TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชนเอื้ออาทร รังสิต คลอง 7/1

AUCT ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชนเอื้ออาทร รังสิต คลอง 7/1 ปทุมธานี

25 พฤษภาคม 2563 จากการดำเนินงานโครงการ AUCT ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ

มาแล้วมากมาย และในครั้งนี้ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยนายอุดม วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฎิบัติการ

พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ดุษฏีธารางกูร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอธัญบุรี และ ดร.ฤทธิ์ คุ้มแพรวพรรณ (ฤทธิ์ ลือชา)

ประธานสมาพันธ์ไก่ชน แห่งประเทศไทย กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. ได้ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่และน้ำดื่ม กว่า 150 ชุด

ให้กับ ประชาชนในชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์จากสภาวการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19

ซึ่งประชาชนในชุมชนเป็นกลุ่มรับจ้างทั่วไป เมื่อเกิดไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดสภาวะว่างงาน บริษัท สหการประมูล จัำกัด (มหาชน)

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มกำลังใจ ให้ทุกคนผ่านพ้นสภาวะนี้ไปได้ด้วยกัน ณ บ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง 7/1

 

FACEBOOK

TOP