TH EN

รายการประมูลรถจักรยานยนต์นิติบุคคล วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จ.เชียงใหม่ สามแยกพืชสวนโลก [เริ่ม 12.00 น.] (ติดศูนย์มาสด้า&ฟอร์ด หางดง)

sort NO รูป   สำเนา Grade ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง หมายเหตุ
001 G001     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 1กฬ-5258 ราชบุรี แดง-เทา 26/11/2565 A/C /E /D/F / 1,028 28,000 7% 0 MLHJA1445M5008914 JA14E4508914 เบนซิน
002 G002     HONDA CLICK 125I A 125 20 20 2ขณ-105 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/08/2565 A/C /E /D/F /C / 6,495 25,000 7% 0 MLHJF3500L5755019 JF35E1055019 เบนซิน
003 G003     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 1กฮ-1273 นครศรีธรรมราช น้ำเงิน-เทา 27/07/2565 A/C /E /D/F / 2,956 27,000 7% 0 MLHJA1447M5987383 JA14E4487383 เบนซิน
004 G004     HONDA SCOOPY A 110 21 21 3ขณ-8539 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 06/05/2565 A/C /E /D/F / 5,870 22,000 7% 0 MLHJK0428M5024319 JK04E2024319 เบนซิน
005 G005     YAMAHA FINN M 115 21 21 1กอ-7432 สุราษฎร์ธานี เทา-ดำ 06/08/2565 A/C /E /D/F /C / 6,887 21,000 7% 0 MLEUE365111211896 E32EE211896 เบนซิน
006 G006     YAMAHA N-Max A 155 19 19 1ขณ-5644 กรุงเทพมหานคร เทา 13/11/2565 A/C /E /D/F /D/R /C /ABS/ 24,634 28,000 7% 0 MH3SG315111093214 G3E4E1671882 เบนซิน
007 G007     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 3กฒ-1399 ชลบุรี น้ำเงิน-เทา 26/06/2564 A/C /E /D/F /C / 9,006 23,000 7% 0 MLHJA1403L5500790 JA14E1400790 เบนซิน
008 G008     C YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 2กภ-9374 เชียงใหม่ เทา 03/09/2565 A/C /E /D/F /C / 6,886 32,000 7% 0 MLESEE91111320461 E31PE320461 เบนซิน
009 G009     YAMAHA FINN M 115 21 21 1กอ-7430 สุราษฎร์ธานี แดง-ดำ 06/08/2565 A/C /E /D/F /C / 3,336 19,000 7% 0 MLEUE364111300758 E32EE300764 เบนซิน
010 G010     YAMAHA AEROX R A 155 21 20 3ขฆ-3983 กรุงเทพมหานคร เขียว 18/02/2565 A/C /E /D/F /C / 7,030 34,000 7% 0 MLESG582111023197 G3M1E023159 เบนซิน
011 G011     HONDA SUPER CUB M 110 20 20 1ขห-1095 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว 17/03/2564 A/C /E / 18,408 10,000 7% 0 MLHJA1686L5200390 JA16E1100390 เบนซิน
012 G012     HONDA SCOOPY A 110 21 21 1กผ-8845 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน-เหลือง 18/06/2565 A/C /E /D/F /C / 9,424 25,000 7% 0 MLHJK0430M5072437 JK04E3072437 เบนซิน
013 G013     YAMAHA YZF-R15 M 155 21 20 3กธ-5247 ชลบุรี ดำ 19/02/2565 E /D/F /D/R /C / 13,225 45,000 7% 0 MH3RG571111003860 G3L2E0003885 เบนซิน
014 G014     HONDA SCOOPY I A 108 19 19 3กจ-8132 ชลบุรี ดำ 14/11/2563 A/C /E /D/F /C / 13,468 22,000 7% 0 MLHJF7254J5210638 JF72E5210638 เบนซิน
015 G015     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 1กย-4930 มหาสารคาม แดง-ดำ 25/02/2565 A/C / 15,963 15,000 7% 0 MLHJA1430L5523468 JA14E3123468 เบนซิน
016 G016     HONDA SCOOPY I A 108 19 19 1กถ-3284 ฉะเชิงเทรา เทา 20/03/2565 A/C /E /D/F /C / 15,715 21,000 7% 0 MLHJF7253J5177762 JF72E5177762 เบนซิน
017 G017     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 2กฆ-8613 ระยอง น้ำเงิน-เทา 20/03/2564 A/C /D/F / 28,103 12,000 7% 0 MLHJA1428L5008760 JA14E2208760 เบนซิน
018 G018     HONDA PCX 160 A 157 21 21 2กญ-4831 ระยอง แดง-น้ำตาล 31/05/2565 A/C /E /D/F /D/R /C /ABS/ 8,596 54,000 7% 0 MLHKF4479M5016662 KF44E2016662 เบนซิน
019 G019     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 1กจ-588 ระนอง ดำ-แดง 15/06/2564 A/C /E /D/F /C / 14,249 23,000 7% 0 MLHJA1401L5476070 JA14E1376070 เบนซิน
020 G020     C YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 2กด-8704 เชียงใหม่ แดง 15/04/2564 A/C /E /D/F /C / 17,482 28,000 7% 0 MLESEE91111084905 E31PE084908 เบนซิน
021 G021     BENELLI TNT25 M 249 21 18 3ขร-2632 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/08/2565 E /D/F /D/R /C / 9,280 15,000 7% 0 MLSBN1F03GG000863 169FMM100863 เบนซิน
022 G022     HONDA SUPER CUB M 110 18 18 2กล-6582 ชลบุรี น้ำเงิน-ขาว 25/09/2565 A/C /E / 14,927 16,000 7% 0 MLHJA1682J5058486 JA16E3058486 เบนซิน
023 G023     HONDA SCOOPY I A 108 19 19 3กฉ-697 ชลบุรี แดง 21/11/2563 A/C /E /D/F / 18,035 18,000 7% 0 MLHJF7221K5000893 JF72E2200893 เบนซิน
024 G024     HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 1กม-9428 สุราษฎร์ธานี แดง-ดำ 08/02/2565 A/C /E /D/F / 28,187 13,000 7% 0 MLHJA1446J5377390 JA144E1377390 เบนซิน
025 G025     YAMAHA FINN M 115 21 21 3ขท-4869 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 31/05/2565 A/C /E /D/F /C / 18,900 19,000 7% 0 MLEUE364111196982 E32EE196981 เบนซิน
026 G026     HONDA CLICK 125I A 125 20 19 2กฆ-3252 ขอนแก่น ดำ 20/04/2565 A/C /E /D/F /C / 23,890 20,000 7% 0 MLHJF3504L5734366 JF35E1034366 เบนซิน
027 G027     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 2กล-1820 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 17/06/2559 A/C /E /D/F / 70,418 6,000 7% 0 MLHJA1440E5489267 JA144E0489267 เบนซิน
028 G028     GPX DEMON-150GR LUXURY M 149 19 19 2กฮ-879 ชลบุรี ขาว 11/04/2563 E /D/F /D/R /C / 3,272 13,000 7% 0 MLTSLA409JB107785 BYQ162FMJFB107785 เบนซิน
029 G029     YAMAHA FINO 125 A 125 21 21 1กธ-3037 จันทบุรี แดง 15/07/2565 A/C /E /D/F / 2,088 21,000 7% 0 MLESEH61111007109 E33JE007111 เบนซิน
030 G030     RYUKA BREAK OUT M 150 18 17 1กฌ-2061 ชุมพร แดง 18/10/2565 E /D/F /D/R /C / 11,487 4,000 7% 0 MLRBR0150HF001858 MLRBR0150HE001858 เบนซิน
031 G031     C YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 19 2กถ-9344 เชียงใหม่ ดำ 21/08/2564 A/C /E /D/F /C / 13,177 29,000 7% 0 MLESEE91111079489 E31PE079476 เบนซิน
032 G032     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 1กย-3643 มหาสารคาม ดำ-เทา 10/02/2565 A/C /E /D/F /C / 14,296 24,000 7% 0 MLHJA1402M5802444 JA14E1602444 เบนซิน
033 G033     HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กง-8566 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ-แดง 31/03/2565 A/C /E /D/F / 23,336 7,000 7% 0 MLHJA1447F5618137 JA144E0618137 เบนซิน
034 G034     YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 20 2กช-9793 ระยอง เขียว 17/02/2565 A/C /E /D/F /C /ABS/ 6,514 32,000 7% 0 MLESEE92111185662 E31PE185651 เบนซิน
035 G035     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 3กฌ-309 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 28/01/2564 A/C /E /D/F / 7,568 20,000 7% 0 MLHJA1449K5692587 JA14E4192587 เบนซิน
036 G036     HONDA SCOOPY A 110 21 21 1กฮ-8470 สงขลา ขาว-ชมพู 06/05/2565 A/C /E /D/F /C / 11,912 26,000 7% 0 MLHJK0433M5042428 JK04E3042428 เบนซิน
037 G037     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 1กว-5367 นครศรีธรรมราช ขาว-ดำ 10/03/2565 A/C /E /D/F / 30,810 15,000 7% 0 MLHJA144XK5654768 JA14E4154768 เบนซิน
038 G038     YAMAHA FINN M 115 21 21 2กฌ-5468 ระยอง แดง-ดำ 25/03/2565 A/C /E /D/F / 6,211 16,000 7% 0 MLEUE362111079131 E32EE079118 เบนซิน
039 G039     HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 2กณ-7916 ชลบุรี ขาว-ดำ 19/07/2563 A/C /E /D/F /C / 48,509 12,000 7% 0 MLHJF6204H5151373 JF62E0151373 เบนซิน
040 G040     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 1กว-9897 สุราษฎร์ธานี ดำ 27/02/2564 A/C / 35,201 10,000 7% 0 MLHJA1431L5500443 JA14E3100443 เบนซิน
041 G041     C YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 2กภ-1186 เชียงใหม่ ดำ 02/08/2565 A/C /E /D/F /C / 14,066 27,000 7% 0 MLESEE91111313644 E31PE313645 เบนซิน
042 G042     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 2กก-8690 สงขลา ดำ-เทา 11/05/2565 A/C /E /D/F /C / 27,530 23,000 7% 0 MLHJA1402M5807997 JA14E1607997 เบนซิน
043 G043     HONDA SCOOPY I A 108 19 18 1กม-3204 นครศรีธรรมราช ดำ 26/03/2564 A/C /E /D/F / 18,461 20,000 7% 0 MLHJF7237J5127588 JF72E3127588 เบนซิน
044 G044     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 1กท-6933 จันทบุรี ขาว-น้ำเงิน 25/02/2565 A/C /E /D/F / 16,818 19,000 7% 0 MLHJA1447L5775792 JA14E4275792 เบนซิน
045 G045     HONDA SUPER CUB M 110 17 17 1กฆ-7824 อุทัยธานี น้ำเงิน-ขาว 30/05/2565 A/C /E / 64,248 7,000 7% 0 MLHJA1623H5496262 JA162E0496262 เบนซิน
046 G046     HONDA SCOOPY I A 108 20 19 1กธ-5671 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน-ฟ้า 03/02/2565 A/C /E /D/F /C / 17,908 23,000 7% 0 MLHJF7236K5315326 JF72E3315326 เบนซิน
047 G047     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 2กจ-3806 ระยอง ขาว-แดง 24/07/2565 A/C /E /D/F /C / 9,768 24,000 7% 0 MLHJA1408L5513051 JA14E1413051 เบนซิน
048 G048     HONDA PCX 150 A 150 20 20 2ขฉ-4852 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 17/06/2564 A/C /E /D/F / 12,841 43,000 7% 0 MLHKF208XL5848996 KF20E1148996 เบนซิน
049 G049     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 2กง-8126 ระยอง ขาว-น้ำเงิน 15/06/2564 A/C /E /D/F / 3,742 24,000 7% 0 MLHJA1444L5759436 JA14E4259436 เบนซิน
050 G050     HONDA CLICK 125I A 125 20 20 1กฐ-2792 สระแก้ว ขาว-ดำ 30/07/2564 A/C /E /D/F /C / 16,059 24,000 7% 0 MLHJF350XL5754878 JF35E1054878 เบนซิน
051 G051     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 2กง-3675 ระยอง แดง-เทา 12/05/2564 A/C /E /D/F / 8,726 23,000 7% 0 MLHJA144XL5752829 JA14E4252829 เบนซิน
052 G052     HONDA ZOOMER-X A 108 20 20 1กษ-3349 นครศรีธรรมราช เหลือง-ดำ 28/08/2564 A/C /E /D/F /C / 9,203 22,000 7% 0 321.00 MLHJF6201L5318636 JF62E0318636 เบนซิน
053 G053     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 3กฐ-1316 ชลบุรี แดง-เทา 15/05/2564 A/C /E /D/F / 11,771 21,000 7% 0 MLHJA1444L5714481 JA14E4214481 เบนซิน
054 G054     HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 2ขอ-9309 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/01/2565 A/C /E /D/F / 14,574 28,000 7% 0 MLHJA2111L5640923 JA21E1040923 เบนซิน
055 G055     YAMAHA FINO A 114 13 12 ออป-516 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 19/02/2557 A/C /E /D/F / 48,771 1,000 7% 0 MLEKE148111230151 E3G5E230151 เบนซิน
056 G056     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 1กฒ-6291 ชุมพร แดง-เทา 02/08/2565 A/C /D/F / 3,752 22,000 7% 0 MLHJA1420M5229822 JA14E2429822 เบนซิน
057 G057     RYUKA CLASSIC M 107 21 19 1กอ-4840 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว 07/06/2565 A/C /E / 2,312 8,000 7% 0 MLRCL0110KF030513 MLRCL0110KE030513 เบนซิน
058 G058     HONDA PCX 150 A 150 20 20 1กบ-6198 ฉะเชิงเทรา แดง-ดำ 28/12/2564 A/C /E /D/F /C / 11,572 47,000 7% 0 MLHKF2087L5864377 KF20E1164377 เบนซิน
059 G059     YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 1กต-2821 จันทบุรี ขาว 02/04/2564 A/C /E /D/F /C /ABS/ 31,255 27,000 7% 0 MLESEE92111171833 E31PE171840 เบนซิน
060 G060     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3กม-4667 ชลบุรี ดำ-เทา 17/09/2565 A/C /E /D/F / 3,394 24,000 7% 0 MLHJA1444M5013425 JA14E4513425 เบนซิน
061 G061     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 2กญ-5585 ระยอง แดง-เทา 07/06/2565 A/C /E /D/F / 3,562 25,000 7% 0 MLHJA1440M5958033 JA14E4458033 เบนซิน
062 G062     YAMAHA EXCITER M 150 19 19 2กฮ-1963 ชลบุรี แดง 18/04/2565 E /D/F /D/R /C / 30,659 10,000 7% 0 RLCUG065111001331 G3D4E829662 เบนซิน
063 G063     HONDA PCX 150 A 150 20 20 3กฒ-3062 ชลบุรี เทา-ดำ 02/07/2564 A/C /E /D/F /C / 8,289 51,000 7% 0 MLHKF2083L5831781 KF20E1131781 เบนซิน
064 G064     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 1กบ-4210 สมุทรสาคร แดง-เทา 15/01/2565 A/C /E /D/F / 7,871 18,000 7% 0 MLHJA1441L5867402 JA14E4367402 เบนซิน
065 G065     YAMAHA SPARK LX M 115 17 16 1กฌ-5108 กำแพงเพชร แดง-เทา 24/08/2561 A/C /E /D/F / 77,242 3,000 7% 0 MLEUE221111014944 E3W5E014944 เบนซิน
066 G066     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 1กจ-3793 ระนอง ดำ-แดง 27/11/2564 A/C /E /D/F /C / 8,053 24,000 7% 0 MLHJA1405L5593845 JA14E1493845 เบนซิน
067 G067     HONDA ZOOMER-X A 108 20 19 2ขง-8039 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 05/06/2564 A/C /E /D/F /C / 11,532 20,000 7% 0 MLHJF620XL5308249 JF62E0308249 เบนซิน
068 G068     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 2กง-672 ระยอง ขาว-น้ำเงิน 03/04/2565 A/C /D/F / 14,448 12,000 7% 0 MLHJA1425L5016167 JA14E2216167 เบนซิน
069 G069     GPX RAZER M 223 21 21 3ขถ-9025 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 27/05/2565 E /D/F /D/R /C / 6,790 14,000 7% 0 MLTSLA509MB002632 CR200AE0002632 เบนซิน
070 G070     HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 2กจ-4257 ระยอง แดง-ดำ 30/07/2564 A/C /E /D/F / 13,165 27,000 7% 0 MLHJA2113L5627705 JA21E1027705 เบนซิน
071 G071     YAMAHA N-Max A 155 21 21 2กฐ-192 ระยอง เทา 29/09/2565 A/C /E /D/F /D/R /C /ABS/ 4,726 49,000 7% 0 MH3SG574111010887 G3L9E0057524 เบนซิน
072 G072     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 2กค-839 สงขลา ดำ-เทา 03/09/2565 A/C /E /D/F /C / 9,049 20,000 7% 0 MLHJA1406M5944554 JA14E1744554 เบนซิน
073 G073     HONDA PCX 150 A 150 20 20 2ขผ-3896 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 12/10/2564 A/C /E /D/F /C / 10,447 49,000 7% 0 MLHKF2083L5871147 KF20E1171147 เบนซิน
074 G074     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 2กฌ-4787 ระยอง ขาว-แดง 22/03/2565 A/C /E /D/F /C / 5,060 21,000 7% 0 MLHJA1409L5720919 JA14E1520919 เบนซิน
075 G075     HONDA SCOOPY I A 108 20 19 3กฎ-8904 ชลบุรี ดำ 29/04/2564 A/C /E /D/F / 10,009 20,000 7% 0 MLHJF7233J5174052 JF72E3174052 เบนซิน
076 G076     HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 2กก-7237 ระยอง ดำ 21/08/2564 A/C / 21,208 13,000 7% 0 MLHJA1430K5414250 JA14E3014250 เบนซิน
077 G077     GPX RAZER M 223 21 21 3ขฌ-1418 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 22/03/2565 E /D/F /D/R /C / 1,161 12,000 7% 0 MLTSLA509MB002525 CR200AE0002525 เบนซิน
078 G078     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 1กศ-5332 นครศรีธรรมราช ขาว-น้ำเงิน 03/07/2564 A/C /E /D/F / 17,714 21,000 7% 0 MLHJA1443L5702869 JA14E4202869 เบนซิน
079 G079     HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 1กฮ-5629 ระยอง ขาว-แดง 05/06/2563 A/C /E /D/F /C / 48,597 21,000 7% 0 MLHJA2106K5261583 JA21E3061583 เบนซิน
080 G080     HONDA SCOOPY I A 108 20 20 1กส-7541 สงขลา ขาว 27/08/2564 A/C /E /D/F / 8,626 23,000 7% 0 MLHJF7223K5035550 JF72E2235550 เบนซิน
081 G081     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 2กฎ-2789 ระยอง ดำ-เทา 21/07/2565 A/C /E /D/F /C / 5,224 25,000 7% 0 MLHJA1400M5950947 JA14E1750947 เบนซิน
082 G082     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 2กฆ-5859 ระยอง น้ำเงิน-เทา 04/03/2564 A/C /E /D/F /C / 8,340 24,000 7% 0 MLHJA1407L5461427 JA14E1361427 เบนซิน
083 G083     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3กภ-4796 ชลบุรี แดง-เทา 30/07/2565 A/C /E /D/F / 13,749 21,000 7% 0 MLHJA1441M5928491 JA14E4428491 เบนซิน
084 G084     HONDA SCOOPY A 110 21 20 3ขข-2384 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 03/02/2565 A/C /E /D/F /C / 19,372 22,000 7% 0 MLHJK0436M5017877 JK04E3017877 เบนซิน
085 G085     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3ขฒ-691 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 23/04/2565 A/C /E /D/F / 14,466 24,000 7% 0 MLHJA1443M5934048 JA14E4434048 เบนซิน
086 G086     GPX LEGEND 200 - A2 M 197 18 18 8กฎ-4771 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/06/2562 E /D/F /D/R / - 8,000 7% 0 MLTSYA409JA015045 163FML2F00015045 เบนซิน
087 G087     HONDA PCX 160 A 157 21 21 1กอ-2865 สุราษฎร์ธานี ขาว-ดำ 18/06/2565 A/C /E /D/F /C / 11,594 46,000 7% 0 2675.00 MLHKF4487M5036241 KF44E1036241 เบนซิน
088 G088     HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 3กถ-1967 ชลบุรี น้ำเงิน-แดง 27/11/2564 A/C /E /D/F / 21,727 23,000 7% 0 MLHJA2106L5493487 JA21E3293487 เบนซิน
089 G089     GPX DEMON-150GR M 149 20 19 1กษ-9530 สงขลา ดำ 23/06/2564 E /D/F /D/R /C / 14,494 13,000 7% 0 MLTSLA409KB115509 BYQ162FMJFB115509 เบนซิน
090 G090     C HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 1กญ-5138 พะเยา แดง-เทา 26/08/2564 A/C /E /D/F / 3,821 23,000 7% 0 MLHJA1447L5734451 JA14E4234451 เบนซิน
091 G091     HONDA SCOOPY I A 108 20 19 2ขข-7526 กรุงเทพมหานคร เทา-แดง 12/05/2564 A/C /E /D/F /C / 22,268 22,000 7% 0 MLHJF7231K5324340 JF72E3324340 เบนซิน
092 G092     HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 2กก-9300 ขอนแก่น ขาว-ดำ 28/10/2563 A/C /E /D/F / 17,516 15,000 7% 0 MLHJA1444K5610216 JA14E4110216 เบนซิน
093 G093     HONDA SCOOPY I A 108 19 19 1กล-9598 สงขลา ดำ 08/07/2565 A/C /E /D/F /C / 33,766 20,000 7% 0 MLHJF7252J5167207 JF72E5167207 เบนซิน
094 G094     HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 1กต-1084 สระบุรี แดง 16/09/2565 A/C /E /D/F /C / 23,967 19,000 7% 0 MLHJA1402K5261375 JA14E1161375 เบนซิน
095 G095     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 1กบ-8870 ศรีสะเกษ ดำ 05/03/2565 A/C / 6,384 19,000 7% 0 MLHJA1435M5600031 JA14E3200031 เบนซิน
096 G096     HONDA MSX GROM M 124 21 20 2กฎ-3439 ระยอง น้ำเงิน-ดำ 27/07/2565 E /D/F /D/R /C / 10,590 25,000 7% 0 MLHJC9280M5003019 JC92E1003019 เบนซิน
097 G097     GPX DEMON-150GN M 149 19 19 2กอ-4809 ชลบุรี ดำ-เทา 25/03/2563 E /D/F /D/R /C / 39,155 6,000 7% 0 MLTSLA409JB014777 BYQ162FMJFB014777 เบนซิน
098 G098     HONDA CLICK 125I A 125 21 20 1กว-3446 บุรีรัมย์ ขาว-ดำ 23/02/2565 A/C /E /D/F /C / 10,819 23,000 7% 0 MLHJF3513M5602922 JF35E2302922 เบนซิน
099 G099     HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 1กง-7086 ระนอง ขาว-ดำ 27/11/2563 A/C /D/F / 17,618 15,000 7% 0 MLHJA142XK5893266 JA14E2093266 เบนซิน
100 G100     HONDA CLICK 125I A 125 19 19 9กส-6402 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 12/07/2564 A/C /E /D/F / 78,691 13,000 7% 0 MLHJF3513K5426547 JF35E3126547 เบนซิน
101 G101     HONDA MSX125SF M 125 16 16 1กอ-7931 ชลบุรี ดำ-เทา 25/03/2561 A/C /E /D/F /D/R /C / 30,877 7,000 7% 0 MLHJC618XG5403478 JC618E0403478 เบนซิน
102 G102     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 1กท-5606 จันทบุรี ขาว-น้ำเงิน 08/02/2565 A/C /E /D/F / 18,571 21,000 7% 0 MLHJA1445L5838422 JA14E4338422 เบนซิน
103 G103     YAMAHA Free Go A 125 20 19 3กต-7229 ชลบุรี แดง-ดำ 09/11/2565 A/C /E /D/F /C / 23,534 16,000 7% 0 MH3SEF71111007674 E32BE0007674 เบนซิน
104 G104     HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 1กส-8403 สุราษฎร์ธานี ดำ-เทา 22/01/2565 A/C /E /D/F / 6,891 20,000 7% 0 MLHJA1448L5863959 JA14E4363959 เบนซิน
105 G105     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 1กฮ-392 นครศรีธรรมราช ดำ-เทา 19/07/2565 A/C /E /D/F /C / 3,262 24,000 7% 0 321.00 MLHJA1406M5915880 JA14E1715880 เบนซิน
106 G106     HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 1กท-9861 ภูเก็ต แดง 16/09/2564 A/C /E /D/F /C / 12,974 21,000 7% 0 MLHJA1403K5251681 JA14E1151681 เบนซิน
107 G107     HONDA PCX 150 A 150 19 19 1กธ-1887 ตรัง ขาว-แดง 28/10/2565 A/C /E /D/F /C / 17,289 45,000 7% 0 MLHKF2082K5732884 KF20E1032884 เบนซิน
108 G108     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 1กฬ-4935 สงขลา ขาว-แดง 29/07/2564 A/C /E /D/F /C / 45,386 19,000 7% 0 MLHJA1400L5497525 JA14E1397525 เบนซิน
109 G109     YAMAHA N-Max A 155 21 21 3กม-8681 ชลบุรี น้ำเงิน 04/10/2565 A/C /E /D/F /D/R /C /ABS/ 6,634 48,000 7% 0 MH3SG574111001250 G3L9E0044590 เบนซิน
110 G110     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3กภ-7320 ชลบุรี น้ำเงิน-เทา 13/08/2565 A/C /E /D/F / 1,446 26,000 7% 0 MLHJA1446M5006539 JA14E4506539 เบนซิน
111 G111     YAMAHA FINO 125 A 125 21 21 4ขข-772 กรุงเทพมหานคร เขียว 05/11/2565 A/C /E /D/F /C / 4,491 22,000 7% 0 MLESEH61111015512 E33JE015505 เบนซิน
112 G112     HONDA SUPER CUB M 110 21 20 3กธ-1306 ชลบุรี แดง-ดำ 05/02/2565 A/C /E / 9,494 23,000 7% 0 MLHJA1686L5209798 JA16E1109798 เบนซิน
113 G113     C YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 1กต-3916 ลำปาง เขียว 12/03/2565 A/C /E /D/F /C /ABS/ 10,687 31,000 7% 0 MLESEE92111197297 E31PE197291 เบนซิน
114 G114     HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 2กฎ-6863 ระยอง ดำ-เทา 31/08/2565 A/C /D/F / 8,571 22,000 7% 0 MLHJA142XM5237068 JA14E2437068 เบนซิน
115 G115     C YAMAHA N-Max A 155 21 21 2กม-7217 เชียงใหม่ ดำ 19/11/2565 A/C /E /D/F /D/R /C /ABS/ 2,644 48,000 7% 0 MH3SG574111019726 G3L9E0073492 เบนซิน
116 G116     HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 3ขร-9424 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 16/08/2565 A/C /E /D/F /C / 9,262 32,000 7% 0 MLHJA2104M5629827 JA21E3429827 เบนซิน
117 G117     HONDA PCX 160 A 157 21 21 1กฒ-6951 สระแก้ว แดง-ดำ 28/05/2565 A/C /E /D/F /C / 6,482 56,000 7% 0 MLHKF4480M5036890 KF44E1036890 เบนซิน

FACEBOOK

TOP