สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ขับเคลื่อนไม่ได้ประมูลวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สาขารังสิต คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17-06-2021   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N- 001 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 10 10 ผธ-1065 อุบลราชธานี เทา 17/08/2564 อ/ม/ 100,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 002 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 DI M 2.5 10 10 บล-6580 ลพบุรี เทา 29/11/2564 อ/CD/ม/ 90,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 003 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 14 14 บษ-702 สระบุรี เทา 26/02/2564 อ/CD/ม/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|กระจกหน้า+ABแตก|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 004 TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.5 E TRD M 2.5 13 13 บน-1738 พะเยา ขาว 19/08/2564 อ/CD/ม/ 170,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 005 TOYOTA YARIS 1.5 J M 1.5 07 07 งต-3425 เชียงใหม่ เทา 22/05/2563 อ/CD/ 35,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 006 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E M 3.0 07 06 บย-5249 ลำพูน ดำ 17/01/2564 อ/CD/ม/ 90,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 007 TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP PRERUNNER 2.5 E M 2.5 12 12 บธ-2362 นครพนม เทา 17/08/2564 อ/ม/ - 140,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 008 SUZUKI CIAZ 1.2 GL M 1.2 18 18 กม-7062 ลพบุรี เทา 08/06/2563 อ/CD/ม/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 009 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S DDI M 1.9 17 17 ผอ-25 ชลบุรี ขาว 14/11/2562 อ/CD/ 180,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีหัวเกียร์|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 010 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 15 14 กท-5046 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำตาล 23/03/2563 อ/CD/ม/ก/ 80,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ ต่อเฉพาะพรบ.|รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 011 VOLVO S 70 A 2.3 02 4กย-540 กรุงเทพมหานคร แดง 23/01/2560 ม/ 5,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECU|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 4547.50 บาท
N- 012 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 06 บว-3551 บุรีรัมย์ เทา 25/07/2564 อ/CD/ 40,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 013 HONDA CITY 1.5 IVTEC 1.5 17 17 ขฉ-4255 ขอนแก่น ขาว 15/03/2564 45,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไฟไหม้ทั้งคัน|เดิมแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปมาจดใหม่|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECU|ไม่มีกุญแจ|สีตรวจสอบไม่ได้|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 014 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX M 1.2 15 14 กร-1323 อุดรธานี ฟ้า 27/05/2563 อ/CD/ 35,000 7% 2150.62 ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECUค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 015 MAZDA 3 1.6 SEDAN A 1.6 06 05 กบ-8617 จันทบุรี ขาว 25/01/2562 CD/ม/ 12,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECU||รถติดอายัดจราจรขาดอายุความแล้ว ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขอายัดต่อเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) เลขที่ ตช0017(ตร).694(จร)|145 ลว.13|05|2562 สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด สาเหตุไม่ชำระค่าปรับจากตำรวจ(ใบสั่ง)ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 016 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 S M 2.5 19 19 ผต-421 เชียงราย ดำ 29/05/2564 อ/CD/ 140,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 017 LEXUS RX300 A 2.2 04 ธท-122 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/01/2563 อ/CD/ 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้วค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 018 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 13 12 ขว-8913 สงขลา ขาว 26/02/2563 อ/ม/ABS/ 100,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 019 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บต-1076 ปัตตานี ฟ้า 08/05/2564 อ/CD/ม/ 70,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 020 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 09 08 บบ-1526 สระแก้ว เทา 23/01/2562 อ/CD/ม/ 216,506 120,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 021 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 11 10 ยง-3758 เชียงใหม่ ดำ 05/01/2564 อ/CD/ม/ 100,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 022 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บท-319 นครนายก เทา 18/10/2563 อ/CD/ม/ - 100,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็มค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 023 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 CALIBRE M 2.5 10 09 บธ-2509 หนองบัวลำภู ขาว 08/04/2564 อ/CD/ม/ 70,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N- 024 MAZDA 2 SPORTS 1.5 GROOVE A 1.5 12 12 กฉ-8870 สุโขทัย ดำ 13/11/2563 อ/CD/ม/ 60,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท