กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 (ลาน4) (11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 01-07-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 7,278 น้ำเงิน ฟ้า 1กร-3339 สุราษฎร์ธานี 14/06/2563 23,000 7% 0
4- 002 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / / / / 7,480 ดำ 1กม-5799 สุราษฎร์ธานี 09/01/2563 19,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 003 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 946 เทา-แดง 2ขณ-8583 กรุงเทพมหานคร 14/08/2564 31,000 7% 0
4- 004 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 9,608 เเดง 1กฐ-5855 ชุมพร 08/12/2564 23,000 7% 0
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 4,833 ดำ-เทา 2กฉ-4807 ขอนแก่น 16/12/2564 25,000 7% 0
4- 006 HONDA SUPER CUB M 110 20 19 / / 18,757 ขาว 3กฎ-8163 ชลบุรี 27/04/2565 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 007 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / / 59,194 แดง-ดำ 1กฎ-6535 นครศรีธรรมราช 10/11/2559 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 008 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / 8,396 ดำ-แดง 2กจ-2735 ขอนแก่น 16/09/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 009 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 8,186 แดง-เทา 1กศ-1319 นครศรีธรรมราช 25/05/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เลขตัวรถไม่ชัดเจน
4- 010 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / / / 38,851 แดง-ดำ 1กฒ-1493 ประจวบคีรีขันธ์ 25/12/2563 12,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 18,738 ดำ-แดง 1กญ-1607 ชุมพร 05/06/2563 16,000 7% 0
4- 012 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 32,973 แดง ดำ 2ขษ-3450 กรุงเทพมหานคร 15/12/2564 23,000 7% 0
4- 013 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 3,048 ดำ 2กฉ-4078 ระยอง 15/10/2564 30,000 7% 0
4- 014 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / / 3,825 ขาว-แดง 1กด-9465 ประจวบคีรีขันธ์ 13/07/2564 25,000 7% 0
4- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / 12,295 ดำ-แดง 1กต-5939 นครปฐม 14/01/2565 19,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป |ค่ากุญแจ 321.-
4- 016 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 4,664 ส้ม-ขาว 1กด-6923 สระบุรี 19/07/2563 20,000 7% 0
4- 017 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / 2,148 ดำ 3ขฉ-7204 กรุงเทพมหานคร 12/03/2565 30,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 018 YAMAHA FINN M 115 21 20 / / / 8,415 แดง-ดำ 1กผ-6445 ตรัง 23/03/2565 19,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 019 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / 14,463 น้ำเงิน-เทา 1กฐ-8974 ชุมพร 18/02/2565 18,000 7% 0
4- 020 HONDA MSX125SF M 125 20 19 / / / / 23,627 แดง ดำ 1กว-5017 สุราษฎร์ธานี 14/01/2564 16,000 7% 0
4- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 4,481 ดำ-เทา 2กฉ-2281 ขอนแก่น 25/11/2564 21,000 7% 0
4- 022 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 3,217 แดง-ดำ 1กณ-5146 เพชรบุรี 25/10/2563 26,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป |ค่ากุญแจ 321.-
4- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 4,766 น้ำเงิน-เทา 1กต-8067 ประจวบคีรีขันธ์ 28/12/2564 24,000 7% 0
4- 024 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / / 5,534 ขาว-แดง 2กค-7087 ขอนแก่น 27/02/2564 23,000 7% 0
4- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 10,278 น้ำเงิน-เทา 1กญ-3769 บึงกาฬ 30/03/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 026 HONDA SUPER CUB M 110 19 18 / / 19,516 น้ำเงิน-ขาว 1กญ-4221 เลย 30/01/2563 13,000 7% 0
4- 027 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 7,432 น้ำเงิน-เทา 1กฐ-1104 ชุมพร 31/08/2564 22,000 7% 0
4- 028 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / / 7,669 น้ำเงิน-ดำ 2กช-1170 ระยอง 09/12/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 10,356 น้ำเงิน-เทา 1กต-4150 เพชรบุรี 07/10/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 030 HONDA MSX125SF ABS M 125 18 17 / / / / 33,603 ดำ-เทา 8กธ-5531 กรุงเทพมหานคร 08/08/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 27,026 แดง-ดำ 1กฮ-2822 ระยอง 15/05/2563 20,000 7% 0
4- 032 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 21,865 ขาว ดำ 1กศ-7818 สุราษฎร์ธานี 09/06/2564 23,000 7% 0
4- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 7,968 น้ำเงิน-เทา 2กฉ-6832 ระยอง 03/11/2564 20,000 7% 0
4- 034 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 5,094 ดำ 3กท-252 ชลบุรี 28/12/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 12,776 ขาว แดง 1กศ-7801 สุราษฎร์ธานี 09/06/2564 23,000 7% 0
4- 036 HONDA SUPER CUB M 110 20 20 / / 8,159 ขาว-ดำ 1กฎ-3328 พัทลุง 20/05/2564 22,000 7% 0
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 3,932 ดำ-เทา 3กต-190 ชลบุรี 12/10/2564 21,000 7% 0
4- 038 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / 14,396 น้ำเงิน-ดำ 1กษ-4498 สกลนคร 24/08/2564 17,000 7% 0
4- 039 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 20,539 แดง-ดำ 1กว-9502 สุราษฎร์ธานี 25/02/2565 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 040 HONDA MSX125SF M 125 20 19 / / / / 21,705 เขียว-ดำ 1กน-7839 ภูเก็ต 04/06/2564 16,000 7% 0
4- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 8,140 แดง-เทา 2กฆ-9065 ขอนแก่น 15/06/2564 22,000 7% 0
4- 042 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 17,404 ขาว-ดำ 3กง-9300 ชลบุรี 16/10/2563 23,000 7% 0
4- 043 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 15,975 ดำ-แดง 1กท-3494 ศรีสะเกษ 15/11/2563 16,000 7% 0
4- 044 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 16,242 ดำ 3กข-4279 ชลบุรี 26/06/2564 20,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 045 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 20,516 ขาว-น้ำเงิน 1กศ-8722 นครศรีธรรมราช 04/08/2564 16,000 7% 0
4- 046 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 20,731 เขียว-ขาว 3กค-1284 ชลบุรี 19/07/2563 12,000 7% 0
4- 047 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 23,054 น้ำเงิน-เทา 1กฎ-9865 ชุมพร 13/08/2564 18,000 7% 0
4- 048 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 19,205 แดง ดำ 2กข-7055 ระยอง 24/10/2563 16,000 7% 0
4- 049 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 10,062 น้ำเงิน-ฟ้า 3กฉ-2041 ชลบุรี 26/11/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |เคยพ่วงข้างมา
4- 050 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / / / 5,122 ดำ-เหลือง 1กผ-3997 สุราษฎร์ธานี 29/03/2565 20,000 7% 0
4- 051 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 11,091 น้ำเงิน-เทา 2ขต-784 กรุงเทพมหานคร 24/08/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วซึม
4- 052 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 22,971 ดำ 2กข-1276 ระยอง 16/09/2563 23,000 7% 0
4- 053 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 11,890 ดำ-แดง 1กณ-4454 หนองคาย 30/07/2564 30,000 7% 0
4- 054 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / / / / 6,655 น้ำเงิน-เหลือง 2กฉ-6947 ขอนแก่น 29/12/2564 27,000 7% 0
4- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 37,744 ดำ-แดง 1กด-2825 ประจวบคีรีขันธ์ 25/02/2564 19,000 7% 0
4- 056 HONDA SUPER CUB M 110 18 18 / / 13,104 ขาว 2กย-2481 ชลบุรี 13/07/2562 13,000 7% 0
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / 4,841 ขาว-แดง 1กบ-7904 ภูเก็ต 17/02/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ ล้อเปลี่ยน
4- 058 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / / 16,214 น้ำเงิน-ดำ 2กจ-9708 ระยอง 09/09/2564 15,000 7% 0
4- 059 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 28,209 ดำ-แดง 1กร-2051 นครศรีธรรมราช 20/08/2563 10,000 7% 0
4- 060 HONDA MSX125SF M 125 20 17 / / / / 8,088 ดำ ชมพู 3กฎ-2656 ชลบุรี 31/03/2564 18,000 7% 0
**หมายเหตุ รถปี 2017 จดปี 2020
4- 061 HONDA WAVE 125 I M 125 19 18 / / / / 57,482 ดำ 1กฒ-1945 ประจวบคีรีขันธ์ 09/01/2563 19,000 7% 0
4- 062 HONDA SCOOPY I A 108 18 17 / / / - ขาว-น้ำตาล 7กย-2258 กรุงเทพมหานคร 30/01/2564 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 14,871 ขาว-แดง 1กน-4592 ภูเก็ต 16/03/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |เคยต่อพ่วงข้างมา |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 064 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 14,845 แดง 1ขผ-8463 กรุงเทพมหานคร 15/01/2564 13,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 065 HONDA WAVE 125 I M 125 19 18 / / / / 14,558 ดำ-แดง 1กง-1635 พังงา 24/01/2563 28,000 7% 0
4- 066 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / 8,084 แดง ดำ 2กล-4381 ชลบุรี 19/09/2562 34,000 7% 0 2996.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2996.-
4- 067 HONDA CBR 150 R M 150 20 20 / / / / 10,305 ดำ 2กฉ-916 ระยอง 17/09/2564 26,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 068 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 25,466 ขาว-ดำ 1กธ-1696 นครปฐม 12/12/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 069 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / / / / 12,207 เขียว 1กฐ-5800 กรุงเทพมหานคร 03/08/2564 29,000 7% 0
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 070 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 22,668 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-7612 ประจวบคีรีขันธ์ 22/04/2563 19,000 7% 0
4- 071 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 5,188 แดง 1กธ-5928 ภูเก็ต 29/11/2563 23,000 7% 0
4- 072 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 51,213 ดำ-ส้ม 1กส-8365 ขอนแก่น 28/01/2563 16,000 7% 0
4- 073 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 21,734 เหลือง 9กช-4346 กรุงเทพมหานคร 30/01/2564 7,000 7% 0
4- 074 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / / 7,167 น้ำเงิน-เทา 1กจ-6004 พังงา 23/02/2565 24,000 7% 0
4- 075 HONDA PCX 150 A 150 17 17 / / / 41,668 ขาว-ส้ม 1กช-7293 เพชรบุรี 21/02/2562 27,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 076 HONDA CBR 150 R M 150 20 19 / / / / 10,103 ดำ 1กษ-8334 สกลนคร 29/09/2564 32,000 7% 0
4- 077 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / / 186 เทา-แดง 3ขฌ-5485 กรุงเทพมหานคร 24/03/2565 31,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 078 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / / / / 4,058 เขียว 2ขถ-9924 กรุงเทพมหานคร 09/09/2564 31,000 7% 0
4- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / 5,189 แดง-เทา 1กฬ-8061 สุราษฎร์ธานี 03/05/2565 20,000 7% 0
4- 080 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 7,550 ดำ 1กน-555 พระนครศรีอยุธยา 28/08/2563 24,000 7% 0
4- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 5,302 น้ำเงิน-เทา 2กฉ-6991 ขอนแก่น 29/12/2564 24,000 7% 0
4- 082 GPX DEMON GR200R M 198 21 20 / / / / 4,485 ดำ แดง 2กจ-6196 อุดรธานี 27/01/2565 28,000 7% 0
