กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 (ลาน5)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-01-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 9999 HONDA ADV 150 A / / 1,621 1กพ-7111 ร้อยเอ็ด รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
4- 9999 HONDA CBR 150 R M 150 19 19 / / / 15,974 ดำ 1กง-4587 นครนายก 12/11/2563 32,000 7% 0
4- 9999 HONDA CBR 150 R M 150 19 19 / / 10,846 ดำ 2กค-23 ระยอง 21/11/2563 31,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 125I A / 10,310 1กว-1358 นครศรีธรรมราช 24,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 125I A / 22,090 2กก-7578 ขอนแก่น 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 125I A / 10,773 1กศ-1971 สุราษฎร์ธานี 27,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 150 I A / 1,670 2กด-6151 นครราชสีมา 34,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 150 I A 19 / 11,849 1กล-3257 นครศรีธรรมราช 14/11/2563 31,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA MSX125 M / / 21,272 1กว-4546 นครศรีธรรมราช 13,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA MSX125 M / / 13,568 1กม-64 สุราษฎร์ธานี 17,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA MSX125 M / / 24,099 6กษ-1162 กรุงเทพมหานคร 12,000 7% 0
4- 9999 HONDA MSX125SF M / / 11,923 1กว-5917 นครศรีธรรมราช 20,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA MSX125SF M / / 5,460 2กข-6764 ระยอง 23,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 20,088 1ขร-8865 กรุงเทพมหานคร 48,000 7% 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 12,933 1กท-5652 ร้อยเอ็ด 47,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 9,713 3กญ-9422 ชลบุรี 50,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 21,728 1กว-567 นครศรีธรรมราช 44,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 2,451 1กร-8213 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 5,411 1กว-6254 นครศรีธรรมราช 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 5,356 3กฉ-21 ชลบุรี 25,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 13,199 2กก-3340 ระยอง 23,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / / 13,206 2กฌ-4401 นครราชสีมา 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 27,913 1กฆ-5289 ประจวบคีรีขันธ์ 12,000 7% 0
4- 9999 HONDA SUPER CUB M 4,497 8กว-784 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 26,597 2กฎ-5722 นครราชสีมา 16,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / / 19,800 2กญ-8107 นครราชสีมา 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / / 3,521 2กต-1788 นครราชสีมา 24,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 3,820 1กร-7638 นครศรีธรรมราช 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / / 4,066 2กด-1707 นครราชสีมา 25,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / / 14,183 1กม-7483 บุรีรัมย์ 19,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M 16,474 1กม-3915 นครศรีธรรมราช 16,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 56,243 1กช-1189 ชุมพร 13,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 26,613 1กภ-9493 นครศรีธรรมราช 14,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 78 2กญ-8551 นครราชสีมา 23,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 18,236 1กญ-8124 พัทลุง 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 5,006 1กว-9767 นครศรีธรรมราช 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 37,738 1กพ-2104 นครศรีธรรมราช 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 15,405 1กพ-1361 นครศรีธรรมราช 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 46,545 1กภ-9022 นครศรีธรรมราช 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I 28,669 1กพ-6462 นครศรีธรรมราช 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,960 1ขน-8133 นครศรีธรรมราช 8,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 72,889 2กจ-1783 ขอนแก่น 25,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กน-8756 ร้อยเอ็ด|
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 17,071 1กย-6627 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,774 1กศ-7300 นครศรีธรรมราช 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 6,169 1กศ-996 นครศรีธรรมราช 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 3,081 1กบ-930 ตรัง 27,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 55,594 1กพ-473 นครศรีธรรมราช 16,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 6,913 1กน-5316 นครศรีธรรมราช 16,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 29,507 1กว-4553 นครศรีธรรมราช 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,363 1กศ-6853 นครศรีธรรมราช 24,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,660 1กว-1341 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,008 2ขฌ-6707 นครศรีธรรมราช 