กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX (11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-06-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 ENTRY (AT) AB/ABS A 2.4 20 20 / 18,556 ดำ ผธ-2142 อุบลราชธานี 28/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2G19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 002 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 18,546 ดำ ยฉ-1406 เชียงใหม่ 04/06/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2G20
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 003 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS (4WD) AB/ABS M 2.4 20 19 / 56,558 เทา บต-1161 พังงา 03/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 004 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 / 62,081 เทา บห-8039 ราชบุรี 24/01/2565 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2G18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 005 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 330,800 เทา บห-9821 ราชบุรี 18/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,996 107 2140.00 2G17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|ตัวรถจริงเปลี่ยนเป็นเพลาเดิมและแหนบเดิม ยังไม่แจ้งยกเลิก
3- 006 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 17 / 84,267 เทา ผอ-2567 ชลบุรี 24/01/2565 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ
3- 007 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 / 41,963 ขาว กย-9346 พระนครศรีอยุธยา 12/12/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2G16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,470
3- 008 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 40,017 ดำ กม-8661 ลำปาง 29/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2G15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 009 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 66,424 ดำ 8กต-4687 กรุงเทพมหานคร 18/03/2564 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 2G14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,606
3- 010 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID (AT) AB/ABS A 2.4 21 20 2,148 ขาว 1ขผ-9557 กรุงเทพมหานคร 14/01/2565 ถอนการประมูล 1,070 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT
3- 011 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 18 18 98,027 ดำ 2ฒฒ-9556 กรุงเทพมหานคร 22/06/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 012 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 18 189,454 เทา ผค-5524 นครสวรรค์ 18/09/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ|มีรอยเชื่อมพื้นกระบะ|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 013 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 82,589 เทา ผก-9526 เพชรบูรณ์ 24/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 014 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT (AB/ABS) A 1.5 18 18 / 111,772 เทา กต-1494 พัทลุง 20/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 015 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 15 15 / 125,721 ขาว กม-8223 พิษณุโลก 06/05/2563 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,031
3- 016 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 15 15 / 74,297 ขาว 4กพ-7556 กรุงเทพมหานคร 12/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 017 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 100,108 ขาว บล-8504 ศรีสะเกษ 09/04/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ / ค่าภาษีค้างชำระ 2,289
3- 018 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 19 18 / 102,756 ขาว ขษ-9763 นครราชสีมา 23/01/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 9,927
3- 019 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 33,993 ขาว บธ-9607 ปทุมธานี 28/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ|เสริมแหนบ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 020 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 10,306 ขาว กธ-7391 กระบี่ 30/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 021 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT (AB/ABS) A 1.5 18 18 / 108,292 เทา กต-1146 พัทลุง 22/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 022 TOYOTA REVO SMART CAB PREUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 79,053 เทา บร-5369 กำแพงเพชร 10/07/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2J4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 023 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 19 19 96,764 เทา บห-693 จันทบุรี 27/05/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 024 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 43,021 ขาว 7กล-2724 กรุงเทพมหานคร 23/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J3