4- 083 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 13,986 ขาว-น้ำเงิน 1กศ-6059 นครศรีธรรมราช 14/07/2564 18,000 7% 0
4- 084 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / / / / 4,203 แดง-ดำ 1กย-876 มหาสารคาม 14/01/2565 47,000 7% 0
4- 085 HONDA CBR 150 R ABS M 150 20 19 / / / / / 15,620 ส้ม-ขาว 1กน-6817 ศรีสะเกษ 18/09/2564 34,000 7% 0
4- 086 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 37,028 ดำ-ส้ม 1กฎ-3437 ประจวบคีรีขันธ์ 23/01/2563 16,000 7% 0
4- 087 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / / / / 15,632 ดำ 3กต-4400 ชลบุรี 28/10/2564 29,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 088 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 6,948 น้ำเงิน-เทา 1กม-3893 มหาสารคาม 09/10/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 089 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / / - ดำ-ชมพู 1ขร-738 กรุงเทพมหานคร 05/02/2564 21,000 7% 0
4- 090 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / / 3,694 แดง 2กช-8575 ขอนแก่น 22/03/2565 27,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 091 GPX POPZ M 125 20 20 / / / / 11,983 ส้ม-ดำ 2ขก-6240 กรุงเทพมหานคร 24/04/2564 13,000 7% 0
4- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 8,513 แดง 1กล-6869 นครศรีธรรมราช 18/12/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 093 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / 12,702 ดำ-แดง 3กฐ-3124 ชลบุรี 22/05/2564 43,000 7% 0
4- 094 HONDA CB 150R M 150 19 18 / / / / 27,938 ดำ 1กถ-4095 ภูเก็ต 01/03/2563 21,000 7% 0
4- 095 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 15,358 แดง-เทา 2กง-5720 ขอนแก่น 30/07/2564 18,000 7% 0
4- 096 YAMAHA GRAND FILANO ABS A 125 21 20 / / / / / 2,726 ขาว 3ขฆ-8469 กรุงเทพมหานคร 22/02/2565 33,000 7% 0
4- 097 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 11,564 น้ำเงิน-เทา 1กบ-8797 ตรัง 24/11/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 098 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / / 18,512 เทา แดง 1ขร-4801 กรุงเทพมหานคร 11/02/2564 23,000 7% 0
4- 099 HONDA WAVE 125 I M 125 20 19 / / / 20,122 แดง-ดำ 1กษ-4039 สุราษฎร์ธานี 11/08/2564 21,000 7% 0
4- 100 GPX ROCK M 109 21 20 / / / 13,345 แดง ดำ 1กณ-1313 ปราจีนบุรี 22/01/2565 13,000 7% 0
4- 101 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 66,693 เทา-นํ้าเงิน 1กต-8606 ภูเก็ต 26/12/2562 14,000 7% 0
4- 102 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / 14,483 ขาว แดง 2ขผ-6765 กรุงเทพมหานคร 14/10/2564 43,000 7% 0 2996.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2996.-
4- 103 HONDA CB 150R ABS M 150 19 19 / / / / / 23,069 ดำ 1กท-9874 ภูเก็ต 16/09/2564 30,000 7% 0
4- 104 HONDA WAVE 125 I M 125 20 19 / / / 17,898 ขาว ดำ 1กธ-9719 ภูเก็ต 21/01/2564 23,000 7% 0
4- 105 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 20 / / / / 6,729 ดำ 1กร-6928 สุรินทร์ 23/02/2565 32,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 106 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / 3,163 น้ำเงิน-เทา 1กบ-8540 ศรีสะเกษ 03/03/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 107 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / - ขาว-ดำ 1ขร-9591 กรุงเทพมหานคร 13/02/2564 26,000 7% 0
4- 108 HONDA WAVE 125 I M 125 20 19 / / / / 61,200 เทา-แดง 1กธ-7826 ตรัง 17/01/2565 25,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 109 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / - แดง 2กฮ-4449 ชลบุรี 26/04/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 12,452 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-8731 ลพบุรี 11/10/2563 21,000 7% 0
4- 111 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 35,151 น้ำเงิน-ดำ 1กท-4461 ภูเก็ต 01/07/2563 35,000 7% 0
4- 112 YAMAHA GRAND FILANO ABS A 125 20 20 / / / / / - ขาว 3กด-5525 ชลบุรี 23/09/2564 28,000 7% 0
4- 113 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 21,669 เทา-ขาว 1กผ-6910 เชียงราย 04/09/2564 9,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 35,815 ดำ-ส้ม 1กถ-5514 ฉะเชิงเทรา 23/04/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
4- 115 GPX RAPTOR RZ180 M 181 20 19 / / / / 3,889 ส้ม-ดำ-ขาว 1กย-6757 บุรีรัมย์ 22/05/2564 16,000 7% 0
4- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 20 18 / / / / 19,456 ดำ-ส้ม 1ขส-3495 กรุงเทพมหานคร 11/03/2564 11,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ค่ากุญแจ 321.- |ไม่แผ่นป้ายทะเบียน
4- 117 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 30,662 ขาว-แดง 1กท-7731 สมุทรสาคร 23/12/2564 39,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 118 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 50,200 น้ำเงิน-ดำ 1ขท-505 กรุงเทพมหานคร 09/12/2563 14,000 7% 0
4- 119 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 12,416 น้ำเงิน-ดำ 1กว-455 สุราษฎร์ธานี 25/11/2563 21,000 7% 0
4- 120 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 8,114 แดง-เทา 3กณ-430 ชลบุรี 31/07/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 121 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / 28,357 ฟ้า-น้ำเงิน 1กธ-8494 ตรัง 28/01/2564 17,000 7% 0
4- 122 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 15,104 ขาว-ดำ 1กท-9290 นครสวรรค์ 19/01/2565 20,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 123 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 15,599 ขาว-แดง 1กธ-5822 ภูเก็ต 29/11/2563 43,000 7% 0
