กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 15-03-2021   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA VIOS 1.5 G-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 กล-714 อุบลราชธานี ขาว 09/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 29,787 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 002 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 6กษ-6050 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 49,768 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 003 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 บร-1132 ชุมพร ขาว 25/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,386 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 004 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 ผน-6819 สงขลา เทา 26/07/2564 อ/ว/CD/ABS/ 116,563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 005 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 บล-6632 ศรีสะเกษ ขาว 23/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 43,193 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 006 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 กน-8461 ฉะเชิงเทรา ขาว 14/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 77,087 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ประตูซ้ายขวาติดโลโก้ 2.8|กระบะซ้ายขวาติดสติกเกอร์4x4 / ค่าภาษีค้างชำระ 10,017
3- 007 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 2ฒฬ-9032 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/04/2564 อ/ว/CD/ABS/ 71,501 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 008 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กบ-5897 ฉะเชิงเทรา เทา 28/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 17,138 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 009 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) AB/ABS A 3.0 20 18 นข-2267 ชุมพร ขาว 13/11/2564 อ/ABS/ 29,866 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
3- 010 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 9กจ-628 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 75,189 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,740
3- 011 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 บว-6936 สกลนคร เทา 05/11/2563 อ/ว/CD/ABS/ 35,776 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ลักษณะไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 012 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (ROCCO) NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 20 19 9กธ-7675 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 35,818 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AT (AB/ABS) A 2.4 20 19 บพ-6896 ภูเก็ต ขาว 21/08/2564 อ/ว/CD/ABS/ 21,737 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 014 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒฉ-799 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ 82,020 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 015 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS (4WD) AB/ABS M 2.4 19 18 ยจ-7134 นครราชสีมา เทา 28/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 53,752 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 B ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD
3- 016 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 17 บย-1749 ชุมพร ดำ 25/05/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 346,615 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 6,291
3- 017 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J 4WD (AB/ABS) M 2.8 18 18 บย-6763 ชุมพร ขาว 23/05/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 90,620 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|เสริมแหนบ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,482
3- 018 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 กม-4416 ราชบุรี ขาว 22/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 52,604 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 019 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 2ฒศ-5452 กรุงเทพมหานคร เทา 06/11/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 15,421 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 I ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 020 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 2ฒศ-4235 กรุงเทพมหานคร เทา 30/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 17,407 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 I ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 021 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 18 ผฉ-623 นครศรีธรรมราช เทา 19/10/2563 อ/ว/CD/ABS/ 35,495 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,102
3- 023 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 2ฒถ-7513 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 40,067 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 024 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งย-5546 ชลบุรี เทา 12/07/2564 อ/ว/ม/ABS/ 26,251 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 D ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 025 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID (AT) AB/ABS A 2.4 20 20 กฉ-5901 ยโสธร ดำ 16/10/2564 อ/ว/ม/ABS/ 2,999 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 026 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 2ฒห-762 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/02/2564 อ/ว/ABS/ 42,019 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 027 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 20 ผก-6684 ราชบุรี ขาว 14/08/2564 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 31,522 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 I ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสาภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซี|ซ่อมแชสซีขวา|เชื่อมแชสซีซ้าย|พนักพิงเบาะซ้ายไม่มี
3- 028 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 14 กจ-8243 กาฬสินธุ์ ขาว 20/06/2564 อ/ว/ม/ 229,140 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 D ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เจาะพื้นห้องเก็บยางอะไหล่
3- 029 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผอ-8835 ชลบุรี ดำ 27/06/2564 อ/ว/ม/ABS/ 49,510 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 030 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 8กฬ-3639 กรุงเทพมหานคร เขียว 24/07/2564 อ/ว/ABS/ 41,253 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 032 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 31-3062 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 ว/ 110,826 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2L12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 033 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 18 17 7กข-7751 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/01/2564 อ/ว/ม/ABS/ 67,126 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 2L11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 บน-3854 ตาก ขาว 13/04/2564 อ/ว/ABS/ 22,653 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 B 2L11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 035 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 กธ-79 บุรีรัมย์ ขาว 12/12/2563 อ/ว/ม/ABS/ 119,672 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C1 2L10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,606
3- 036 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า (AB/ABS) A 18 31-4047 ภูเก็ต ขาว 30/09/2564 อ/ABS/ 119,340 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2L9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 037 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 19 2ฒส-9020 กรุงเทพมหานคร เทา 31/01/2564 อ/ว/CD/ก/ 18,614 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C2 2L8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,ลงเล่ม|ลักษณะไม่ตรง|เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม(ตัวรถเพลาเดิม ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก)|รถติดอายัดดัดแปลงสภาพรถที่กรมขนส่ง ผู้ซื้อต้องแก้ไขสภาพรถให้ถูกต้องและนำไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีและรับโอนฯ ดำเนินการที่ขนส่งต้นทาง
3- 046 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า (AB/ABS) A 19 33-9817 กรุงเทพมหานคร เทา 31/12/2563 อ/ 146,049 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C2 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 048 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 31-2868 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 อ/ว/CD/ 163,985 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 053 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 13 13 ขก-5447 ภูเก็ต ดำ 05/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 103,323 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 055 TOYOTA FORTUNER 2.4 G (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 9กญ-6658 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/10/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 46,109 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|แชสซีขวาเริ่มเป็นสนิม
3- 056 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 8กอ-4552 กรุงเทพมหานคร เทา 05/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 24,680 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 057 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 9กฬ-7984 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 13,818 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 058 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 ขก-4399 สุราษฎร์ธานี เทา 25/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 40,154 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,582
3- 059 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 17 8กฮ-8951 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 34,375 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
3- 060 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 ENTRY CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 9กภ-1843 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/02/2564 อ/ว/CD/ABS/ 17,416 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 061 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บต-2744 มุกดาหาร ขาว 23/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 42,891 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|สีไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,060
3- 062 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB) A 1.5 16 15 4กฬ-106 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 56,591 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C1 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,510
3- 063 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 2ฒถ-4830 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2564 อ/ว/CD/ก/ 167,607 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C2 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 064 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 9กบ-7284 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/01/2564 อ/ว/CD/ม/ 33,006 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C1 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 065 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID (Top Option Grade) AB/ABS A 1.8 12 12 ฆต-8652 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 169,115 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|NAVI-ในตัว|หลังคา Sunroof / ค่าภาษีค้างชำระ 4,223
3- 066 TOYOTA C-HR 1.8 HV MID CVT (Hybrid) AB/ABS A 1.8 18 18 7กร-8048 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 53,376 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 067 TOYOTA YARIS 1.2 HIGH CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 9กภ-8027 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 28,397 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 B 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 068 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 20 18 งษ-3319 ชลบุรี ขาว 15/07/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 31,818 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 069 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 บห-9443 จันทบุรี ขาว 15/09/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 17,429 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 070 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 บฉ-5083 ระนอง ดำ 06/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 92,125 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2L11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 071 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 3กก-57 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ 72,102 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2L10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 072 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 กท-6842 มหาสารคาม ขาว 15/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 26,026 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2L09
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,695
3- 073 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 2ฒศ-4234 กรุงเทพมหานคร เทา 30/10/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 27,605 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 I 2L09
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซีซ้ายขวา / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 074 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 6กอ-4592 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 60,012 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 C2 2L08
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีแบตเตอรี่|แชสซีซ้ายขวา+ช่วงล่างเริ่มเป็นสนิม / ค่าภาษีค้างชำระ 10,017
3- 075 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 19 18 ยก-5671 ชลบุรี เทา 02/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 142,874 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
3- 076 TOYOTA ALTIS 1.8 V-CVT (NAVI) AB/ABS A 1.8 14 13 4กฆ-9956 กรุงเทพมหานคร เทา 24/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 147,388 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Sd card|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 3,378
3- 077 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กพ-8512 จันทบุรี เทา 20/12/2564 อ/ว/ม/ABS/ 28,814 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 078 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บม-1200 เพชรบุรี เทา 01/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 56,920 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รวมVAT|ไฟเครื่องโชว์
3- 079 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กฎ-3599 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/03/2564 101,921 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 กว-8082 นครสวรรค์ น้ำเงิน 06/09/2563 17,117 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,740
3- 082 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 บม-4912 เพชรบุรี เทา 22/02/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 113,519 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกจุด / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 083 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 ขค-3056 ภูเก็ต ขาว 13/08/2563 อ/ว/ม/ABS/ 58,190 รอราคาอนุมัติ 8,025 107 6955.00 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีแบตเตอรี่ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 084 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กษ-4377 ขอนแก่น เทา 05/06/2561 อ/ว/ม/ABS/ 70,020 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 D
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,805
3- 091 HONDA BRIO M 1.2 12 12 6กต-3184 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 181,444 120,000 7% 1,926 107 C2 10
**หมายเหตุ **SCB**|กระจกหน้าแตกร้าว|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|พบร่องรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะใต้คอนโชน
3- 092 HONDA JAZZ A 1.5 15 15 4กฐ-1916 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 100,009 290,000 7% 1,926 107 C2 10
**หมายเหตุ **SCB**
3- 093 HONDA MOBILIO A 1.5 14 14 6กษ-8607 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 120,297 270,000 7% 1,926 107 C2 10
**หมายเหตุ **SCB**น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ|ไฟABSโชว์
3- 094 MITSUBISHI SPACEWAGON A 2.4 09 08 ฌม-9480 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 191,466 170,000 7% 1,926 107 C2 10
**หมายเหตุ **SCB**|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ|เกียร์กระตุก
3- 095 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 17 17 บว-369 สระบุรี ดำ 01/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 360,000 7% 1,926 107 D 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ
3- 096 MITSUBISHI LANCER A 1.6 10 10 ฎพ-1220 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ - 77,000 7% 1,926 107 C2 10
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯน้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ|ไฟเครื่องโชว์|คราบน้ำดัน|เกียร์กระตุก|ระบบไฟมีปัญหา|พบร่องรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะใต้คอนโชน
3- 101 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 1ฒอ-3365 กรุงเทพมหานคร เทา 06/02/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 214,883 364,000 2,500 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 102 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 15 14 ขร-2757 ชลบุรี ขาว 18/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 118,132 420,000 7% 1,926 0 C2 10
3- 103 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 13 3กก-9749 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 90,379 400,000 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 105 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 16 16 5กธ-7030 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 142,772 610,000 7% 2,500 2,140 0 C1 10
3- 106 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 13 13 1กย-3265 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 301,744 300,000 7% 1,926 0 C2 10
3- 107 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/08/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,484 80,000 7% 4,280 0 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 108 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 2ฒก-4796 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 18/04/2564 อ/ว/CD/ABS/AB - 271,000 7% 1,605 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 109 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 2ฒก-4795 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 18/04/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 72,878 267,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 110 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒฮ-6554 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 17/03/2564 อ/ว/CD/ABS/ 44,477 271,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 111 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 2ฒก-8703 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 01/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 87,977 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ| เสริมเเหนบ ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด||สีไม่ตรง
3- 116 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3974 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ 101,646 510,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ
3- 117 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ 193,943 515,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ
3- 118 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5655 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 110,667 533,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 119 LEXUS RX350 A 3.5 11 10 ฎส-559 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 100,103 800,000 7% 107 C2 10
**หมายเหตุ 4WD|แซสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 1ฒน-5250 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 321,950 342,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 121 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 16 16 5กฆ-4372 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 246,032 503,000 7% 1,177 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 122 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒก-9077 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 02/05/2564 อ/ว/CD/ABS/ 73,335 271,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 123 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 11 11 กต-669 สงขลา ขาว 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 110,577 236,000 7% 5,885 0 D 10
3- 124 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 ฆธ-8639 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 144,281 230,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 125 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 5กว-9062 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/01/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 166,113 255,000 7% 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 126 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 13 13 กย-2838 สระบุรี ดำ 21/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 156,352 238,000 7% 1,926 0 I 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(891)ตัวรถ(209)|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 127 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒฮ-7793 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 22/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 63,069 271,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 128 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮร-267 กรุงเทพมหานคร เทา 30/04/2564 อ/ว/CD/ก/AB 109,514 450,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 130 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮว-197 กรุงเทพมหานคร ขาวส้มเหลือง 24/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 234,675 610,000 7% 3,000 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า||สีไม่ตรง
3- 131 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 ผต-5425 สงขลา ขาว 25/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 329,868 324,000 7% 5,885 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 132 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2564 อ/ว/CD/ม/AB 352,546 350,000 7% 1,926 0 C2 10
3- 133 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 ยค-4954 นครราชสีมา ขาว 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 85,036 390,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 134 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร เทา 05/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 225,542 280,000 7% 1,926 0 I 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 135 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,692 515,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 136 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร เทา 15/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 128,678 415,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 138 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-7673 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 207,477 529,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 139 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 S M 2.5 12 12 ฒม-116 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/11/2564 อ/ว/CD/ 178,439 250,000 7% 2,500 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น
3- 142 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 ขค-5974 ขอนแก่น เทา 19/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 165,441 200,000 7% 4,815 0 D 10
3- 143 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 1ฒอ-847 กรุงเทพมหานคร เทา 26/01/2561 อ/ว/ม/ABS/AB 143,197 364,000 2,500 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 144 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1158 กรุงเทพมหานคร เทา 14/03/2564 อ/ว/CD/ม/ 222,713 490,000 7% 3,000 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 145 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2565 อ/ว/CD/ก/ 482,885 350,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 147 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2565 อ/ว/CD/ABS/ 281,177 400,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 148 MG MG5 1.5 X A 1.5 18 18 1ขฆ-2722 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2562 อ/ว/ม/ABS/AB 59,631 214,000 7% 4,280 107 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|หลังคาซันรูฟ
3- 150 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒย-6062 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้าชมพู 07/03/2565 อ/ว/CD/ABS/AB 128,239 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1350.00 0 5350.00 C2 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|สีไม่ตรง
3- 151 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS M 2.2 19 19 2ฒภ-3487 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/04/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 5,074 350,000 7% 1,070 0 B 10
3- 152 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 B M 2.5 13 13 บบ-8207 สุรินทร์ เทา 30/04/2564 อ/ว/ 148,079 161,000 7% 4,280 107 D 10
**หมายเหตุ **KL**|ยกสูง ลงเล่ม|เสริมแหนบ
3- 153 NISSAN TEANA 2.0 XL A 2.0 17 15 กษ-7429 ภูเก็ต ขาว 10/02/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 80,165 372,000 7% 4,815 107 D 10
**หมายเหตุ **KL**|สีไม่ตรง
3- 154 FORD FIESTA 1.4 Style A 1.4 12 12 กฉ-8131 ลำพูน ขาว 19/10/2564 อ/ว/ม/ABS/ 103,608 66,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 155 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.4 MIVEC (NAVI) A 2.4 18 18 กธ-6093 สกลนคร เทา 26/10/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 101,013 662,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ **KL**รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 156 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ 358,480 300,000 7% 2,140 0 I 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 157 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LTZ Z71 (AT) A 2.5 19 19 บว-7237 พระนครศรีอยุธยา ขาว 13/11/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 20,321 313,000 7% 2,675 107 C1 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 158 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 344,378 342,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 159 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 171,630 317,000 2,500 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 160 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 168,174 317,000 2,500 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 162 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2564 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 130,304 529,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 163 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 177,571 542,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 164 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 179,740 515,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 165 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2564 อ/ว/ม/ 144,451 529,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 166 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร เทา 16/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 111,538 529,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 167 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 241,142 542,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 168 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 150,198 529,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 169 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 100,943 529,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 172 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร เทา 30/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 89,027 395,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 173 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 178,347 542,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 174 MAZDA 3 1.6 S M 1.6 05 ฎค-3416 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 420,080 50,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 175 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 13 12 1กม-3235 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 95,339 180,000 7% 1,926 0 D 10
3- 176 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 28/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 159,094 271,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 177 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2564 อ/ว/CD/ABS/ 166,679 515,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 178 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.0 15 14 ฮล-2123 กรุงเทพมหานคร เทา 10/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 175,944 588,000 7% 4,815 107 C2 10
**หมายเหตุ **KL**|รถป้ายฟ้า
3- 179 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 04/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 72,417 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 181 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 11/05/2564 อ/ว/ABS/AB 47,609 267,000 7% 1,605 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 182 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 07/02/2564 อ/CD/ม/AB 139,342 465,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 183 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 ษก-5688 กรุงเทพมหานคร เทา 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 279,325 115,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 185 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/ม/ 106,261 529,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 9
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 186 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 กธ-1054 ภูเก็ต ขาว 04/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 130,529 120,000 0 W2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 187 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-153 กรุงเทพมหานคร เทา 12/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 248,770 510,000 7% 1,284 0 2140.00 C2
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 189 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 06 06 สศ-5457 กรุงเทพมหานคร เทา 01/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 134,947 50,000 7% 1,070 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเฟรมหน้าขวา||สีไม่ตรง
3- 190 HONDA CITY ZX 1.5 S-V VTEC A 1.5 08 07 9กจ-2074 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/01/2563 อ/ว/ม/ 186,200 60,000 7% 4,815 0 D
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 191 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 15 14 3กอ-4145 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 218,673 290,000 7% 1,070 0 C2 10
3- 192 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.4 MIVEC M 2.4 15 15 1ฒท-9456 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/05/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 138,679 260,000 7% 1,070 0 C2 10