กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-03-2021   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2564 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 130,304 529,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 002 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒห-3005 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 09/11/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 122,708 234,000 7% 1,070 0 3858.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 003 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2564 อ/ว/CD/ABS/ 166,679 515,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 004 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร เทา 30/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 89,027 400,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 178,347 542,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 006 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒห-7851 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 01/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 106,940 234,000 7% 1,070 0 3858.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลขายโดยรูปภาพ| โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| รถจอดอยู่สต๊อกกรุงเทพมหานคร||สีไม่ตรง
3- 007 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร ฟ้าน้ำเงินขาว 07/02/2564 อ/CD/ม/AB 139,342 465,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 008 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 04/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 72,417 267,000 7% 2,140 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 009 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 28/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 159,094 267,000 7% 2,140 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 010 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 1ฒฮ-7803 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 22/03/2564 อ/ว/ABS/AB 44,602 267,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 011 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร ส้มเทาขาว 11/05/2564 อ/ว/ABS/AB 47,609 267,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 014 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 177,571 542,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 015 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/CD/ม/ 100,943 529,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 016 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 241,142 542,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 017 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2564 อ/ว/ม/ 144,451 529,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 018 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/ม/ 106,261 529,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 019 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 179,740 515,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 022 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร เทา 06/05/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 150,198 529,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 023 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 6กช-5229 กรุงเทพมหานคร เทา 10/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 247,388 70,000 7% 2,996 0 6420.00 D 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|กระจกหน้าแตก
3- 024 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 17 17 บม-7603 ชัยภูมิ ขาว 01/06/2562 อ/ว/CD/ม/AB 130,600 220,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี(ไม่รับคืนทุกกรณี) เกียร์รั่วซึม
3- 025 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 2ฒย-6453 กรุงเทพมหานคร เทา 16/11/2562 อ/ว/CD/ 327,408 90,000 7% 1,070 0 I 10
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(065)ตัวรถ(099)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 026 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LS M 2.5 06 05 กม-2056 ระยอง ดำ 09/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 295,363 90,000 7% 2,140 0 C2 10
3- 028 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E 4WD M 2.5 07 06 ฒร-3976 กรุงเทพมหานคร เทา 23/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 527,134 150,000 7% 1,926 0 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|รถจดใหม่ นำเข้าตามแบบ32|4WD|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 035 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 บษ-7768 จันทบุรี น้ำตาล 30/06/2562 อ/ว/ม/ 237,858 180,000 7% 4,280 0 I 10
**หมายเหตุ **ECL**|กระจกประตูหน้าขวาแตก|ตัดต่อเลขเครื่องมา| แม็ก3วง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 036 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 ฒล-9740 กรุงเทพมหานคร เทา 01/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 227,851 230,000 7% 1,926 0 C2 10
3- 037 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 ถฎ-3569 กรุงเทพมหานคร เทา 09/06/2562 อ/ว/CD/ 231,634 140,000 7% 4,280 0 C2 10
3- 039 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2565 อ/ว/CD/ก/ 482,885 350,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 041 TOYOTA COMMUTER 109 เเรงม้า M - 14 36-0065 ตราด ขาว 31/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 433,565 350,000 7% 2,140 0 C2 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนใหม่ 22 เมย.2563|ป้ายฟ้า
3- 043 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร เทา 19/02/2565 อ/ว/CD/ABS/ 281,177 400,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 044 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร เทา 16/03/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 111,538 529,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 045 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 ษก-5688 กรุงเทพมหานคร เทา 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 279,325 118,000 107 I 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 047 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 344,378 342,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 049 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2564 อ/ว/CD/ 358,480 300,000 7% 2,140 0 I 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 051 FORD FIESTA 1.5 SPORT A 1.5 13 13 กจ-4810 นราธิวาส เทา 25/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 142,104 126,000 7% 5,885 0 C2 10