4- 124 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 18 / / / / - เขียว เทา 2กก-1510 ระยอง 10/07/2563 28,000 7% 0
4- 125 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / 8,597 เหลือง 3กฎ-6844 ชลบุรี 21/04/2564 16,000 7% 0
4- 126 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / 21,946 แดง-ดำ 1กถ-739 ภูเก็ต 28/01/2565 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 127 GPX POPZ M 125 20 19 / / / / 8,612 ฟ้า-ดำ 1กษ-3780 นครศรีธรรมราช 01/09/2564 12,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 128 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 41,378 ดำ-แดง 1ขก-2265 กรุงเทพมหานคร 07/08/2564 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 129 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / / / / 6,006 เทา-ดำ 2กจ-6078 อุดรธานี 27/01/2565 51,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 130 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 15,564 น้ำเงิน-เทา 1กด-8755 ประจวบคีรีขันธ์ 26/06/2564 18,000 7% 0
4- 131 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 19 / / / / 10,121 เทา-เหลือง 3กฉ-1251 ชลบุรี 22/11/2563 41,000 7% 0
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 12,526 แดง-ดำ 3กฐ-4220 ชลบุรี 27/05/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 133 GPX RAZER M 223 19 18 / / / / - ดำ-แดง 1กฒ-4249 กาญจนบุรี 18/03/2563 8,000 7% 0
4- 134 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 40,739 น้ำเงิน-เทา 2กฆ-8556 ระยอง 20/03/2564 12,000 7% 0
4- 135 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / / / / / 3,891 แดง 2ขศ-3658 กรุงเทพมหานคร 04/12/2564 44,000 7% 0
4- 136 HONDA CBR 150 R M 150 19 17 / / / / 11,149 ขาว-น้ำเงิน 1กณ-2039 ประจวบคีรีขันธ์ 15/07/2564 21,000 7% 0
4- 137 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 18,395 น้ำเงิน-ดำ 3กช-5843 ชลบุรี 15/01/2565 16,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 138 HONDA CLICK 125I A 125 20 19 / / / / 5,259 ขาว-ดำ 1ขษ-2080 กรุงเทพมหานคร 04/03/2564 26,000 7% 0
4- 139 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 26,966 ดำ-แดง 9กพ-6523 กรุงเทพมหานคร 15/05/2563 18,000 7% 0
4- 140 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / / 3,088 ดำ-ชมพู 2ขฌ-830 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 26,000 7% 0
4- 141 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 29,709 ดำ-เทา 1กฐ-9533 ปราจีนบุรี 27/04/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 142 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / / 15,451 น้ำเงิน-ดำ 1กว-4256 สุราษฎร์ธานี 07/01/2564 45,000 7% 0
4- 143 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / / / / 3,268 แดง 3กณ-8682 ชลบุรี 27/08/2564 33,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 144 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 13,800 แดง 1กภ-344 นครศรีธรรมราช 29/11/2564 12,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 145 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / 5,494 ิน้ำเงิน-เทา 1กฒ-3225 สระแก้ว 16/03/2565 16,000 7% 0
4- 146 RYUKA SAVE-II M 109 21 19 / / / 8,219 น้ำเงิน-ขาว-เทา 1กอ-961 นครศรีธรรมราช 03/05/2565 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 147 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 45,679 ขาว-ดำ 9กท-9581 กรุงเทพมหานคร 05/04/2563 15,000 7% 0
4- 148 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 26,107 แดง ดำ 1กฮ-132 ระยอง 26/04/2564 36,000 7% 0
4- 149 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 20,936 น้ำเงิน-ดำ 2กง-3530 ระยอง 08/05/2564 22,000 7% 0
4- 150 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 / / / / 43,932 ดำ-ส้ม 2กฐ-433 ชลบุรี 01/05/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 151 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 5,785 น้ำเงิน-เทา 1กจ-4791 พังงา 30/11/2564 24,000 7% 0
4- 152 RYUKA INFINITY 250 M 250 20 18 / / / 2,047 แดง 1กว-9147 นครศรีธรรมราช 17/04/2564 9,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 153 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 31,773 น้ำเงิน-ดำ 1กด-9602 ภูเก็ต 28/08/2562 15,000 7% 0
4- 154 YAMAHA N-Max A 155 19 19 / / / / / / 38,475 ดำ 1กณ-6347 ประจวบคีรีขันธ์ 15/10/2563 25,000 7% 0
4- 155 HONDA CB 150R M 150 18 17 / / / / 53,906 เทา-ดำ 1กพ-1821 สกลนคร 31/07/2562 19,000 7% 0
4- 156 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 7,778 แดง เทา 1กย-6061 บุรีรัมย์ 13/05/2564 17,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 157 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 22,022 แดง ดำ 2กค-5905 ระยอง 20/12/2563 23,000 7% 0
4- 158 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / 1,743 แดง-ดำ 1กณ-4370 ปราจีนบุรี 17/03/2565 26,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 159 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 6,513 แดง 3กฆ-757 ชลบุรี 16/08/2563 23,000 7% 0
4- 160 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 8,836 น้ำเงิน-เทา 1กน-866 ศรีสะเกษ 20/07/2564 24,000 7% 0
4- 161 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 8,747 เทา ดำ 2ขฐ-6640 กรุงเทพมหานคร 29/07/2564 48,000 7% 0
4- 162 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / / / / 17,848 แดง ดำ 2กก-8234 ระยอง 26/08/2563 26,000 7% 0
4- 163 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 9,186 เหลือง 3กฎ-7277 ชลบุรี 22/04/2564 16,000 7% 0
4- 164 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 10,771 ดำ-เทา 2กฆ-1760 อุดรธานี 30/07/2564 14,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 165 RYUKA CLASSIC 110G M 107 19 19 / / 20,762 แดง 1กล-4012 สุราษฎร์ธานี 18/09/2563 1,000 7% 0
4- 166 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 6,339 น้ำเงิน-แดง 3กฒ-636 ชลบุรี 24/06/2564 31,000 7% 0
4- 167 HONDA PCX 150 A 150 19 18 / / / / 12,390 ดำ-แดง 1กท-1815 ภูเก็ต 23/04/2565 47,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 168 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 9,701 น้ำเงิน-เทา 2ขย-6803 กรุงเทพมหานคร 06/11/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 169 YAMAHA MT-15 M 155 20 18 / / / / 14,621 น้ำเงิน 3กฎ-4208 ชลบุรี 08/04/2564 25,000 7% 0
4- 170 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / 24,402 ขาว-ดำ 2กอ-5652 ชลบุรี 27/03/2565 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 171 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 9,525 ดำ 1กฮ-5592 ระยอง 05/06/2563 13,000 7% 0
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 24,269 ดำ-เทา 1กท-2402 ศรีสะเกษ 31/10/2563 19,000 7% 0
4- 173 YAMAHA N-Max A 155 20 19 / / / / / / 30,505 ขาว 2ขฒ-7664 กรุงเทพมหานคร 05/08/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 174 HONDA CB 150R M 150 20 19 / / / / 5,603 ดำ 1ขอ-1778 กรุงเทพมหานคร 30/03/2565 35,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 175 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 6,727 ขาว-แดง 1กง-9405 พังงา 17/01/2565 25,000 7% 0
4- 176 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 14,431 ดำ 1กฎ-1406 ปราจีนบุรี 26/04/2565 20,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ค่ากุญแจ 321.-
4- 177 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / 2,824 น้ำเงิน-เทา 1กณ-368 เลย 23/02/2565 22,000 7% 0
4- 178 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 16,342 แดง 1กถ-6099 ภูเก็ต 22/03/2563 20,000 7% 0
4- 179 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 19,622 แดง-ดำ 1กถ-8920 ศรีสะเกษ 11/09/2563 15,000 7% 0
4- 180 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 2,113 แดง ดำ 2กฉ-4797 ระยอง 20/10/2564 30,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 181 YAMAHA GRAND FILANO ABS A 125 21 21 / / / / / 4,465 เขียว 3กธ-3447 ชลบุรี 15/02/2565 36,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 182 GPX DEMON-150GR FI M 149 20 20 / / / / 8,756 แดง-ดำ 2ขผ-9590 กรุงเทพมหานคร 16/10/2564 20,000 7% 0
4- 183 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 21,071 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-5877 ชุมพร 27/04/2564 22,000 7% 0
4- 184 GPX POPZ M 125 20 20 / / / / 10,190 ส้ม-ดำ 1ขส-7307 กรุงเทพมหานคร 13/03/2565 11,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 185 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 44,842 ขาว-ดำ 8กด-8001 กรุงเทพมหานคร 11/07/2564 8,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 186 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 12,385 แดง-ดำ 2กค-6568 ระยอง 24/12/2563 43,000 7% 0
4- 187 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 10,352 น้ำเงิน เทา 1กผ-8595 พระนครศรีอยุธยา 25/05/2564 23,000 7% 0
4- 188 YAMAHA M-Slaz M 150 17 16 / / / / 13,642 เหลือง 2กฎ-4015 ชลบุรี 05/04/2562 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 189 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 8,477 แดง 1กท-8872 ภูเก็ต 30/08/2563 24,000 7% 0
4- 190 STALLIONS CENTAUR SIAM M 147 18 17 / / / 99,999 เขียว-ดำ 8กธ-292 กรุงเทพมหานคร 03/08/2562 4,000 7% 0
4- 191 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 27,375 ดำ แดง 3กจ-6827 ชลบุรี 11/11/2563 14,000 7% 0
4- 192 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / / / / / - แดง 1กภ-9214 พระนครศรีอยุธยา 10/02/2565 46,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 193 HONDA CB 150R M 150 19 18 / / / / - เทา ดำ 3กก-9438 ชลบุรี 14/06/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 194 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 / / / / 55,664 ดำ-แดง 2กศ-712 ชลบุรี 08/11/2562 21,000 7% 0
4- 195 HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 / / / / - ขาว-ส้ม 1ขฒ-2040 กรุงเทพมหานคร 31/10/2563 24,000 7% 0
4- 196 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 7,301 ดำ-แดง 3กฒ-4871 ชลบุรี 14/07/2564 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีป้ายทะเบียน
4- 197 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 8,054 น้ำเงิน-เทา 1กจ-49 นครนายก 07/08/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 198 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 5,730 ขาว-น้ำเเงิน 2กง-9226 อุดรธานี 09/12/2564 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 199 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 25,910 น้ำเงิน-ดำ 9กว-630 กรุงเทพมหานคร 19/06/2563 43,000 7% 0
4- 200 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / / / / 21,809 เขียว 3กฆ-7443 ชลบุรี 06/09/2563 27,000 7% 0
4- 201 RYUKA BREAK OUT M 150 18 17 / / / / 9,778 น้ำเงิน 2กย-7858 ชลบุรี 31/07/2562 5,000 7% 0
4- 202 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 6,154 แดง-ดำ 2กฉ-5730 ระยอง 27/10/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 203 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 6,716 ดำ 1กฒ-5346 ปราจีนบุรี 11/09/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 204 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 36,838 ดำ-แดง 2กษ-3676 ชลบุรี 19/12/2562 16,000 7% 0
4- 205 HONDA PCX HYBRID A 150 19 19 / / / / 40,301 น้ำเงิน-ดำ 1กธ-2271 ฉะเชิงเทรา 06/12/2564 32,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รตลอดไป
4- 206 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 14,842 ดำ-แดง 1กง-2899 พังงา 22/03/2563 21,000 7% 0
4- 207 YAMAHA YZF-R15 M 155 17 17 / / / / 45,908 น้ำเงิน 2กธ-1155 ชลบุรี 07/12/2564 23,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |สีไม่ตรง (ติดสติ๊กเกอร์ทับสีเดิม)
4- 208 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 5,540 น้ำเงิน-เทา 1กธ-2670 ลพบุรี 21/05/2564 20,000 7% 0
4- 209 GPX DEMON-150GR FI M 149 21 20 / / / / 236 แดง เทา 3ขช-6016 กรุงเทพมหานคร 17/03/2565 22,000 7% 0
4- 210 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 9,114 ขาว-แดง 1กง-8154 ระนอง 20/01/2565 24,000 7% 0
4- 211 YAMAHA GT 125 A 125 20 19 / / / / 4,979 เเดง 1กฐ-6421 ชุมพร 23/12/2564 15,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 212 HONDA CB 150R M 150 18 17 / / / / 38,680 เทา-ดำ 1กพ-840 สุราษฎร์ธานี 31/05/2562 19,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 213 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 9,645 แดง 1กฮ-7035 ระยอง 12/06/2563 24,000 7% 0
4- 214 HONDA MOOVE A 108 19 18 / / / / 4,104 เทา-ดำ 9กฉ-9410 กรุงเทพมหานคร 25/01/2564 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 215 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 20,928 น้ำเงิน-ดำ 2ขฌ-7676 กรุงเทพมหานคร 08/07/2564 25,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 216 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / / 4,588 น้ำเงิน ฟ้า 3กต-203 ชลบุรี 12/10/2564 26,000 7% 0
4- 217 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 6,905 น้ำเงิน-เทา 3กฎ-2764 ชลบุรี 31/03/2564 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 218 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / / 18,246 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-6999 ชัยนาท 14/05/2564 43,000 7% 0
4- 219 YAMAHA FINO A 114 12 12 / / / 12,881 เทา-ดำ จษน-859 ชลบุรี 28/12/2557 2,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |น้ำมันเชื่อเพลิงรั่ว
4- 220 GPX DEMON-150GN M 149 20 18 / / / / 5,440 ดำ-ส้ม 2กฉ-6530 ขอนแก่น 28/12/2564 14,000 7% 0
4- 221 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / / 936 ขาว-แดง 3กน-3439 ชลบุรี 17/03/2565 33,000 7% 0
4- 222 GPX MAD300 M 293 20 19 / / / / - แดง 1ขอ-2864 กรุงเทพมหานคร 30/03/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 12,750 น้ำเงิน-เทา 2กฉ-4814 ขอนแก่น 16/12/2564 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 224 HONDA PCX HYBRID A 150 20 20 / / / / 12,482 น้ำเงิน-ดำ 1กฉ-1374 อุทัยธานี 21/02/2564 39,000 7% 0
4- 225 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 19,251 ขาว-แดง 1ขว-5147 กรุงเทพมหานคร 21/02/2564 23,000 7% 0
4- 226 YAMAHA M-Slaz M 150 20 18 / / / / 22,690 ขาว-ดำ 3กช-4325 ชลบุรี 09/01/2564 24,000 7% 0
4- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / / 11,109 ดำ-เทา 2ขฮ-9737 กรุงเทพมหานคร 26/01/2565 24,000 7% 0
4- 228 GPX RAZER M 223 21 20 / / / / 2,245 ดำ-แดง 1กณ-2084 ปราจีนบุรี 04/02/2565 16,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 229 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 28,227 แดง ดำ 1กย-5037 สุราษฎร์ธานี 26/03/2563 10,000 7% 0
4- 230 YAMAHA Free Go A 125 21 19 / / / / 5,733 ดำ 3ขช-9100 กรุงเทพมหานคร 19/03/2565 26,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 231 HONDA CBR 150 R ABS M 150 20 20 / / / / / 13,761 แดง-ดำ 1กฒ-5338 ปราจีนบุรี 11/09/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |สีไม่ตรง
4- 232 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 3,058 ขาว น้ำเงิน 3กต-26 ชลบุรี 12/10/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 233 YAMAHA GT 125 A 125 20 19 / / / / 17,086 ดำ 1กฐ-6129 ตาก 21/02/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กท-7473พิษณุโลก|
4- 234 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / / 9,627 ดำ-แดง 1กธ-4418 ภูเก็ต 15/11/2563 28,000 7% 0
4- 235 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 / / / / 2,989 น้ำเงิน-เหลือง 2กจ-5647 อุดรธานี 25/01/2565 29,000 7% 0
4- 236 HONDA MSX125 M 125 16 15 / / / / 14,907 ดำ 5กด-8445 กรุงเทพมหานคร 28/06/2562 3,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |สีไม่ตรง
4- 237 HONDA DREAM M 110 16 16 / / 78,150 น้ำเงิน-ขาว 5กณ-1620 กรุงเทพมหานคร 16/06/2562 6,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไมล์แตก
4- 238 YAMAHA LEXI A 125 20 20 / / / / 14,239 แดง 2ขฒ-3707 กรุงเทพมหานคร 03/08/2564 23,000 7% 0
4- 239 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 9,537 แดง 1กธ-6403 ภูเก็ต 11/12/2563 16,000 7% 0
4- 240 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 11,597 ดำ-แดง 1กง-9822 ระนอง 13/04/2564 22,000 7% 0
4- 241 SUZUKI SMASH M 113 20 19 / / 4,557 ดำ-เทา 1กน-8145 ศรีสะเกษ 06/10/2564 10,000 7% 0
4- 242 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / / 46,251 ดำ-แดง จธม-490 ชลบุรี 13/09/2555 2,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |เบาะชำรุด
4- 243 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / / - ดำ-แดง 1กน-4603 ภูเก็ต 16/03/2564 51,000 7% 0
4- 244 YAMAHA JUPITER RC M 115 20 17 / / / / 10,874 น้ำเงิน 1กษ-9660 นครศรีธรรมราช 21/10/2564 9,000 7% 0
**หมายเหตุ รถปี 2017 จดปี 2020
4- 245 YAMAHA MT-15 M 155 20 18 / / / / 15,291 น้ำเงิน 1กด-4446 ประจวบคีรีขันธ์ 20/03/2564 29,000 7% 0
4- 246 HONDA ZOOMER-X A 108 18 18 / / / / 28,351 ดำ-แดง 1กพ-5328 สุราษฎร์ธานี 28/06/2562 17,000 7% 0
4- 247 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / / 16,581 ดำ-แดง 1กล-5143 บุรีรัมย์ 27/11/2564 18,000 7% 0
4- 248 HONDA MSX125SF M 125 19 17 / / / / - ดำ-ชมพู 1กม-2223 นครศรีธรรมราช 21/03/2563 18,000 7% 0
4- 249 GPX DEMON-150GR M 149 20 20 / / / / 2,828 ดำ 1กน-7725 ภูเก็ต 01/06/2564 16,000 7% 0
4- 250 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 18 / / / / 41,194 น้ำเงิน 9กฆ-5327 กรุงเทพมหานคร 02/01/2563 27,000 7% 0
4- 251 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 23,505 ดำ-แดง 1กท-5636 สุพรรณบุรี 10/06/2564 19,000 7% 0
4- 252 YAMAHA GT 125 A 125 20 18 / / / / 8,843 แดง 2กง-3944 ระยอง 14/05/2564 7,000 7% 0
4- 253 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 17,518 ดำ-แดง 1กฐ-7305 เพชรบุรี 26/12/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 254 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 20,029 เทา แดง 3กฉ-7323 ชลบุรี 16/12/2563 19,000 7% 0
4- 255 HONDA MSX125SF M 125 19 18 / / / / - น้ำเงิน-ดำ 3กก-4759 ชลบุรี 31/05/2563 11,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีเรือนไมล์
4- 256 HONDA SUPER CUB M 110 20 19 / / 5,368 ขาว 3กช-9128 ชลบุรี 27/01/2564 20,000 7% 0
4- 257 YAMAHA QBIX A 125 19 17 / / / / 11,107 เขียว ดำ 1ขข-2251 กรุงเทพมหานคร 15/08/2564 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 258 GPX DEMON-150GN M 149 20 19 / / / / - ดำ-แดง 1กธ-9430 ภูเก็ต 17/01/2564 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีสายครัช
4- 259 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / / 8,595 เทา-แดง 2ขภ-9150 กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 28,000 7% 0
4- 260 RYUKA CLASSIC CUB M 107 20 18 / / 2,353 เหลือง 1กท-4047 เพชรบูรณ์ 24/09/2564 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 261 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / 3,047 ขาว-น้ำเงิน 2กฉ-9403 ขอนแก่น 21/01/2565 25,000 7% 0
4- 262 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / - ขาว แดง 2กจ-4236 ขอนแก่น 24/09/2564 51,000 7% 0
4- 263 YAMAHA EXCITER 150 M 150 20 20 / / / / - เทา-ดำ-ส้ม 1กษ-8941 นครศรีธรรมราช 15/10/2564 25,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 264 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 / / / / 37,738 ดำ 1กผ-1840 ระยอง 15/12/2562 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 265 HONDA ZOOMER-X A 108 15 14 / / / / 29,885 ชมพู ดำ 1กง-8467 ประจวบคีรีขันธ์ 31/03/2561 3,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 266 YAMAHA FINN M 115 19 18 / / / / 59,899 น้ำเงิน ดำ เทา 2กฮ-8012 ชลบุรี 01/03/2563 11,000 7% 0
4- 267 HONDA MSX125SF M 125 20 17 / / / / 6,931 น้ำเงิน-ดำ 1กส-7535 สงขลา 27/08/2564 20,000 7% 0
**หมายเหตุ รถปี 2017 จดปี 2020
4- 268 GPX LEGEND 150 M 149 19 18 / / 16,089 ดำ 9กร-8769 กรุงเทพมหานคร 12/06/2563 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 269 YAMAHA YZF-R15 M 155 20 19 / / / / 14,003 ดำ 1ขศ-6168 กรุงเทพมหานคร 28/02/2564 39,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 270 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 6,151 ดำ-เทา 1กณ-8873 หนองคาย 17/11/2564 24,000 7% 0
4- 271 HONDA SUPER CUB M 110 18 18 / / / 32,503 แดง-ขาว 2กว-2681 ชลบุรี 12/10/2562 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไมล์แตก
4- 272 HONDA MSX125SF M 125 19 17 / / / / - ดำ-เหลือง 1กร-5094 สุราษฎร์ธานี 27/06/2563 8,000 7% 0
4- 273 YAMAHA XSR155 M 155 20 19 / / / / 9,486 เขียว 1กฐ-1500 ชุมพร 09/09/2564 45,000 7% 0
4- 274 GPX DEMON-150GR FI M 149 20 20 / / / / - แดง-ดำ 1กษ-7709 สงขลา 01/06/2564 9,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 275 HONDA ZOOMER-X A 108 19 19 / / / / 16,372 เหลือง-ดำ 1ขฐ-2459 กรุงเทพมหานคร 25/10/2563 26,000 7% 0
4- 276 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 28,447 ดำ-แดง 1กฒ-628 หนองคาย 20/08/2563 15,000 7% 0
4- 277 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / / / 19,343 ฟ้า-น้ำเงิน 1กท-9327 ภูเก็ต 13/06/2564 17,000 7% 0
4- 278 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 21,416 เขียว-ขาว 9กถ-6128 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 279 HONDA CBR 150 R ABS M 150 20 19 / / / / / 26,138 ส้ม-ขาว 1กถ-1176 จันทบุรี 30/04/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 280 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / / / / 16,593 ขาว ดำ 3กฐ-9409 ชลบุรี 19/06/2564 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 281 HONDA ADV 150 ABS A 150 20 20 / / / / / / 4,641 ดำ-เทา 1กญ-5595 บึงกาฬ 26/06/2564 52,000 7% 0
4- 282 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 19 / / / / 17,583 น้ำเงิน 1กถ-6969 ศรีสะเกษ 15/08/2563 34,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 283 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 27,192 ดำ-เทา 1กฎ-7726 ชุมพร 23/06/2564 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 284 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 12,828 น้ำเงิน-เทา 3กญ-3314 ชลบุรี 05/03/2564 14,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 285 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / / / 22,164 แดง-เทา-ดำ 1กฎ-2353 นครศรีธรรมราช 01/10/2559 2,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป |ค่ากุญแจ 321.-|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 286 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / / / 25,357 ขาว 1กม-9565 สุราษฎร์ธานี 11/02/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 287 YAMAHA GRAND FILANO ABS A 125 20 20 / / / / / - ขาว 2ขฒ-5899 กรุงเทพมหานคร 04/08/2564 32,000 7% 0
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจรีโมท |ล็อคคอ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 288 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / / / / 6,556 น้ำเงิน 3กฆ-5448 ชลบุรี 29/08/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 289 YAMAHA GRAND FILANO ABS A 125 20 20 / / / / / - ขาว 2ขค-6244 กรุงเทพมหานคร 18/05/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจรีโมท |ตรวจสอบเลขทะเบียนไม่ได้ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 290 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / - แดง-เทา 1กษ-248 ราชบุรี 11/06/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 291 HONDA CBR 150 R M 150 20 19 / / / / - แดง ดำ 2กช-2138 ระยอง 17/12/2564 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 292 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / / / / / - ดำ 2กฉ-3834 ระยอง 14/10/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจรีโมท
4- 293 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 30,633 ดำ-เทา 1กษ-2358 สุราษฎร์ธานี 23/07/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 294 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 46,978 ดำ เทา 1กฐ-5048 ตาก 31/01/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 295 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / / - ขาว-ดำ 1กศ-2963 อุดรธานี 08/10/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจรีโมท
4- 296 HONDA WAVE 125 I M 125 19 18 / / / 6,565 แดง-ดำ 1กด-6888 เพชรบูรณ์ 19/07/2563 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 297 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / - ดำ-เทา 1กถ-8200 สุพรรณบุรี 12/02/2564 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเครื่องยนต์ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 298 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 - ดำ เทา 3กต-1888 ชลบุรี 19/10/2564 500 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีเครื่องยนต์ ไม่เก็บค่า ดนก.ค่า ดนก. 0.00 บาท
4- 299 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 33,597 แดง ดำ 1กศ-3150 ขอนแก่น 10/08/2562 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีเครื่องยนต์ |ไม่มีป้ายทะเบียน ไม่เก็บค่า ดนก.ค่า ดนก. 0.00 บาท
4- 300 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 23,721 แดง ขาว 2กฮ-9770 ชลบุรี 21/05/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 301 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / / 2,973 แดง-เทา 2ขฮ-3542 กรุงเทพมหานคร 22/01/2565 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
4- 302 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / 12,597 น้ำเงิน-ดำ 1กล-3184 อุบลราชธานี 14/11/2563 29,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 303 YAMAHA QBIX A 125 18 17 / 21,619 น้ำตาล-เทา 7กศ-760 กรุงเทพมหานคร 23/02/2564 32,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 304 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / 76,734 น้ำเงิน-ดำ 1กค-7988 นราธิวาส 11/11/2559 5,000 7% 107
**หมายเหตุ **KTBL** |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ จอดบริเวณเสา H15
4- 305 YAMAHA MIO A 115 10 10 / 64,073 ดำ เทา แดง สษจ-152 กรุงเทพมหานคร 08/12/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H16
4- 306 HONDA CLICK I A 108 09 09 / 75,227 ดำ ขจพ-398 กาญจนบุรี 27/05/2553 7,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H16
4- 307 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / 22,938 แดง-ดำ 6กบ-8682 กรุงเทพมหานคร 28/04/2561 16,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รภ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H16
4- 308 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 / 22,268 น้ำเงิน-ดำ 7กผ-4810 กรุงเทพมหานคร 03/01/2562 18,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H16
4- 309 HONDA DREAM M 110 16 16 น้ำเงิน-ขาว 4กฮ-4791 กรุงเทพมหานคร 08/03/2560 15,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H16
4- 310 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 / 14,420 น้ำเงิน-ดำ 6กช-1655 กรุงเทพมหานคร 24/01/2561 17,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่สามารถตรวจสอบเลขตัวรถได้ |โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H16
4- 311 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 24,327 ดำ แดง ขธธ-637 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2556 30,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H17
4- 312 SUZUKI SMASH M 113 16 16 19,359 ดำ 1กฌ-7213 นครสวรรค์ 01/09/2560 10,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H17
4- 313 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - แดง-ดำ 1กฒ-7195 อุดรธานี 27/07/2559 15,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H17
4- 314 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / / / 17,233 น้ำเงิน-ดำ 1กฌ-1512 เพชรบุรี 08/05/2561 14,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H17
4- 315 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 ขาว-ดำ 2กธ-8079 กรุงเทพมหานคร 18/04/2558 12,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H17
4- 323 HONDA CBR300R ABS M 286 20 16 / แดง ดำ 2กด-9905 เชียงใหม่ 24/04/2565 11,500 7% 5,885 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |รับกุญแจพร้อมเล่มทะเบียน |รถปี 2016 จดปี 2020 |รถซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล