TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

เน็คซ์ แคปปิตอล ไว้วางใจใช้วิทยากรจาก AUCT อบรมพนักงานประเมินราคา

เน็คซ์ แคปปิตอล ไว้วางใจใช้วิทยากรจาก AUCT อบรมพนักงานประเมินราคา

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้ไว้วางใจในการเข้าอบรมเรื่องการประเมินราคา

และตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ โดยมีนายณัฐวัฒน์ บุญยบวรพงษ์ รักษาการหัวหน้าส่วนงานประเมินราคา และเจ้าหน้าที่ประเมินราคารถจักรยานยนต์

บมจ.สหการประมูล เป็นวิทยากร ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อใช้ในการประเมินราคารถจักรยานยนต์ณ บมจ.สหการประมูล สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย

 

FACEBOOK

TOP