กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 (ลาน 5)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-04-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 HONDA CBR 150 R M / / / / 10,605 1กศ-3766 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 32,661 1กพ-5421 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 39,640 1กธ-9824 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 18,720 1กล-1596 นครศรีธรรมราช 04/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 7,573 1กต-3229 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / ตรวจสอบไม่ 1กศ-3188 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0 321.00
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 14,979 3กช-7580 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I / / 4,443 1กษ-2309 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / / / 8,766 1กม-9884 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / / / 29,731 3กฌ-4591 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / / / 7,163 1กต-4258 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / / / 13,263 1กว-2240 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 10,422 1กท-2943 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / / / / 15,757 3กก-4644 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / / / / 35,727 1กว-6590 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 7,612 1กธ-4808 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / / / / 21,801 3กข-6778 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 5,284 1กล-5855 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 1,703 1กส-301 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 3,737 1กฒ-2984 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 9,164 1กว-2402 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 48,057 2กข-1785 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 20,513 8กม-8886 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / / 21,312 2กส-7641 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 19,237 1กล-579 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / / 7,234 1กล-9864 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 1กต-3226 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 28 1กผ-5864 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / / 12,249 3กช-796 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 23,689 1กว-7492 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 9,463 8กษ-6289 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 26,747 1กฒ-3220 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I 25,327 2กค-8541 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 25,532 1กฐ-6443 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 11,975 1กณ-8057 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 15,876 1กญ-1813 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 11,012 1กว-1474 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 15,408 1กว-5272 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 2,624 1กล-1567 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,142 1กจ-995 นครนายก รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / / 8,473 1กม-9384 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 10,661 1กภ-2315 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / / 7,114 1กภ-2343 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / / 17,839 1กศ-4997 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 7,978 1กด-2215 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 48,174 1กน-492 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 56,394 1กธ-1652 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 17,123 1กว-409 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 18,852 2กฐ-7215 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 21,785 2กฌ-3552 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,212 2กญ-395 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 1กฎ-6271 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 12,670 1กว-8275 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 47,223 1กท-5215 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 20,575 1กล-2173 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,304 1กช-594 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0 321.00
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 16,017 1กด-3613 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,773 1กพ-7996 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 19,823 1กศ-228 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 1,272 2กต-7379 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 22,181 1กจ-9139 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 14,097 1กธ-9720 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,653 1กณ-4422 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 16,725 1กร-9760 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 26,790 1กล-4599 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 17,936 1กว-586 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 16,074 1กธ-221 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 11,825 1ขล-3573 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 13,764 2กฒ-1790 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,282 2กต-7373 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 6,507 1กล-420 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 4,939 1กต-4372 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 12,851 1กช-5999 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กช-5999 หาดใหญ่|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 21,333 1กบ-9360 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE M / 1,040 1กม-6968 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 21,206 1กณ-8385 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,724 1กส-8031 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 12,557 1กส-846 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,679 2กถ-1744 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 2,051 2กถ-5829 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10,636 2กณ-7562 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 28,035 1กฒ-8014 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 27,048 1กอ-5962 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 30,894 1ขก-6943 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 36,918 1กล-1590 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 8,257 1กว-8159 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 45,192 1กศ-4344 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 27,958 1กย-4563 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 24,194 1กธ-3197 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 5,005 1กศ-2015 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 1,970 1กต-5848 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 11,708 1กว-9517 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 16,622 1กศ-1756 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 4,759 1กส-1010 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 14,305 9กถ-6559 กรุงเทพมหานคร 28/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 23,532 1กณ-592 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 11,599 1กผ-9859 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 27,201 8กม-9775 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 6,030 1กร-648 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 19,648 1กญ-8136 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 27,994 1กฉ-6752 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 689 1กย-4210 มหาสารคาม รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 9,779 1กส-7828 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 6,696 1กษ-148 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 17,292 2กฆ-755 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I / / 30,558 1กท-6662 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 29,641 2กฐ-4919 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 12,623 3กญ-4031 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 19,172 2กง-6706 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 27,293 1กณ-1044 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / / 36,021 3กญ-4152 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 28,507 1กจ-3454 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 SUZUKI SMASH 13,315 1กณ-4342 เพชรบูรณ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 VESPA S125 3VIE A / 14,036 1กฎ-3184 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 VESPA S125 3VIE A / / 1,747 1กถ-1214 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 VESPA SPRINT S 150 / / 5,725 1กท-1038 เพชรบูรณ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / / 14,616 1กษ-3738 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 6กส-8763 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / / 53,880 1กส-6520 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / / / 22,568 1กน-6569 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 11,139 1กอ-3183 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 13,780 1ขฆ-9183 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / / / / 32,196 1กถ-9346 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / / / / 15,736 1กณ-7525 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / / / / 6,227 1กบ-3639 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FILANO 1กจ-8036 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 16,522 1กด-8895 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 5,226 1กน-1328 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 58,019 8กบ-8617 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 1กด-9214 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / / / 2,640 1กต-7607 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 14,399 1กส-6501 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 21,171 1กศ-3530 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 22,699 1กบ-4521 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 67,982 1กฌ-5397 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 1กถ-9701 เพชรบูรณ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 2,419 1กส-8490 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / / / 5,828 1กธ-7242 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 38,651 1กร-4235 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN / / 18,752 1กส-3344 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 44,551 1กฒ-7530 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 36,376 1กก-2215 หนองบัวลำภู รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 57,053 ขธต-559 กาญจนบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 57,726 1กก-7982 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 43,445 กนษ-841 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 95,752 1กก-8069 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO 125I A / / / 39,175 1กฒ-8880 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO / / 38,613 1กม-6994 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO 125I A / / / 2,221 2กก-6825 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO 125 A / 46,925 1กต-9477 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FIORE A / 46,796 กบว-384 หนองบัวลำภู รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO / / 31,061 1กด-1395 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / / 2,284 2กท-1628 เชียงใหม่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / 1กท-8529 เพชรบูรณ์ รอราคาอนุมัติ 7% 0 2675.00
G 9999 YAMAHA FILANO A / / / 1,819 1กส-400 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / / / 6กล-2329 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 27,620 1กย-2400 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / / / 428 1กฮ-6720 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 33,731 1กท-6367 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 16,112 1กญ-7309 ปราจีนบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 15,091 1กล-6952 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA JUPITER RC M / / / 31,799 1กต-1576 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA JUPITER RC M / / / 25,337 1กพ-5684 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA LEXI A 125 19 18 / - น้ำเงิน 1กญ-6430 ปราจีนบุรี 22/01/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ **NEXT** ไม่มีรีโมท |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้
G 9999 YAMAHA LEXI A / / / 31,323 1กภ-930 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 20,163 2กภ-7286 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 57,697 1กฌ-7438 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 22,513 1กฎ-5113 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / / / 12,347 1กต-3372 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / / / / 26,116 1กถ-6508 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MT-15 M / / / / 11,193 1กน-6476 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 26,819 1ขร-5327 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 16,349 1กผ-7775 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max / / 11,563 1กษ-473 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / / / 1,698 2กข-4260 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 37,423 7กฐ-9755 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / / / 54,413 1กน-5276 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA QBIX A / / / 1,038 1กธ-2202 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA QBIX A / / / / 9,885 1กส-8966 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M / / / 36,587 1กง-3850 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M / / / 45,765 1กฆ-1251 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 73,691 1กก-4053 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA SPARK NANO M / 19,453 ขพฉ-271 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA TTX A / / / 7,230 1กข-2190 อุดรธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA X-MAX A / / / 17,823 9กธ-6543 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA XSR155 M / / / / 5,784 1กจ-4013 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA XSR155 M / / / / 4,915 2กฉ-309 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 2,256 2กฮ-6299 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / / / 16,905 1กน-2555 ร้อยเอ็ด รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / / / 25,070 1กม-4845 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / / / 10,563 1กย-2010 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 4,968 1กส-3313 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R3 M / / / 69,733 5กน-3010 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 1กธ-2411 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 51,410 1กล-3939 เชียงใหม่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 23,941 1กญ-5381 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 51,858 2กจ-6629 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 48,428 1กฒ-1923 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 5,413 1กธ-9442 พิษณุโลก รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 29,218 1กด-6578 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 5,943 1กฌ-8538 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 40,773 1กช-9420 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 25,471 2กฒ-6607 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 50,655 1กผ-8017 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,895 1กล-6968 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 SUZUKI SMASH M / 17,944 7กอ-2794 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 36,496 8กฎ-3882 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 25,349 1กต-1428 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MT-15 M / / 36,646 1ขค-1851 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK LX M / 28,080 1กถ-8885 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 18,279 2กท-1986 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0