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 025 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 41,524 ขาว 2ฒภ-1224 กรุงเทพมหานคร 10/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีชุดกันชนหน้า / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 026 TOYOTA VIOS 1.5 G LIMITED (AB/ABS) A 1.5 12 12 / 93,534 ขาว ขก-9508 นครราชสีมา 13/12/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ครัชหมด
3- 027 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT (AB/ABS) A 1.6 18 18 / 26,502 ขาว 8กก-4847 กรุงเทพมหานคร 06/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 028 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT (Sports Edition) AB/ABS A 1.2 20 20 / 16,399 แดง ขร-1781 ขอนแก่น 09/09/2564 ถอนการประมูล 4,280 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT
3- 029 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 175,025 ขาว 2ฒถ-3561 กรุงเทพมหานคร 29/08/2564 ถอนการประมูล 1,070 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ไม่มีฝาท้าย
3- 030 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 14 13 / 131,830 เทา กพ-4985 เชียงราย 07/01/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|ดอกกุญแจรีโมทไม่มี / ค่าภาษีค้างชำระ 878
3- 031 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 156,170 ขาว 2ฒถ-3557 กรุงเทพมหานคร 29/08/2564 ถอนการประมูล 1,070 107 2140.00 2J8
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ไม่มีฝาท้าย|สีไม่ตรง
3- 032 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 242,304 ขาว 2ฒถ-3571 กรุงเทพมหานคร 29/08/2564 ถอนการประมูล 1,070 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ไม่มีฝาท้าย
3- 033 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 / 61,181 เทา 6กท-4707 กรุงเทพมหานคร 22/08/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,315
3- 034 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 18 17 / 29,110 ขาว กล-7452 นครศรีธรรมราช 02/03/2563 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 9,748
3- 035 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 14 101,028 ดำ บธ-3820 พัทลุง 28/08/2561 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 856.00 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ช่วงล่างของเครื่องยนต์+แชสซีซ้ายเริ่มเป็นสนิม|แม็ก 3 วง / ค่าภาษีค้างชำระ 3,843
3- 042 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 2.5 20 19 20,584 ดำ ผต-6248 ระยอง 19/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 043 MG MG3 1.5 D (Two Tone) A 1.5 19 19 / 11,979 เหลือง-ดำ ขค-3455 ภูเก็ต 23/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 044 CHEVROLET COLORADO C-CAB M 2.5 12 122,537 เทา 1กข-4748 กรุงเทพมหานคร 12/10/2562 160,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่ีอง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ควันขาว|เกียร์ดัง|แอร์ไม่เย็น
3- 045 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 / 165,797 เทา ฎง-1666 กรุงเทพมหานคร 28/12/2564 139,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 047 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 16 16 / 100,580 ดำ 1ฒว-1797 กรุงเทพมหานคร 07/06/2561 260,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัวรถผุ|เลขเครื่องเลขตัวรถไม่ชัดเจน|กระจกหลังแร้าว|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|คราบน้ำดัน|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|แอร์ไม่เย็น|ระบบไฟมีปัญหา|ศัสซีผุสนิมมาก|คันเกียร์หลวมเข้าเกียร์ยาก
3- 048 TOYOTA ALTIS A 1.6 12 12 / 158,991 เทา ขจ-5387 ชลบุรี 13/09/2564 120,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เกียร์กระตุก|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ศัสซีเลาะเชื่อมหลัง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|
3- 049 CHEVROLET CRUZE A 1.8 13 12 / 108,848 ดำ 2กข-2770 กรุงเทพมหานคร 01/05/2563 75,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เสียงดังผิดปกติ|คราบน้ำดัน|แอร์ไม่เย็น|ระบบไฟมีปัญหา
3- 050 HONDA JAZZ A 1.5 14 13 / 174,091 ขาว 2กฬ-5579 กรุงเทพมหานคร 05/02/2564 200,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|ความร้อนขึ้นสูง|คราบน้ำดัน|เกียร์กระตุก|แอร์ไม่เย็น|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|พบร่องรอยน้ำมีสนิมใต้เบาะใต้คอนโชน|ศัสซีตัดต่อกลางท้าย
3- 051 HONDA CITY A 1.5 13 13 / 83,666 ขาว 2กบ-8865 กรุงเทพมหานคร 26/09/2562 190,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**||น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|คราบน้ำดัน|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เกียร์กระตุก|ศัสซีเป่าเชื่อมบุบคลดคอหน้าซ้ายขวา
3- 052 MAZDA 2 A 1.5 / 200,712 ญจ-4490 กรุงเทพมหานคร ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 053 TOYOTA COMMUTER M 2.7 12 12 236,905 ขาว ฮภ-591 กรุงเทพมหานคร 24/09/2563 170,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|รถป้ายฟ้า|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|
3- 054 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 12 11 / 78,345 เทา ผผ-4266 ชลบุรี 06/02/2558 160,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เบาะแค๊ปไม่มี|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|ควันขาว|คราบน้ำดัน|ความร้อนขึ้นสูง|แอร์ไม่เย็น|ศัสซีผุ
3- 055 LEXUS RX300 A 2.4 06 06 / 200,707 เทา ชข-5711 กรุงเทพมหานคร 11/10/2564 230,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|รถจดใหม่นำเข้าตามแบบ32|ยกเลิกเชื้อเพลิงแก๊ส||น้ำมันเครื่อง+เกียร์+หม้อน้ำรั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ไฟเครื่องโชว์|ความร้อนขึ้นสูง|คราบน้ำดัน|สตาร์ติดยาก|เกียร์กระตุก|แอร์ไม่เย็น|ระบบไฟมีปัญหา
3- 057 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 233,919 เทา 1ฒญ-2083 กรุงเทพมหานคร 07/08/2564 148,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เสริมแหนบ||ลักษณะไม่ตรง
3- 058 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 / 156,020 เทา 1กก-2365 กรุงเทพมหานคร 15/10/2559 280,000 7% 0 10
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 060 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 270,806 เทา 2กฎ-734 กรุงเทพมหานคร 28/06/2561 300,000 7% 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนจะระงับ 28มิย2564
3- 061 NISSAN MARCH 1.2 S (MT) M 1.2 18 17 / 40,048 ดำ กษ-7339 อุบลราชธานี 11/01/2563 146,000 7% 4,815 0 10
3- 062 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 E M 3.0 07 06 170,977 ดำ กพ-1575 ฉะเชิงเทรา 12/01/2564 198,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถตัวสูงโหลดต่ำ วางแหนบไว้ใต้เพลา|แซสซีซ้ายขวาช่วงปีกนกผุเป็นสนิม+เชื่อมตะเข็บแซสซีช่วงหน้าขวา
3- 063 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 Ddi (S) M 2.5 13 13 302,120 น้ำเงิน 1ฒข-3640 กรุงเทพมหานคร 18/11/2564 220,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 064 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 04 / 331,088 เทา กพ-2082 ฉะเชิงเทรา 26/03/2563 80,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 065 MITSUBISHI TRITON CAB GL 2.5 DI-D M 2.5 08 08 211,789 ดำ บห-2424 อุดรธานี 13/05/2564 150,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายพร้อมป้ายทะเบียนนี้|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ตัวรถยกสูง
3- 066 ISUZU MU-X 1.9 Ddi (CD) AT A 1.9 16 16 / 164,875 เทา งข-4105 ชลบุรี 24/11/2564 520,000 7% 1,926 0 10
3- 067 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 HI-RACER M 2.5 11 10 / 304,703 ขาว ฒค-9792 กรุงเทพมหานคร 11/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 068 HONDA CIVIC 1.8 EL CVT I-VTEC (AS) A 1.8 17 16 / 143,191 ขาว 4กน-5454 กรุงเทพมหานคร 03/02/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|กระจกหน้าแตกจุด
3- 069 SUZUKI SWIFT 1.2 GLX CVT A 1.2 14 13 / 39,142 แดง กร-3457 ภูเก็ต 15/01/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 070 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 286,100 เทา บธ-8214 เพชรบุรี 25/04/2563 100,000 107 10
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บัตรประชาชนหมดอายุ|กระจกหน้าแตก
3- 071 MAZDA 2 A 1.5 13 13 / 91,084 ดำ 4กฉ-2487 กรุงเทพมหานคร 26/11/2563 150,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**||เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
3- 072 MAZDA 3 A 2.0 07 06 / 189,898 ขาว ชช-7150 กรุงเทพมหานคร 16/02/2564 61,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(867)ตัวรถ(962)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 073 HONDA CITY A 1.5 15 14 / 110,791 เทา 7กก-6101 กรุงเทพมหานคร 29/01/2563 250,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|คราบน้ำดัน
3- 074 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 E M 2.5 20 19 17,509 ขาว ผต-5820 ระยอง 28/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 075 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi (S) 4WD M 3.0 18 18 123,698 เทา บพ-797 ภูเก็ต 24/09/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|4WD
3- 079 HONDA HR-V 1.8 RS CVT I-VTEC A 1.8 20 20 / 25,146 ขาว 9กร-1114 กรุงเทพมหานคร 13/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|หลังคาซันรูฟ
3- 080 MERCEDES-BENZ C 180 A 2.0 03 / 185,214 น้ำตาล 4กฆ-8573 กรุงเทพมหานคร 11/02/2562 153,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 081 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 143,788 น้ำตาล ผก-3176 ราชบุรี 29/04/2563 115,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ดามแซสซีขวาตอนกลางช่วงหูแหนบ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|พื้นห้องโดยสารผุเป็นสนิม|โลโก้หน้าไม่มี
3- 082 NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 SE M 2.5 10 09 / 306,608 เทา บพ-400 ชัยภูมิ 09/02/2564 145,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนกระจังหน้า|พวงมาลัยหนัก+หอน|ไฟกาน้ำมันเครื่องโชว์
3- 083 NISSAN ALMERA 1.2 ES CVT A 1.2 12 11 / 137,058 ดำ กร-4465 ระยอง 20/03/2563 144,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
3- 085 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 16 16 / 135,826 เทา 5กง-3101 กรุงเทพมหานคร 25/03/2565 293,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 086 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS (MT) M 1.6 05 05 179,927 น้ำตาล ศว-8152 กรุงเทพมหานคร 10/06/2559 40,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 087 TOYOTA C-HR 1.8 MID CVT A 1.8 18 18 / 49,280 ดำ 2กข-3986 กรุงเทพมหานคร 23/04/2565 630,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 088 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 144,917 เทา 4กฐ-6728 กรุงเทพมหานคร 05/06/2562 240,000 7% 0 10
3- 089 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.8 LT Z71 M 2.8 14 13 142,476 น้ำตาล ผบ-4472 ขอนแก่น 07/01/2563 260,000 7% 4,280 0 2140.00 10
3- 090 HONDA JAZZ 1.5 S MT I-VTEC M 1.5 09 08 / 154,183 ฟ้า กพ-6883 สระบุรี 14/01/2564 155,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 091 TOYOTA TIGER CAB 2.5 SGL M 2.5 01 / 197,906 เขียว บน-4471 ลำปาง 11/04/2558 70,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|แซสซีหน้าขวาใต้แบตเตอรี่น้ำกรดกัดกร่อนเป็นสนิม|กระจกหน้าแตกเป็นนจุด
3- 092 HONDA ACCORD 2.4 E AT I-VTEC (AS) A 2.4 08 08 / 376,807 น้ำตาล ชฮ-4926 กรุงเทพมหานคร 28/03/2562 205,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เคยติดแก๊ส|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 093 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.5 AX M 2.5 06 06 288,489 ดำ ยง-1272 ชลบุรี 15/05/2564 118,000 7% 0 10
3- 094 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 09 08 333,184 ดำ บน-7841 ตรัง 23/04/2564 125,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|โหลดต่ำ
3- 095 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 16 16 / 93,900 เทา 5กฆ-4331 กรุงเทพมหานคร 17/03/2565 293,000 7% 2,675 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 096 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 07 05 ชำรุด แดง ถก-4510 กรุงเทพมหานคร 26/10/2559 60,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อแซสซีซ้ายตอนหน้าช่วงเลขตัวถัง|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้โอนทุกกรณี
3- 097 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 10 09 225,123 เทา ผก-1482 ราชบุรี 15/01/2563 145,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 098 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 16 / 237,821 เทา 5กษ-4280 กรุงเทพมหานคร 23/01/2564 358,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 099 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABA) M 2.4 18 17 / 88,264 ขาว บห-2883 ราชบุรี 06/03/2563 250,000 7% 4,815 107 2140.00 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บง-9812 บึงกาฬ| โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีไม่ว่าใดๆทั้งสิ้น | เลขตัวรถไม่ตรง 1ตำแหน่ง ข้อมูลในระบบของขนส่งเป็นรหัสของรถ CAB แต่ตัวรถเป็นตอนเดียว | เสริมแหนบ|แซสซีซ้ายขวาช่วงกระบะ+ช่วงล่างผุเป็นสนิม
3- 100 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 113,186 เทา 5กน-7648 กรุงเทพมหานคร 22/08/2564 288,000 7% 2,675 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 101 NISSAN SYLPHY 1.6 V CVT A 1.6 14 13 / 172,901 เทา 3กช-1756 กรุงเทพมหานคร 22/04/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 102 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (L) M 1.9 18 18 93,160 ดำ บย-8249 ชุมพร 10/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 104 TOYOTA VIOS A 1.5 14 14 / 162,261 ดำ ขฉ-41 ระยอง 25/06/2563 180,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|คราบน้ำดัน|ความร้อนขึ้นสูง|เกียร์กระตุก
3- 105 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 14 13 173,232 ขาว 2ฒศ-1748 กรุงเทพมหานคร 30/07/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก|เสริมแหนบลงเล่ม|กระบะไม่ตรงรุ่น
