กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (ลาน4) (11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 02-08-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 6,471 น้ำเงิน-เทา 1กฬ-775 สงขลา 22/07/2564 25,000 7% 0
4- 002 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / / / 43,632 แดง-เทา 1กก-8347 ระยอง 11/03/2560 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 003 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 6,741 ดำ-เทา 1กฒ-3756 สระแก้ว 24/03/2565 20,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 004 HONDA CLICK 125I A 125 21 19 / / / 974 เหลือง ดำ 3ขต-9697 กรุงเทพมหานคร 20/05/2565 26,000 7% 0
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / 1,825 แดง-เทา 1กฬ-3190 สุราษฎร์ธานี 11/03/2565 26,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 006 RYUKA CLASSIC 110G M 107 21 20 / / 1,604 ส้ม-ขาว 2กฌ-7327 ระยอง 08/04/2565 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 007 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 2,511 ขาว แดง 3กด-843 ชลบุรี 09/09/2564 26,000 7% 0
4- 008 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / / 5,158 เทา ดำ 2กจ-7325 ระยอง 21/08/2564 19,000 7% 0
4- 009 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 31,061 ดำ-แดง 2ขง-1331 กรุงเทพมหานคร 28/05/2564 18,000 7% 0
4- 010 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 22,215 ขาว-แดง 1กศ-1581 สุราษฎร์ธานี 16/03/2564 45,000 7% 0
4- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 6,255 ดำ-เทา 2กฉ-4929 ระยอง 20/10/2564 24,000 7% 0
4- 012 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 7,201 ฟ้า-น้ำเงิน 1กท-8683 ภูเก็ต 29/08/2564 21,000 7% 0
4- 013 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 30,553 ขาว-แดง 1กศ-6353 สุราษฎร์ธานี 21/05/2564 23,000 7% 0
4- 014 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 21,166 ขาว ดำ 1กธ-2850 ภูเก็ต 25/10/2563 23,000 7% 0
4- 015 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / / 5,767 ขาว แดง 1กฬ-1495 นครศรีธรรมราช 09/02/2565 31,000 7% 0
4- 016 RYUKA CLASSIC 110G M 107 20 19 / / 2,690 เขียว ขาว 1กง-8481 ระนอง 30/01/2564 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 017 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / / / 49,074 ดำ-แดง 6กพ-9610 กรุงเทพมหานคร 17/05/2561 10,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยพ่วงข้างมา |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 018 YAMAHA FINN M 115 19 18 / / 32,124 น้ำเงิน ดำ 1กท-691 ตรัง 17/06/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 019 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 60,822 น้ำเงิน-ขาว อกจ-651 กรุงเทพมหานคร 08/03/2557 5,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 020 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 6,639 แดง-ดำ 1กส-5413 สุราษฎร์ธานี 15/12/2564 52,000 7% 0
4- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 40,573 แดง ดำ 2กอ-6846 ชลบุรี 29/03/2563 15,000 7% 0
4- 022 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 11,733 ฟ้า-นํ้าเงิน 1กธ-3477 ภูเก็ต 18/09/2563 20,000 7% 0
4- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / 2,996 น้ำเงิน-เทา 1กย-6816 มหาสารคาม 22/03/2565 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 024 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 26,290 น้ำเงิน-ดำ 1กล-740 สุราษฎร์ธานี 22/08/2563 17,000 7% 0
4- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 28,738 น้ำเงิน-ดำ 1กน-336 ฉะเชิงเทรา 14/04/2564 12,000 7% 0
4- 026 RYUKA INFINITY 250 M 250 18 18 / / / 12,297 ดำ 9กค-6011 กรุงเทพมหานคร 25/12/2563 8,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 027 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 21,155 น้ำเงิน-ฟ้า 1กล-6778 สุราษฎร์ธานี 17/10/2563 18,000 7% 0
4- 028 YAMAHA FINN M 115 20 19 / / / / 7,135 น้ำเงิน-ดำ 2กก-9879 อุดรธานี 28/01/2564 20,000 7% 0
4- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / 2,168 ขาว-น้ำเงิน 3ขฐ-1110 กรุงเทพมหานคร 19/04/2565 24,000 7% 0
4- 030 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 1,482 แดง-ดำ 2ขท-1546 กรุงเทพมหานคร 09/09/2564 54,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 54,338 ดำ-ส้ม 1กภ-9014 สุราษฎร์ธานี 30/10/2562 13,000 7% 0
4- 032 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 3,987 ชมพู-เทา 2กข-9005 อุดรธานี 12/05/2564 20,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / / 14,826 น้ำเงิน ดำ 1กบ-854 สุราษฎร์ธานี 22/12/2561 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้้รถตลอดไป
4- 034 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 19,358 ดำ 1ขท-8190 กรุงเทพมหานคร 13/12/2563 24,000 7% 0
4- 035 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 9,642 น้ำเงิน-ดำ 2กฉ-6486 ขอนแก่น 28/12/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 036 GPX LEGEND 250 TWIN II M 234 21 20 / / / / 4,213 ดำ 2กช-2274 ขอนแก่น 09/02/2565 32,000 7% 0
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 16,093 ดำ-แดง 1กษ-7832 สุราษฎร์ธานี 15/09/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 038 YAMAHA FINN M 115 18 18 / / / / 53,347 น้ำเงิน-ดำ-เทา 8กษ-3202 กรุงเทพมหานคร 31/10/2562 9,000 7% 0
4- 039 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / / 42,988 ขาว-ดำ 2กฎ-8621 กรุงเทพมหานคร 21/02/2558 7,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 040 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 21,062 ขาว-แดง 1กธ-2056 ลพบุรี 18/05/2564 38,000 7% 0
4- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 20,284 น้ำเงิน ฟ้า 1ขส-8594 กรุงเทพมหานคร 16/03/2565 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 042 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / / / 59,049 ขาว น้ำตาล 1กล-6883 ระยอง 27/02/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 043 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 18,477 ดำ-เทา 1กว-2802 นครศรีธรรมราช 17/02/2565 17,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 044 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / / / - น้ำเงิน-ดำ 9กก-1905 กรุงเทพมหานคร 07/12/2564 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 045 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 8,048 ขาว-แดง 1กส-5249 นครศรีธรรมราช 08/12/2564 24,000 7% 0
4- 046 GPX LEGEND 150 M 149 19 19 / / 5,736 ดำ 2กข-1859 ขอนแก่น 13/11/2563 3,000 7% 0
4- 047 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 15,167 ดำ 1กผ-1092 ตรัง 29/12/2564 15,000 7% 0
4- 048 YAMAHA FINN M 115 20 19 / / / / 17,675 ฟ้า 1กท-6952 ศรีสะเกษ 08/01/2565 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 049 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / 12,238 น้ำเงิน-ดำ 1กษ-9015 อุดรธานี 29/01/2565 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ คกต-50ขอนแก่น| แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 050 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / / / / 14,077 ขาว แดง 3ขค-7760 กรุงเทพมหานคร 16/02/2565 41,000 7% 0
4- 051 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 13,124 แดง 1กว-6837 สุราษฎร์ธานี 31/01/2564 23,000 7% 0
4- 052 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / / / 27,226 ขาว-น้ำตาล 1กภ-2963 สุราษฎร์ธานี 07/09/2562 15,000 7% 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเยแจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 25,225 น้ำเงิน-ดำ 1กฐ-3675 หนองคาย 28/03/2563 16,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 054 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / / / / 52,826 ดำ แดง 7กฐ-5062 กรุงเทพมหานคร 20/10/2563 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 9,469 ดำ-เทา 2กค-9475 อุดรธานี 15/07/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 056 GPX LEGEND 150 M 149 20 19 / / 13,353 ดำ 1กศ-2471 สงขลา 16/01/2564 12,000 7% 0
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 12,242 ขาว-น้ำเงิน 1กอ-6128 สงขลา 18/11/2564 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 058 YAMAHA FINN M 115 21 20 / / / / 838 เทา ดำ 3ขฌ-2868 กรุงเทพมหานคร 23/03/2565 25,000 7% 0
4- 059 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / / 862 น้ำเงิน-ฟ้า 1กฬ-3929 สกลนคร 17/02/2565 30,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 060 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 9,896 เทา ดำ 3กด-4853 ชลบุรี 22/09/2564 45,000 7% 0 2675.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2675.-
4- 061 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 5,422 น้ำเงิน-เทา 1กธ-4593 สมุทรสาคร 23/03/2564 25,000 7% 0
4- 062 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 9,270 แดง 1กว-453 สุราษฎร์ธานี 25/11/2563 19,000 7% 0
4- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 29,197 ขาว น้ำเงิน 1กฎ-3325 ชุมพร 20/02/2564 18,000 7% 0
4- 064 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 15,443 แดง-ดำ 3กฌ-9158 ชลบุรี 24/02/2565 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 065 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 21,754 ดำ-เทา 1กษ-1303 นครศรีธรรมราช 19/08/2564 17,000 7% 0
**หมายเหตุ เบ้ากุญแจชำรุด
4- 066 GPX DEMON-150GN M 149 21 19 / / / / 3,229 ดำ-ส้ม 1กฬ-1416 นครศรีธรรมราช 09/02/2565 14,000 7% 0
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 22,667 ดำ-แดง 1กษ-4975 สงขลา 24/03/2564 18,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 068 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 18 / / / 12,202 น้ำเงิน-ดำ 9กด-7701 กรุงเทพมหานคร 18/03/2564 36,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 069 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 19,302 ดำ-เทา 1กฎ-6548 สระแก้ว 26/02/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 070 HONDA DREAM M 110 18 17 / / 31,692 น้ำเงิน-ขาว 1กฒ-8972 นครสวรรค์ 29/03/2562 9,000 7% 0
4- 071 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / / - แดง ดำ 3กฌ-9007 ชลบุรี 24/02/2565 35,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 072 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / / 11,004 น้ำเงิน ฟ้า 1กจ-3528 ระนอง 23/11/2564 24,000 7% 0
4- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / 9,519 ขาว น้ำเงิน 1กฐ-7502 ชุมพร 18/01/2565 22,000 7% 0
4- 074 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 29,507 ฟ้า-น้ำเงิน 9กณ-7598 กรุงเทพมหานคร 12/03/2564 12,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 075 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / / 1,188 ดำ-เทา 1กฬ-6747 นครศรีธรรมราช 24/03/2565 29,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 076 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 6,629 แดง-ดำ 1กส-3325 สุราษฎร์ธานี 17/11/2564 23,000 7% 0
4- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 15,959 น้ำเงิน-ดำ 1กณ-7546 เพชรบุรี 29/11/2563 11,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 078 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 13,312 แดง-ขาว 1กต-4375 ภูเก็ต 06/11/2562 12,000 7% 0
4- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 18,236 ขาว-ดำ 1กฒ-2282 ประจวบคีรีขันธ์ 16/01/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 080 YAMAHA MT-15 M 155 20 18 / / / / - น้ำเงิน 2ขฌ-3414 กรุงเทพมหานคร 01/07/2564 29,000 7% 0
**หมายเหตุ ไมล์แตกชำรุด
4- 081 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / / / / 1,987 น้ำเงิน-แดง 2กจ-9223 อุดรธานี 19/02/2565 32,000 7% 0
4- 082 HONDA SUPER CUB M 110 20 20 / / 16,592 แดง ดำ 1กฎ-9386 สระแก้ว 20/05/2564 18,000 7% 0
4- 083 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / / / / 145 เทา-ดำ 1กย-9817 มหาสารคาม 26/04/2565 58,000 7% 0
4- 084 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 / / / / 20,948 ขาว 1กฒ-8919 สุราษฎร์ธานี 30/05/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 40,199 ดำ-แดง 2กส-7590 ชลบุรี 05/02/2565 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแบตเตอรี่
4- 086 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / / / / / 20,390 น้ำเงิน 1กด-5950 ประจวบคีรีขันธ์ 28/04/2564 28,000 7% 0
4- 087 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / / / 26,000 ส้ม ดำ 1กฌ-3590 ภูเก็ต 21/06/2562 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 088 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 17,647 ขาว-แดง 3กญ-3178 ชลบุรี 05/03/2564 29,000 7% 0
4- 089 HONDA CBR500R ABS M 471 20 20 / / / / / 1,428 ดำ 2กฉ-7676 ระยอง 29/12/2564 30,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขตัวรถ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 090 YAMAHA N-Max A 155 19 18 / / / / / / 27,565 ขาว 1กต-9036 สมุทรสาคร 18/04/2565 34,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 091 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 18 / / / / 34,625 แดง 2กภ-6902 ชลบุรี 04/06/2564 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 42,017 ดำ-แดง 9กน-8025 กรุงเทพมหานคร 25/04/2563 15,000 7% 0
4- 093 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / / / / 42,071 ดำ เทา อวบ-576 กรุงเทพมหานคร 14/12/2557 2,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 11,198 แดง ดำ 1กถ-2084 จันทบุรี 14/08/2564 9,000 7% 0
4- 095 HONDA CLICK 150 I A 150 19 18 / / / / 24,680 ดำ-แดง 1กฬ-5223 ระยอง 14/01/2564 21,000 7% 0
4- 096 HONDA WAVE 110 I M 110 11 10 / / 42,481 แดง-ขาว ฬขป-271 กรุงเทพมหานคร 07/02/2556 1,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 097 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 9,750 แดง 2กฆ-2072 ระยอง 03/02/2564 14,000 7% 0
4- 098 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 58,435 ดำ 1กฆ-8248 พังงา 31/07/2564 7,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 099 YAMAHA M-Slaz M 150 20 18 / / / / 6,243 ดำ 1กฌ-5668 แพร่ 14/04/2565 12,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / / 76,691 น้ำเงิน-ดำ จคว-130 ชลบุรี 18/10/2557 1,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |กระจกไมล์แตก
4- 101 HONDA DREAM M 110 17 17 / / 19,266 ชมพู-ขาว 1กฒ-6060 ฉะเชิงเทรา 31/10/2563 12,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ต่อตรง |กระจกไมล์แตก |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 102 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / 43,533 ดำ แดง 2ขฆ-2065 กรุงเทพมหานคร 21/05/2564 36,000 7% 0 2675.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2675.- |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 103 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 8,555 แดง 1กฐ-2674 สระแก้ว 29/07/2564 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 104 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 12,315 ดำ-แดง 1ขข-3563 กรุงเทพมหานคร 15/08/2563 17,000 7% 0
4- 105 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 20 20 / / / / / 5,604 ดำ ฟ้า 2ขฒ-2720 กรุงเทพมหานคร 31/07/2564 35,000 7% 0
4- 106 HONDA CLICK 125I A 125 20 19 / / / / 7,885 ดำ 1ขษ-3653 กรุงเทพมหานคร 04/03/2564 27,000 7% 0
4- 107 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 25,581 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-8913 ศรีสะเกษ 11/09/2563 11,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงข้างมา |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 108 HONDA CBR 150 R ABS M 150 20 19 / / / / / 26,379 ส้ม-ขาว 1กฐ-6 สระแก้ว 29/05/2564 28,000 7% 0
4- 109 YAMAHA Free Go A 125 19 19 / / / / 10,836 น้ำเงิน 1กร-7568 สุราษฎร์ธานี 25/07/2563 18,000 7% 0
4- 110 YAMAHA EXCITER 150 M 150 19 17 / / / / 23,141 น้ำเงิน 1กช-4622 หนองบัวลำภู 14/06/2563 14,000 7% 0
4- 111 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 13,069 แดง-ดำ 1กบ-5140 ร้อยเอ็ด 28/02/2565 21,000 7% 0
4- 112 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 6,841 ดำ 2กฉ-5306 ขอนแก่น 18/12/2564 23,000 7% 0
4- 113 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 12,923 ดำ-ส้ม 1กภ-4235 สุราษฎร์ธานี 17/09/2563 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 114 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 4,437 ดำ 3กถ-6561 ชลบุรี 16/12/2564 26,000 7% 0
4- 115 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 13,526 น้ำเงิน-เทา 1กด-6297 เพชรบุรี 18/05/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 116 GPX RAPTOR RZ180 M 181 20 19 / / / / 13,375 ม่วง-ดำ-ขาว 1กฬ-4751 สงขลา 15/10/2564 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 117 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 12,204 น้ำเงิน-เทา 1กฎ-5527 ชุมพร 09/04/2564 18,000 7% 0
4- 118 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 17 / / / / 84,585 น้ำเงิน 2กภ-6899 ชลบุรี 04/06/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 119 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 21,080 ดำ-ส้ม 1กล-9602 สงขลา 08/07/2563 18,000 7% 0
4- 120 HONDA SUPER CUB M 110 21 21 / / 6,627 น้ำเงิน-ขาว 1กฒ-1994 สระแก้ว 22/02/2565 25,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 121 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 26,115 เทา ดำ 2ขฐ-7780 กรุงเทพมหานคร 30/07/2564 38,000 7% 0
4- 122 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / / 6,142 น้ำเงิน-ฟ้า 2ขญ-1860 กรุงเทพมหานคร 10/07/2564 26,000 7% 0
4- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 9,349 ขาว ดำ 2กง-6883 ขอนแก่น 06/08/2564 18,000 7% 0
4- 124 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / / / / / - แดง 2กจ-8500 ขอนแก่น 29/10/2564 43,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีรีโมท
4- 125 HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 / / / / 17,310 ขาว-ส้ม 1ขฎ-8361 กรุงเทพมหานคร 22/10/2563 27,000 7% 0
4- 126 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 9,856 แดง-ดำ 1กศ-116 สงขลา 19/12/2563 15,000 7% 0
4- 127 HONDA CBR 150 R M 150 21 20 / / / / 1,387 ดำ 1กฒ-4768 สระแก้ว 20/04/2565 33,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 128 YAMAHA GT 125 A 125 20 20 / / / / 1,747 น้ำเงิน-ขาว 2กฉ-7054 ระยอง 04/11/2564 20,000 7% 0
4- 129 RYUKA RA1 M 200 18 16 / / 9,391 เทา 1กฒ-8220 เพชรบูรณ์ 02/11/2564 7,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 130 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 4,918 น้ำเงิน-ดำ 1กว-8078 นครศรีธรรมราช 30/03/2565 17,000 7% 0
4- 131 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / 17,456 แดง 1กศ-4139 สงขลา 28/01/2564 19,000 7% 0
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 5,874 แดง-เทา 2กฉ-299 ระยอง 14/09/2564 24,000 7% 0
4- 133 HONDA CLICK 150 I A 150 19 18 / / / / 21,739 ดำ-แดง 9กฌ-9529 กรุงเทพมหานคร 11/02/2565 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 134 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 1,569 ดำ เทา 3ขง-4126 กรุงเทพมหานคร 24/02/2565 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 135 RYUKA INFINITY 250 M 250 19 18 / / / - แดง 1กฌ-8160 สระแก้ว 23/01/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีเรือนไมล์ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 136 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / / 358 เทา-แดง 3กบ-8664 ชลบุรี 06/05/2565 32,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 137 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 / / / / 36,454 ขาว-ดำ 2กล-2015 ชลบุรี 12/09/2563 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 138 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 4,303 เทา 1กฎ-3908 บึงกาฬ 29/03/2565 26,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 139 HONDA SUPER CUB M 110 20 19 / / 31,709 เขียว-ขาว 1กล-9306 นครศรีธรรมราช 16/01/2564 14,000 7% 0
4- 140 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / - น้ำเงิน-ดำ 1กท-9581 ภูเก็ต 11/09/2563 47,000 7% 0
4- 141 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / / 8,245 ขาว-แดง 2กจ-7952 ขอนแก่น 26/10/2564 24,000 7% 0
4- 142 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 13,191 แดง-ดำ 1ขช-326 กรุงเทพมหานคร 24/09/2563 12,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงข้างมา |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 143 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / / / / / 7,437 น้ำเงิน 1กภ-8374 พระนครศรีอยุธยา 01/02/2565 48,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 144 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 8,960 น้ำเงิน-ดำ 3กง-8902 ชลบุรี 15/10/2563 19,000 7% 0
4- 145 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 8,903 น้ำเงิน-เทา 2ขด-5312 กรุงเทพมหานคร 19/08/2564 22,000 7% 0
4- 146 HONDA CB 150R ABS M 150 18 18 / / / / / 14,447 ดำ 1กบ-4466 นครศรีธรรมราช 03/05/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 147 YAMAHA FINO A 114 13 12 / / / 52,667 ขาว-นํ้าเงิน-ชมพู 1กช-4437 ชลบุรี 16/10/2557 2,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 148 RYUKA BREAK OUT M 150 19 18 / / / / 26,998 แดง 9กธ-5287 กรุงเทพมหานคร 11/04/2564 6,000 7% 0
4- 149 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 24,520 ขาว-ดำ 1กฮ-4518 ขอนแก่น 22/07/2563 20,000 7% 0
4- 150 HONDA SCOOPY I A 108 20 18 / / / / - น้ำเงิน 1กส-7543 สงขลา 27/08/2564 23,000 7% 0
4- 151 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 7,001 แดง-เทา 1กฐ-6432 สระแก้ว 16/10/2564 16,000 7% 0
4- 152 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 6,422 ดำ 3กถ-1966 ชลบุรี 27/11/2564 26,000 7% 0
4- 153 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / 2,461 ขาว น้ำเงิน 1กฒ-234 สระแก้ว 18/01/2565 21,000 7% 0
4- 154 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 22,447 ดำ 1กล-9970 สงขลา 26/09/2563 12,000 7% 0
4- 155 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 8,204 น้ำเงิน-ดำ 2กช-3600 ระยอง 29/12/2564 29,000 7% 0
4- 156 YAMAHA M-Slaz M 150 19 18 / / / / 55,932 ขาว ดำ 1กฐ-199 หนองคาย 16/01/2563 20,000 7% 0
4- 157 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / / 3,600 ขาว แดง 1กบ-6631 ภูเก็ต 01/01/2565 26,000 7% 0
4- 158 HONDA SUPER CUB M 110 20 20 / / 14,983 แดง 1กฐ-6178 สระแก้ว 12/10/2564 23,000 7% 0
4- 159 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 5,564 ดำ-แดง 1กน-6125 ภูเก็ต 30/03/2564 51,000 7% 0
4- 160 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 10,605 ขาว 1กฐ-3572 ชุมพร 19/10/2564 23,000 7% 0
4- 161 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 6,905 แดง-เทา 2กช-1371 ระยอง 14/12/2564 24,000 7% 0
4- 162 YAMAHA N-Max A 155 19 18 / / / / / / 16,820 น้ำเงิน 9กช-8067 กรุงเทพมหานคร 31/01/2563 32,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 163 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 25,329 ขาว-ดำ 3กญ-5331 ชลบุรี 12/03/2564 21,000 7% 0
4- 164 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 4,064 แดง-เทา 2กจ-7834 ขอนแก่น 26/10/2564 21,000 7% 0
4- 165 HONDA CBR 150 R ABS M 150 20 19 / / / 18,260 ส้ม-ขาว 1กส-8170 สกลนคร 28/12/2564 32,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 166 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 / / / / 64,898 เทา-เขียว 5กษ-3690 กรุงเทพมหานคร 18/10/2562 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 167 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 7,228 แดง 1กธ-2238 ภูเก็ต 18/10/2563 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 168 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 7,618 แดง-ดำ 1กผ-2420 ตรัง 26/01/2565 17,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 169 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 5,342 ดำ 1กฐ-5810 สระแก้ว 30/09/2564 23,000 7% 0
4- 170 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 3,312 ดำ แดง 1กษ-2356 สุราษฎร์ธานี 23/07/2564 25,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 171 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / / / / 2,606 แดง ดำ 1กจ-5327 ระนอง 23/02/2565 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 19,176 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-779 สระแก้ว 18/10/2564 20,000 7% 0
4- 173 RYUKA SAVE-II M 109 19 19 / / / 39,569 น้ำเงิน-ขาว-เทา 1ขฐ-431 กรุงเทพมหานคร 24/10/2563 2,000 7% 0
4- 174 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 16,826 น้ำเงิน ฟ้า 1กฌ-3154 บึงกาฬ 28/03/2563 9,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เครื่องแตก
4- 175 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 19 / / / / 8,060 ดำ 1กช-3080 หนองบัวลำภู 29/04/2563 43,000 7% 0
4- 176 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 26,138 น้ำเงิน-ดำ 1กง-6851 พังงา 24/09/2563 10,000 7% 0
4- 177 HONDA SUPER CUB M 110 21 21 / / 4,789 ชมพู-ขาว 1กฒ-2174 สระแก้ว 24/02/2565 24,000 7% 0
4- 178 HONDA PCX 160 ABS A 157 21 21 / / / / / / 509 ดำ-น้ำตาล 2กฉ-7666 อุดรธานี 20/04/2565 58,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 179 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 24,371 ดำ 2กข-60 ขอนแก่น 30/10/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ กระจกไมล์แตก
4- 180 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 10,013 ดำ 1กม-6310 มหาสารคาม 13/11/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 181 YAMAHA N-Max A 155 20 19 / / / / / / 7,030 ดำ 3กช-3120 ชลบุรี 02/01/2565 37,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 182 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 14,062 ขาว ดำ 1กง-6089 พังงา 22/08/2563 24,000 7% 0
4- 183 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 11,313 เทา-แดง 1กม-8370 มหาสารคาม 09/12/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 184 YAMAHA XSR155 M 155 20 20 / / / / - ขาว-แดง 1กฒ-5809 กระบี่ 25/11/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไมล์แตกชำรุด
4- 185 YAMAHA QBIX ABS A 125 20 19 / / / / / - น้ำเงิน 1กษ-9249 สุราษฎร์ธานี 29/09/2564 15,000 7% 0
4- 186 GPX LEGEND 250 TWIN M 234 20 20 / / / / 7,170 ดำ 1ขฮ-6573 กรุงเทพมหานคร 14/04/2564 21,000 7% 0
4- 187 YAMAHA EXCITER 150 M 150 19 19 / / / / 17,758 ดำ-น้ำเงิน 2กข-9394 ระยอง 07/11/2564 19,000 7% 0
4- 188 RYUKA CLASSIC 110G M 107 19 18 / / 7,631 ชมพู-ขาว 1กถ-7714 ภูเก็ต 10/04/2563 6,000 7% 0
4- 189 YAMAHA FINN M 115 20 19 / / / / - ฟ้า-ดำ-ขาว 1กจ-2016 ระนอง 25/08/2564 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีเรือนไมล์
4- 190 RYUKA INFINITY 125 M 125 18 18 / / 31,176 ดำ 1กต-4339 ภูเก็ต 06/11/2562 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 191 YAMAHA JUPITER RC M 115 18 16 / / / / 12,520 ขาว-ดำ 1กฉ-6910 หนองบัวลำภู 09/10/2562 9,000 7% 0
4- 192 RYUKA BREAK OUT M 150 18 18 / / / / 15,850 น้ำเงิน 1กต-7803 ภูเก็ต 19/12/2563 7,000 7% 0
4- 193 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / / 11,449 เทา-ดำ 1กฬ-392 สงขลา 16/09/2564 22,000 7% 0
4- 194 HONDA ZOOMER-X A 108 19 19 / / / / 33,404 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-9459 ปราจีนบุรี 03/10/2563 14,000 7% 0
4- 195 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 30,251 ขาว-ดำ 1ขย-1223 กรุงเทพมหานคร 30/01/2564 18,000 7% 0
4- 196 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / / / 434 น้ำเงิน 1กฒ-4651 สระแก้ว 19/04/2565 28,000 7% 0
4- 197 HONDA CLICK I A 108 09 09 / / / 9,877 ขาว ดำ ษนธ-370 กรุงเทพมหานคร 14/08/2554 1,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ค่ากุญแจ 321.-
4- 198 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 / / / / 10,950 ส้ม-ดำ 9กย-8992 กรุงเทพมหานคร 05/06/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากเดิมเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |เปลี่ยนสี ลงเล่ม
4- 199 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 / / / 8,225 น้ำเงิน-เหลือง 1กฒ-229 สระแก้ว 18/01/2565 28,000 7% 0
4- 200 HONDA WAVE 125 I M 125 15 15 / / / 30,681 แดง ดำ 1กศ-5939 ชลบุรี 03/11/2563 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 201 HONDA SCOOPY I A 108 18 17 / / / 14,269 น้ำเงิน-ขาว 1กณ-244 ภูเก็ต 30/01/2565 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 202 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 18,773 ขาว แดง 1กบ-2148 ภูเก็ต 10/09/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 203 HONDA ADV 150 ABS A 150 20 20 / / / / / / 5,396 ดำ เทา 3กฎ-5638 ชลบุรี 15/04/2564 45,000 7% 0 2675.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2675.-
4- 204 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / / 6,640 แดง 1กภ-2771 ร้อยเอ็ด 29/01/2565 27,000 7% 0
4- 205 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 5,185 เขียว-ดำ 2กก-2152 อุดรธานี 28/11/2563 20,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 206 HONDA ZOOMER-X A 108 19 19 / / / / 16,765 เหลือง ดำ 3กข-7078 ชลบุรี 05/07/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 207 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 / / / / 50,343 ขาว แดง 1กฐ-2474 ภูเก็ต 14/06/2561 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 208 HONDA ADV 150 ABS A 150 19 19 / / / / / / 20,957 แดง ดำ 1กล-6772 นครศรีธรรมราช 17/12/2563 44,000 7% 0
4- 209 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / / / 85,581 แดง-ดำ 6กข-217 กรุงเทพมหานคร 30/11/2562 3,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 210 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 25,625 ขาว ดำ 1กณ-1889 ประจวบคีรีขันธ์ 09/07/2563 17,000 7% 0
4- 211 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / / / / 39,704 ดำ-แดง 1กธ-2923 สุราษฎร์ธานี 10/08/2562 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 212 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 14,855 ส้ม-ขาว 1กญ-4136 สระแก้ว 27/05/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 213 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / / / - ดำ-ขาว-ฟ้า 1กค-9189 ระยอง 12/07/2557 1,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 214 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 6,575 แดง เทา 1กธ-6543 สุพรรณบุรี 09/11/2564 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 215 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 9,688 น้ำเงิน-ดำ 9กษ-1840 กรุงเทพมหานคร 02/07/2563 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 216 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / - น้ำเงิน-ดำ 1กญ-1289 ปราจีนบุรี 10/10/2562 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
4- 217 HONDA ADV 150 ABS A 150 20 20 / / / / / / - น้ำตาล-เทา 2กง-6976 ขอนแก่น 07/08/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีรีโมท|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 218 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 1,264 น้ำเงิน เทา 2ขพ-4268 กรุงเทพมหานคร 20/10/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เครื่องแตก
4- 219 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 35,911 ดำ-เทา 1กฒ-6817 ประจวบคีรีขันธ์ 29/03/2563 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 220 RYUKA CLASSIC CUB M 107 18 18 / / 14,085 เขียว 1กณ-9463 ลพบุรี 22/08/2564 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |กระจกไมล์แตก |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 221 YAMAHA MT-15 M 155 20 18 / / / / - เทา ดำ 2ขต-3875 กรุงเทพมหานคร 25/08/2564 13,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 222 YAMAHA FINO 125 A 125 20 20 / / 9,670 แดง ขาว 1กด-2392 กำแพงเพชร 23/09/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 1,377 แดง-เทา 2ขท-4355 กรุงเทพมหานคร 11/09/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 224 YAMAHA N-Max A 155 18 18 / / / / / / 46,511 น้ำเงิน 2กว-9936 ชลบุรี 06/11/2564 13,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 225 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 5,474 น้ำเงิน-เทา 1กฐ-289 สระแก้ว 09/06/2564 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
4- 226 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / / 11,190 แดง-ดำ 2กช-5552 ระยอง 18/01/2565 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / 3,477 น้ำเงิน-ฟ้า 1กฒ-714 สระแก้ว 26/01/2565 12,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 228 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 14,919 ดำ-เทา 1กฐ-6746 สระแก้ว 27/10/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 229 HONDA WAVE 125 I M 125 19 18 / / / 10,170 ดำ-แดง 1กญ-6527 ปราจีนบุรี 24/01/2563 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
4- 230 YAMAHA FINO 125 A 125 19 19 / - เทา-แดง 1กร-3553 สงขลา 28/05/2563 500 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 231 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3 น้ำเงิน-เทา 1กผ-6108 นครสวรรค์ 19/05/2565 39,000 7% 856 0
4- 232 YAMAHA N-Max A 155 17 17 / / เทา 6กถ-9880 กรุงเทพมหานคร 29/03/2565 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K35
4- 233 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / 12,597 น้ำเงิน-ดำ 1กล-3184 อุบลราชธานี 14/11/2563 28,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K35
4- 234 YAMAHA MIO A 115 10 10 / 64,073 ดำ เทา แดง สษจ-152 กรุงเทพมหานคร 08/12/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 235 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - แดง-ดำ 1กฒ-7195 อุดรธานี 27/07/2559 15,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 236 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 24,327 ดำ แดง ขธธ-637 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2556 30,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 237 SUZUKI SMASH M 113 16 16 19,359 ดำ 1กฌ-7213 นครสวรรค์ 01/09/2560 10,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38