TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ปันน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด-19

AUCT ปันน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด-19


บมจ. สหการประมูล นำโดยนายภัทรพล รวดเร็ว ผู้จัดการแผนกการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกการตลาด ร่วมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

ในโครงการ AUCT ปันน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด-19 โดยลงพื้นที่แจกในชุมชนลาดพร้าว 80 ริมคลองลาดพร้าว จำนวนกว่า 200 ชุด เพื่อให้ชาวชุมชน

ได้ตระหนักถึงความสะอาดและป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส โควิด-19  ณ ชุมชนลาดพร้าว 80

 

 

FACEBOOK

TOP