3- 106 NISSAN ALMERA 1.2 ES CVT A 1.2 13 12 / 143,970 ขาว 1กฌ-2788 กรุงเทพมหานคร 07/01/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 107 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 08 07 113,918 ดำ บธ-3692 ประจวบคีรีขันธ์ 16/01/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 108 TOYOTA YARIS 1.5 G A 1.5 06 06 / 300,598 เทา ญร-975 กรุงเทพมหานคร 06/03/2561 110,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 109 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 / 165,545 ดำ ยก-2127 ชลบุรี 17/11/2562 250,000 7% 2,675 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|มีรอยขัดเลขตัวถัง|เบาะแค๊บไม่มี|กระจกประตูขวาชำรุด
3- 110 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 16 14 / 88,500 ดำ 5กก-2910 กรุงเทพมหานคร 17/02/2560 230,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 111 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) M 1.9 19 19 20,281 ขาว 2ฒภ-9354 กรุงเทพมหานคร 07/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107
**หมายเหตุ **KL**|โหลดต่ำ
3- 112 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC A 1.8 10 09 177,204 ดำ ฎณ-1702 กรุงเทพมหานคร 26/02/2563 190,000 7% 4,066 0 10
**หมายเหตุ กระจกประตูหน้าขวาชำรุด|กระจกหน้าแตกจุด
3- 113 TOYOTA COMMUTER M 2.5 05 05 258,229 ขาว นง-2872 ชลบุรี 04/08/2561 250,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมเฟรมหน้าซ้าย|ไม่มีแผ่นเพลท|เบาะไม่ครบ
3- 114 MG MG3 1.5 X A 1.5 16 15 225,263 เหลือง-ดำ งษ-8834 เชียงใหม่ 14/01/2565 149,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้(เลขเครื่องไม่ชัดเจน)
3- 115 BMW 320D A 2.0 11 10 / 338,033 ขาว 3กฎ-4730 กรุงเทพมหานคร 23/02/2565 530,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 6กม-4474 กรุงเทพมหานคร| **ECL**|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 116 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 11 11 185,811 ขาว-แดง ฒฎ-1340 กรุงเทพมหานคร 28/09/2562 100,000 7% 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|สีไม่ตรง|ติดตั้งตู้แห้ง|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 117 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 M 2.5 19 19 33,332 ขาว บว-9555 สระบุรี 03/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 118 MG MG5 1.5 D (Sun Roof) A 1.5 19 18 / 26,003 ขาว 8กด-4808 กรุงเทพมหานคร 14/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107 10
**หมายเหตุ **KL**|หลังคาซันรูฟ
3- 119 ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) M 1.9 20 19 / 50,350 ขาว บม-5059 กระบี่ 16/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|โหลดต่ำ|กระจกหน้าแตก
3- 120 CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0 LT M 3.0 04 304,092 เทา ณบ-9667 กรุงเทพมหานคร 22/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(455)ตัวรถ(094)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ฐานเบาะแค๊บ+เบาะแค๊บไม่มี|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 121 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AT A 2.4 15 15 / 130,545 ดำ 1ฒบ-7103 กรุงเทพมหานคร 24/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **KL**|โอนฯ2ต่อ|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|รถตัวสูงโหลดต่ำ|วางแหนบใต้เพลา
3- 122 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 11 11 180,143 ฟ้า บจ-9701 พังงา 11/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 123 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT (Sportech) A 1.2 20 18 / 52,635 เทา กจ-6979 นครพนม 09/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 124 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M - 08 - ขาว 33-9146 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่14 ธันวาคม 2561|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|แผ่นเพลทระบุรายละเอียดตัวรถชำรุดขาด ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 125 BMW 525I A 2.4 04 / 254,600 ดำ ศค-5777 กรุงเทพมหานคร 15/10/2562 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้(เปิดฝากระโปรงไม่ได้)
3- 128 MG ZS 1.5 C A 1.5 20 19 15,942 แดง ขท-4963 ระยอง 03/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 129 MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 GT (Navi) A 3.0 16 13 / 140,791 น้ำเงิน กน-6108 ราชบุรี 02/03/2560 รอราคาอนุมัติ 7% 107 10
**หมายเหตุ **KL**|รถรุ่นปี2013|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 130 TOYOTA VIOS 1.5 G TLD A 1.5 10 10 / 181,339 ขาว กน-2173 ภูเก็ต 07/07/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 10
**หมายเหตุ **KL**|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย
3- 131 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT A 1.2 17 17 / 238,565 ขาว กท-6073 สกลนคร 24/05/2563 270,000 7% 4,815 0 10
3- 132 MERCEDES-BENZ S350L A 3.0 11 10 / 160,834 ดำ ญจ-9258 กรุงเทพมหานคร 17/02/2564 1,100,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ หลังคาซันรูฟ||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 133 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 129,928 เทา 5กท-8552 กรุงเทพมหานคร 29/07/2564 288,000 7% 2,675 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 134 VOLVO XC60 A 2.0 17 15 / 103,222 ขาว กอ-13 ภูเก็ต 11/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ตรวจสอบเเลขเครื่องไม่ได้
3- 136 TOYOTA ESTIMA 2.4 G A 2.4 14 14 / 241,974 เทา 3กฐ-3529 กรุงเทพมหานคร 27/05/2561 700,000 7% 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|รถจดใหม่นำเข้าตามแบบ32|สีไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 137 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 14 14 / 139,090 เทา 3กท-4905 กรุงเทพมหานคร 23/07/2562 270,000 7% 0 10
3- 138 MAZDA 3 A 1.5 13 12 / 140,160 เทา กษ-4640 นครสวรรค์ 23/01/2564 155,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถผ่านน้ำมา|เปลี่ยนเครื่องยนต์ ลงเล่ม(จากเครื่อง1.6 เป็น1.5 ซีซี)
3- 139 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 10 10 / 290,043 ขาว กง-5269 สระแก้ว 10/09/2558 130,000 7% 2,675 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 140 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID (Premium) NAVI A 2.5 17 17 / 255,648 เทา 5กษ-4332 กรุงเทพมหานคร 23/01/2564 700,000 7% 2,675 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Card Navi
3- 141 BMW 318IA A 2.0 04 / 227,114 ดำ ฌร-4825 กรุงเทพมหานคร 22/06/2555 120,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(030)ตัวรถ(017)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตก
3- 143 MERCEDES-BENZ VIANO 3.0 CGI EXTRA LONG A 3.0 11 11 / 196,657 ขาว ฮบ-4823 กรุงเทพมหานคร 09/12/2560 500,000 7% 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายฟ้า|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|Naviในตัว|รถใหม่นำเข้าตามเเบบ 32|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 144 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 04 567,272 ฟ้า ฌฉ-7823 กรุงเทพมหานคร 10/05/2564 145,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 145 HONDA CITY 1.5 V AT I-VTEC (AS) A 1.5 09 09 / 149,809 เทา ฌว-3295 กรุงเทพมหานคร 11/06/2562 180,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 146 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 / 404,174 ขาว 34-1041 กรุงเทพมหานคร 30/09/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายเหลือง|เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|โลโก้หน้าเก็บไว้ในรถ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 3 ตุลาคม 2562
3- 147 TOYOTA COMMUTER 136แรงม้า M - 16 / 186,076 ขาว 33-9816 กรุงเทพมหานคร 31/12/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 6 มีนาคม 2562
3- 148 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 / เทา ฮฐ-7690 กรุงเทพมหานคร 13/08/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายฟ้า
3- 149 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 13 405,392 เทา 32-5353 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายเหลือง
3- 150 TOYOTA CAMRY 2.5 G A 2.5 13 13 / 325,679 เทา 2กฐ-2571 กรุงเทพมหานคร 08/07/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 151 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 11 389,777 ขาว ฮร-2534 กรุงเทพมหานคร 16/06/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายฟ้า|เสริมแหนบ|แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79
3- 152 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M - 14 319,984 ขาว 34-1641 กรุงเทพมหานคร 30/09/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่27-12-2562
3- 153 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M - 17 / - เทา 36-1129 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายฟ้า|จดทะบียนมาใหม่วันที่ 05-02-2562|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 154 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 13 252,585 ขาว 36-1358 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายฟ้า|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่27-12-2562
3- 155 TOYOTA ALTIS A 1.8 13 12 / 175,625 ขาว 1กช-3152 กรุงเทพมหานคร 08/01/2564 110,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|กระจกหน้าแตก||กระจกมองข้างขวาหัก|เคยติดแก็ส|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|คราบน้ำดัน|เกียร์กระตุก|ระบบไฟมีปัญหา|ศัสซีตัดเชื่อมเป่าหน้าซ้าย-ขวา|พบร่องรอยน้ำเข้ามีสนิมใต้เบาะใต้คอนโชน
