สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17-08-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA NSD-8-I-U4-S - 13 ชำรุด ฟ้า-ขาว XX-4139 - 24,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า |ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA SPW-68CM - 20 252 ฟ้า-ขาว XX-1040 - 14,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า |ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%
V 003 KUBOTA - DP224E-Heavy Plus2 - 21 ส้ม XX-9997 - 12,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%
V 004 KUBOTA B2140S-B +SD132 20 31 ส้ม ตง-9023 อุดรธานี 03/11/2565 130,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
V 005 KUBOTA B2140S-B +RX85B2+SD132 - 21 28 ส้ม ตฆ-8249 พิษณุโลก 01/12/2565 180,000 0
V 006 KUBOTA B2440S +DH205B+RX135R2+SD132 - 17 1,285 ส้ม 1ตช-3235 กรุงเทพมหานคร 16/11/2565 150,000 0
V 007 KUBOTA B2440S +SG270 - 19 449 ส้ม ตง-1271 กำแพงเพชร 28/01/2566 180,000 0
V 008 KUBOTA B2440S-B +RX85B2 - 20 186 ส้ม ตค-7691 สระบุรี 02/10/2565 200,000 0
V 009 KUBOTA B2440S-B +SG270 - 21 192 ส้ม ตจ-321 ลพบุรี 25/02/2566 190,000 0
V 010 KUBOTA B2440S-B +SG270 - 20 238 ส้ม ตจ-1278 นครสวรรค์ 08/12/2565 190,000 0
V 011 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270S 18 197 ส้ม ตค-4375 ชัยนาท 20/08/2566 218,000 0
V 012 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D - 19 2,160 ส้ม ตง-8151 ลพบุรี 05/07/2566 238,000 0
V 013 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+RX165E - 19 ชำรุด ส้ม ตฆ-3230 สระแก้ว 20/08/2566 260,000 0
V 014 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+SD142 - 19 2,308 ส้ม ตง-9248 นครสวรรค์ 31/10/2565 220,000 0
V 015 KUBOTA L3218DT +FD144D - 19 1,906 ส้ม ตค-7284 สระบุรี 16/01/2566 220,000 0
V 016 KUBOTA L3218DT +FD144D+RX165E-S - 19 1,297 ส้ม ตง-7976 ลพบุรี 24/05/2566 260,000 0
V 017 KUBOTA L3218SP +DH225C-H+FD144D+RX165E 21 234 ส้ม ตค-4990 ปราจีนบุรี 04/02/2566 310,000 0
V 018 KUBOTA L3218SP +DH225C-H+FD144D+SX135 - 20 423 ส้ม ตฆ-7017 พิษณุโลก 26/11/2565 300,000 0
V 019 KUBOTA L4018DT +CP100F+FD164E+FG186 - 18 777 ส้ม ตค-4259 จันทบุรี 25/10/2565 316,000 0
V 020 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 2,192 ส้ม ตฆ-2715 สระแก้ว 27/03/2566 300,000 0
V 021 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 18 3,732 ส้ม ตง-1210 กำแพงเพชร 11/01/2566 250,000 0
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 1,211 ส้ม ตค-8074 อุทัยธานี 13/01/2566 320,000 0
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,448 ส้ม ตง-3208 กำแพงเพชร 30/03/2566 330,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 61 2,224 ส้ม ตฆ-2114 สระแก้ว 23/11/2565 290,000 0
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 977 ส้ม ตฆ-5273 พิษณุโลก 22/05/2566 360,000 0
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,335 ส้ม ตง-1935 กำแพงเพชร 14/06/2566 320,000 0
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,670 ส้ม ตค-9864 พิจิตร 08/10/2565 320,000 0
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 643 ส้ม ตฆ-6675 พิษณุโลก 04/08/2566 360,000 0
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 1,991 ส้ม ตค-8443 อุทัยธานี 21/08/2566 340,000 0
V 030 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162 - 20 839 ส้ม ตง-7636 เพชรบูรณ์ 20/04/2566 348,000 0
V 031 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+SD162+FG182 - 19 1,952 ส้ม ตง-7747 นครสวรรค์ 12/02/2566 290,000 0
V 032 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E - 19 912 ส้ม ตค-3885 ฉะเชิงเทรา 26/06/2566 320,000 0
V 033 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+RX165E-S+SD162 - 19 1,664 ส้ม ตค-9998 สุพรรณบุรี 24/06/2566 310,000 0
V 034 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+RX165E 19 3,010 ส้ม ตค-4768 ชัยนาท 07/06/2566 300,000 0
V 035 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 18 910 ส้ม ตค-4534 ชัยนาท 29/11/2565 308,000 0
V 036 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F - 20 857 ส้ม ตง-7269 เพชรบูรณ์ 28/01/2566 310,000 0
V 037 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162 - 18 1,560 ส้ม ตง-6949 นครสวรรค์ 10/10/2565 224,000 0
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 038 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+SD162 - 20 931 ส้ม ตง-4327 กำแพงเพชร 30/10/2565 320,000 0
V 039 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+SD162+FG182 - 20 1,455 ส้ม ตง-7272 เพชรบูรณ์ 28/01/2566 310,000 0
V 040 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E - 18 2,549 ส้ม ตค-4693 ตาก 09/10/2565 310,000 0
V 041 KUBOTA L4018DT +RX165E - 18 2,490 ส้ม ตค-9040 พิจิตร 29/08/2566 220,000 0
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 042 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162 - 17 2,927 ส้ม ตง-5939 ลพบุรี 22/12/2564 248,000 0
V 043 KUBOTA L4018SP +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F - 20 703 ส้ม ตจ-1469 นครสวรรค์ 13/01/2566 320,000 0
V 044 KUBOTA L4018SP +FD164E+FG186F - 20 1,206 ส้ม 1ตฐ-2966 กรุงเทพมหานคร 07/10/2565 272,000 0
V 045 KUBOTA L4018SP +FL508 เกษตรพร้อมการ์ด - 21 1,641 ส้ม ตจ-770 ลพบุรี 17/06/2566 310,000 0
V 046 KUBOTA L4018SP KIS +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F - 20 716 ส้ม ตง-4826 กำแพงเพชร 01/02/2566 370,000 0
V 047 KUBOTA L4018SP KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,364 ส้ม 1ตฐ-3862 กรุงเทพมหานคร 28/10/2565 326,000 0
V 048 KUBOTA L4018SP KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 20 810 ส้ม ตง-4773 กำแพงเพชร 25/01/2566 350,000 0
V 049 KUBOTA L4018SP KIS +DP224E-Heavy Plus2+SD162 - 21 1,333 ส้ม ตจ-318 ลพบุรี 25/02/2566 300,000 0
V 050 KUBOTA L4018SP VT KIS +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 21 617 ส้ม ตง-9469 เพชรบูรณ์ 27/04/2566 340,000 0
V 051 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 20 1,597 ส้ม 1ตฐ-487 กรุงเทพมหานคร 19/08/2566 430,000 0
V 052 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,770 ส้ม ตค-9171 อุตรดิตถ์ 13/08/2566 420,000 0
V 053 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 1,159 ส้ม 1ตฎ-2807 กรุงเทพมหานคร 30/01/2566 440,000 0
V 054 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 850 ส้ม 1ตฐ-1521 กรุงเทพมหานคร 02/09/2566 440,000 0
V 055 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 3,089 ส้ม ตฆ-4445 สุโขทัย 24/01/2566 380,000 0
V 056 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186 19 1,876 ส้ม ตจ-2569 นครสวรรค์ 15/08/2566 410,000 0
V 057 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,678 ส้ม 1ตญ-5729 กรุงเทพมหานคร 24/07/2566 386,000 0
V 058 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,100 ส้ม ตฆ-6691 พิษณุโลก 13/08/2566 440,000 0
V 059 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F - 18 3,103 ส้ม ตค-4385 ชัยนาท 21/08/2566 370,000 0
V 060 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 19 1,849 ส้ม ตค-9143 กาญจนบุรี 25/02/2566 380,000 0
V 061 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F - 19 4,230 ส้ม ตค-1354 อ่างทอง 02/04/2566 320,000 0
V 062 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 19 2,043 ส้ม ตง-9414 นครสวรรค์ 03/12/2565 360,000 0
V 063 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F - 19 775 ส้ม ตง-1301 กำแพงเพชร 01/02/2566 440,000 0
V 064 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F - 19 5,397 ส้ม ตค-4705 ชัยนาท 23/04/2566 310,000 0
V 065 KUBOTA L5018DT +RX183F+SD182H - 20 1,777 ส้ม ตค-1709 สิงห์บุรี 07/02/2566 370,000 0
V 066 KUBOTA L5018DT +SD182 - 20 1,281 ส้ม ตค-7316 เชียงใหม่ 10/08/2566 360,000 0
V 067 KUBOTA L5018DT +SGB470 - 19 ชำรุด ส้ม ตฆ-3277 สระแก้ว 11/09/2565 296,000 0
V 068 KUBOTA L5018DT KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 1,322 ส้ม ตจ-959 นครสวรรค์ 23/09/2565 430,000 0
V 069 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 20 1,080 ส้ม ตง-7656 เพชรบูรณ์ 28/04/2566 420,000 0
V 070 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F 62 1,111 ส้ม ตค-4628 นครศรีธรรมราช 05/04/2566 370,000 0
V 071 KUBOTA L5018DT VT +SGB470 (L5018) พร้อมตัวรถจากโรงงาน+ใบมีดคานล่าง - 21 927 ส้ม ตฆ-4931 สระแก้ว 22/02/2566 450,000 0
V 072 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 18 ชำรุด ส้ม ตง-6136 นครสวรรค์ 06/06/2566 258,000 0
V 073 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F - 16 6,260 ส้ม ตค-1076 สิงห์บุรี 04/02/2566 262,000 0
V 074 KUBOTA L5018DTCE ช้างศึก +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,490 ส้ม ตค-8712 อุตรดิตถ์ 29/10/2565 440,000 0
V 075 KUBOTA L5018SP - 20 845 ส้ม 1ตฐ-4357 กรุงเทพมหานคร 04/11/2565 358,000 0
V 076 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 20 718 ส้ม ตค-4794 ระยอง 25/02/2566 450,000 0
V 077 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 332 ส้ม ตฆ-4607 สระแก้ว 26/11/2565 450,000 0
V 078 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,753 ส้ม ตค-4326 ฉะเชิงเทรา 04/11/2565 390,000 0
V 079 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 21 826 ส้ม ตค-9440 อุตรดิตถ์ 17/02/2566 460,000 0
V 080 KUBOTA L5018SP +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 20 915 ส้ม ตฆ-4608 สระแก้ว 26/11/2565 430,000 0
V 081 KUBOTA L5018SP +RX183F - 21 497 ส้ม ตค-5452 ชัยนาท 30/04/2566 404,000 0
V 082 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 871 ส้ม ตง-9998 ลพบุรี 25/12/2565 450,000 0
V 083 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 21 1,424 ส้ม ตฆ-7283 พิษณุโลก 15/02/2566 410,000 0
V 084 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+RX183F - 21 842 ส้ม ตจ-1759 นครสวรรค์ 10/03/2566 430,000 0
V 085 KUBOTA L5018SP KIS +DP224F-Heavy Plus 21 705 ส้ม 1ตฒ-4537 กรุงเทพมหานคร 30/06/2566 390,000 0
V 086 KUBOTA L5018SP VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,936 ส้ม ตค-4911 น่าน 26/10/2565 390,000 0
V 087 KUBOTA L3218SP +DP223C-Heavy plus+FD144D 21 656 ส้ม ตง-9861 อุดรธานี 24/02/2566 260,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 088 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 20 1,341 ส้ม ตฆ-6008 สกลนคร 14/05/2566 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 089 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 19 2,091 ส้ม ตฆ-3894 กาฬสินธุ์ 02/07/2566 326,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 090 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 18 1,249 ส้ม ตฆ-3440 สกลนคร 22/08/2566 340,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 091 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F M 19 3,187 ส้ม ตค-8524 หนองบัวลำภู 25/01/2566 260,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 092 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186 18 1,361 ส้ม ตค-6251 ยโสธร 22/06/2566 310,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |แผ่นเพลตชำรุด ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
V 093 KUBOTA L4018SP +DH225E-Pro+FD164E+FG186F 20 422 ส้ม ตฆ-5903 กาฬสินธุ์ 07/12/2565 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 094 KUBOTA L4018SP +DH225E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E 21 618 ส้ม ตฆ-8374 ร้อยเอ็ด 17/03/2566 366,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 095 KUBOTA L4018SP KIS +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F+RX165E 21 187 ส้ม ตจ-987 อุดรธานี 09/06/2566 380,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
V 096 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 3,522 ส้ม ตค-6649 ยโสธร 07/02/2566 380,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 097 KUBOTA L5018DT +SD182 16 4,140 ส้ม 1ตญ-7592 กรุงเทพมหานคร 08/06/2566 254,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ยางหน้าขวาแตก ยางหน้าซ้ายรั่วซึม|ไม่มีแผ่นเพลท
V 098 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F M 18 2,367 ส้ม ตค-7571 หนองบัวลำภู 25/04/2566 370,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 099 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 4,808 ส้ม ตง-2240 อุดรธานี 05/04/2566 310,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |แผ่นเพลตชำรุด
V 100 KUBOTA L5018SP +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F M 21 1,347 ส้ม ตค-7242 นครพนม 01/03/2566 440,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 101 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 21 872 ส้ม ตค-8318 ยโสธร 02/04/2566 462,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 102 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 20 1,213 ส้ม ตง-8856 อุดรธานี 07/10/2565 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 103 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 21 437 ส้ม ตฆ-8170 สกลนคร 21/06/2566 470,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 104 KUBOTA L5018SP VT +FD186F+FG186F+SGB470 (L5018) 20 1,577 ส้ม ตฆ-5806 กาฬสินธุ์ 09/11/2565 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 105 KUBOTA MU4902 +DH246HW+FD190 19 2,735 ส้ม ตค-7815 หนองคาย 14/01/2566 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
V 106 KUBOTA MU4902 +DH246HW+FD190+RX220G 20 1,493 ส้ม ตฆ-5400 กาฬสินธุ์ 17/07/2566 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 107 KUBOTA MU5501 +FD203G+RX220G 18 4,199 ส้ม ตง-3806 อุดรธานี 17/12/2565 340,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 108 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+DP243H+FD203G 18 5,037 ส้ม ตค-7096 หนองคาย 10/05/2566 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ไม่มีกุญแจ
V 109 KUBOTA MU5702 +FD203G M 19 19 2,122 ส้ม ตง-6007 อุดรธานี 18/10/2565 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 110 KUBOTA MU5702-B +DH246HW+DP243H+FD203G M 21 1,205 ส้ม ตง-9853 อุดรธานี 24/02/2566 550,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 111 KUBOTA M6040 +DH246HW+FD202H M 19 2,483 ส้ม ตค-3601 มุกดาหาร 28/08/2566 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 112 KUBOTA M6040 -B+DH246HW+DP243H+FD202HS+FG200 21 527 ส้ม ตค-8358 ยโสธร 21/04/2566 580,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 113 KUBOTA M8540-B +DH267L+DP264L+FD210L 21 753 ส้ม ตฆ-4746 เลย 16/03/2566 770,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 114 KUBOTA MU4902 +DH247H+FD190+RX193F - 19 1,879 ส้ม ตง-6870 เพชรบูรณ์ 29/10/2565 430,000 0
V 115 KUBOTA M7040DT +FD206J - 20 1,441 ส้ม ตค-4122 ฉะเชิงเทรา 13/03/2566 450,000 0
V 116 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L - 16 5,286 ส้ม ตฆ-2482 พิษณุโลก 27/12/2565 550,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 117 KUBOTA M108S +FD240NT - 17 4,063 ส้ม ตฆ-9010 กำแพงเพชร 30/10/2565 590,000 0
V 118 KUBOTA DC-70G Plus - 20 884 ส้ม-ขาว 1ตฎ-4045 กรุงเทพมหานคร 04/03/2566 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 119 KUBOTA DC-70G Plus - 19 1,058 ส้ม-ขาว 1ตฎ-1009 กรุงเทพมหานคร 04/12/2565 390,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 120 KUBOTA DC-70G Plus - 21 446 ส้ม-ขาว 1ตฒ-9360 กรุงเทพมหานคร 29/10/2565 510,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 121 KUBOTA DC-70G Plus - 19 1,798 ส้ม-ขาว 1ตญ-157 กรุงเทพมหานคร 27/02/2566 360,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 122 KUBOTA DC-70G Plus - 18 1,086 ส้ม-ขาว 1ตฌ-6522 กรุงเทพมหานคร 21/11/2565 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 123 KUBOTA DC-70G Plus +Corn Kits CK70&70G - 20 663 ส้ม-ขาว ตค-5532 ตาก 03/12/2565 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 124 KUBOTA DC-70G Plus +Corn Kits CK70/70G - 19 2,299 ส้ม-ขาว 1ตญ-6958 กรุงเทพมหานคร 21/08/2566 324,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 125 KUBOTA DC-70G PLUS CABIN +Corn Kits CK70&70G - 20 700 ส้ม-ขาว 1ตฐ-3593 กรุงเทพมหานคร 21/10/2565 440,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 126 KUBOTA DC-93G KIS - 20 473 ส้ม-ขาว ตค-5591 ตาก 13/01/2566 480,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 127 KUBOTA DC-105X Cabin +Corn Kits CK105X - 18 3,134 ส้ม-ขาว ตฆ-4773 พิษณุโลก 19/12/2565 400,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 128 KUBOTA DC-70 Plus 21 395 ส้ม-ขาว 1ตฒ-3075 กรุงเทพมหานคร 27/05/2566 456,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 129 KUBOTA DC-70G Plus 19 949 ส้ม-ขาว 1ตญ-5670 กรุงเทพมหานคร 24/07/2566 418,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 130 KUBOTA DC-70G Plus 18 816 ส้ม-ขาว 1ตฌ-7567 กรุงเทพมหานคร 14/12/2565 418,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 131 KUBOTA DC-70G Plus 21 21 652 ส้ม-ขาว 1ตฐ-9522 กรุงเทพมหานคร 03/03/2566 418,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 132 KUBOTA DC-70G Plus 21 355 ส้ม-ขาว 1ตฒ-148 กรุงเทพมหานคร 17/03/2566 510,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 133 KUBOTA DC-70G PLUS CABIN 20 673 ส้ม-ขาว 1ตฎ-8109 กรุงเทพมหานคร 01/07/2566 478,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 134 KUBOTA DC-93G Cabin KIS 21 984 ส้ม-ขาว 1ตฒ-1701 กรุงเทพมหานคร 21/04/2566 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 135 KUBOTA DC-93G KIS 20 616 ส้ม-ขาว 1ตฐ-1670 กรุงเทพมหานคร 10/09/2565 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 136 KUBOTA DC-105X 20 814 ส้ม-ขาว 1ตฎ-4945 กรุงเทพมหานคร 25/03/2566 590,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี
V 137 KUBOTA DC-105X 18 2,051 ส้ม-ขาว 1ตฌ-7357 กรุงเทพมหานคร 13/12/2565 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
V 138 KUBOTA KX-080-3 (ตู้แอร์) KIS 20 4,500 ส้ม ตฆ-5278 กาฬสินธุ์ 26/06/2565 650,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดอุดรธานี |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 139 KUBOTA KX033-4 AC KIS - 21 1,025 ส้ม 1ตฒ-9249 กรุงเทพมหานคร 28/10/2565 590,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 140 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 1,783 ส้ม 1ตฎ-677 กรุงเทพมหานคร 28/11/2564 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 141 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 4,307 ส้ม 1ตญ-5142 กรุงเทพมหานคร 11/07/2564 304,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 142 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS - 19 2,277 ส้ม 1ตฎ-2035 กรุงเทพมหานคร 08/01/2565 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 143 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS - 20 1,961 ส้ม 1ตฎ-9622 กรุงเทพมหานคร 31/07/2564 494,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 144 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS - 20 3,476 ส้ม ตค-4384 ระยอง 01/06/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 145 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) 19 3,961 ส้ม ตค-3969 ฉะเชิงเทรา 18/09/2564 390,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 146 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 18 1,916 ส้ม ตฆ-4688 พิษณุโลก 28/11/2564 460,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 147 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 20 1,045 ส้ม ตค-4513 แพร่ 24/12/2564 526,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 148 KUBOTA U15-3 KIS - 20 83 ส้ม 1ตฎ-8297 กรุงเทพมหานคร 02/07/2564 260,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 149 KUBOTA U15-3 KIS - 20 1,196 ส้ม ตฆ-4313 สระแก้ว 07/08/2564 210,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 150 KUBOTA U55 Cabin KIS - 20 1,439 ส้ม ตฆ-278 กาญจนบุรี 26/10/2564 750,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 151 KUBOTA U55 Cabin KIS - 19 2,521 ส้ม 1ตญ-8011 กรุงเทพมหานคร 24/09/2564 636,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า
V 152 KUBOTA U55 Cabin 18 4,502 ส้ม 1ตฌ-9722 กรุงเทพมหานคร 13/02/2564 300,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานคูโบต้า