23,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,093 2กง-7083 ขอนแก่น 20,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 11,124 3กฉ-9745 ชลบุรี 23/12/2563 17,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,038 8กน-9916 กรุงเทพมหานคร 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,313 1ขพ-2443 กรุงเทพมหานคร ถอนการประมูล 7% 856 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,063 1กท-1419 ชัยภูมิ 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 26,373 1ขจ-1154 กรุงเทพมหานคร 10/09/2563 16,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,085 2กข-1117 ขอนแก่น 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 3,382 3กด-8815 ชลบุรี 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,770 1กบ-4556 ร้อยเอ็ด 25,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 18,520 7กฬ-2342 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 12,512 1ขจ-1193 กรุงเทพมหานคร 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 73,417 1กฮ-1850 ระยอง 17,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,000 1กม-5495 บุรีรัมย์ 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 10,614 1กธ-415 นครสวรรค์ 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 1,661 3กณ-8536 ชลบุรี 26,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ง-5962(ป้ายแดง)|
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 10,099 ดำ แดง 1กม-7409 ระยอง 08/08/2563 8,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 24,376 แดง-ดำ 2กค-7674 นครราชสีมา 14/12/2562 8,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 11,425 1กผ-6356 ร้อยเอ็ด 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 51,022 1กฐ-6420 ประจวบคีรีขันธ์ 16,000 7% 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 40,009 3กฆ-2947 ชลบุรี 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 19,279 1กธ-6231 ร้อยเอ็ด 21,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 375 1กส-3600 - 28,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 25,763 9กฆ-8893 กรุงเทพมหานคร 16,000 7% 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 3,463 2กต-6217 นครราชสีมา 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 16,492 1กภ-9432 นครศรีธรรมราช 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 10,590 1กว-2692 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 15,052 1กล-4973 นครศรีธรรมราช 25,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 1กศ-7358 นครศรีธรรมราช 29,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 1,997 3กฒ-3214 ชลบุรี 31,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 59,608 1กบ-3846 สุราษฎร์ธานี 21,000 7% 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 41,330 1กน-761 ร้อยเอ็ด 16/08/2563 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M / 5,172 3กต-3523 - 28,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 M / 12,882 3กช-7598 ชลบุรี 28,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M 750 3กต-2767 ชลบุรี 31,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 125 I M 19 / / 6,959 3กช-5025 ชลบุรี 13/01/2564 26,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 / ขาว-ดำ 1กท-7163 นครศรีธรรมราช 22/09/2562 18,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 9999 HONDA ZOOMER-X A / 12,481 2กภ-7159 ชลบุรี 19,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA ZOOMER-X / 35,893 1กม-7436 ชลบุรี 500 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 9999 KAWASAKI ER300 M / / 12,254 1กภ-1114 กระบี่ 45,000 7% 856 0
4- 9999 SUZUKI GSX-R150 M / / 12,868 2กพ-8416 ชลบุรี 9,000 7% 856 0
4- 9999 SUZUKI GSX-R150 M / / 13,477 1ขบ-4574 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 856 0
4- 9999 VESPA LX125 3VIE A / / 1กณ-8614 เพชรบุรี 35,000 7% 0
4- 9999 VESPA LX125 IE A / 43,906 1กว-9536 อุบลราชธานี 40,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 9,211 3กฐ-87 ชลบุรี 27,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 14-12867(ป้ายแดง)|
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 37,567 8กด-5652 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 16,286 9กอ-9236 กรุงเทพมหานคร 24,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 14,300 2กญ-140 นครราชสีมา 19,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 8,124 2กง-7078 ขอนแก่น 31,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 18 11,890 น้ำเงิน 2กข-5425 นครราชสีมา 11/10/2562 28,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / / 41,125 1กภ-7305 นครศรีธรรมราช 18,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / / 9,275 1กน-308 ภูเก็ต 30,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FILANO A / 39,116 1กพ-5677 นครศรีธรรมราช 23,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FILANO 11,282 1กต-6201 พิษณุโลก 24,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINN 115I M / 30,658 1กด-7721 นครสวรรค์ 14,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA FINN M / 27,540 1กณ-5766 ประจวบคีรีขันธ์ 13,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINN M / 21,155 1กล-3493 สงขลา 14,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINN M / 22,154 1กล-8946 สงขลา 15,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINN M / 14,515 2กฆ-3295 ระยอง 18,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 29,754 1กฎ-5425 นครศรีธรรมราช 9,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 35,137 กพธ-322 สตูล 3,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO FI A / 171,243 คฉบ-839 ระยอง 3,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 25,228 1กฆ-2323 ร้อยเอ็ด 3,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A 84,073 1กข-7340 ระยอง 1,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 45,758 1กธ-2876 นครศรีธรรมราช 13,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 2กค-1118 ระยอง 27,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / 24,495 1กฐ-5069 ประจวบคีรีขันธ์ 23,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA GT 125 A 125 19 19 / 25,527 แดง 2กฬ-2079 อุบลราชธานี 12/12/2563 13,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA JUPITER RC M / 19,509 1กร-6957 นครศรีธรรมราช 10,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA MIO A / 48,840 ขลย-28 สุราษฎร์ธานี 1,500 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA MIO 125 A / 38,815 คธง-421 นครศรีธรรมราช 1,500 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA M-Slaz M / / / 27,487 2กย-3188 ชลบุรี 18,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 20,183 1กถ-32 ภูเก็ต 20,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 24,829 1กย-6065 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA N-Max A / / / 15,169 1ขค-4478 กรุงเทพมหานคร 36,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA N-Max A / / / 13,031 9กธ-6175 กรุงเทพมหานคร 36,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA N-Max A / / / 37,196 2กก-3803 ขอนแก่น 16/09/2563 29,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA N-Max A / / / 35,468 1กถ-8613 นครสวรรค์ 29,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA N-Max A / / 24,992 1กล-6945 นครศรีธรรมราช 28,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA QBIX A / 24,733 2กก-5520 นครราชสีมา 18,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA SPARK M / 52,868 1กค-6521 นครศรีธรรมราช 5,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA SPARK M / 48,702 กยษ-407 อุทัยธานี 6,000 7% 0
4- 9999 YAMAHA T-MAX A / / / 13,207 1กถ-7237 ภูเก็ต 180,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 14,571 1กม-1328 สงขลา 36,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 16,093 1กษ-9873 ขอนแก่น 28/11/2562 33,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / / 12,008 3กฌ-8372 ชลบุรี 39,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 2กก-9544 ระยอง 04/09/2563 35,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 125I A / 1กฎ-1667 ตรัง 14,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 150 I A / 69,044 1กร-6174 นครศรีธรรมราช 25,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA MSX125 M / / 50,513 1กบ-1981 นครศรีธรรมราช 10,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA MSX125SF M / / 26,397 1กผ-9192 นครศรีธรรมราช 12,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 38,960 1กพ-5439 นครศรีธรรมราช 35,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 16,989 1กล-2191 นครศรีธรรมราช 46,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I 35,216 1กม-5419 สงขลา 19,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / 22,510 แดง 1กภ-63 นครศรีธรรมราช 28/11/2562 19,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 33,404 แดง-น้ำตาล 1กช-6015 พัทลุง 25/05/2563 18,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 14,657 1กฐ-4235 กระบี่ 23,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 15,141 1กย-3834 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 21,603 ขาว-ดำ 1กญ-7411 พัทลุง 27/11/2563 18,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 A / / 12,501 1กว-3250 นครศรีธรรมราช 24,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I 18,036 1กว-1492 นครศรีธรรมราช 20,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 16,347 ดำ-เทา 1กฉ-1037 สตูล 28/05/2563 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 17,843 1กล-4187 สุราษฎร์ธานี 19,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I 13,130 1กษ-5113 สงขลา 24,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 17,374 1กศ-1041 สงขลา 21,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 14,226 1กธ-6489 ภูเก็ต 25,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FILANO A 115 13 12 / 38,430 น้ำตาล-ขาว 1กก-4248 สงขลา 24/04/2557 4,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 9999 YAMAHA FINN M / 19,139 1กษ-494 สงขลา 17,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINN M / 22,859 1กน-3558 ตรัง 13,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 569 งขท-630 สงขลา 2,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO FI A 115 16 14 44,788 ขาว-ฟ้า-น้ำเงิน 1กณ-9384 สงขลา 01/07/2562 6,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 9999 YAMAHA FINO A / 31,381 กมข-133 สตูล 4,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 45,474 คบธ-617 สุราษฎร์ธานี 25/12/2563 3,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 15,028 1กษ-502 สงขลา 18,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 17 / 11,902 เหลือง-เทา 1กณ-6735 ภูเก็ต 29/03/2563 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 9999 YAMAHA FILANO A 20 / 3,402 1กน-6570 ภูเก็ต 29,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FILANO A / 4,098 1กษ-5757 สงขลา 31,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA GT 125 A / 14,713 1กผ-7458 สงขลา 17,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA MIO A / 57,621 ขทข-732 ภูเก็ต 4,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA M-Slaz M 150 18 17 / / 28,310 เทา-ดำ 1กฆ-9578 พังงา 04/10/2562 22,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA MT-15 M / / 2,855 3กถ-7746 ชลบุรี 40,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 14-181831สภอ.ศรีราชา|
4- 9999 YAMAHA SPARK M / 54,273 1กธ-2896 นครศรีธรรมราช 5,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 8,276 1กท-3522 ภูเก็ต 41,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / 12,500 ดำ แดง 3กฉ-204 ชลบุรี 20/11/2563 55,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา G16
4- 9999 KAWASAKI W175 M 177 19 19 / 4,865 เทา-ดำ 1กล-2314 สุราษฎร์ธานี 03/09/2563 49,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดที่จ.สุราษฎร์ธานี
4- 9999 SUZUKI GSX-S750 M 749 19 18 / / / 26,782 น้ำเงิน-ดำ 1กต-8181 ภูเก็ต 02/01/2563 รอราคาอนุมัติ 0
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ สต๊อค ภูเก็ต
4- 9999 HONDA CLICK 125I A / 51 1กธ-4689 นครสวรรค์ 31,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 125I A / 5,516 2กฌ-3237 นครราชสีมา 27,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA CLICK 150 I A / 26,353 1กด-9592 นครสวรรค์ 25,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA PCX 150 A / 3,084 1กท-9470 ตรัง 48,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA SCOOPY I A / 20,014 น้ำเงิน 1กม-3518 สุราษฎร์ธานี 20,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 I M / 18,226 ดำ-แดง 1กม-4762 สุราษฎร์ธานี 16,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 64,761 2กฌ-6539 นครราชสีมา 12,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 24,373 3กร-6714 กรุงเทพมหานคร 15,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 45,067 1กภ-7765 นครราชสีมา 15,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA WAVE 110 M / 4,212 2กฌ-7793 นครราชสีมา 22,000 7% 856 0
4- 9999 HONDA ZOOMER-X A / 26,009 1กส-3365 นครราชสีมา 19,000 7% 856 0
4- 9999 VESPA SPRINT125 3VIE A / 12,531 1กฌ-3825 เพชรบุรี 38,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 35,550 1กร-7513 นครราชสีมา 18,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FILANO A / 74,563 ขฉษ-932 ประจวบคีรีขันธ์ 3,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 43,180 ขทย-99 ระยอง 2,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO M / 19,668 คพข-595 อุดรธานี ถอนการประมูล 7% 856 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 9999 YAMAHA FINO A / 58,703 ม่วง-ดำ 1กก-3330 พระนครศรีอยุธยา 1,500 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 20,606 กมข-127 สตูล 3,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 38,971 ขตษ-101 กาญจนบุรี 2,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / เขียว-ขาว ขกล-512 ประจวบคีรีขันธ์ 2,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FINO A / 70,101 1กฆ-3013 พระนครศรีอยุธยา 9,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA Free Go A / 6,179 1ขด-9594 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA FILANO A / 44,361 1กผ-6790 สงขลา 20,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA MIO A / 39,878 1กค-8849 สุพรรณบุรี 6,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA M-Slaz M / 14,390 1กต-7095 นครสวรรค์ 25,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA NOUVO A / ขลษ-848 ระยอง 500 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA QBIX125 A / 27,734 1กน-1318 นครศรีธรรมราช 20,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA SPARK M / 14,742 1กก-4712 สมุทรสงคราม 6,000 7% 856 0
4- 9999 YAMAHA SPARK LX M 25,219 1กฎ-7563 ตรัง 6,000 7% 856 0