กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ กลุ่มคัดสภาพพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 Angel ครั้งที่59 เวลา 14.00น. เริ่มประมูลเวลา 14.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 08-07-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 26,101 ขาว ขค-2389 ภูเก็ต 01/08/2564 187,000 7% 3487.95 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 002 MG MG3 1.5 D (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 41,040 เหลือง-ดำ 1ขค-5626 กรุงเทพมหานคร 03/07/2565 187,000 7% 2613.21 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 003 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 24,328 แดง-ดำ กอ-8513 พิษณุโลก 13/08/2564 190,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 004 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 44,265 เทา กพ-3115 จันทบุรี 21/05/2565 210,000 7% 2179.50 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 005 NISSAN NOTE 1.2 VL-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 3,296 ดำ 9กภ-7141 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 270,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 006 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 26,328 ขาว กว-8561 พระนครศรีอยุธยา 20/08/2564 187,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 007 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 26,229 เทา 9กญ-2952 กรุงเทพมหานคร 28/10/2564 290,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 008 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 20,166 ดำ กษ-1712 พระนครศรีอยุธยา 24/10/2564 190,000 7% 0 4923.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 009 NISSAN NOTE 1.2 VL-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 54,429 ขาว 9กส-7502 กรุงเทพมหานคร 23/04/2565 260,000 7% 2199.12 0 6641.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 010 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 15,346 ขาว กอ-9244 นครศรีธรรมราช 20/10/2564 250,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 011 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 31,183 ขาว กท-5933 กาฬสินธุ์ 31/07/2565 240,000 7% 2155.71 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 012 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLS LIMITED CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 12,362 ขาว กธ-2581 ศรีสะเกษ 16/12/2564 250,000 7% 0 7957.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 013 MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 18,328 เทา ขอ-4168 สงขลา 24/04/2565 230,000 7% 3380.90 0 321.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 014 MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 7,570 ขาว ขต-6231 ระยอง 12/02/2565 240,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 015 TOYOTA YARIS (NEW) 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 24,625 ขาว 9กช-3486 กรุงเทพมหานคร 03/10/2564 380,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 016 HONDA JAZZ 1.5 V PLUS CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 13,930 ขาว 9กท-1895 กรุงเทพมหานคร 22/01/2565 430,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 017 HONDA CIVIC FC 1.8 EL-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 19 19 / 27,816 ดำ งค-1002 นครราชสีมา 02/10/2564 600,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 018 HONDA JAZZ 1.5 RS CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 42,679 เทา กธ-7433 เพชรบูรณ์ 25/02/2565 460,000 7% 2693.99 0 1832.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 019 HONDA CIVIC FC 1.8 EL-CVT I-VTEC (AB/ABS) A 1.8 20 19 / 43,527 ดำ 9กล-5424 กรุงเทพมหานคร 18/03/2565 620,000 7% 3148.65 0 7420.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 020 MG ZS (NEW) 1.5 D PLUS CVT (AB/ABS) A 1.5 21 20 / 5,684 เทา งษ-6215 เชียงใหม่ 22/02/2565 370,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|Navi ในตัว (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 021 MAZDA CX-3 2.0 S (AB/ABS) A 2.0 20 19 / 29,926 เทา กท-8345 ศรีสะเกษ 11/03/2565 580,000 7% 3973.89 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 022 HONDA HR-V 1.8 E-CVT (AB/ABS) A 1.8 19 19 / 48,190 ขาว 9กง-166 กรุงเทพมหานคร 16/09/2564 560,000 7% 0 4982.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 023 MG ZS (NEW) 1.5 D PLUS CVT (NAVI) AB/ABS A 1.5 / 5,508 แดง ชุดจด2968 - 380,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|Navi ในตัว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 024 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 21,199 เทา ขษ-9655 สงขลา 05/02/2565 550,000 7% 2697.14 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 025 CHEVROLET TRAILBLAZER (NEW) 2.5 LT (AT) AB/ABS A 2.5 19 19 / 14,065 ขาว 8กอ-8637 กรุงเทพมหานคร 02/08/2564 480,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 026 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 19 19 / 52,273 เทา ขค-4322 ภูเก็ต 18/09/2564 540,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 027 CHEVROLET TRAILBLAZER (NEW) 2.5 LT (AT) AB/ABS A 2.5 19 19 / 49,231 ดำ งร-8204 ชลบุรี 05/11/2564 470,000 7% 6253.89 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 028 ISUZU MU-X (NEW) 1.9 Ddi (NAVI) AB/ABS A 1.9 21 20 / 5,490 น้ำตาล 1ขย-6710 กรุงเทพมหานคร 28/01/2565 900,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์| Navi ในตัว (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 029 NISSAN TERRA 2.3 VL (NAVI) AB/ABS A 2.3 20 18 / 11,221 ขาว งล-5896 ชลบุรี 21/01/2565 680,000 7% 0
**หมายเหตุ มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 030 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 7,710 ดำ กค-28 บึงกาฬ 13/07/2565 560,000 7% 2614.71 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 031 NISSAN TERRA 2.3 VL (NAVI) AB/ABS A 2.3 / 17,696 น้ำตาล ชุดจด0648 - 670,000 7% 0 10219.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|มีการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 032 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 19 19 / 58,337 ขาว กอ-917 อุบลราชธานี 24/07/2564 940,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ด Navi (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 033 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT PREMIUM 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 14,202 เทา ขต-2644 ระยอง 06/12/2564 460,000 7% 5960.97 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 034 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (THUNDER) AB M 2.2 20 19 10,135 ขาว ขอ-2545 สงขลา 10/07/2565 350,000 7% 4658.21 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 035 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) PRESTIGE (STEALTH) NAVI (AT) AB/ABS A 1.9 19 19 / 16,683 ขาว ขค-3270 ภูเก็ต 21/08/2564 580,000 7% 0
**หมายเหตุ มีการ์ด Navi อยู่ที่ตัวรถ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 036 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 HI-RIDER (AT) AB/ABS A 2.2 20 20 / 9,791 ขาว กธ-9032 เพชรบูรณ์ 15/06/2565 450,000 7% 4695.13 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 037 ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 3.0 VGS (Z) PRESTIGE (AT) NAVI (AB/ABS) A 3.0 19 19 / 25,159 แดง ขข-895 สุราษฎร์ธานี 28/05/2565 640,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|4WD|มีการ์ด Navi อยู่ที่ตัวรถ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 038 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 27,507 ขาว ขก-2428 อุบลราชธานี 17/08/2564 440,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 039 ISUZU D-MAX CAB 4 (NEW) HI-LANDER 1.9 Ddi (ZP) NAVI (AT) AB/ABS A 1.9 20 19 / 22,380 ขาว ขต-4472 ระยอง 10/01/2565 590,000 7% 3607.73 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์|Navi ในตัว (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
3- 040 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GLS 2.4 MIVEC PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 20 20 / 15,533 ขาว 1ขฒ-3516 กรุงเทพมหานคร 07/10/2564 490,000 7% 0
**หมายเหตุ รับประกันเลขไมล์ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท