น้ำเงิน-เทา 1กร-4331 มหาสารคาม 27/04/2565 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 13,871 ขาว-แดง 1กฬ-307 นครศรีธรรมราช 29/01/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 036 YAMAHA FINO 125 A 125 21 21 / 5,182 เขียว 1กท-2739 กาญจนบุรี 16/08/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 037 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 3,030 ขาว ชมพู 3ขผ-8306 กรุงเทพมหานคร 29/06/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 038 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,805 ดำ-เทา 2กบ-3138 นครราชสีมา 15/07/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 039 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 11,317 น้ำเงิน-เทา 2กท-7123 นครราชสีมา 29/01/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 040 YAMAHA MIO 125 A 125 12 11 / 32,996 ดำ-แดง-ขาว คบฉ-879 อุดรธานี 12/07/2559 1,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 041 YAMAHA YZF-R15 M 155 21 21 / / 3,944 ดำ 3ขว-7576 กรุงเทพมหานคร 01/09/2565 45,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 042 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 14,528 ดำ-แดง 1กฮ-9849 สงขลา 20/05/2565 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 043 YAMAHA N-Max A 155 20 19 / / / 15,898 ขาว 2ขฉ-3338 กรุงเทพมหานคร 17/06/2565 28,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 044 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 8,752 น้ำเงิน-ดำ 1กภ-8032 พระนครศรีอยุธยา 27/01/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 045 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / - เทา-แดง 9กม-1491 กรุงเทพมหานคร 24/05/2563 23,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 046 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 27,543 ดำ-แดง 1กอ-1339 สุราษฎร์ธานี 04/06/2565 15,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 047 YAMAHA SPARK 135 M 135 11 11 / 18,239 ดำ-เทา งตก-742 สงขลา 07/12/2557 4,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 048 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,791 แดง-เทา 1กพ-3255 ศรีสะเกษ 02/07/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 049 HONDA SCOOPY I A 108 21 19 / 7,551 ดำ-ชมพู 2กธ-2949 นครราชสีมา 07/04/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 050 YAMAHA FINN M 115 20 20 / 9,117 น้ำเงิน-ดำ 1กท-4022 เพชรบูรณ์ 24/09/2564 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 051 HONDA SCOOPY I A 108 21 20 / 3,021 ขาว 2กฎ-6016 ขอนแก่น 16/08/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 052 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 2,929 ดำ 3ขห-6963 กรุงเทพมหานคร 04/10/2565 28,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 053 HONDA WAVE 125 I M 125 20 19 / 23,194 น้ำเงิน-ดำ 1กศ-5012 นครศรีธรรมราช 01/07/2564 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 054 HONDA WAVE 110 I M 110 21 19 / 24,977 ขาว-ดำ 1กฬ-2541 นครศรีธรรมราช 19/02/2565 17,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 055 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / 17,134 แดง-ดำ 2กช-463 นครราชสีมา 18/07/2563 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 056 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 3,414 แดง-เทา 2กถ-4467 นครราชสีมา 16/11/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 7,999 ขาว-น้ำเงิน 2กธ-1016 นครราชสีมา 09/02/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 058 YAMAHA FINN M 115 19 18 / 30,743 น้ำเงิน-ดำ 1กร-7269 สงขลา 25/06/2563 12,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 059 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 18 / 31,483 ขาว-เทา 1กฒ-1522 เพชรบุรี 06/03/2565 24,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 060 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 14,397 ดำ-แดง 1กล-2164 นครศรีธรรมราช 07/11/2563 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 061 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / 11,070 เขียว 9กฮ-8000 กรุงเทพมหานคร 13/12/2563 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 062 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 4,110 น้ำเงิน-ดำ 1กอ-8765 สุราษฎร์ธานี 23/08/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 11,370 ดำ-เทา 2กด-2043 เชียงใหม่ 10/03/2564 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 064 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 18,542 ดำ-เขียว 1กฒ-7904 กระบี่ 15/01/2565 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 065 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / / 19,444 ขาว-ดำ 1กร-8235 มหาสารคาม 28/05/2565 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 066 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 8,292 แดง-เทา 1กน-9681 ชัยภูมิ 07/06/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - แดง-เทา 1กน-4747 เพชรบูรณ์ 16/08/2565 21,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 068 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 2,867 น้ำเงิน-ดำ 3กน-7365 ชลบุรี 26/03/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 069 YAMAHA YZF-R3 M 321 18 18 / / 32,523 ดำ 1กฌ-2636 พัทลุง 02/11/2562 50,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |สีไม่ตรง (ติดสติกเกอร์ทับสีเดิม)
4- 070 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 30,698 ขาว-แดง 1กศ-2017 นครศรีธรรมราช 29/05/2564 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 18,874 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-8242 นครสวรรค์ 26/08/2563 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 072 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / 24,637 ฟ้า-น้ำเงิน 2กฎ-9632 นครราชสีมา 16/12/2563 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / - ขาว-น้ำเงิน 2กต-7602 นครราชสีมา 19/10/2564 15,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |เรือนไมล์แตกชำรุด
