กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 106,261 เทา ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 002 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 06 06 134,947 เทา สศ-5457 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเฟรมหน้าขวา||สีไม่ตรง
3- 003 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 28,690 2ฒข-7783 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 004 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 72,417 ขาวเทาส้ม 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร 04/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 005 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 130,304 เทา ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร 08/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 006 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 166,679 เทา ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 007 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 / 89,027 เทา 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 008 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 178,347 เทา ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 009 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 159,094 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 010 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 47,609 ส้มเทาขาว 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 011 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 139,342 ฟ้าน้ำเงินขาว 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร 07/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 012 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,602 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7803 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 172,187 ขาว 1ฒศ-5063 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 รอราคาอนุมัติ 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 014 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 177,571 เทา ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 052 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS M 2.2 19 19 / 5,074 ดำ 2ฒภ-3487 กรุงเทพมหานคร 19/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 061 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 32,504 กษ-9930 พิษณุโลก 01/11/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 062 TOYOTA REVO SMART CAB A / 17,963 บพ-1069 ภูเก็ต 08/10/2562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,997
3- 063 TOYOTA ALTIS A / 81,009 กย-6564 ภูเก็ต 02/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 064 TOYOTA REVO SMART CAB M 19 / 30,448 บห-8267 สุพรรณบุรี 05/02/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|กระจกแตกจุด|กันชนหน้าแตก / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 065 TOYOTA YARIS A 18 / 64,345 ขข-5109 ภูเก็ต 25/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 066 TOYOTA REVO M / 53,612 งข-5771 นครราชสีมา 20/08/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 067 TOYOTA NEW YARIS A 1.5 20 / 4,344 กพ-7393 ฉะเชิงเทรา 14/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 068 TOYOTA FORTUNER A 2.8 19 42,924 9กภ-9470 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 6,038
3- 069 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 19 / 55,856 บว-3426 บุรีรัมย์ 27/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 070 TOYOTA YARIS A / 56,055 9กฒ-9400 กรุงเทพมหานคร 22/11/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 071 TOYOTA YARIS A 1.2 35,225 8กฆ-1246 กรุงเทพมหานคร 28/12/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 072 TOYOTA REVO SINGLE CAB M / 44,047 บพ-2185 ภูเก็ต 14/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I14
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,060
3- 073 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 105,772 2ฒผ-5437 กรุงเทพมหานคร 18/02/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 074 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 19 / 7,821 9กธ-7680 กรุงเทพมหานคร 20/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 075 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M / 25,744 งพ-5825 เชียงใหม่ 21/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 076 TOYOTA YARIS ATIV A / 17,580 9กฌ-8971 กรุงเทพมหานคร 18/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 077 TOYOTA YARIS ATIV A 19 / 22,106 กฉ-6200 หนองคาย 27/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 078 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 19 28,982 ผท-3774 สุราษฎร์ธานี 17/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 079 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.8 68,098 บต-5062 สิงห์บุรี 24/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 080 TOYOTA REVO SMART CAB M 19 / 47,733 บม-9637 แพร่ 21/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO SMART CAB M / 85,221 บน-43 ตาก 14/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 082 TOYOTA CAMRY A 19 / 17,134 ขค-9146 ภูเก็ต 12/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,920
3- 083 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 ENTRY (AB/ABS) M / 20,067 3ฒก-9356 กรุงเทพมหานคร 17/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I14
