นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ประจำวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 03-02-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 กท-9428 สกลนคร เทา 26/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 184,547 290,000 7% 2,675 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด| น้ำมันเครื่องรั่ว| กระจกหน้าแตกเป็นจุด
C 002 TOYOTA ALTIS 1.8 J A 1.8 03 ขก-451 อุบลราชธานี ดำ 24/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 324,618 44,000 4,815 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น| จดทะเบียนใหม่ เนื่องทะเบียนจากเคยระงับ| เคยติดแก๊ส| ไม่มีฝาครอบเครื่อง
C 003 TOYOTA TIGER 3.0 DSI M 3.0 00 บร-4123 นครราชสีมา เทา 08/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 377,355 39,000 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น| ลากจูง| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| สตาร์ไม่ติด| ไม่มีแบตเตอรี่| กระจกหน้าแตกร้าว| แม็ก3วง
C 004 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 10 10 บษ-2084 ศรีสะเกษ น้ำตาล 09/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 240,613 132,000 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น
C 005 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D ABS M 2.5 15 นข-5739 ศรีสะเกษ เทา 19/08/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 397,388 350,000 7% 4,815 107 D
**หมายเหตุ ควันขาว| กระจกหน้าแตกเป็นจุด| น้ำมันเครื่องรั่ว| จด รย.2| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเดิมแจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79
C 006 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.2 XLT AB-ABS M 2.2 12 12 บบ-9466 สกลนคร ดำ 27/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 125,140 242,000 4,280 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ประมูลนามบุคคล)| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น| AB แตก 2 ลูก| เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
C 007 HONDA CITY 1.5 VTEC M 1.5 07 07 กธ-2001 ร้อยเอ็ด เทา 20/02/2563 อ/CD/ก/ 266,303 50,000 2,675 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ประมูลนามบุคคล)ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น| น้ำมันเครื่องรั่วซึม| รถเคยผ่านน้ำมา| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ
C 008 TOYOTA COROLLA 1.6 J M 1.6 09 09 กจ-4691 นครพนม เทา 26/11/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 159,217 100,000 3,745 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น| สตาร์ทติดยาก| เคยติดแก๊ส| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 009 TOYOTA COMMUTER 2.5 ABS M 2.5 06 05 นข-3088 ขอนแก่น เทา 23/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ ชำรุด 70,000 7% 4,815 107 U
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์| กระจกหน้าแตกเป็นจุด|จด รย.2 | ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ ก่อนประมูลและนำรถกลับ
C 010 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 03 บย-1292 ชัยภูมิ เทา 28/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 372,259 55,000 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ประมูลนามบุคคล)ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น | จดทะเบียนมาใหม่เนื่องจากทะเบียนระงับ | สีไม่ตรงตัวรถสีเทา-ดำ | กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ความร้อนขึ้น
C 011 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 07 06 บต-8918 นครพนม น้ำตาล 20/03/2565 อ/ว/CD/ม/ค 164,852 66,000 4,280 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ประมูลนามบุคคล)ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น | คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย | กระจกหน้าแตกร้าว |น้ำมันเครื่องรั่ว
C 012 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 กล-5976 อุบลราชธานี น้ำตาล 15/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 156,933 18,000 3,745 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ประมูลนามบุคคล)ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น | คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม | แม็ก 3 วง
C 013 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 05 05 ณษ-7674 กรุงเทพมหานคร เทา 10/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ค 152,020 121,000 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น | บัตรประชาชนหมดอายุ | บัตรประชาชนไม่ชัด | มีใบขับขี่แนบ | คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม |วางแบตฯไดร์สตาร์ทไม่ทำงาน |กระจกไฟฟ้าชำรุด|โหลดต่ำยังไม่ลงเล่ม