4- 074 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 38,104 ดำ ชมพู ขาว ขกฉ-394 พัทลุง 26/11/2557 2,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 075 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 2,473 ขาว-ดำ 3ขด-4805 กรุงเทพมหานคร 12/05/2565 29,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 076 YAMAHA N-Max A 155 21 21 / / / 10,871 ดำ 3ขฒ-5807 กรุงเทพมหานคร 27/04/2565 48,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 077 HONDA SUPER CUB M 110 19 18 23,736 แดง-ขาว 1กม-7738 นครศรีธรรมราช 02/05/2563 14,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 078 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 5,187 แดง-ดำ 1กพ-1575 นครสวรรค์ 03/08/2565 19,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,244 ดำ-เทา 1กอ-53 สุราษฎร์ธานี 24/05/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 080 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 1,665 แดง-ดำ 3ขษ-8089 กรุงเทพมหานคร 20/09/2565 23,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 081 YAMAHA SPARK 135 M 135 11 11 / 52,396 ดำ-เทา ขรก-507 ตรัง 23/06/2557 6,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 082 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,527 ขาว-น้ำเงิน 1กถ-179 ประจวบคีรีขันธ์ 11/02/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 083 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 8,392 ดำ-แดง 2กฎ-9827 ขอนแก่น 27/09/2565 21,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 084 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,920 แดง-เทา 1กบ-4487 ชัยภูมิ 27/08/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 15,956 แดง-ดำ 1ขฐ-4877 กรุงเทพมหานคร 28/10/2563 16,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 086 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 20,967 ดำ-แดง 1กว-4274 นครศรีธรรมราช 28/11/2563 18,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 087 YAMAHA QBIX A 125 19 17 / 6,565 ขาว 1กฒ-9917 เพชรบุรี 30/07/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 088 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 21,030 ดำ-แดง 8กล-6260 กรุงเทพมหานคร 11/10/2564 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 30,010 ดำ-เทา 1ขล-7974 กรุงเทพมหานคร 18/02/2564 16,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ค่ากุญแจ 321.-
4- 090 HONDA ZOOMER-X A 108 20 20 / / / 14,224 ดำ 1กด-8651 ประจวบคีรีขันธ์ 26/06/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 091 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / / / 3,702 ขาว-เหลือง 1กถ-8377 ประจวบคีรีขันธ์ 19/07/2565 28,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 092 HONDA MSX GROM M 124 21 21 / / / / 1,592 น้ำเงิน-ดำ 1กท-2332 ประจวบคีรีขันธ์ 19/10/2565 30,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 093 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 11,281 ขาว-ดำ 1กด-711 ประจวบคีรีขันธ์ 15/01/2564 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,487 น้ำเงิน-เทา 1กฮ-640 นครศรีธรรมราช 20/07/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 095 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / 30,497 แดง 1กญ-3351 พัทลุง 16/08/2563 5,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง (มีเลขเครื่องเดิมให้)
4- 096 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / 10,130 เทา-ดำ 1กท-4649 เพชรบุรี 18/01/2565 50,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 097 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 7,197 ดำ-เขียว 1กพ-7694 ศรีสะเกษ 27/09/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 098 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,555 ดำ-เทา 1กผ-6002 ศรีสะเกษ 28/05/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 099 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / 29,144 เทา-ดำ 2กฆ-4987 ระยอง 27/02/2564 42,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 100 YAMAHA YZF-R15 M 155 17 17 / / 11,806 ดำ 1กฒ-1385 ลพบุรี 15/12/2564 33,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 101 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / 16,348 แดง-ดำ 1กย-9541 มหาสารคาม 22/04/2565 51,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 102 HONDA ZOOMER-X A 108 19 19 / 10,469 ขาว-ดำ 3กค-9635 ชลบุรี 14/08/2563 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 103 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 18,977 ขาว-แดง 1กต-2799 เพชรบุรี 10/09/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 104 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 13 / 45,373 ดำ-แดง 1กข-6502 ตรัง 16/09/2558 3,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 105 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 8,347 ดำ-แดง 2กฎ-9828 ขอนแก่น 27/09/2565 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 106 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 22,021 น้ำเงิน-ฟ้า 3ขบ-8343 กรุงเทพมหานคร 23/06/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 107 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 13,681 แดง 1กฬ-6053 นครศรีธรรมราช 17/03/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 108 YAMAHA FINN M 115 21 20 / / 293 ดำ-แดง 1กท-4078 ประจวบคีรีขันธ์ 22/11/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 109 GPX LEGEND 250 TWIN II M 234 21 21 / / / / 6,098 เทา 1กท-4560 ประจวบคีรีขันธ์ 29/11/2565 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 110 YAMAHA MIO 125 I A 125 14 13 / 85,890 แดง-ขาว 1กฌ-3989 นครราชสีมา 29/07/2560 5,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 111 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 7,734 ขาว-ชมพู 3ขย-9995 กรุงเทพมหานคร 04/08/2565 27,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 112 YAMAHA FINO A 114 10 09 / 41,369 ดำ-ส้ม-ขาว คตข-640 สุราษฎร์ธานี 26/03/2557 2,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |เบ้ากุญแจชำรุด
4- 113 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 5,374 ดำ-เทา 3ขผ-8336 กรุงเทพมหานคร 29/06/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 114 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 3,071 ดำ-แดง 1กภ-2967 ศรีสะเกษ 12/11/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 115 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,272 เทา 1กพ-3251 ศรีสะเกษ 02/07/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 116 YAMAHA QBIX ABS A 125 19 19 / / 10,622 น้ำเงิน 1กฮ-1495 ขอนแก่น 27/06/2563 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 117 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 17,715 ดำ 1กภ-4187 พระนครศรีอยุธยา 15/12/2565 22,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 118 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 118 น้ำเงิน-ดำ 1กบ-1728 ชัยภูมิ 18/08/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 119 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 15,597 น้ำเงิน-แดง 3ขฎ-1390 กรุงเทพมหานคร 05/04/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 120 YAMAHA FINN M 115 20 20 / 19,201 ดำ-แดง 1กต-5435 เพชรบุรี 30/10/2564 14,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 121 HONDA MSX GROM M 124 21 20 / / 1,780 น้ำเงิน-ดำ 4ขฆ-7561 กรุงเทพมหานคร 24/11/2565 28,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 122 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / / 26,909 เทา 3ขฆ-5242 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 39,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,989 ขาว-น้ำเงิน 2กต-7657 นครราชสีมา 06/10/2565 18,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 124 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 37,160 ขาว-ดำ 1กย-6540 นครศรีธรรมราช 08/07/2563 10,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |มีร่องรอยการซ่อมเลขตัวรถ |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 125 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 4,337 แดง-ขาว 2กก-9337 สงขลา 08/08/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 126 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / / / 18,551 ดำ-แดง 1กต-8641 ประจวบคีรีขันธ์ 14/01/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 127 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / 17,562 แดง-ดำ 1กท-1170 ประจวบคีรีขันธ์ 21/05/2565 46,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 128 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 9,001 ขาว-ดำ 1กว-2234 สุราษฎร์ธานี 13/12/2563 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 129 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / 19,204 ขาว-ดำ 9กว-5772 กรุงเทพมหานคร 21/06/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 130 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / 9,000 ขาว-เหลือง-ดำ 1กฆ-3003 นครศรีธรรมราช 01/10/2559 5,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 131 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 56,368 ขาว-แดง กนก-694 พังงา 05/08/2556 3,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 132 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 16,970 แดง-ดำ 2กค-2125 อุบลราชธานี 29/01/2565 18,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 133 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 10,104 น้ำเงิน-ดำ 2ขบ-2128 กรุงเทพมหานคร 30/09/2564 26,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 134 YAMAHA FINO FI A 115 14 13 / 47,341 ดำ-ขาว-ชมพู 1กฆ-2180 ภูเก็ต 01/07/2559 6,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 135 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 12,308 น้ำเงิน-เทา 1กย-4204 มหาสารคาม 14/12/2564 21,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 136 YAMAHA GT 125 A 125 20 19 / 26,936 ดำ 2กค-1771 ขอนแก่น 24/01/2564 14,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 137 HONDA ZOOMER-X A 108 21 21 / 2,594 ดำ 1กฌ-1051 สตูล 08/06/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 138 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,825 เทา 1กช-8109 สตูล 04/03/2565 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 139 HONDA CLICK 150 I A 150 21 20 / - ขาว-แดง 3ขข-4161 กรุงเทพมหานคร 04/02/2565 32,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 140 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 8,129 น้ำเงิน-เทา 2กถ-8691 นครราชสีมา 26/01/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 141 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / 18,148 น้ำเงิน-ดำ 1กต-2276 ประจวบคีรีขันธ์ 31/08/2564 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 142 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 12,981 ดำ-เทา 1กช-9874 สตูล 28/04/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 143 HONDA MSX125SF M 125 20 19 / / / / 15,934 เขียว-ดำ 1กด-9862 ประจวบคีรีขันธ์ 20/07/2564 12,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 144 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 10 / 48,117 น้ำเงิน-เทา ขขม-148 ชุมพร 29/09/2556 1,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่มีกุญแจ
4- 145 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / 16,096 ขาว 1กฎ-5220 กระบี่ 23/07/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 146 YAMAHA FINN M 115 20 20 / 23,741 ดำ-เขียว 1กส-5054 สุราษฎร์ธานี 08/12/2565 15,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 147 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 4,291 ขาว-ชมพู 3กม-6977 ชลบุรี 28/09/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 148 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 27,536 ขาว-แดง 1กส-1165 นครศรีธรรมราช 30/10/2564 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 149 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 15,082 ดำ-แดง 1กส-9283 นครศรีธรรมราช 22/01/2565 26,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 150 YAMAHA YZF-R3 M 321 20 19 / / 12,187 ดำ-น้ำเงิน 1ขบ-6871 กรุงเทพมหานคร 08/01/2564 65,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 151 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 12,158 ดำ-เทา 1กภ-8281 ร้อยเอ็ด 30/03/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 152 YAMAHA LEXI A 125 20 19 / 14,210 ดำ 2กจ-4745 ขอนแก่น 29/09/2564 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 153 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 39,885 แดง-ดำ 1ขถ-1257 กรุงเทพมหานคร 28/11/2563 13,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 154 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 15,314 ขาว-แดง 1กส-1915 นครศรีธรรมราช 06/11/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 155 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 57,231 ดำ-แดง 1กย-7664 สุราษฎร์ธานี 23/04/2565 15,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 156 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 32,779 แดง 1กล-1305 นครศรีธรรมราช 31/10/2563 18,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 157 SUZUKI SKY DRIVE A 124 19 19 / 18,550 ดำ 3กง-5921 ชลบุรี 02/10/2563 12,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 158 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 8,023 แดง-เทา 1กช-5550 สตูล 24/11/2564 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 159 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / 2,342 แดง-ดำ 1กฒ-6220 ลพบุรี 22/02/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 160 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / 35,130 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-7882 ประจวบคีรีขันธ์ 06/09/2565 42,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 161 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 20,167 น้ำเงิน-ดำ 1กต-5850 ประจวบคีรีขันธ์ 16/11/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 162 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 9,471 ขาว-ชมพู 1กอ-2932 สุราษฎร์ธานี 18/06/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 163 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / - ดำ-แดง 1กว-4778 นครศรีธรรมราช 04/03/2565 38,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 164 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 18,833 ดำ-เทา 1กต-6774 ประจวบคีรีขันธ์ 05/11/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 165 YAMAHA FINN M 115 20 20 / 9,410 เเดง-ดำ 1กศ-6868 นครศรีธรรมราช 17/07/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 166 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,303 แดง 1กผ-7171 ศรีสะเกษ 22/04/2565 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 167 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 3,921 ดำ 1กย-6107 ร้อยเอ็ด 11/10/2565 30,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 168 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 20,296 ขาว-แดง 1กษ-6200 นครศรีธรรมราช 22/09/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 169 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,057 น้ำเงิน-เทา 3ขภ-3371 กรุงเทพมหานคร 20/07/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 170 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / 17,510 ดำ 1กถ-8958 ชัยภูมิ 13/11/2563 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 171 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 8,370 น้ำเงิน-เทา 2กท-6400 นครราชสีมา 04/03/2565 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 25,207 ขาว-น้ำเงิน 1กศ-9644 นครศรีธรรมราช 10/08/2564 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 173 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 5,153 ดำ-เขียว 3ขฬ-6974 กรุงเทพมหานคร 12/10/2565 8,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ฝาครอบเครื่องแตกชำรุด
4- 174 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 19 / 17,907 ดำ 3ขค-9643 กรุงเทพมหานคร 23/05/2564 30,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 175 YAMAHA SPARK LX M 115 17 16 / 63,292 น้ำเงิน-เทา 1กถ-5267 สุราษฎร์ธานี 24/03/2564 6,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 176 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 19,774 น้ำเงิน-ฟ้า 1กส-3581 สงขลา 24/07/2564 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 177 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 4,676 ขาว-เหลือง 1กม-5789 พระนครศรีอยุธยา 27/04/2565 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 178 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 21 21 / / 2,333 ดำ 3ขฌ-6518 กรุงเทพมหานคร 25/03/2565 40,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 179 YAMAHA AEROX 155 A 155 20 20 / - เขียว 2ขฌ-507 กรุงเทพมหานคร 30/06/2565 30,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 180 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 39,646 แดง-ดำ 1กร-9833 สุราษฎร์ธานี 14/08/2563 15,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 181 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 5,663 ดำ-แดง 1กท-3672 กาญจนบุรี 09/09/2565 21,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ไม่มีแผ่นป้ายทะบียน
4- 182 YAMAHA FINN M 115 20 20 / 20,715 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-3136 กระบี่ 18/09/2564 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 183 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 15,426 ดำ-เทา 1กผ-3635 ศรีสะเกษ 30/04/2565 22,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 184 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,918 เทา 1กพ-8647 ศรีสะเกษ 10/11/2565 24,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 185 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / 2,114 เทา-ดำ 2กฌ-52 ระยอง 17/06/2565 56,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 186 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / 11,340 ขาว 1กผ-7345 ร้อยเอ็ด 31/07/2564 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 187 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 15,236 น้ำเงิน-ดำ 1ขฌ-7298 กรุงเทพมหานคร 07/10/2563 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 188 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 471 น้ำเงิน-ฟ้า 3กม-9008 ชลบุรี 05/10/2565 29,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 189 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 83,728 ขาว-ฟ้า-น้ำเงิน 1กช-6762 นครศรีธรรมราช 15/01/2561 6,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 190 HONDA MSX125SF M 125 17 16 / / 27,431 ดำ-เทา 7กฐ-8668 กรุงเทพมหานคร 24/10/2563 23,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 191 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 10 54,233 น้ำเงิน-ดำ คธธ-216 นครศรีธรรมราช 16/11/2557 500 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ
4- 192 HONDA WAVE 125 I M 125 20 19 / 20,942 น้ำเงิน-ดำ 1กศ-6270 นครศรีธรรมราช 14/07/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 193 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / / / 40,798 น้ำเงิน 1กฒ-2237 ประจวบคีรีขันธ์ 16/01/2565 19,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 194 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / 30,451 น้ำเงิน-ดำ 1กภ-9964 นครศรีธรรมราช 28/02/2564 21,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 195 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 21,583 ดำ-เทา 1กด-7071 ประจวบคีรีขันธ์ 28/05/2564 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |กระจกไมล์แตก
4- 196 YAMAHA FINO A 114 06 06 / 55,754 แดง-ดำ รฉท-727 กรุงเทพมหานคร 15/11/2554 2,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 197 YAMAHA NOUVO SX A 125 12 12 / - แดง-ดำ คยย-872 สุราษฎร์ธานี 26/09/2558 4,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไมล์ชำรุด
4- 198 HONDA CRF300L M 286 21 21 / 1,957 แดง-ขาว 1กฮ-833 นครศรีธรรมราช 21/07/2565 70,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 199 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 13 32,458 ดำ-แดง 1กฆ-453 นครศรีธรรมราช 13/09/2560 1,000 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 200 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 35,371 ดำ-แดง 1ขพ-2703 กรุงเทพมหานคร 17/01/2565 16,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 201 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 3,013 แดง 2กง-5330 อุบลราชธานี 27/07/2565 32,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 202 YAMAHA YZF-R15 M 155 21 20 / / 11,877 ดำ 2กบ-8977 เชียงใหม่ 29/03/2565 45,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 203 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 522 ขาว-เหลือง 1กบ-6997 ชัยภูมิ 12/10/2565 28,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม
4- 204 HONDA ZOOMER-X A 108 18 18 / - น้ำเงิน-ดำ 1กภ-4141 สุราษฎร์ธานี 17/09/2562 2,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K36
4- 205 HONDA PCX HYBRID A 150 19 19 / - น้ำเงิน-ดำ 1กร-1353 นครศรีธรรมราช 15/08/2563 10,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจรีโมท |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K36
4- 206 YAMAHA NOUVO A 115 10 09 / 26,560 แดง-เทา คฉม-448 สุราษฎร์ธานี 28/01/2557 500 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K36
4- 207 YAMAHA FINO A 114 11 11 40,996 ชมพู-ดำ งฉษ-930 สงขลา 29/11/2558 500 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K36
4- 208 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 11 - ดำ-เทา คพข-910 นครศรีธรรมราช 01/09/2557 300 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K36 ไม่เก็บค่า ดนก.ค่า ดนก. 0.00 บาท
4- 209 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 44,951 ดำ-น้ำเงิน-ส้ม คมจ-187 นครศรีธรรมราช 20/01/2558 500 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเวสา K36
4- 210 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 13,282 น้ำเงิน-เทา 1กผ-7992 ตรัง 27/04/2565 7,000 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** จ่าย100% รับเล่ม |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 211 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 25,266 ส้ม 9กก-6890 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 212 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 4,006 ส้ม 9กก-7241 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 213 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 32,210 ส้ม 9กก-6976 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 214 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 428 ส้ม 9กก-7305 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 215 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 12,982 ส้ม 9กก-7248 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 216 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 17,151 ส้ม 9กก-7258 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 217 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 20,861 ส้ม 9กก-7314 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 218 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 14,913 ส้ม 9กก-7312 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 219 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 21,613 ส้ม 9กก-7315 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 220 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 13,720 ส้ม 9กก-7326 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 221 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 6,293 ส้ม 9กก-7294 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 222 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 6,156 ส้ม 9กก-7279 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 12,102 ส้ม 9กก-7269 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 224 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 8,997 ส้ม 9กก-7309 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 225 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 62,348 ส้ม 9กก-6980 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 226 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 28,361 ส้ม 9กก-6906 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 18,781 ส้ม 9กก-6943 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 228 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 11,279 ส้ม 9กก-7264 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 229 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 9,345 ส้ม 9กก-7308 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 230 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 5,413 ส้ม 9กก-7304 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 231 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 48,331 ส้ม 9กก-7108 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 232 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 49,990 ส้ม 9กก-7028 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 233 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 26,828 ส้ม 9กก-7275 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 234 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 49,296 ส้ม 9กก-6959 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 235 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 1,127 ส้ม 9กก-7316 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 236 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 25,622 ส้ม 9กก-6970 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 237 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 9,118 ส้ม 9กก-7231 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 238 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 16,407 ส้ม 9กก-6918 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 239 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 19,992 ส้ม 9กก-7120 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 240 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 14,423 ส้ม 9กก-6940 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 241 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 18,312 ส้ม 9กก-7321 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 242 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 24,185 ส้ม 9กก-7300 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 243 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 10,880 ส้ม 9กก-7332 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 244 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 31,113 ส้ม 9กก-6936 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 245 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 9,289 ส้ม 9กก-7237 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 246 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 34,822 ส้ม 9กก-6973 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 247 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 1,853 ส้ม 9กก-7225 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 248 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 1,260 ส้ม 9กก-7252 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 249 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 10,972 ส้ม 9กก-7291 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 250 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 26,631 ส้ม 9กก-6892 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 251 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 9,421 ส้ม 9กก-7287 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 252 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 5,447 ส้ม 9กก-7221 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 253 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 3,634 ส้ม 9กก-7215 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 254 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 24,310 ส้ม 9กก-6929 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 255 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 30,169 ส้ม 9กข-1152 กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 256 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 24,162 ส้ม 9กก-7328 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 257 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 10,880 ส้ม 9กก-7297 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 258 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 30,638 ส้ม 9กก-6967 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 259 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 24,555 ส้ม 9กก-6945 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 260 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 33,518 ส้ม 9กก-6983 กรุงเทพมหานคร 12/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 261 KAWASAKI VERSYS 650 ABS M 649 19 17 / / / 3,379 เขียว ดำ 2กฐ-1142 ขอนแก่น 09/01/2565 140,000 7% 107
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กม-5915สฎ|
4- 262 RYUKA SAVE-II M 109 19 19 / 5,302 ดำ-เทา 1ขด-1668 กรุงเทพมหานคร 15/11/2563 19,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT
4- 263 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 18 / 9,187 เหลือง ดำ 9กฌ-2986 กรุงเทพมหานคร 05/02/2563 38,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT
4- 264 HONDA CLICK 125I A 125 13 12 / 21,375 ดำ-เทา ขจว-761 ฉะเชิงเทรา 07/01/2565 21,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |มีชุดโอน1ชุด
4- 265 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / 28,087 ขาว-เทา 3ขผ-9468 กรุงเทพมหานคร 30/06/2565 21,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ |มีชุดโอน1ชุด
4- 266 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / 10,429 แดง ดำ 2กฆ-5079 ระยอง 27/02/2564 33,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT |
4- 267 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,482 น้ำเงิน-เทา 2กฌ-8939 ขอนแก่น 28/05/2565 40,000 7% 856 107
4- 268 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 4,607 แดง-ดำ 2กฌ-4051 ขอนแก่น 26/04/2565 35,000 7% 856 107
4- 269 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,800 น้ำเงิน-เทา 1กท-1605 กาฬสินธุ์ 23/07/2565 35,000 7% 856 107
**หมายเหตุ ไมล์แตก
4- 270 SUZUKI SMASH M 113 11 11 / 62,662 ดำ ขธย-951 ภูเก็ต 23/06/2555 7,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 271 HONDA CBR500R ABS M 471 21 21 / / / 1,595 แดง-ดำ 2กญ-6161 ระยอง 22/06/2565 120,000 7% 856 0
4- 272 KAWASAKI NINJA ZX-6R ABS M 636 21 19 / / / 4,746 เขียว-ดำ 3ขช-2949 กรุงเทพมหานคร 18/05/2565 220,000 7% 0
4- 273 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 29,202 ดำ-เทา 1ขร-4430 กรุงเทพมหานคร 07/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 274 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 5,469 น้ำเงิน-แดง 2กพ-2722 นครราชสีมา 19/11/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 275 GPX ROCK M 109 21 21 / 2,508 แดง ดำ 3ขฐ-4644 กรุงเทพมหานคร 20/04/2565 18,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 276 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - แดง-ดำ 1กฒ-7195 อุดรธานี 27/07/2559 15,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 277 HONDA CLICK A 108 07 07 / 59,726 ดำ กกจ-115 พระนครศรีอยุธยา 30/04/2551 3,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 278 SUZUKI LETS A 113 15 15 22,812 ดำ น้ำตาล 1กจ-5414 เพชรบูรณ์ 29/07/2559 10,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 279 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 24,327 ดำ แดง ขธธ-637 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2556 30,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 280 YAMAHA MIO A 115 10 10 / 64,073 ดำ เทา แดง สษจ-152 กรุงเทพมหานคร 08/12/2554 5,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 281 YAMAHA GT 125 A 125 17 16 / 32,080 ดำ เทา 1กฒ-9333 พระนครศรีอยุธยา 19/09/2561 15,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณ I37
4- 282 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 / 17,931 ดำ 7กย-213 กรุงเทพมหานคร 29/01/2562 18,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 283 HONDA CLICK A 108 08 08 / 18,157 แดง-ดำ ขขล-327 พระนครศรีอยุธยา 21/04/2552 5,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 284 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 / 21,384 น้ำเงิน ดำ 6กฎ-4630 กรุงเทพมหานคร 15/02/2561 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เลขเครื่องไม่ตรง |เบ้ากุญแจชำรุด |โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 285 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 80,018 ชมพู-ขาว ขฉต-404 สระบุรี 16/08/2554 10,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |สีไม่ตรง |น้ำมันเครื่องรั่วซึม |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 286 SUZUKI SHOOTER M 113 13 13 / 78,756 ขาว 1กฆ-1575 มหาสารคาม 16/12/2557 7,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
4- 287 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 35,692 ฟ้า ขาว ขจก-151 ฉะเชิงเทรา 19/06/2556 10,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ที่จ.อุดรธานี
4- 288 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / 18,277 น้ำเงิน ขาว 2กค-4007 กรุงเทพมหานคร 26/11/2557 10,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ที่จ.ตรัง
4- 289 YAMAHA SPARK 115I M 115 15 15 52,552 แดง-ดำ 1กฉ-5242 ลพบุรี 17/09/2559 7,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ที่ จ.นครสวรรค์
4- 290 HONDA CBR 150 R M 150 17 17 / / 123,947 ดำ 1กฒ-667 เลย 09/08/2564 19,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 291 YAMAHA FINO FI A 115 13 / 90,452 แดง-ขาว-ดำ 1กข-4896 สุรินทร์ 31/05/2562 7,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 292 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / 5,800 ขาว แดง ขคน-410 สมุทรสาคร 15/06/2559 7,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 293 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 33,923 น้ำเงิน-ดำ 1กย-4755 พระนครศรีอยุธยา 27/09/2565 16,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไมล์ชำรุด
4- 294 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / 54,637 แดง-เทา ขมม-466 ภูเก็ต 04/03/2560 10,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์ร้าว |โครงชำรุด
4- 295 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 56,106 ขาว-ดำ 8กง-2341 กรุงเทพมหานคร 08/05/2562 12,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 296 HONDA WAVE 110 I M 110 10 08 / 82,187 น้ำเงิน-เทา 1กฎ-7768 ยโสธร 22/01/2565 10,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |คัดเล่มใหม่ กรณีสูญหาย
4- 297 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / 64,400 ชมพู-ดำ 1กข-2556 พะเยา 20/11/2561 10,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 298 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 24,363 ดำ-แดง 2กธ-2880 กรุงเทพมหานคร 10/04/2562 10,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 299 HONDA DREAM M 110 15 15 / 55,865 ฟ้า-ขาว กขข-16 ชลบุรี 12/11/2562 20,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมาเดิมจดเป็น รย.12 |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |ไมล์แตก
4- 300 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 37,997 ฟ้า-ขาว-ดำ 1กง-3115 ชัยนาท 29/05/2562 6,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 301 SUZUKI JELATO A 124 12 10 / 54,915 น้ำเงิน-ขาว คกธ-706 นครสวรรค์ 23/08/2561 8,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 302 SUZUKI GSX-R150 M 147 17 17 / / แดง 1กฎ-1145 บึงกาฬ 17/11/2564 20,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 303 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / - เหลือง-ดำ 4กร-9146 กรุงเทพมหานคร 15/01/2563 14,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ชำรุด |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 304 SUZUKI SMASH M 113 16 15 / 55,387 แดง-ดำ 1กช-9956 ภูเก็ต 11/05/2563 10,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 305 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / 72,600 ดำ-น้ำตาล 1กน-1936 มหาสารคาม 15/10/2562 10,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แป้นเลขเครื่องมีตำหนิ
4- 306 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 / 19,289 ดำ 5กม-1871 กรุงเทพมหานคร 01/09/2563 15,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขาตั้งคู่ชำรุด
4- 307 HONDA DREAM M 110 16 16 / 38,193 น้ำเงิน-ขาว 1กถ-9053 อุบลราชธานี 08/03/2564 14,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 308 YAMAHA N-Max A 155 16 16 / / / 110,534 น้ำตาล-เทา 5กน-8440 กรุงเทพมหานคร 02/08/2563 29,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 309 YAMAHA JUPITER RC M 115 16 16 / 56,769 ดำ-เทา 1กญ-4596 กรุงเทพมหานคร 13/09/2561 11,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมาเดิมจดเป็น รย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 310 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / 46,379 ดำ-แดง จตธ-135 เชียงใหม่ 23/03/2565 6,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 311 HONDA CLICK I A 108 12 10 / 70,078 ขาว น้ำตาล ขฉพ-442 ชัยภูมิ 02/02/2561 7,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 312 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / 1,145 แดง ดำ 8กบ-1680 กรุงเทพมหานคร 05/06/2563 16,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
4- 313 VESPA S150 3VIE A 155 14 13 / 53,954 ส้ม 1กค-2800 ภูเก็ต 12/03/2563 37,000 123 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ
4- 314 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 15 / / 32,462 ดำ 1กช-7450 น่าน 14/01/2564 17,000 214 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 315 YAMAHA FINO A 114 11 10 / 60,192 ดำ-น้ำเงิน-ขาว ขกย-595 กระบี่ 19/01/2562 5,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |คัดเล่มใหม่ กรณีสูญหาย
4- 316 KAWASAKI KSR M 111 12 12 / / 47,846 เขียว-ดำ ขลข-199 ลำปาง 18/07/2563 9,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เปลี่ยนสี ลงเล่ม
4- 317 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / 64,468 เหลือง-เทา 1กญ-3105 ร้อยเอ็ด 16/05/2563 18,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 318 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 / / 43,516 ขาว-แดง 1กช-8080 น่าน 27/07/2564 17,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 319 HONDA CLICK I A 108 11 10 / / 83,889 แดง น้ำตาล 1กง-3836 ยโสธร 11/05/2559 7,000 214 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ร้าว
4- 320 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 40,102 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-1479 กรุงเทพมหานคร 20/01/2562 6,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 321 HONDA PCX 150 A 150 16 16 / - ขาว ดำ 5กฐ-8789 กรุงเทพมหานคร 08/06/2563 39,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 322 HONDA DREAM M 110 16 15 68,526 ส้ม-ขาว 1กฌ-1097 ฉะเชิงเทรา 21/01/2562 22,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เคยต่อพ่วงข้างมา |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 323 KAWASAKI NINJA 250 R M 249 11 11 / / 46,000 เขียว 1กต-4835 เพชรบูรณ์ 03/11/2563 14,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 324 HONDA CBR 150 R M 150 17 17 / / 26,304 ขาว-แดง 6กศ-141 กรุงเทพมหานคร 21/06/2564 24,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 325 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 / - ขาว-แดง 1กต-1536 ราชบุรี 22/03/2564 13,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
4- 326 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 17 / / 20,757 เทา 1กณ-8782 มหาสารคาม 06/09/2564 12,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT|สีไม่ตรง (ติดดสติกเกอร์ทับสีเดิม)