TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ร่วมกับสมาคมฯ ร่วมจัดเกรดรถ

 AUCT ร่วมกับสมาคมฯ ร่วมจัดเกรดรถ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บมจ. สหการประมูล โดยนายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

พร้อมด้วยนายสุธี สมาธิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุริจและการตลาด และนายอุดม วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

ร่วมกับ นายจรัญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ รองนายกสามคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว เข้าร่วมประชุม ปรึกษา

ในการพัฒนาการให้เกรดรถมือสองของ บมจ. สหการประมูล เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลาง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ประมูลผ่านระบบออนไน์ AUCT Live Pro

ณ สหการประมูล สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย สนใจสมัครประมูลออนไลน์ได้ที่ http://auctlive.auct.co.th/register

FACEBOOK

TOP