TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 65

AUCT จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 65

วันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ เป็นประธานในพิธี โดยจัดให้มีการ

อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ในครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์และการปฏิบัติเสมือนจริงทุกประการ ทั้งผู้อพยพ

ผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร โดยได้รับเกียรติจาก หจก.แบท ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส

โดยนายนเรศ เสือจันทร์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง

เป็นวิทยากรและร่วมในการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ณ สหการประมูล สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย

FACEBOOK

TOP