TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / กิจกรรม

วิธีค้นหารุ่นรถ

"หารุ่นรถ" ที่ต้องการประมูลทำยังไง

1. เข้า Website www.auct.co.th

2. เลือกที่ วันที่ต้องการเข้าประมูล

3. เลือกรายการรถที่ต้องการชม และคลิกดูรายละเอียด

4. คลิกรุ่นรถที่ต้องการค้นหาลงในช่อง ทะเบียน/ยี่ห้อ/รุ่น

 

 

วิธีการค้นหารุ่นรถที่ต้องการประมูลในแอพลิเคชั่น "Auct Friend"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.auct.co.th/auctFriend.php

 

เลือกที่รายละเอียดรถที่ต้องการค้นหาพร้อมเลือกประเภทรถ, ยี่ห้อ, รุ่น

 

เมื่อกดค้นหารถ แอพพลิเคชั่น"Auct Friend"จะแสดงรายการรถที่ค้นหาพร้อมทั้งวันที่ประมูลและลานประมูล

FACEBOOK

TOP