กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 130,304 เทา ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร 08/05/2564 529,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 002 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 122,708 ส้มเทาขาว 1ฒห-3005 กรุงเทพมหานคร 09/11/2564 234,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 003 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 166,679 เทา ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 004 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 / 89,027 เทา 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 400,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 178,347 เทา ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 542,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 006 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 106,940 ส้มเทาขาว 1ฒห-7851 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 234,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลขายโดยรูปภาพ| โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| รถจอดอยู่สต๊อกกรุงเทพมหานคร||สีไม่ตรง
3- 007 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 139,342 ฟ้าน้ำเงินขาว 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร 07/02/2564 465,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 008 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 72,417 ขาวเทาส้ม 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร 04/05/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 009 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 159,094 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 010 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,602 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7803 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 267,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 011 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 47,609 ส้มเทาขาว 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 267,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 014 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 177,571 เทา ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 015 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 100,943 เทา ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 016 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 241,142 เทา ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 017 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 144,451 เทา ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 018 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 106,261 เทา ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 019 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 022 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 150,198 เทา ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 023 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 / 247,388 เทา 6กช-5229 กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 70,000 7% 2,996 0 6420.00 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|กระจกหน้าแตก
3- 024 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 17 17 130,600 ขาว บม-7603 ชัยภูมิ 01/06/2562 220,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี(ไม่รับคืนทุกกรณี) เกียร์รั่วซึม
3- 025 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 327,408 เทา 2ฒย-6453 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 90,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(065)ตัวรถ(099)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 026 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LS M 2.5 06 05 295,363 ดำ กม-2056 ระยอง 09/02/2563 90,000 7% 2,140 0 10
3- 028 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E 4WD M 2.5 07 06 527,134 เทา ฒร-3976 กรุงเทพมหานคร 23/01/2565 150,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|รถจดใหม่ นำเข้าตามแบบ32|4WD|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 035 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 237,858 น้ำตาล บษ-7768 จันทบุรี 30/06/2562 180,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|กระจกประตูหน้าขวาแตก|ตัดต่อเลขเครื่องมา| แม็ก3วง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 036 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 227,851 เทา ฒล-9740 กรุงเทพมหานคร 01/03/2565 230,000 7% 1,926 0 10
3- 037 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 231,634 เทา ถฎ-3569 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 140,000 7% 4,280 0 10
3- 039 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 482,885 เทา ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 350,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 041 TOYOTA COMMUTER 109 เเรงม้า M - 14 / 433,565 ขาว 36-0065 ตราด 31/03/2564 350,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนใหม่ 22 เมย.2563|ป้ายฟ้า
3- 043 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 / 281,177 เทา ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 400,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 044 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 111,538 เทา ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร 16/03/2564 529,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 045 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 / 279,325 เทา ษก-5688 กรุงเทพมหานคร 24/06/2562 118,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 047 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 344,378 เทา 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 049 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 358,480 เทา ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 300,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 051 FORD FIESTA 1.5 SPORT A 1.5 13 13 142,104 เทา กจ-4810 นราธิวาส 25/12/2562 126,000 7% 5,885 0 10
3- 054 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 109,514 เทา ฮร-267 กรุงเทพมหานคร 30/04/2564 450,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 055 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 14 / 103,560 ขาว กร-5023 สุราษฎร์ธานี 12/02/2564 170,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 056 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 / 329,868 ขาว ผต-5425 สงขลา 25/03/2563 324,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 058 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 352,546 เทา 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร 12/05/2564 350,000 7% 1,926 0 10
3- 061 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD (NAVI) AB/ABS A 2.8 19 18 / 41,018 ดำ 8กณ-7914 กรุงเทพมหานคร 25/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 062 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G ROCCO NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 14,910 ขาว งร-3804 ชลบุรี 23/09/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2K21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Sd Card / ค่าภาษีค้างชำระ 4,695
3- 063 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 30,031 เทา บย-8091 ชุมพร 30/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 064 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / - ดำ บธ-1140 อ่างทอง 27/11/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2K19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
3- 065 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 66,690 ขาว บบ-9371 พะเยา 31/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 066 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 / 14,314 ขาว ยข-9448 ชลบุรี 06/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2K18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 067 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G ROCCO 4WD (NAVI) AB/ABS M 2.8 19 18 / 59,902 เทา 2ฒผ-4867 กรุงเทพมหานคร 15/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 068 TOYOTA ALTIS 1.6 G (DUAL) AB/ABS A 1.6 13 13 / 140,448 เทา ขง-9441 สงขลา 24/06/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 2K16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 069 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 17,021 ขาว กง-7204 สตูล 08/11/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 2K16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,343
3- 070 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 1,392 เทา กน-4046 ตรัง 28/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 071 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 20,360 แดง 8กต-837 กรุงเทพมหานคร 24/04/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2K14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 072 TOYOTA VIOS 1.5 MID CVT (AB/ABS) A 1.5 19 19 / 45,783 ขาว 8กล-2810 กรุงเทพมหานคร 07/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 073 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 50,074 ขาว กษ-2174 นครสวรรค์ 24/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2K21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 074 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 85,533 เทา กง-1481 พังงา 25/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 075 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 16 15 / 80,826 ขาว บว-3159 ลำปาง 07/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Sd Card / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 076 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY (STANDARD) Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 39,372 เทา ยท-771 นครราชสีมา 07/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2K19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 077 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 21,974 ขาว ขค-6045 ภูเก็ต 07/11/2563 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 3210.00 2140.00 2K19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 078 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 41,317 เทา 7กฮ-5267 กรุงเทพมหานคร 25/10/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2K18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 079 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 19,348 ขาว กท-6514 เพชรบูรณ์ 18/06/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2K17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 18 / 50,941 ขาว 2ฒถ-2575 กรุงเทพมหานคร 28/08/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2K16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลท / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 082 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 36,171 ดำ กท-706 ประจวบคีรีขันธ์ 22/10/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2K15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 083 TOYOTA VIOS 1.5 GT STREET CVT (AB/ABS) A 1.5 18 18 / 34,677 ขาว กง-2427 พังงา 09/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 084 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 123,111 เทา บร-4574 ชุมพร 08/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2K14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เพลาลอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|ดามแชสซีซ้ายขวา|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแชสซีซ้ายขวา
3- 086 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 / 160,804 แดง-เหลือง ทข-640 ชลบุรี 28/03/2562 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 087 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 191,059 เทา 31-3126 ภูเก็ต 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะไม่ครบ
3- 088 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 160,112 ขาว 31-2640 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 090 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 / 150,988 เทา 31-3389 ภูเก็ต 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 094 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 95,388 เทา 31-3410 ภูเก็ต 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะไม่ครบ
3- 097 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 17 17 / 127,232 แดง-เหลือง ทข-923 สุราษฎร์ธานี 09/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 099 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 / 149,169 ขาว 31-2738 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไฟ ABS โชว์|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 100 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 / 105,831 ขาว 30-1625 พังงา 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(679) ตัวรถ(918) ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเองไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 101 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 154,710 เทา 31-2925 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 102 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 / 97,979 ขาว 31-2705 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 103 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 140,301 ขาว 31-3002 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 104 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 104,209 ขาว 31-2987 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 2140.00 2I7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 109 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 79,463 เทา บต-49 พังงา 14/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 110 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (VN) ABS M 2.5 13 13 / 148,084 ขาว บต-2815 นครพนม 15/10/2559 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 111 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 2,320 ดำ 2ฒฬ-4538 กรุงเทพมหานคร 19/03/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 113 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 48,100 เทา 2ฒม-1370 กรุงเทพมหานคร 13/05/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 114 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 26,787 แดง งว-6067 ชลบุรี 14/04/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 115 TOYOTA YARIS 1.2 J ECO CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 / 41,098 ดำ 7กข-1054 กรุงเทพมหานคร 17/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 117 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 38,614 ขาว งบ-9499 ชลบุรี 19/03/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 118 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 / ดำ บต-2859 นราธิวาส 04/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,060
3- 119 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 96,399 ดำ ผฉ-8327 ระยอง 23/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 120 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 88,654 เทา กน-2039 สกลนคร 25/07/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,783
3- 124 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 9,532 ขาว งพ-1153 ชลบุรี 18/03/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 125 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 17 / 79,713 น้ำตาล กง-8905 มุกดาหาร 26/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|มีรอยตัดต่อเสากลางประตูซ้ายขวา
3- 126 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 19 / 48,537 เทา บร-6122 ชุมพร 10/03/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|เพลาลอย
3- 127 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 40,571 ขาว ยค-3127 ชลบุรี 03/04/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 128 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 8,916 ขาว บพ-2161 ยโสธร 25/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 129 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 189,627 ขาว 31-2722 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 130 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 163,985 ขาว 31-2868 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 131 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 163 แรงม้า (AB/ABS) M 19 / 57,506 เทา 30-1874 พังงา 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 132 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 5,899 ดำ 2ฒศ-3710 กรุงเทพมหานคร 29/10/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 133 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J 4WD (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 18,696 ขาว ผข-2210 เพชรบูรณ์ 16/09/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD
3- 134 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 97,167 เทา บร-1751 ชัยภูมิ 18/03/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 135 TOYOTA SIENTA 1.5 G-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 16 / 87,834 ขาว กอ-1335 ภูเก็ต 25/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 136 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 / 32,892 เทา บม-5714 กระบี่ 12/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 141 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 / 85,036 ขาว ยค-4954 นครราชสีมา 26/09/2561 390,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 142 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 310,249 เทา ถฎ-3568 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 140,000 7% 4,280 0 10
3- 143 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 172,187 ขาว 1ฒศ-5063 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 144 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 164,962 ขาว 1ฒศ-5140 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 145 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 171,630 ขาว 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 146 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 168,174 ขาว 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 147 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 110,667 เทา ฮล-5655 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 533,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 148 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 131,692 เทา ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 150 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 128,678 เทา 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 421,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 151 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 17 17 / 110,039 เทา 6กฎ-1764 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 262,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 152 TOYOTA COROLLA M 1.6 08 07 ชำรุด เทา 1ขฌ-3191 กรุงเทพมหานคร 26/08/2564 76,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรถด|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.06)|แซสซีเป่าเชื่อคอหน้าซ้าย-ขวา ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่ว เครื่อง+เกียร์+ความร้อนตรวจซ่อม|ติดแก๊สCNG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 154 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER XLS M 2.5 12 11 161,610 ขาว ฒณ-7965 กรุงเทพมหานคร 09/03/2564 170,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**
3- 158 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 343,913 เทา บต-8644 อุทัยธานี 03/07/2562 180,000 7% 1,926 0 10
3- 161 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 194,040 ดำ 5กว-8973 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 245,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 162 PROTON PERSONA A 1.6 10 10 286,368 ขาว ขย-5026 นครราชสีมา 14/06/2562 40,000 2,675 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 163 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 / 210,636 เทา 1กธ-5300 กรุงเทพมหานคร 20/05/2560 300,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัสซีปกติ
3- 164 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M 2.4 16 16 / 213,518 เทา 1ฒส-2369 กรุงเทพมหานคร 22/09/2563 350,000 7% 0 10
3- 165 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 225,542 เทา ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร 05/07/2564 280,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 166 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 / 165,441 เทา ขค-5974 ขอนแก่น 19/08/2562 200,000 7% 4,815 0 10
3- 167 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 14 14 384,381 ขาว บฉ-5525 นราธิวาส 30/06/2563 150,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซีซ้ายขวา|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิมมาก|วางแผ่นเพลทมาใหม่
3- 168 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 / 144,281 ดำ ฆธ-8639 กรุงเทพมหานคร 21/06/2563 230,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 169 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 / 177,074 ขาว กม-1932 นครศรีธรรมราช 27/06/2563 220,000 7% 4,815 0 10
3- 170 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 271,766 เทา ศฎ-1115 กรุงเทพมหานคร 05/07/2562 108,000 7% 0 10
3- 171 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 11 11 / 110,577 ขาว กต-669 สงขลา 29/04/2564 236,000 7% 5,885 0 10
3- 172 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 M 2.8 13 13 / 143,915 ขาว กธ-3980 ตรัง 19/06/2562 220,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ (เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 173 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 166,113 ดำ 5กว-9062 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 255,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 174 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 149,350 เทา ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร 03/02/2562 130,000 7% 1,070 0 10
3- 175 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 / 273,558 เทา ตห-4333 กรุงเทพมหานคร 17/09/2563 60,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 182 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 / 72,838 ขาว กบ-8523 อุบลราชธานี 03/09/2557 75,000 7% 107 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 187 LEXUS RX350 3.5 4WD A 3.5 11 10 / 100,103 ขาว ฎส-559 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 820,000 7% 107 10
**หมายเหตุ แซสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 188 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 12 11 / 236,199 ขาว ฆต-4789 กรุงเทพมหานคร 15/08/2563 200,000 7% 1,070 0 10
3- 189 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 13 13 / 156,352 ดำ กย-2838 สระบุรี 21/01/2563 238,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(891)ตัวรถ(209)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 190 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 05 476,531 ขาว ผค-4094 ชลบุรี 06/03/2563 80,000 7% 1,926 0 10
3- 192 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 186,196 เเดง 5กณ-3522 กรุงเทพมหานคร 14/06/2564 255,000 7% 1,070 107 10
3- 193 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 188,299 น้ำตาล 5กฌ-8257 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 255,000 7% 1,070 107 10
3- 194 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 155,960 เทา 5กฒ-1443 กรุงเทพมหานคร 02/06/2564 245,000 7% 1,070 107 10
3- 195 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 04 / 217,897 เทา ษณ-9470 กรุงเทพมหานคร 05/01/2562 70,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 198 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT VTEC (AS) A 1.5 05 05 / 300,576 ขาว ศล-8197 กรุงเทพมหานคร 14/06/2560 48,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตก
3- 200 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 321,950 เทา 1ฒน-5250 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 201 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 207,477 เทา ฮล-7673 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 202 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 16 16 / 246,032 เทา 5กฆ-4372 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 503,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 203 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 14 129,389 น้ำเงิน บว-6132 ลพบุรี 02/09/2563 235,000 7% 107 10
3- 204 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 13 / 90,379 เทา 3กก-9749 กรุงเทพมหานคร 07/03/2564 400,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 205 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M 2.5 08 / 178,667 ดำ ผน-3584 นครราชสีมา 13/03/2563 180,000 2,675 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 208 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 20 19 / 40,230 เขียว-เหลือง 1มค-6775 กรุงเทพมหานคร 29/01/2564 495,000 7% 0 10
**หมายเหตุ รถแท็กซี่|ป้ายเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพเป็นรถรับจ้าง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 209 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 13 13 301,744 เทา 1กย-3265 กรุงเทพมหานคร 26/02/2565 300,000 7% 1,926 0 10
3- 211 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 14 14 143,382 เทา 3กล-6135 กรุงเทพมหานคร 13/11/2564 330,000 7% 1,926 0 10
3- 215 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 / 188,484 ขาว ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร 26/08/2556 110,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 216 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 176,565 เทา 5กญ-3470 กรุงเทพมหานคร 13/05/2564 255,000 7% 1,070 107 10
3- 217 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 15 14 / 278,058 เทา 4กจ-4131 กรุงเทพมหานคร 03/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 7802.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 218 ISUZU MU-7 3.0 VGS CHOIZ (NAVI) A 3.0 13 12 / 244,335 ขาว 1กผ-9435 กรุงเทพมหานคร 07/02/2564 270,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ NAVI ในตัว
3- 219 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GLS (MT) M 2.4 13 12 / 167,612 เทา 1กว-8450 กรุงเทพมหานคร 15/03/2562 190,000 7% 1,070 0
3- 220 TOYOTA CAMRY A 2.4 08 08 / 360,755 เทา ชอ-5099 กรุงเทพมหานคร 09/04/2560 150,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(628) ตัวรถ(444)(เปลี่ยนเครื่อง+มีใบเปลี่ยนให้) ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเองไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 221 HONDA CR-V 2.0 E AT I-VTEC (4WD) A 2.0 07 07 / - เทา ชฟ-1556 กรุงเทพมหานคร 01/08/2560 150,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|4WD|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 222 TOYOTA SPORT CRUISER 2.5 E D4D M 2.5 02 / 258,163 น้ำตาล 5กง-7042 กรุงเทพมหานคร 15/01/2561 100,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 223 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 / 78,038 ขาว 1ขธ-6904 กรุงเทพมหานคร 06/02/2564 200,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โฉมเก่า|คัสซีเชื่อมเป่าเลาะหลังซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|ABSไม่ทำงานไฟไม่โชว์|แอร์แบคแตก2ลูก
3- 225 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 / 218,960 ขาว กบ-5802 อุบลราชธานี 20/06/2562 300,000 7% 4,815 0 10
3- 226 HONDA JAZZ 1.5 V AT I-VTEC A 1.5 14 13 / 153,854 เทา ขพ-7452 ชลบุรี 21/04/2562 210,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
3- 228 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 140,328 ขาวแดงฟ้าชมพู ฮว-303 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1333.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 229 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 48,213 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7823 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 267,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 230 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 / 161,684 ขาว 5กญ-5041 กรุงเทพมหานคร 13/05/2564 255,000 7% 1,070 107 10
3- 231 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 232 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.5 DI-D M 2.5 12 12 147,050 เทา ฒท-1943 กรุงเทพมหานคร 17/05/2562 170,000 7% 6,420 0 10
**หมายเหตุ เบาะแค็ปไม่มี
3- 233 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 130,529 ขาว กธ-1054 ภูเก็ต 04/02/2563 125,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 251 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 0 น้ำตาล ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 70,000 7% 5,350 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|Sawad|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 252 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 07 07 259,071 เทา บบ-4038 พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 138,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม,ชำรุด|กระจกหน้าแตก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 253 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 331,068 ดำ บท-4700 พะเยา 11/08/2563 132,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 254 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 / 190,428 ดำ กน-339 ชลบุรี 07/07/2561 117,000 7% 0
**หมายเหตุ ฝากระโปรงหลังไม่มีโลโก้ E| ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยาใต้
3- 255 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC AT (AS) A 1.8 07 07 / 332,837 เทา กฉ-7599 ตรัง 15/08/2561 138,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ตรัง
3- 256 HINO หัวลาก 10 ล้อ 260 แรงม้า M 10 271,688 ขาว 70-1270 ชัยภูมิ 30/09/2564 630,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|รถป้ายเหลือง|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคขอนแก่น|ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 257 TOYOTA ALTIS A 1.6 03 40,337 เทา ขข-4891 อุดรธานี 29/12/2563 30,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 258 TOYOTA SOLUNA A 1.5 03 264,937 น้ำตาล กท-6146 สกลนคร 09/01/2565 20,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 259 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 90,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 260 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 159,610 เทา ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 454,000 7% 4,280 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 261 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 15 14 / 103,032 ส้ม ขข-9974 ภูเก็ต 22/01/2563 350,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ สต๊อคเชียงใหม่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 262 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380 แรงม้า M - 04 / 2,238,409 ขาว 72-2449 สมุทรปราการ 31/03/2561 500,000 7% 14,980 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14 กรกฎาคม 2559|ประมูลตามรูปภาพรถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 263 ISUZU NPR รถบรรทุก 6 ล้อ 130 เเรงม้า M - 10 ขาว 65-3068 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 270,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 264 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 205,712 ขาว 34-0829 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 265 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 444,780 ขาว-เขียว-เทา 34-0987 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 266 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 10 ล้อ 270 เเรงม้า M - 12 849,018 ขาว 71-9851 สระบุรี 30/09/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 267 - หางพ่วง 99 เหลือง 82-8533 พระนครศรีอยุธยา 31/12/2557 100,000 7% 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 268 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 410 เเรงม้า M - 13 - ขาว-เขียว 72-8181 สมุทรปราการ 31/12/2562 1,800,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 269 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 6 ล้อ 240 เเรงม้า M - 08 635,216 ขาว 73-0548 สมุทรปราการ 30/09/2563 600,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม มา.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
3- 270 MITSUBISHI - รถบัส 6 ล้อ 390 เเรงม้า M - 05 ขาว 30-0232 นครศรีธรรมราช 30/06/2561 150,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 สิงหาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พังงา|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 271 ISUZU 10 ล้อ รถบรรทุก10 ล้อ175 แรงม้า M 04 162,160 ขาว ฟ้า เขียว เหลือง 70-6108 เพชรบุรี 30/09/2562 300,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 13 ตุลาคม 2552|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
3- 272 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 360 เเรงม้า M - 70 75,810 ขาว 32-7390 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 29 ตุลาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 273 NISSAN - รถบัส 6 ล้อ 275 เเรงม้า M - 02 953,493 ขาว-ดำ 30-0624 พังงา 30/09/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 12 พศจิกายน 2555|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 274 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 ขาว-น้ำตาล 31-1882 ภูเก็ต 31/12/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 275 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 / 186,076 ขาว-น้ำตาล 30-7507 ภูเก็ต 31/03/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 276 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 170 แรงม้า M - 96 144,310 ขาว 30-0087 ระนอง 31/12/2561 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|กระจกหน้าแตก|คัสซีผุและทาสีกันสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต