TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่ง : Digital Marketing

  Job Description
  -วางแผนการโปรโมทแคมเปญ เพื่อกิจกรรมการระดมทุน ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น website, facebook, line@, instagram
  -คิด content ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การโปรโมทแคมเปญ ผ่านช่องทางออนไลน์
  -วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของแต่ละแคมเปญในกิจกรรมการระดมทุน
  -พัฒนากิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละแคมเปญ

  Job requirements:
  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  -ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
  -มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
  -มีความสามารถในการจัดการ Social Media ได้เป็นอย่างดี
  -มีประสบการณืในการแต่งภาพ แต่งรูป การตัดต่อคลิปวิดีโอ
  -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน สามารถทำงานเป็นทีม

 • ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของไฟแนนซ์

  2.ซ่อมรถยนต์, ตรวจสภาพรถนางฟ้าและรถซุปตาร์

  3. แก้ไขรถยนต์สตาร์ทไม่ติดในวันประมูล ให้รถสามารถขึ้นประมูลได้ เช่น พ่วงแบตเตอรี่

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย

  2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  3. ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์

  4. มีพื้นฐานในการซ่อมรถยนต์

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ ( เปิดรับ 2 ตำแหน่ง )

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

   

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ  

   

  - เพศชาย อายุ 30 -50 ปี 

  - ปริญญาตรี - โท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

  - มีความรู้ความเข้าใจด้านรถยนต์

  - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

  - มีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นผู้นำ

  - มี Service Mind 

  - หากมีใบประกาศ จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

   

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ  

   

  - เพศชาย อายุ 30 -50 ปี 

  - ปริญญาตรี - โท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

  - มีความรู้ความเข้าใจด้านรถยนต์

  - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

  - มีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นผู้นำ

  - มี Service Mind 

  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  รายละเอียดของงาน

  ประเมินราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย สัญชาติไทย
  2.  จบการศึกษาตั้งระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรรมยานยนต์ 3.  มีความรู้เกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์ ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

  ประสบการณ์ ประเมินราคารถใช้แล้ว 1 ปี ขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร                  (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

  อัตรา 2 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

  รายละเอียดของงาน
  1.  บันทึกรายงานการประชุม และจัดเตรียมเอกสารการประชุม
  2.  รับโทรศัพท์และติดต่อประสานงาน
  3.  ร่าง และพิมพ์จดหมายโต้ตอบงานต่างๆ

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,อักษรศาสตร์ ,บัญชี
  2.  เพศ หญิง  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป
  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี
  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด

  รายละเอียดของงาน

  ดูแลลูกค้า จากสถาบันการเงินต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปที่นำรถเข้ามาประมูลกับบริษัท และหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ หรือลูกค้ารายใหม่จากสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายทีกำหนด

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

  2.  อายุไม่เกิน 35 ปี                                                                                                                                                       

  3.  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                 

  4.  มีทักษะการสื่อสารและอัธยาศัยที่ดีในการพบปะผู้คน                                                                                                  

  5.  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานสูง                                                                                                            

  6.  สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้                                                                                                                           

  7.  ปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์ – เสาร์)                                                                                                                                   

  8.  มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                              

  9.  ถ้ามีความรู้เรื่องรถยนต์ หรือมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (เหม่งจ๋าย)                
  ลักษณะงาน งานประจำ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถรับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณะกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

inchaya.p@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2033-6555 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP