กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX 10.30 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-08-2021   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 16 16 5กง-4936 กรุงเทพมหานคร เทา 29/03/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 254,421 278,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 002 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 177,571 402,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**| โอนฯ2ต่อ|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ
3- 003 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 193,943 402,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3974 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ 101,646 402,000 7% 1,177 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**| โอนฯ2ต่อ|
3- 006 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 28/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 159,094 258,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| สีไม่ตรง
3- 007 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 179,740 402,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**| โอนฯ2ต่อ|
3- 008 BMW 525I A 2.4 04 ศค-5777 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 254,600 220,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้(เปิดฝากระโปรงไม่ได้)
3- 013 MITSUBISHI LANCER 1.8 SEI A 1.8 99 กว-5629 นครราชสีมา น้ำเงิน 16/07/2555 อ/ม/ABS/ 290,560 15,000 7% 4,815 0 D 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินการเอง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีวิทยุ|กระจกหน้าแตกร้าว|ติดแก๊ส ลงเล่ม (แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์ออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 015 HONDA CITY 1.5 SV AT I-VTEC (AS) A 1.5 12 11 กค-311 พังงา แดง 09/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 209,329 160,000 7% 4,815 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 016 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E M 2.4 16 16 4กษ-8935 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 126,845 372,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 017 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 V M 2.5 09 08 บน-7841 ตรัง ดำ 23/04/2564 อ/ว/CD/ 333,184 120,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|โหลดต่ำ
3- 019 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 04 กพ-2082 ฉะเชิงเทรา เทา 26/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 331,088 70,000 7% 1,926 0 D 10
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 029 NISSAN JUKE 1.6 V CVT A 1.6 14 13 3กช-8546 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 224,097 230,000 7% 1,070 0 D 10
3- 031 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 17 บห-2883 ราชบุรี ขาว 06/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 88,264 250,000 7% 4,815 107 2140.00 I 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บง-9812 บึงกาฬ| โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขตัวรถไม่ตรง 1ตำแหน่ง ข้อมูลในระบบของขนส่งเป็นรหัสของรุ่น SMART CAB แต่ตัวรถเป็นตอนเดียว|เสริมแหนบ|แซสซีซ้ายขวาตอนกลาง+ช่วงล่างผุเป็นสนิม
3- 032 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 6กช-6846 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 239,922 358,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|คราบน้ำดันออกหม้อพักน้ำ
3- 033 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 12 11 ญช-618 กรุงเทพมหานคร เทา 27/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 175,595 130,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 034 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 บพ-4847 พิจิตร เทา 08/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 271,488 158,000 7% 0 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ตอกเพลทมาใหม่
3- 035 BMW 525D A 2.0 13 13 ขค-3535 นครราชสีมา ดำ 11/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 219,374 650,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
3- 036 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 ฮร-6449 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 168,968 421,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|
3- 037 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC CVT A 1.5 17 17 6กต-7840 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/08/2564 อ/ว/ABS/AB 138,635 300,000 7% 3,500 1,070 107 D 10
3- 038 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC CVT A 1.5 17 17 6กผ-5516 กรุงเทพมหานคร เทา 08/09/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 132,392 312,000 7% 3,500 1,070 107 C1 10
3- 040 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 กย-7980 ภูเก็ต ดำ 07/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 414,067 190,000 7% 4,815 0 C2 10
3- 045 MERCEDES-BENZ VIANO 3.0 CGI EXTRA LONG A 3.0 11 11 ฮบ-4823 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/12/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 196,657 450,000 7% 0 C2 10
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายฟ้า|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|Naviในตัว|รถใหม่นำเข้าตามเเบบ 32|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 046 TOYOTA VENTURY 2.7 G A 2.7 17 16 ฮษ-5513 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/06/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 153,511 600,000 7% 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 047 HONDA JAZZ 1.5 V AT I-VTEC A 1.5 10 09 กน-4806 จันทบุรี ดำ 05/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 145,957 200,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ **ECL**|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 048 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 1ฒว-8698 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/07/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 268,160 314,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ||สีไม่ตรง
3- 049 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กท-8552 กรุงเทพมหานคร เทา 29/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 129,928 286,000 7% 2,675 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 050 HONDA JAZZ 1.5 S (MT) I-VTEC (AS) M 1.5 14 13 ขก-513 ขอนแก่น ดำ 26/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 207,558 220,000 7% 2,675 0 D 10
3- 051 TOYOTA HIACE 3.0 GL M 3.0 17 17 ฮษ-3618 กรุงเทพมหานคร ส้ม 20/04/2565 อ/ว/CD/ 140,982 386,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 053 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮฐ-7690 กรุงเทพมหานคร เทา 13/08/2564 อ/ว/ABS/AB 326,302 350,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 055 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 15 15 ณข-3666 กรุงเทพมหานคร เทา 20/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 232,649 300,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมาเดิมจดเป็น(รย.01)|บริการทัศนาจร|รถป้ายเขียว
3- 057 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC CVT A 1.5 17 17 6กต-6036 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/08/2564 อ/ว/ABS/AB 111,679 312,000 7% 3,500 1,070 107 C2 10
3- 058 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 16 16 4กษ-8922 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 305,068 480,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ
3- 060 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC CVT A 1.5 17 17 6กผ-6055 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/09/2564 อ/ว/ABS/AB 118,907 312,000 7% 3,500 1,070 107 C2 10
3- 061 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 17 2ฒล-3104 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 125,813 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 2J21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระบะซ้ายขวาติดสติีกเกอร์ 4X4มา|ฝาท้ายติดโลโก้ตัวG มา / ค่าภาษีค้างชำระ 1,498
3- 062 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) DVD (AB/ABS) M 1.9 16 16 5กภ-6749 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 126,047 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 064 TOYOTA FORTUNER 2.8 V 4WD (NAVI) AB/ABS A 2.8 18 18 7กศ-1864 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 155,275 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|NAVI-ในตัว|4WD
3- 065 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 19 18 กร-1317 นครปฐม เทา 16/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 69,127 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 066 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 17 บล-2649 พระนครศรีอยุธยา เทา 24/01/2565 อ/ว/CD/ม/ 99,005 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2140.00 I 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|แผ่นเพลทยับ|มีรอยตัดต่อแชสซีซ้ายขวาช่วงกลาง
3- 067 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า AB/ABS A 19 30-7048 เชียงใหม่ เทา 31/12/2564 อ/ABS/AB 67,341 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 068 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF (AT) 163 แรงม้า (AB/ABS) A - 20 30-2119 สุราษฎร์ธานี เทา 31/12/2564 24,286 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|เบาะไม่ครบ|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 069 TOYOTA ALTIS 1.8 HIGH E-CVT (HYBRID) AB/ABS A 1.8 19 19 ทข-472 ขอนแก่น แดง-เหลือง 18/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 97,424 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|NAVI ในตัว|รถจดทะเบียนเป็นแท๊กซี่ (รย.6) ต้องทำการยกเลิกการจดเบียนเอง หากกรณีจะใช้งานต่อผู้ซื้อต้องศึกษาระเบียบการกับกรมขนส่งทางบกเอง
3- 070 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บจ-135 ภูเก็ต ขาว 22/11/2563 อ/ว/CD/ก/AB 66,203 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 2140.00 2140.00 C2 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งหลังคาตู้ทึบ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,458
3- 071 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 TRD (AT) AB/ABS A 2.4 17 17 กอ-3678 ภูเก็ต ดำ 08/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 99,917 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 095 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 บร-3507 ชุมพร ดำ 11/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 7,517 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,165
3- 096 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 2ฒย-8161 กรุงเทพมหานคร เทา 28/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,581 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1 2H11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,889
3- 097 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (ROCCO) NAVI (AB/ABS) M 2.4 19 19 ขฉ-8540 ระยอง ขาว 26/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 32,886 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B 2H11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 098 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY STD (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 3ฒค-280 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/09/2564 อ/ว/CD/ABS/ 28,277 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2H10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม||ลักษณะไม่ตรง
3- 099 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 บน-3480 น่าน เทา 20/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 21,987 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 100 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กว-9451 กรุงเทพมหานคร เทา 20/11/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 28,050 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 101 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 15 15 1ฒธ-1115 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/06/2563 อ/ว/CD/ม/AB 73,775 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2H8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,916
3- 102 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 2ฒย-6522 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 23,953 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2H7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,889
3- 103 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT (AB/ABS) A 1.5 16 16 ขจ-2456 ขอนแก่น ขาว 14/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 110,738 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2H7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,494
3- 104 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 ยค-4105 ชลบุรี ขาว 13/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 16,423 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 2H6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
3- 105 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 19 19 ณข-4014 กรุงเทพมหานคร เทา 28/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 62,701 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2H5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|จดเป็นบริการทัศนาจร(รย.10)|รถป้ายเขียว|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 106 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า AB/ABS A 17 31-2237 ภูเก็ต เทา 30/06/2564 อ/ม/ABS/ 130,826 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 107 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 20 2ฒอ-8414 กรุงเทพมหานคร เทา 21/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 15,520 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2H4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 108 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 บษ-294 สกลนคร ขาว 16/04/2565 อ/ว/CD/ABS/ 32,515 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 109 TOYOTA YARIS 1.2 SPORT PREMIUM CVT (AB/ABS) A 1.2 ชุดจด2953 - เทา อ/ว/CD/ม/ABS/ 5,744 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-1343 ยโสธร| **TLT**|รวมVAT
3- 110 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 20 บต-5184 สิงห์บุรี ขาว 01/07/2564 อ/ว/CD/ABS/ 76,969 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เพลาอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 111 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID (AT) AB/ABS A 2.4 21 20 1ขผ-9540 กรุงเทพมหานคร เทา 14/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 4,091 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 112 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 20 19 งล-5783 ชลบุรี ขาว 20/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 32,493 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,740
3- 113 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 14 13 3กบ-5175 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 27/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 344,311 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 114 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 บล-7025 ฉะเชิงเทรา เทา 22/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,639 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ฐานเบาะแค๊บไม่มี
3- 115 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID CVT (Premium) NAVI (AB/ABS) A 2.5 20 19 9กล-5886 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 34,228 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|NAVI-ในตัว|หลังคา Sunroof
3- 116 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 17 ผจ-4583 นครศรีธรรมราช ขาว 11/01/2564 อ/ว/CD/ABS/ 236,837 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 W1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถผ่านน้ำมา / ค่าภาษีค้างชำระ 1,444
3- 117 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID (AT) AB/ABS A 2.4 21 20 1ขผ-9537 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/01/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 7,582 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 118 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY STD (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 21 20 บร-5200 ชัยภูมิ เทา 08/01/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 7,524 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 119 TOYOTA VIOS 1.5 MID CVT (AB/ABS) A 1.5 19 19 8กฬ-2086 กรุงเทพมหานคร เทา 18/07/2564 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 63,247 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,660
3- 134 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.8 LT Z71 M 2.8 14 13 ผบ-4472 ขอนแก่น น้ำตาล 07/01/2563 อ/CD/ม/ 142,476 250,000 7% 4,280 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์
3- 135 NISSAN JUKE 1.6 V CVT A 1.6 14 14 ขม-1412 ชลบุรี ดำ 29/05/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 150,986 240,000 7% 2,140 0 D 10
3- 136 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 XLT (AT) A 2.2 19 18 งย-1744 ชลบุรี ดำ 13/06/2563 อ/CD/ม/ก/ 26,598 500,000 7% 107 D 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 137 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID (Premium) NAVI A 2.5 17 17 5กษ-4332 กรุงเทพมหานคร เทา 23/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 255,648 700,000 7% 2,675 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**| โอนฯ2ต่อ|ไม่มี Sd Card
3- 138 MAZDA 2 1.5 ELEGANCE A 1.5 11 11 ญฬ-8110 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/11/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 240,855 94,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 141 TOYOTA COMMUTER 136แรงม้า M - 16 33-9816 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 186,076 390,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 6 มีนาคม 2562
3- 142 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 17 17 6กจ-2360 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 170,680 355,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 143 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 2กฎ-734 กรุงเทพมหานคร เทา 28/06/2561 อ/ว/CD/ 270,806 220,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถปี13 โฉมหน้าใหม่
3- 144 TOYOTA CAMRY 2.5 G A 2.5 13 13 2กฐ-2571 กรุงเทพมหานคร เทา 08/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 325,679 420,000 7% 1,070 0 C2 10
3- 145 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 10 ยง-6163 ชลบุรี น้ำตาล 11/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/ 288,776 250,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 146 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 บว-1118 ฉะเชิงเทรา เทา-ดำ 18/08/2563 อ/ว/ม/ 181,042 190,000 0 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง|แชสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|วางเพลทมาใหม่
3- 150 BMW 320D A 2.0 11 10 3กฎ-4730 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/02/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 338,033 477,000 7% 1,926 0 D 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 6กม-4474 กรุงเทพมหานคร| **ECL**|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 151 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4100 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 206,681 391,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**| โอนฯ2ต่อ
3- 152 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 241,142 382,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**| โอนฯ2ต่อ
3- 153 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ 358,480 250,000 7% 2,140 0 I 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 154 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 ฮต-5586 กรุงเทพมหานคร เทา 26/06/2564 อ/ว/CD/ก/ 392,995 365,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 176 HINO - รถบรรทุก 6 ล้อ 300 เเรงม้า M - 03 30-0992 อุบลราชธานี ส้มเเดงดำ 30/06/2562 อ/ว/ 1,714,415 500,000 7% 22,470 0 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 4 กันยายน 2558|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 177 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID A 2.4 11 11 ญห-4960 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/10/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 148,565 284,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 178 FUSO - รถบรรทุก 6 ล้อ 225 เเรงม้า M - 06 71-4769 พระนครศรีอยุธยา ขาวเขียวเหลือง 30/09/2562 อ/CD/ - 400,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
3- 179 VOLVO - รถบรรทุก 10 ล้อ 400 เเรงม้า M - 14 73-1220 สมุทรปราการ ขาว 31/12/2563 อ/ว/ก/ 1,112,997 1,200,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2563|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ป้ายเหลือง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 180 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 410 เเรงม้า M - 13 72-8181 สมุทรปราการ ขาว-เขียว 31/12/2562 อ/ว/ - 1,500,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 181 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 34-0987 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-เทา 31/12/2563 อ/ 444,780 540,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 182 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 34-0829 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/09/2563 อ/ 205,712 200,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 183 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 380 เเรงม้า M - 05 72-4477 สมุทรปราการ ขาว 31/03/2562 228,677 800,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|รถป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 20 กันยายน 2560|กระจกหน้าแตกร้าว|เรือนไมล์ชำรุด
3- 184 ISUZU - รถบรรทุก 10 ล้อ 300 เเรงม้า M - 10 71-4564 พระนครศรีอยุธยา ขาว 30/09/2562 อ/ว/ 842,953 1,000,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ขอนเเก่น|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 2 ตุลาคม 2561
3- 185 HINO - รถบัส 6 ล้อ 250 เเรงม้า M - 90 30-6435 ภูเก็ต ขาว 31/12/2561 อ/ว/ 693,016 150,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 19 มกราคม 2555|ป้ายเหลือง|สำเนาระบุไม่ใช้เชื้อเพลิง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พังงา
3- 186 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 30-7507 ภูเก็ต ขาว-น้ำตาล 31/03/2563 อ/ว/ABS/ 186,076 200,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 187 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 170 แรงม้า M - 96 30-0087 ระนอง ขาว 31/12/2561 อ/ว/ 144,310 200,000 7% 0 I
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|กระจกหน้าแตก|คัสซีผุและทาสีกันสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 188 NISSAN - รถบัส 6 ล้อ 275 เเรงม้า M - 02 30-0624 พังงา ขาว-ดำ 30/09/2562 อ/ 953,493 200,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 12 พศจิกายน 2555|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 189 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 31-1882 ภูเก็ต ขาว-น้ำตาล 31/12/2562 ว/ 200,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 190 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS1 M 2.5 10 10 ผฉ-7511 ระยอง เทา 15/12/2563 อ/ว/ม/ 220,330 150,000 7% 107 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสีทุกกรณี|โหลดต่ำ|ปรับแต่งเครื่องยนต์|เปลี่ยนพวงมาลัยมา|ระบบเบรกไม่ดี|สีไม่ตรง|ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ระยอง
3- 191 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.2 XLS M 2.2 14 14 ผร-6585 ชลบุรี ขาว 04/08/2562 อ/ว/ม/ 122,073 229,000 7% 0 C1
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ร้อยเอ็ด
3- 192 TOYOTA CAMRY 2.4 HYBRID A 2.4 11 10 กธ-3038 สุราษฎร์ธานี ดำ 11/02/2564 อ/ม/ก/ABS/AB 127,815 216,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 193 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS (CNG) M 2.4 14 13 กพ-5297 ราชบุรี ขาว 24/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 516,704 220,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ราชบุรี|เลขตัวถังเป็นสนิม|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 194 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 14 14 ขษ-8262 นครราชสีมา เทา 17/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 218,235 348,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)
3- 195 HONDA JAZZ 1.5 V I-VTEC (AS) A 1.5 13 13 1กฮ-1404 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 18/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 165,417 233,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 196 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Z (VGS) M 2.5 13 13 บม-5797 ฉะเชิงเทรา เทา 18/06/2562 อ/CD/ม/ABS/ 68,323 360,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
3- 197 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D M 2.5 14 14 กต-8295 ฉะเชิงเทรา ขาว 17/12/2563 อ/CD/ม/ABS/ 82,253 250,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี
3- 198 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 09 09 กฉ-4057 สุพรรณบุรี เทา 14/10/2563 อ/ว/CD/ม/ 297,427 220,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ โหลดต่ำ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 199 TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4WD A 2.7 05 ศท-5636 กรุงเทพมหานคร เทา 01/03/2562 อ/ว/ม/ABS/ 338,018 260,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ 4WD|เบาะไม่ครบ|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 200 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 09 08 กค-7567 กำแพงเพชร ดำ 06/02/2562 อ/ว/ม/ 307,968 210,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 201 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC (MT) M 1.5 14 14 กจ-1732 เลย เทา 22/07/2562 อ/CD/ม/ 95,793 270,000 7% 0 C1
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์