3- 171 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 206,681 เทา ฮล-4100 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 510,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 172 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 150,198 เทา ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 173 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 131,692 เทา ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 510,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 174 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 178,347 เทา ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 510,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 175 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 241,142 เทา ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 510,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 176 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 114,164 ขาวส้มเทา 2ฒก-357 กรุงเทพมหานคร 29/03/2564 271,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 177 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 234,675 ขาวส้มเหลือง ฮว-197 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 500,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า||สีไม่ตรง|เบาะไม่ครบ
3- 178 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 358,480 เทา ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 250,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 179 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI (เบนซิน) M 2.7 09 355,198 ขาว ฮฮ-7858 กรุงเทพมหานคร 25/12/2563 260,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถป้ายฟ้า|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้โอนทุกกรณี|ติดแก๊ส ไม่ยังลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 180 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 392,995 เทา ฮต-5586 กรุงเทพมหานคร 26/06/2564 365,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 181 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 166,679 เทา ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 510,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 182 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 16 16 / 254,421 เทา 5กง-4936 กรุงเทพมหานคร 29/03/2565 293,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 183 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 177,571 เทา ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 510,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 184 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 193,943 เทา ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 510,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ
3- 185 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 159,094 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 271,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 186 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 510,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 187 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 101,646 เทา ฮล-3974 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 510,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 188 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 / 148,647 เทา ฮม-1014 กรุงเทพมหานคร 15/03/2564 420,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 189 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AT A 2.4 17 17 / 204,804 เทา 6กพ-9260 กรุงเทพมหานคร 21/09/2564 482,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card
3- 190 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S Ddi M 1.9 17 16 240,023 เทา 1ฒอ-805 กรุงเทพมหานคร 26/01/2561 354,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|แผ่นเพลทฉีกขาด|ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลท|เลขตัวถังมีรอยเจียร์
3- 191 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 14 13 / 41,519 ขาว 3กม-2869 กรุงเทพมหานคร 02/10/2558 200,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 193 BMW - 530E 2.0 HYBRID LUXURY(NAVI) A 2.0 18 17 / 25,934 ดำ 7กฉ-2104 กรุงเทพมหานคร 20/02/2565 1,700,000 7% 1,070 107 10
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|NAVIในตัว
3- 194 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 05 05 / 257,555 น้ำตาล ศษ-9505 กรุงเทพมหานคร 12/07/2561 130,000 7% 1,926 107
**หมายเหตุ **SCB**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|ควันขาว|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องมันออกนอกพื้นที่
3- 195 NISSAN NAVARA DOUBLECAB NP300 CALIBRE 2.5 EL M 2.5 15 15 / 152,062 ดำ กษ-3980 ระยอง 13/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107
**หมายเหตุ **KL**
3- 201 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (AT) A 3.0 13 13 / 78,406 ดำ กม-2564 อุดรธานี 19/09/2562 340,000 7% 0
**หมายเหตุ ผู้ประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณี|4WD|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อคอุดรธานี
3- 202 HONDA BRIO AMAZE 1.2 S CVT A 1.2 13 13 / 87,315 ดำ กจ-5644 ปราจีนบุรี 22/03/2563 162,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สระเเก้ว
3- 203 HONDA CR-V 2.0 E AT I-VTEC (4WD) A 2.0 15 14 / 176,156 ขาว 4กจ-2458 กรุงเทพมหานคร 07/04/2562 540,000 7% 0
**หมายเหตุ 4WD|หลังคาซันรูฟ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครศรีธรรมราช
3- 204 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 4WD 2.5 DI-D A 2.5 11 11 / 210,626 น้ำตาล งร-3374 เชียงใหม่ 27/05/2563 350,000 7% 0
**หมายเหตุ 4WD|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อคเชียงใหม่
3- 205 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 DI M 3.0 04 / 243,427 เทา บจ-1116 บึงกาฬ 28/01/2565 100,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|มีรอยขัดล้างเลขตัวรถ|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
3- 206 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 I-TEQ M 3.0 05 / 213,715 ดำ กต-9010 พัทลุง 10/01/2564 190,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|4WD|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อคตรัง
3- 207 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 13 13 228,370 เทา บว-8024 กาญจนบุรี 11/12/2564 140,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ราชบุรี|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 208 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 0 น้ำตาล ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 70,000 7% 9,630 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|Sawad|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 209 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 80,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 210 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 10 10 220,330 เทา ผฉ-7511 ระยอง 15/12/2563 150,000 7% 107
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสีทุกกรณี|โหลดต่ำ|ปรับแต่งเครื่องยนต์|เปลี่ยนพวงมาลัยมา|ระบบเบรคไม่ดี|สีไม่ตรง|ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ระยอง
3- 211 NISSAN MARCH 1.2 V CVT (AB/ABS) A 1.2 10 10 / 188,696 เทา 1ขฐ-8438 กรุงเทพมหานคร 16/07/2564 80,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อคสมุทรสาคร
3- 212 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 13 13 404,485 เทา บว-6962 ฉะเชิงเทรา 11/06/2564 94,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อคชลบุรี-บ้านบึง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 213 HINO - รถบรรทุก 6 ล้อ 300 เเรงม้า M - 03 1,714,415 ส้มเเดงดำ 30-0992 อุบลราชธานี 30/06/2562 500,000 7% 22,470 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 4 กันยายน 2558|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 214 VOLVO - รถบรรทุก 10 ล้อ 400 เเรงม้า M - 14 1,112,997 ขาว 73-1220 สมุทรปราการ 31/12/2563 1,200,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2563|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ป้ายเหลือง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 215 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 410 เเรงม้า M - 13 - ขาว-เขียว 72-8181 สมุทรปราการ 31/12/2562 1,500,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 216 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 444,780 ขาว-เขียว-เทา 34-0987 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 540,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 217 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 205,712 ขาว 34-0829 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 200,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 218 HINO - รสบัส 6 ล้อ 250 เเรงม้า M - 90 693,016 ขาว 30-6435 ภูเก็ต 31/12/2561 150,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 19 มกราคม 2555|ป้ายเหลือง|สำเนาระบุไม่ใช้เชื้อเพลิง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พังงา
3- 219 NISSAN - รถบัส 6 ล้อ 275 เเรงม้า M - 02 953,493 ขาว-ดำ 30-0624 พังงา 30/09/2562 200,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 12 พศจิกายน 2555|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 220 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 ขาว-น้ำตาล 31-1882 ภูเก็ต 31/12/2562 200,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 221 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 / 186,076 ขาว-น้ำตาล 30-7507 ภูเก็ต 31/03/2563 200,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 222 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 170 แรงม้า M - 96 144,310 ขาว 30-0087 ระนอง 31/12/2561 200,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|กระจกหน้าแตก|คัสซีผุและทาสีกันสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต