TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ส่งมอบ รถยนต์กับผู้โชคดี

AUCT ส่งมอบ รถยนต์กับผู้โชคดี
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยนายสุธี สมาธิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ส่งมอบรถ Mitsuoka Himiko มูลค่า 1.8 ล้านบาท กับผู้โชคดี นายไพรวัลย์ คงชุ่ม กรรมการ บริษัท พี.พี.เค. คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับมอบ
จากการจับรางวัลใน Campaign ฟินแฟลก แจกจริง แจกรถยนต์ Mitsuoka Himiko พร้อมได้มอบโล่ Top Best Buyer 2020 แก่ผู้ซื้อที่มียอดสูงสุด
ณ บริษัท พี.พี.เค. คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ 29

FACEBOOK

TOP