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|เพลาลอย|เสริมแหนบ
3- 102 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.4 MIVEC M 2.4 15 15 / 138,679 น้ำตาล 1ฒท-9456 กรุงเทพมหานคร 21/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 108 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 15 14 / 218,673 เทา 3กอ-4145 กรุงเทพมหานคร 27/01/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 109 MITSUBISHI PAJERO A 2.5 12 12 / 393,587 เทา ฆฬ-9697 กรุงเทพมหานคร 27/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 110 TOYOTA ALTIS 1.8 TRD Sportivo A 1.8 13 13 / 133,473 ดำ 6กด-615 กรุงเทพมหานคร 14/08/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ โฉมหน้าเก่า
3- 111 TOYOTA HARRIER 240 G A 2.4 07 06 / 261,843 ขาว สจ-9293 กรุงเทพมหานคร 07/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรงสำเนา(176) ตัวรถ(620)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|รถใหม่นำเข้าตามแบบ32|หลังคาซันรูฟ|ติดแก๊ส LPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 172 MAZDA CX-3 2.0 A 2.0 17 16 / 86,161 แดง 5กส-689 กรุงเทพมหานคร 27/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 189 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 08 636,261 ขาว 31-9262 กรุงเทพมหานคร 31/12/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสีลงเล่ม
3- 241 NISSAN TEANA XL 200 A 2.0 12 11 / 210,218 ดำ ฌษ-7759 กรุงเทพมหานคร 22/02/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 243 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M - 16 / 299,122 ขาว 33-3595 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง
3- 244 HONDA ACCORD 2.4 E AT I-VTEC A 2.4 09 08 / 183,422 น้ำตาล ฌบ-5009 กรุงเทพมหานคร 19/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 245 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M - 08 - ขาว 33-9146 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่14 ธันวาคม 2561|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|แผ่นเพลทระบุรายละเอียดตัวรถชำรุดขาด ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 246 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 12 11 193,826 น้ำตาล ฒณ-226 กรุงเทพมหานคร 15/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 247 TOYOTA LEXUS 240 G A 2.4 10 09 / 269,517 ดำ ศว-8585 กรุงเทพมหานคร 07/06/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถใหม่นำเข้าตามแบบ32|รถเป็นป้ายประมูลไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
3- 248 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 08 08 / 186,875 เทา ฌก-8434 กรุงเทพมหานคร 21/04/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 251 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 11 11 / 226,986 เทา ณข-2422 กรุงเทพมหานคร 26/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถเดิมเป็น รย.01|รถป้ายเขียว|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 252 HONDA JAZZ 1.5 E AT I-DSI (AS) A 1.5 06 05 / 362,809 น้ำเงิน สฐ-4105 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 253 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 08 07 / 204,642 เทา 8กจ-3685 กรุงเทพมหานคร 24/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(339) ตัวรถ(007)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 254 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 J M 2.7 14 13 173,232 ขาว 2ฒศ-1748 กรุงเทพมหานคร 30/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก|เสริมแหนบลงเล่ม|กระบะไม่ตรงรุ่น
3- 255 TOYOTA AVANZA 1.5 G A 1.5 14 13 / 132,926 ดำ 9กข-9274 กระบี่ 30/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 9999 TOYOTA VIOS A / 149,873 ฆน-4165 กรุงเทพมหานคร 25/06/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 24,774 8กบ-672 กรุงเทพมหานคร 11/04/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A / 133,758 5กต-9705 กรุงเทพมหานคร 07/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 17 / 22,320 7กร-7427 กรุงเทพมหานคร 08/08/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA C-HR A / 55,643 ฎธ-5495 กรุงเทพมหานคร 27/11/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,159
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 38,548 8กณ-8711 กรุงเทพมหานคร 25/02/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 18 / 27,462 ขจ-5436 ระยอง 20/02/2564 รอราคาอนุมัติ 6,955 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 9999 TOYOTA YARIS A 18 / 87,047 ขก-3169 สุราษฎร์ธานี 02/01/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,582
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 16,996 งล-3106 เชียงใหม่ 23/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 19 / 17,952 งย-6521 ชลบุรี 24/07/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 19 / 14,318 9กฒ-6758 กรุงเทพมหานคร 20/11/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 / 36,826 กจ-8116 นครนายก 20/08/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
3- 9999 TOYOTA VIOS A / 25,855 งว-487 ชลบุรี 26/02/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 68,470 กจ-9243 ชัยภูมิ 09/11/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,118
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 S CVT (AB/ABS) A 17 / 68,370 6กค-2693 กรุงเทพมหานคร 21/03/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 19 / 36,788 2ฒษ-973 กรุงเทพมหานคร 04/12/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,081
3- 9999 TOYOTA AVANZA A / 18,179 ขค-6917 ภูเก็ต 06/12/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,693
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 42,375 งบ-2634 ชลบุรี 11/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 180,194 2กศ-5937 กรุงเทพมหานคร 20/12/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,186
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 11,469 9กธ-6729 กรุงเทพมหานคร 24/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 19 / 19,132 ขค-6043 ภูเก็ต 07/11/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 9999 TOYOTA YARIS A 10,135 กฉ-4561 ยโสธร 18/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 1197 20 / 13,626 1ขฆ-5720 กรุงเทพมหานคร 13/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 17 / 65,687 6กจ-6982 กรุงเทพมหานคร 01/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 20,064 ขท-2038 ระยอง 27/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 19,522 9กฆ-3093 กรุงเทพมหานคร 10/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 19 / 15,051 ขค-5551 ภูเก็ต 31/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 24,749 7กว-7426 กรุงเทพมหานคร 27/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 16,694 7กอ-8276 กรุงเทพมหานคร 05/10/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 9999 TOYOTA VIOS A / 155,278 ฎฟ-1650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 888
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 35,194 7กอ-8384 กรุงเทพมหานคร 12/10/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 9999 TOYOTA YARIS A / 77,134 8กฉ-5820 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.8 G CVT A 1.8 16 16 / 174,901 น้ำตาล 5กบ-3528 กรุงเทพมหานคร 26/08/2564 280,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 73,578 เทา 4กศ-4976 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 220,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 218,948 เทา 4กร-8872 กรุงเทพมหานคร 18/11/2564 210,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 183,075 เทา 4กร-5740 กรุงเทพมหานคร 13/11/2564 210,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 152,994 เทา 4กม-5035 กรุงเทพมหานคร 27/10/2564 210,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 311,682 เทา 4กฐ-9448 กรุงเทพมหานคร 10/06/2564 200,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 MERCEDES-BENZ E250 CGI A 1.8 11 10 / 259,620 เทา 7กท-5842 กรุงเทพมหานคร 04/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์
3- 9999 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 13 13 น้ำตาล 1กส-4890 กรุงเทพมหานคร 29/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 4
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถล้อไม่ครบไม่สามารถขับได้
3- 9999 HONDA CR-V 2.0 E AT I-VTEC (4WD) A 2.0 07 07 / 169,142 เทา ชย-1786 กรุงเทพมหานคร 21/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
**หมายเหตุ |4WD|รถผ่านน้ำมา|น๊อตห้องเครื่อง+ใต้เบาะเป็นสนิม|ไดร์ชาร์จเสีย|ขับไม่ได้
3- 9999 NISSAN ALMERA 1.2 S (MT) M 1.2 14 13 220,453 ดำ กฉ-5900 บุรีรัมย์ 22/10/2563 130,000 7% 2,675 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 9999 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 149,350 เทา ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร 03/02/2562 130,000 7% 1,070 0 10
3- 9999 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 / 72,838 ขาว กบ-8523 อุบลราชธานี 03/09/2557 75,000 7% 107 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 9999 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 / 165,441 เทา ขค-5974 ขอนแก่น 19/08/2562 200,000 7% 4,815 0 10
3- 9999 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 / 72,838 ขาว กบ-8523 อุบลราชธานี 03/09/2557 75,000 7% 107 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 9999 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 / 165,441 เทา ขค-5974 ขอนแก่น 19/08/2562 200,000 7% 4,815 0 10
3- 9999 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 / 247,388 เทา 6กช-5229 กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 70,000 7% 2,996 0 6420.00 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|กระจกหน้าแตก
3- 9999 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 / 247,388 เทา 6กช-5229 กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 70,000 7% 2,996 0 6420.00 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|กระจกหน้าแตก
3- 9999 TOYOTA VENTURY 151 แรงม้า A 07 194,970 ขาว-น้ำตาล 30-0429 สุราษฎร์ธานี 30/09/2561 180,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี|เบาะไม่ครบ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 9999 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 / 218,960 ขาว กบ-5802 อุบลราชธานี 20/06/2562 300,000 7% 4,815 0 10
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 13 13 / 156,352 ดำ กย-2838 สระบุรี 21/01/2563 238,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(891)ตัวรถ(209)|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 17 17 / 127,232 แดง-เหลือง ทข-923 สุราษฎร์ธานี 09/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J07
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 9999 LEXUS RX350 A 3.5 11 10 / 100,103 ขาว ฎส-559 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 820,000 7% 107 10
**หมายเหตุ 4WD|แซสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 9999 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 130,529 ขาว กธ-1054 ภูเก็ต 04/02/2563 120,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 9999 FORD FIESTA 1.5 SPORT A 1.5 13 13 142,104 เทา กจ-4810 นราธิวาส 25/12/2562 126,000 7% 5,885 0 10
3- 9999 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 11 11 / 110,577 ขาว กต-669 สงขลา 29/04/2564 236,000 7% 5,885 0 10
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (ABS) A 1.2 17 16 / 98,817 ขาว กต-7269 บุรีรัมย์ 09/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J08
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|แอร์แบคแตก|มีรอยเชื่อมคานแผงหม้อน้ำ|โลโก้หน้าไม่มี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 166,113 ดำ 5กว-9062 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 255,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 194,040 ดำ 5กว-8973 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 245,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 128,678 เทา 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 421,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 / 78,038 ขาว 1ขธ-6904 กรุงเทพมหานคร 06/02/2564 200,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โฉมเก่า|คัสซีเชื่อมเป่าเลาะหลังซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|ABSไม่ทำงานไฟไม่โชว์|แอร์แบคแตก2ลูก|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 9999 TOYOTA ESTIMA 2.4 G A 2.4 14 14 / 241,974 เทา 3กฐ-3529 กรุงเทพมหานคร 27/05/2561 1,000,000 7% 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|รถจดใหม่นำเข้าตามแบบ32
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 15 15 / 152,166 น้ำตาล 3กส-6521 กรุงเทพมหานคร 14/01/2565 300,000 7% 0 10
3- 9999 TOYOTA CAMRY A 2.4 08 08 / 360,755 เทา ชอ-5099 กรุงเทพมหานคร 09/04/2560 150,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(628) ตัวรถ(444)(เปลี่ยนเครื่อง+มีใบเปลี่ยนให้)
3- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 04 / 217,897 เทา ษณ-9470 กรุงเทพมหานคร 05/01/2562 70,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 314,836 เทา 4กศ-5336 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 300,000 7% 2,140 0 10
3- 9999 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 / 279,325 เทา ษก-5688 กรุงเทพมหานคร 24/06/2562 118,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 134,961 เทา 5กต-4933 กรุงเทพมหานคร 07/12/2564 330,000 7% 2,140 0 10
3- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 15 15 / 114,175 เทา 4กศ-5337 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 610,000 7% 2,140 0 10
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 155,960 เทา 5กฒ-1443 กรุงเทพมหานคร 02/06/2564 245,000 7% 1,070 107 10
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 258,529 เทา 5กพ-7150 กรุงเทพมหานคร 27/09/2564 252,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 16 16 / 142,772 เทา 5กธ-7030 กรุงเทพมหานคร 08/08/2564 610,000 7% 2,140 0 10
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 14 14 / 200,121 เทา 3กธ-8020 กรุงเทพมหานคร 05/08/2564 280,000 7% 2,140 0 10
3- 9999 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 16 16 / 246,032 เทา 5กฆ-4372 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 503,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 9999 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 13 / 90,379 เทา 3กก-9749 กรุงเทพมหานคร 07/03/2564 400,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2755 18 / 50,403 3ฒง-9623 กรุงเทพมหานคร 19/01/2565 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|เพลาลอย|เสริมแหนบ
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M / 218,280 2ฒบ-7385 กรุงเทพมหานคร 25/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|เพลาลอย|เสริมแหนบ|รถกลับสีขาวเป็นสีแดง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 20 / 45,322 ผจ-6681 นครสวรรค์ 05/05/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M / 66,535 ยข-6808 ชลบุรี 16/10/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 19 / 8,750 งบ-7315 ชลบุรี 18/02/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 9,570
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 15,164 บษ-270 สระบุรี 29/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 20 / 10,472 2ฒฮ-3723 กรุงเทพมหานคร 11/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 MID Z EDITION (AT) AB/ABS A 10,324 3ฒค-5604 กรุงเทพมหานคร 16/10/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M / 160,093 2ฒภ-8797 กรุงเทพมหานคร 16/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M / 77,085 บล-6814 พระนครศรีอยุธยา 01/08/2562 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,051
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 18 / 27,309 2ฒบ-7847 กรุงเทพมหานคร 28/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 97,496 ฒอ-9705 กรุงเทพมหานคร 03/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 64,007 9กข-1355 กรุงเทพมหานคร 20/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M / 49,650 บบ-6032 ยโสธร 17/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M / 27,756 กน-5667 ร้อยเอ็ด 06/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 9999 TOYOTA REVO M 18 / 156,458 บห-7428 ราชบุรี 13/12/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|เสริมแหนบเพลาลอย
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 19 / 39,909 2ฒพ-2736 กรุงเทพมหานคร 15/03/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 25,974 2ฒฬ-2587 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 30,349 8กส-8186 กรุงเทพมหานคร 22/08/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 9999 TOYOTA REVO M 20 / 97,023 บบ-3414 อุตรดิตถ์ 10/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 G/PRE (NAVI) AB/ABS M 34,953 กท-7826 เพชรบูรณ์ 30/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 20 / 23,832 8กร-3819 กรุงเทพมหานคร 31/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|กระจกแตกจุด
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M / 16,227 ผจ-7475 นครสวรรค์ 19/06/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|เสริมแหนบ
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A / 67,259 กฉ-2063 พิจิตร 07/08/2563 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M / 65,940 ยฉ-6559 นครราชสีมา 20/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M / 38,347 บร-5088 มหาสารคาม 10/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (VN) AB/ABS M 203,796 1ฒฌ-8019 กรุงเทพมหานคร 24/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 18 / 52,712 บต-2908 สิงห์บุรี 03/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|กระจกแตกสะเก็ด / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 20 / 169,165 1ฒศ-4924 กรุงเทพมหานคร 21/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M / 20,228 งบ-2404 ชลบุรี 10/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB A / 20,761 2ฒภ-5457 กรุงเทพมหานคร 25/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 20 / 31,605 บว-7270 ศรีสะเกษ 08/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M / 3,484 บพ-4579 ยโสธร 29/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB A 18 / 29,496 2ฒธ-1798 กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,970
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 18 / 34,356 2ฒบ-5006 กรุงเทพมหานคร 22/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E Z EDITION (AB/ABS) M 2400 / 44,459 บต-9476 นครนายก 08/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|ล้อกระทะ 4 วง
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 19 / 11,570 กจ-842 หนองบัวลำภู 12/02/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,516
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 19 / 43,281 บล-9729 สกลนคร 25/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G 4WD (NAVI) AT (AB/ABS) A 24,578 9ดฆ-441 กรุงเทพมหานคร 04/09/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT|4WD|NAVI-ในตัว / ค่าภาษีค้างชำระ 6,275
3- 9999 TOYOTA FORTUNER A / 73,619 งธ-7779 ชลบุรี 07/09/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB A 2.4 19 56,675 8กร-1905 กรุงเทพมหานคร 25/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 20 / 81,072 บบ-9653 สระแก้ว 24/10/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB A / 7,572 บพ-5434 ภูเก็ต 24/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 18 17 / 40,705 เทา บพ-6604 กระบี่ 08/01/2563 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 2,916
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G M 2.5 15 14 / 277,773 ขาว-น้ำเงิน 1ฒต-5246 กรุงเทพมหานคร 03/03/2564 180,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA INNOVA 2.8 G Crysta A 2.8 17 16 / 155,491 เทา 5กภ-355 กรุงเทพมหานคร 24/02/2565 480,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA VENTURY 3.0 G (AT) A 3.0 16 16 / 136,705 ขาว ฮว-6571 กรุงเทพมหานคร 19/08/2563 450,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**|รถป้ายฟ้า|กระจกแตกจุด
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) A 2.4 17 16 / 212,973 ขาว 6กก-5049 กรุงเทพมหานคร 01/03/2565 400,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS M 2.4 17 16 / 276,971 ขาว 1ฒอ-3259 กรุงเทพมหานคร 03/02/2565 300,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 / 213,071 ขาว 1ฒฬ-8517 กรุงเทพมหานคร 19/01/2565 300,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 / 248,102 ขาว 1ฒม-9443 กรุงเทพมหานคร 05/02/2565 300,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 / 166,292 ขาว 1ฒม-9448 กรุงเทพมหานคร 05/02/2565 300,000 7% 1,070 0 3745.00
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 15 15 / 90,087 เทา 1ฒภ-7153 กรุงเทพมหานคร 29/12/2564 290,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) M 1.9 16 16 324,929 เทา 1ฒฬ-4250 กรุงเทพมหานคร 30/12/2564 280,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 9999 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 01 398,253 น้ำตาล บธ-2724 อ่างทอง 03/05/2564 รอราคาอนุมัติ 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 9999 TOYOTA HIACE 3.0 Economy M 3.0 04 04 361,676 ขาว นข-1681 ตรัง 17/05/2563 รอราคาอนุมัติ 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ตรัง
3- 9999 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 310,249 เทา ถฎ-3568 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 140,000 7% 4,280 0 10
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 07 07 259,071 เทา บบ-4038 พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 138,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม,ชำรุด|กระจกหน้าแตก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 9999 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 170 แรงม้า M - 96 144,310 ขาว 30-0087 ระนอง 31/12/2561 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|กระจกหน้าแตก|คัสซีผุและทาสีกันสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 159,610 เทา ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 454,000 7% 4,280 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380 แรงม้า M - 04 / 2,238,409 ขาว 72-2449 สมุทรปราการ 31/03/2561 500,000 7% 14,980 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14 กรกฎาคม 2559|ประมูลตามรูปภาพรถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 159,610 เทา ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 454,000 7% 4,280 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 219,285 เทา ฮล-133 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
3- 9999 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 205,712 ขาว 34-0829 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 9999 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 444,780 ขาว-เขียว-เทา 34-0987 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 193,943 เทา ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ
3- 9999 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380 แรงม้า M - 04 / 2,238,409 ขาว 72-2449 สมุทรปราการ 31/03/2561 500,000 7% 14,980 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14 กรกฎาคม 2559|ประมูลตามรูปภาพรถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 / 224,472 ดำ ผพ-4406 นครราชสีมา 27/06/2564 293,000 7% 2,675 107
**หมายเหตุ **KL**กระจกประตูซ้ายชำรุด
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 219,285 เทา ฮล-133 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
3- 9999 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 205,712 ขาว 34-0829 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 9999 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 444,780 ขาว-เขียว-เทา 34-0987 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 193,943 เทา ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ
3- 9999 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 10 ล้อ 270 เเรงม้า M - 12 849,018 ขาว 71-9851 สระบุรี 30/09/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 331,068 ดำ บท-4700 พะเยา 11/08/2563 132,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 9999 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 90,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 227,948 น้ำตาล ผค-2284 อุดรธานี 22/06/2564 140,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|กระจกหน้าแตก|ประมทูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 9999 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 10 ล้อ 270 เเรงม้า M - 12 849,018 ขาว 71-9851 สระบุรี 30/09/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 331,068 ดำ บท-4700 พะเยา 11/08/2563 132,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 9999 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 90,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 227,948 น้ำตาล ผค-2284 อุดรธานี 22/06/2564 140,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|กระจกหน้าแตก|ประมทูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 9999 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 / 160,804 แดง-เหลือง ทข-640 ชลบุรี 28/03/2562 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J04
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 109 เเรงม้า M - 14 / 433,565 ขาว 36-0065 ตราด 31/03/2564 350,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนใหม่ 22 เมย.2563|ป้ายฟ้า
3- 9999 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 / 186,076 ขาว-น้ำตาล 30-7507 ภูเก็ต 31/03/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 ขาว-น้ำตาล 31-1882 ภูเก็ต 31/12/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 / 160,804 แดง-เหลือง ทข-640 ชลบุรี 28/03/2562 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J04
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 109 เเรงม้า M - 14 / 433,565 ขาว 36-0065 ตราด 31/03/2564 350,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนใหม่ 22 เมย.2563|ป้ายฟ้า
3- 9999 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 / 186,076 ขาว-น้ำตาล 30-7507 ภูเก็ต 31/03/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 ขาว-น้ำตาล 31-1882 ภูเก็ต 31/12/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 NISSAN - รถบัส 6 ล้อ 275 เเรงม้า M - 02 953,493 ขาว-ดำ 30-0624 พังงา 30/09/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 12 พศจิกายน 2555|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 360 เเรงม้า M - 70 75,810 ขาว 32-7390 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 29 ตุลาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 9999 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER XLS M 2.5 12 11 161,610 ขาว ฒณ-7965 กรุงเทพมหานคร 09/03/2564 170,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**
3- 9999 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 410 เเรงม้า M - 13 - ขาว-เขียว 72-8181 สมุทรปราการ 31/12/2562 1,800,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 237,858 น้ำตาล บษ-7768 จันทบุรี 30/06/2562 180,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|กระจกประตูหน้าขวาแตก|ตัดต่อเลขเครื่องมา| แม็ก3วง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 / 329,868 ขาว ผต-5425 สงขลา 25/03/2563 324,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 9999 TOYOTA FORTUNER 2.5 G (MT) M 2.5 10 10 / 393,490 ดำ กง-3111 อุบลราชธานี 24/06/2562 320,000 7% 4,815 0 10
3- 9999 MITSUBISHI - รถบัส 6 ล้อ 390 เเรงม้า M - 05 ขาว 30-0232 นครศรีธรรมราช 30/06/2561 150,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 สิงหาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พังงา|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 136 แรงม้า (AB/ABS) M 18 92,290 ขาว 31-3724 ภูเก็ต 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J05
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 163,985 ขาว 31-2868 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 189,627 ขาว 31-2722 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J09
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 9999 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 6 ล้อ 240 เเรงม้า M - 08 635,216 ขาว 73-0548 สมุทรปราการ 30/09/2563 600,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม มา.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
3- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 15 14 / 103,032 ส้ม ขข-9974 ภูเก็ต 22/01/2563 350,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ สต๊อคเชียงใหม่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 327,408 เทา 2ฒย-6453 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 90,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(065)ตัวรถ(099)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 392,995 เทา ฮต-5586 กรุงเทพมหานคร 26/06/2564 380,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 207,477 เทา ฮล-7673 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 144,451 เทา ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 344,378 เทา 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 321,950 เทา 1ฒน-5250 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 15 14 / 118,132 ขาว ขร-2757 ชลบุรี 18/02/2564 420,000 7% 1,926 0 10
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 131,692 เทา ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 86,168 เทา ฮล-134 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 168,083 เทา ฮล-4026 กรุงเทพมหานคร 07/05/2564 533,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 111,538 เทา ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร 16/03/2564 529,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 150,198 เทา ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 206,681 เทา ฮล-4100 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 241,142 เทา ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 101,646 เทา ฮล-3974 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 510,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 358,480 เทา ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 300,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 15 15 94,334 ขาว-เขียว 1ฒพ-6973 กรุงเทพมหานคร 20/11/2564 204,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 162,052 ขาว-เขียว 1ฒภ-407 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 229,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดสติ๊กเกอร์ทั้งคัน|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 121,741 เทา ฮล-3963 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 591,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 110,667 เทา ฮล-5655 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 533,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 482,885 เทา ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 350,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 225,542 เทา ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร 05/07/2564 280,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 171,630 ขาว 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 168,174 ขาว 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 / 85,036 ขาว ยค-4954 นครราชสีมา 26/09/2561 390,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 9999 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 14 129,389 น้ำเงิน บว-6132 ลพบุรี 02/09/2563 235,000 7% 107 10
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 48,213 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7823 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / - ขาวเทาส้ม 2ฒก-4796 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 72,878 ขาวเทาส้ม 2ฒก-4795 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 73,335 ส้มเทาขาว 2ฒก-9077 กรุงเทพมหานคร 02/05/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| เดิมสี ขาว
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,477 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-6554 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 63,069 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7793 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 15 14 / 278,058 เทา 4กจ-4131 กรุงเทพมหานคร 03/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 7802.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 140,328 ขาวแดงฟ้าชมพู ฮว-303 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1333.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AT) A 2.4 15 15 / 215,863 เทา 4กย-1825 กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 524,000 7% 2,140 0 10
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 234,675 ขาวส้มเหลือง ฮว-197 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 610,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 / 148,647 เทา ฮม-1014 กรุงเทพมหานคร 15/03/2564 651,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK M 2.5 15 15 177,255 ขาวดำเหลือง 1ฒภ-3224 กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 204,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดตัวรถ ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลททุกกรณี
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 135,969 ขาว-เขียว 1ฒพ-9983 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 217,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB V-cross 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 14 / 255,596 น้ำเงินขาวชมพู 1ฒฐ-7436 กรุงเทพมหานคร 19/11/2564 331,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|4WD|ติดสติ๊กเกอร์ทั้งคัน
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 222,713 เทา ฮม-1158 กรุงเทพมหานคร 14/03/2564 490,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 S M 2.5 12 12 178,439 ขาว ฒม-116 กรุงเทพมหานคร 21/11/2564 250,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 92,288 ส้มเทาขาว 2ฒข-2010 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 87,977 ขาวเทาส้ม 2ฒก-8703 กรุงเทพมหานคร 01/05/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ| เสริมเเหนบ ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด||สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 143,985 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9763 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 114,164 ขาวส้มเทา 2ฒก-357 กรุงเทพมหานคร 29/03/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 85,784 ขาวเทาส้ม 2ฒก-4798 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ||สีไม่ตรง|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 100,943 เทา ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 109,514 เทา ฮร-267 กรุงเทพมหานคร 30/04/2564 450,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 / 281,177 เทา ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 400,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 352,546 เทา 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร 12/05/2564 350,000 7% 1,926 0 10
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 13 13 301,744 เทา 1กย-3265 กรุงเทพมหานคร 26/02/2565 300,000 7% 1,926 0 10
3- 9999 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 12 11 / 236,199 ขาว ฆต-4789 กรุงเทพมหานคร 15/08/2563 200,000 7% 1,070 0 10
3- 9999 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI A 1.6 94 336,957 เทา ษฉ-3037 กรุงเทพมหานคร 17/05/2558 12,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสถาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับแผ่นเพลท|ติดแก๊ส ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน) แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 9999 HONDA CITY 1.5 S AT I-VTEC (CNG) AS A 1.5 14 13 / 351,093 ขาว 3กณ-7435 กรุงเทพมหานคร 18/06/2564 120,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 PROTON PERSONA A 1.6 10 10 286,368 ขาว ขย-5026 นครราชสีมา 14/06/2562 40,000 2,675 0 10
**หมายเหตุ ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|ไม่มีVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 20 19 / 40,230 เขียว-เหลือง 1มค-6775 กรุงเทพมหานคร 29/01/2564 495,000 7% 0 10
**หมายเหตุ รถแท็กซี่|ป้ายเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพเป็นรถรับจ้าง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 17 17 / 110,039 เทา 6กฎ-1764 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 262,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 0 น้ำตาล ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 70,000 7% 5,350 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|Sawad|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 / 188,484 ขาว ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร 26/08/2556 110,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 / 188,484 ขาว ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร 26/08/2556 110,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 / 144,281 ดำ ฆธ-8639 กรุงเทพมหานคร 21/06/2563 230,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 19 19 / 79,803 เขียว-เหลือง 1มค-6306 กรุงเทพมหานคร 11/12/2563 450,000 7% 0 10
**หมายเหตุ TAXI-เขียวเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพเป็นรถรับจ้าง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 - หางพ่วง 99 เหลือง 82-8533 พระนครศรีอยุธยา 31/12/2557 100,000 7% 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 9999 ISUZU NPR รถบรรทุก 6 ล้อ 130 เเรงม้า M - 10 ขาว 65-3068 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 270,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 ISUZU NPR รถบรรทุก 6 ล้อ 130 เเรงม้า M - 10 ขาว 65-3068 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 270,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 HINO หัวลาก 10 ล้อ 260 แรงม้า M 10 271,688 ขาว 70-1270 ชัยภูมิ 30/09/2564 600,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|รถป้ายเหลือง|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคขอนแก่น|ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