3- 054 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮร-267 กรุงเทพมหานคร เทา 30/04/2564 อ/ว/CD/ก/AB 109,514 450,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 055 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 14 กร-5023 สุราษฎร์ธานี ขาว 12/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 103,560 170,000 7% 4,815 0 I 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 056 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 ผต-5425 สงขลา ขาว 25/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 329,868 324,000 7% 5,885 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 058 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2564 อ/ว/CD/ม/AB 352,546 350,000 7% 1,926 0 C2 10
3- 061 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD (NAVI) AB/ABS A 2.8 19 18 8กณ-7914 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 41,018 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2K21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 062 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G ROCCO NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 งร-3804 ชลบุรี ขาว 23/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 14,910 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 B 2K21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Sd Card / ค่าภาษีค้างชำระ 4,695
3- 063 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 บย-8091 ชุมพร เทา 30/08/2564 อ/ว/CD/ABS/ 30,031 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2K20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 064 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 บธ-1140 อ่างทอง ดำ 27/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ - รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C1 2K19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
3- 065 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 บบ-9371 พะเยา ขาว 31/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 66,690 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2K18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 066 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 ยข-9448 ชลบุรี ขาว 06/01/2564 อ/ว/CD/ABS/ 14,314 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2K18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 067 TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G ROCCO 4WD (NAVI) AB/ABS M 2.8 19 18 2ฒผ-4867 กรุงเทพมหานคร เทา 15/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 59,902 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2K17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 068 TOYOTA ALTIS 1.6 G (DUAL) AB/ABS A 1.6 13 13 ขง-9441 สงขลา เทา 24/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 140,448 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C2 2K16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 069 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 กง-7204 สตูล ขาว 08/11/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 17,021 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 C1 2K16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,343
3- 070 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 กน-4046 ตรัง เทา 28/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 1,392 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 A 2K15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 071 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 8กต-837 กรุงเทพมหานคร แดง 24/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 20,360 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2 2K14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 072 TOYOTA VIOS 1.5 MID CVT (AB/ABS) A 1.5 19 19 8กล-2810 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 45,783 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2K14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 073 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 กษ-2174 นครสวรรค์ ขาว 24/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 50,074 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 B 2K21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 074 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กง-1481 พังงา เทา 25/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 85,533 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2K20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 075 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 16 15 บว-3159 ลำปาง ขาว 07/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 80,826 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2K20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Sd Card / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 076 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY (STANDARD) Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 20 20 ยท-771 นครราชสีมา เทา 07/08/2564 อ/ว/CD/ABS/ 39,372 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 B 2K19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 077 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 ขค-6045 ภูเก็ต ขาว 07/11/2563 อ/ว/CD/ม/ 21,974 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 3210.00 2140.00 C2 2K19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 078 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กฮ-5267 กรุงเทพมหานคร เทา 25/10/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 41,317 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C1 2K18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 079 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กท-6514 เพชรบูรณ์ ขาว 18/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 19,348 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 D 2K17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 18 2ฒถ-2575 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/08/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 50,941 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 I 2K16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ไม่มีแผ่นเพลท / ค่าภาษีค้างชำระ 1,431
3- 082 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 กท-706 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 22/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 36,171 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2K15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 083 TOYOTA VIOS 1.5 GT STREET CVT (AB/ABS) A 1.5 18 18 กง-2427 พังงา ขาว 09/11/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 34,677 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2K15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 084 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 บร-4574 ชุมพร เทา 08/11/2564 อ/ว/CD/ABS/ 123,111 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 I 2K14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เพลาลอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|ดามแชสซีซ้ายขวา|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแชสซีซ้ายขวา
3- 086 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 ทข-640 ชลบุรี แดง-เหลือง 28/03/2562 อ/ว/ม/ABS/ 160,804 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C2 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 087 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 31-3126 ภูเก็ต เทา 31/03/2564 อ/ว/CD/ABS/ 191,059 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะไม่ครบ
3- 088 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 31-2640 ภูเก็ต ขาว 30/09/2564 อ/ว/CD/ 160,112 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 090 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 31-3389 ภูเก็ต เทา 31/03/2564 อ/ว/CD/ABS/ 150,988 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 094 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 31-3410 ภูเก็ต เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ABS/ 95,388 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะไม่ครบ
3- 097 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 17 17 ทข-923 สุราษฎร์ธานี แดง-เหลือง 09/10/2563 อ/ว/ม/ABS/ 127,232 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 099 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 31-2738 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 อ/ABS/ 149,169 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไฟ ABS โชว์|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 100 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 30-1625 พังงา ขาว 31/12/2564 อ/ABS/ 105,831 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(679) ตัวรถ(918) ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเองไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 101 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 31-2925 ภูเก็ต เทา 31/12/2564 อ/ม/ 154,710 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 102 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 31-2705 ภูเก็ต ขาว 30/09/2564 อ/ม/ABS/ 97,979 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2I8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 103 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 31-3002 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 อ/ว/ม/ABS/ 140,301 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2I8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 104 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 31-2987 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 อ/ABS/ 104,209 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 2140.00 C1 2I7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 109 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 บต-49 พังงา เทา 14/05/2564 อ/ว/CD/ABS/ 79,463 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2J21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 110 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (VN) ABS M 2.5 13 13 บต-2815 นครพนม ขาว 15/10/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 148,084 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 111 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 2ฒฬ-4538 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/03/2564 อ/ว/CD/ABS/ 2,320 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 B 2J20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 113 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 2ฒม-1370 กรุงเทพมหานคร เทา 13/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,100 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C2 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 114 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 งว-6067 ชลบุรี แดง 14/04/2564 อ/ว/CD/ABS/ 26,787 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 115 TOYOTA YARIS 1.2 J ECO CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กข-1054 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 41,098 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 C2 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 117 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 งบ-9499 ชลบุรี ขาว 19/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 38,614 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 C1 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 118 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 บต-2859 นราธิวาส ดำ 04/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 B 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,060
3- 119 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 ผฉ-8327 ระยอง ดำ 23/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 96,399 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 C2 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 120 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 กน-2039 สกลนคร เทา 25/07/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 88,654 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,783
3- 124 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 งพ-1153 ชลบุรี ขาว 18/03/2564 อ/ว/ABS/ 9,532 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2J18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 125 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 17 17 กง-8905 มุกดาหาร น้ำตาล 26/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 79,713 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 I 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|มีรอยตัดต่อเสากลางประตูซ้ายขวา
3- 126 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 19 บร-6122 ชุมพร เทา 10/03/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 48,537 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 C2 2J17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|เพลาลอย
3- 127 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 ยค-3127 ชลบุรี ขาว 03/04/2564 อ/ว/CD/ABS/ 40,571 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 C2 2J16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 128 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 บพ-2161 ยโสธร ขาว 25/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 8,916 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 129 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 31-2722 ภูเก็ต ขาว 30/09/2564 อ/ว/CD/ 189,627 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 130 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 31-2868 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 อ/ว/CD/ 163,985 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C2 2J14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 131 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 163 แรงม้า (AB/ABS) M 19 30-1874 พังงา เทา 30/06/2564 อ/ABS/ 57,506 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 132 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 2ฒศ-3710 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/10/2564 อ/ว/ม/ABS/ 5,899 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 B
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 133 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J 4WD (AB/ABS) M 2.8 19 19 ผข-2210 เพชรบูรณ์ ขาว 16/09/2564 อ/ว/ม/ABS/ 18,696 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD
3- 134 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 บร-1751 ชัยภูมิ เทา 18/03/2564 อ/ว/ABS/ 97,167 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 C2
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 135 TOYOTA SIENTA 1.5 G-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 16 กอ-1335 ภูเก็ต ขาว 25/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 87,834 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 D
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 136 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 19 บม-5714 กระบี่ เทา 12/03/2564 อ/ว/ABS/ 32,892 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 C1
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 141 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 ยค-4954 นครราชสีมา ขาว 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 85,036 390,000 7% 0 D 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 142 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 ถฎ-3568 กรุงเทพมหานคร เทา 09/06/2562 อ/ว/CD/ 310,249 140,000 7% 4,280 0 C2 10
3- 143 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5063 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 172,187 317,000 2,500 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 144 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5140 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 164,962 317,000 2,500 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 145 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 171,630 317,000 2,500 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 146 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/07/2560 อ/ว/CD/ABS/AB 168,174 317,000 2,500 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 147 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5655 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 110,667 533,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 148 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร เทา 30/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,692 515,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 150 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร เทา 15/09/2564 อ/ว/CD/ม/ 128,678 421,000 7% 1,177 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 151 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 17 17 6กฎ-1764 กรุงเทพมหานคร เทา 30/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 110,039 262,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 152 TOYOTA COROLLA M 1.6 08 07 1ขฌ-3191 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2564 อ/ว/CD/ม/ ชำรุด 76,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรถด|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.06)|แซสซีเป่าเชื่อคอหน้าซ้าย-ขวา ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่ว เครื่อง+เกียร์+ความร้อนตรวจซ่อม|ติดแก๊สCNG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 154 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER XLS M 2.5 12 11 ฒณ-7965 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/03/2564 อ/ว/ม/ 161,610 170,000 7% 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ **ECL**
3- 158 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 บต-8644 อุทัยธานี เทา 03/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 343,913 180,000 7% 1,926 0 D 10
3- 161 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 5กว-8973 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/01/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 194,040 245,000 7% 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 162 PROTON PERSONA A 1.6 10 10 ขย-5026 นครราชสีมา ขาว 14/06/2562 อ/ว/CD/ม/AB 286,368 40,000 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 163 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 1กธ-5300 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 210,636 300,000 0 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัสซีปกติ
3- 164 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M 2.4 16 16 1ฒส-2369 กรุงเทพมหานคร เทา 22/09/2563 ABS/AB 213,518 350,000 7% 0 C2 10
3- 165 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร เทา 05/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 225,542 280,000 7% 1,926 0 I 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 166 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 ขค-5974 ขอนแก่น เทา 19/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 165,441 200,000 7% 4,815 0 D 10
3- 167 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 14 14 บฉ-5525 นราธิวาส ขาว 30/06/2563 อ/ว/CD/ 384,381 150,000 7% 5,885 0 I 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซีซ้ายขวา|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิมมาก|วางแผ่นเพลทมาใหม่
3- 168 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 ฆธ-8639 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 144,281 230,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 169 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 กม-1932 นครศรีธรรมราช ขาว 27/06/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 177,074 220,000 7% 4,815 0 D 10
3- 170 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 ศฎ-1115 กรุงเทพมหานคร เทา 05/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 271,766 108,000 7% 0 C2 10
3- 171 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 11 11 กต-669 สงขลา ขาว 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 110,577 236,000 7% 5,885 0 D 10
3- 172 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 M 2.8 13 13 กธ-3980 ตรัง ขาว 19/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 143,915 220,000 7% 4,815 0 C1 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ (เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 173 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 5กว-9062 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/01/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 166,113 255,000 7% 1,284 0 C2 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 174 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2562 อ/CD/ก/ 149,350 130,000 7% 1,070 0 C2 10
3- 175 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 ตห-4333 กรุงเทพมหานคร เทา 17/09/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 273,558 60,000 7% 1,926 0 C2 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 182 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 กบ-8523 อุบลราชธานี ขาว 03/09/2557 อ/ว/CD/ม/ABS/ 72,838 75,000 7% 107 I 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 187 LEXUS RX350 3.5 4WD A 3.5 11 10 ฎส-559 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 100,103 820,000 7% 107 C2 10
**หมายเหตุ แซสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 188 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 12 11 ฆต-4789 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/08/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 236,199 200,000 7% 1,070 0 D 10
3- 189 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 13 13 กย-2838 สระบุรี ดำ 21/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 156,352 238,000 7% 1,926 0 I 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(891)ตัวรถ(209)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 190 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 05 ผค-4094 ชลบุรี ขาว 06/03/2563 อ/ว/CD/ 476,531 80,000 7% 1,926 0 D 10
3- 192 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กณ-3522 กรุงเทพมหานคร เเดง 14/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 186,196 255,000 7% 3,500 1,070 107 C1 10
3- 193 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กฌ-8257 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,299 255,000 7% 3,500 1,070 107 C2 10
3- 194 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กฒ-1443 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 155,960 245,000 7% 3,500 1,070 107 D 10
3- 195 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 04 ษณ-9470 กรุงเทพมหานคร เทา 05/01/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 217,897 70,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 198 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT VTEC (AS) A 1.5 05 05 ศล-8197 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 300,576 48,000 7% 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตก
3- 200 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 1ฒน-5250 กรุงเทพมหานคร เทา 22/07/2564 อ/ว/ม/ABS/AB 321,950 342,000 7% 1,070 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 201 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 ฮล-7673 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 207,477 529,000 7% 1,070 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 202 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 16 16 5กฆ-4372 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 246,032 503,000 7% 1,177 0 2140.00 D 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 203 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 14 บว-6132 ลพบุรี น้ำเงิน 02/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 129,389 235,000 7% 107 C2 10
3- 204 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 13 3กก-9749 กรุงเทพมหานคร เทา 07/03/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 90,379 400,000 0 C2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 205 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M 2.5 08 ผน-3584 นครราชสีมา ดำ 13/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 178,667 180,000 2,675 0 C2 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 208 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 20 19 1มค-6775 กรุงเทพมหานคร เขียว-เหลือง 29/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 40,230 495,000 7% 0 C2 10
**หมายเหตุ รถแท็กซี่|ป้ายเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพเป็นรถรับจ้าง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 209 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 13 13 1กย-3265 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 301,744 300,000 7% 1,926 0 C2 10
3- 211 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 14 14 3กล-6135 กรุงเทพมหานคร เทา 13/11/2564 อ/ว/CD/ม/ก/AB 143,382 330,000 7% 1,926 0 C1 10
3- 215 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/08/2556 อ/ว/CD/ม/ABS/ 188,484 110,000 7% 4,280 0 W2 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 216 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กญ-3470 กรุงเทพมหานคร เทา 13/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 176,565 255,000 7% 3,500 1,070 107 C2 10
3- 217 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 15 14 4กจ-4131 กรุงเทพมหานคร เทา 03/04/2565 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 278,058 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 7802.00 0 5350.00 D 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 218 ISUZU MU-7 3.0 VGS CHOIZ (NAVI) A 3.0 13 12 1กผ-9435 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 244,335 270,000 7% 1,070 0 D 10
**หมายเหตุ NAVI ในตัว
3- 219 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GLS (MT) M 2.4 13 12 1กว-8450 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 167,612 190,000 7% 1,070 0 C2
3- 220 TOYOTA CAMRY A 2.4 08 08 ชอ-5099 กรุงเทพมหานคร เทา 09/04/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 360,755 150,000 7% 1,070 0 I 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(628) ตัวรถ(444)(เปลี่ยนเครื่อง+มีใบเปลี่ยนให้) ไม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเองไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 221 HONDA CR-V 2.0 E AT I-VTEC (4WD) A 2.0 07 07 ชฟ-1556 กรุงเทพมหานคร เทา 01/08/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 150,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|4WD|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 222 TOYOTA SPORT CRUISER 2.5 E D4D M 2.5 02 5กง-7042 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/01/2561 อ/ว/ม/ABS/ 258,163 100,000 7% 1,070 0 C2 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 223 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 1ขธ-6904 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/02/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 78,038 200,000 107 D 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โฉมเก่า|คัสซีเชื่อมเป่าเลาะหลังซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|ABSไม่ทำงานไฟไม่โชว์|แอร์แบคแตก2ลูก
3- 225 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 กบ-5802 อุบลราชธานี ขาว 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 218,960 300,000 7% 4,815 0 D 10
3- 226 HONDA JAZZ 1.5 V AT I-VTEC A 1.5 14 13 ขพ-7452 ชลบุรี เทา 21/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 153,854 210,000 7% 2,140 0 D 10
**หมายเหตุ เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
3- 228 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 ฮว-303 กรุงเทพมหานคร ขาวแดงฟ้าชมพู 24/12/2564 อ/ว/CD/ABS/AB 140,328 รอราคาอนุมัติ 7% 3,500 1,070 1333.00 0 5350.00 D 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 229 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 1ฒฮ-7823 กรุงเทพมหานคร ขาวเทาส้ม 22/03/2564 อ/ว/ABS/AB 48,213 267,000 7% 1,284 0 2140.00 C2 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 230 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 16 16 5กญ-5041 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/05/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 161,684 255,000 7% 3,500 1,070 107 C1 10
3- 231 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 ฮล-153 กรุงเทพมหานคร เทา 12/01/2564 อ/ว/CD/ม/ABS/ 248,770 510,000 7% 1,284 0 2140.00 C2
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 232 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.5 DI-D M 2.5 12 12 ฒท-1943 กรุงเทพมหานคร เทา 17/05/2562 อ/ว/CD/ม/ 147,050 170,000 7% 6,420 0 C2 10
**หมายเหตุ เบาะแค็ปไม่มี
3- 233 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 กธ-1054 ภูเก็ต ขาว 04/02/2563 อ/ว/CD/ม/ 130,529 125,000 0 W2 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 251 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 0 70,000 7% 5,350 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|Sawad|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 252 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 07 07 บบ-4038 พระนครศรีอยุธยา เทา 16/10/2562 อ/ว/ม/ 259,071 138,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม,ชำรุด|กระจกหน้าแตก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 253 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 บท-4700 พะเยา ดำ 11/08/2563 อ/ว/ม/ 331,068 132,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 254 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 กน-339 ชลบุรี ดำ 07/07/2561 อ/ว/ม/ABS/ 190,428 117,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ฝากระโปรงหลังไม่มีโลโก้ E| ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยาใต้
3- 255 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC AT (AS) A 1.8 07 07 กฉ-7599 ตรัง เทา 15/08/2561 อ/ว/ม/ABS/ 332,837 138,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ตรัง
3- 256 HINO หัวลาก 10 ล้อ 260 แรงม้า M 10 70-1270 ชัยภูมิ ขาว 30/09/2564 อ/ 271,688 630,000 107 C2
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|รถป้ายเหลือง|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคขอนแก่น|ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 257 TOYOTA ALTIS A 1.6 03 ขข-4891 อุดรธานี เทา 29/12/2563 อ/ว/ม/ 40,337 30,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 258 TOYOTA SOLUNA A 1.5 03 กท-6146 สกลนคร น้ำตาล 09/01/2565 อ/ว/ม/ 264,937 20,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 259 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 บท-7212 อุตรดิตถ์ เทา 22/05/2561 อ/ว/ม/ 294,616 90,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 260 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร เทา 23/07/2563 อ/ว/CD/ก/ 159,610 454,000 7% 4,280 0 2140.00 C1
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 261 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 15 14 ขข-9974 ภูเก็ต ส้ม 22/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 103,032 350,000 7% 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ สต๊อคเชียงใหม่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 262 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380 แรงม้า M - 04 72-2449 สมุทรปราการ ขาว 31/03/2561 อ/ว/ABS/ 2,238,409 500,000 7% 14,980 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14 กรกฎาคม 2559|ประมูลตามรูปภาพรถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 263 ISUZU NPR รถบรรทุก 6 ล้อ 130 เเรงม้า M - 10 65-3068 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2563 อ/ 270,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 264 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 34-0829 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/09/2563 อ/ 205,712 240,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 265 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 34-0987 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-เทา 31/12/2563 อ/ 444,780 700,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 266 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 10 ล้อ 270 เเรงม้า M - 12 71-9851 สระบุรี ขาว 30/09/2563 อ/ว/ 849,018 700,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 267 - หางพ่วง 99 82-8533 พระนครศรีอยุธยา เหลือง 31/12/2557 100,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 268 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 410 เเรงม้า M - 13 72-8181 สมุทรปราการ ขาว-เขียว 31/12/2562 อ/ว/ - 1,800,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 269 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 6 ล้อ 240 เเรงม้า M - 08 73-0548 สมุทรปราการ ขาว 30/09/2563 อ/ 635,216 600,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม มา.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
3- 270 MITSUBISHI - รถบัส 6 ล้อ 390 เเรงม้า M - 05 30-0232 นครศรีธรรมราช ขาว 30/06/2561 อ/ว/ 150,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 สิงหาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พังงา|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 271 ISUZU 10 ล้อ รถบรรทุก10 ล้อ175 แรงม้า M 04 70-6108 เพชรบุรี ขาว ฟ้า เขียว เหลือง 30/09/2562 อ/ 162,160 300,000 7% 0 C2
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 13 ตุลาคม 2552|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
3- 272 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 360 เเรงม้า M - 70 32-7390 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/09/2563 อ/ว/ 75,810 250,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 29 ตุลาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 273 NISSAN - รถบัส 6 ล้อ 275 เเรงม้า M - 02 30-0624 พังงา ขาว-ดำ 30/09/2562 อ/ 953,493 250,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 12 พศจิกายน 2555|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 274 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 31-1882 ภูเก็ต ขาว-น้ำตาล 31/12/2562 ว/ 250,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 275 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 30-7507 ภูเก็ต ขาว-น้ำตาล 31/03/2563 อ/ว/ABS/ 186,076 250,000 7% 0 D
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 276 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 170 แรงม้า M - 96 30-0087 ระนอง ขาว 31/12/2561 อ/ว/ 144,310 240,000 7% 0 I
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|กระจกหน้าแตก|คัสซีผุและทาสีกันสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต