สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 13-07-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA SPW-68CM - 13 ฟ้า-ขาว XX-1335 - 4,000 0
**หมายเหตุ ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 - 20 233 ส้ม ตง-4040 กำแพงเพชร 24/08/2565 150,000 0
V 003 KUBOTA B2140S Narrow +RX85B2+SG270 - 18 312 ส้ม ตฆ-4185 พิษณุโลก 26/06/2566 140,000 0
V 004 KUBOTA B2140S-B +DP184A+RX85B2+SG270 - 21 60 ส้ม ตง-5320 กำแพงเพชร 19/04/2566 172,000 0
V 005 KUBOTA B2440S +DP203B 20 482 ส้ม ตฆ-5387 กาฬสินธุ์ 17/07/2566 174,000 0
V 006 KUBOTA B2740S +DP203B+SD132 - 19 588 ส้ม ตง-6949 เพชรบูรณ์ 13/11/2565 208,000 0
V 007 KUBOTA L3218DT - 20 1,021 ส้ม 1ตฐ-3151 กรุงเทพมหานคร 09/10/2565 224,000 0
V 008 KUBOTA L3218DT +FD144D - 19 441 ส้ม ตค-7045 สระบุรี 02/08/2565 240,000 0
V 009 KUBOTA L3218DT +FD144D+SX135 - 20 385 ส้ม ตค-8739 ชลบุรี 01/09/2565 270,000 0
V 010 KUBOTA L3218SP - 20 251 ส้ม ตค-1119 นครนายก 30/11/2565 238,000 0
V 011 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 1,513 ส้ม ตง-3740 กำแพงเพชร 26/06/2566 340,000 0
V 012 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E-S - 20 830 ส้ม 1ตฎ-6594 กรุงเทพมหานคร 20/05/2566 350,000 0
V 013 KUBOTA L4018DT KIS +FD164E+FG186F - 20 779 ส้ม ตฆ-6645 พิษณุโลก 31/07/2565 310,000 0
V 014 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+RX165E - 18 3,835 ส้ม ตง-5302 เพชรบูรณ์ 16/01/2566 260,000 0
V 015 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162 18 1,143 ส้ม ตง-4859 เพชรบูรณ์ 30/10/2565 310,000 0
V 016 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 - 19 585 ส้ม ตง-7126 เพชรบูรณ์ 24/12/2565 330,000 0
V 017 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F - 20 1,391 ส้ม ตง-8447 เพชรบูรณ์ 14/10/2565 286,000 0
V 018 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F 20 942 ส้ม ตฆ-78 กาญจนบุรี 19/06/2566 330,000 0
V 019 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F+RX165E - 19 2,236 ส้ม ตฆ-5519 พิษณุโลก 24/07/2565 350,000 0
V 020 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 19 2,912 ส้ม 1ตญ-6410 กรุงเทพมหานคร 07/08/2565 284,000 0
V 021 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 2,093 ส้ม ตค-4941 ตาก 11/04/2566 306,000 0
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 2,461 ส้ม ตค-8701 อุตรดิตถ์ 17/10/2565 310,000 0
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 869 ส้ม ตฆ-4841 สุโขทัย 26/06/2566 340,000 0
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 445 ส้ม 1ตฎ-3586 กรุงเทพมหานคร 20/02/2566 370,000 0
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,323 ส้ม ตค-8696 อุตรดิตถ์ 08/10/2565 330,000 0
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+FD164E - 19 1,746 ส้ม ตค-4024 แพร่ 27/06/2566 300,000 0
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E - 18 1,414 ส้ม ตค-9135 พิจิตร 02/10/2565 320,000 0
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 19 373 ส้ม ตง-8938 นครสวรรค์ 22/08/2565 350,000 0
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 19 770 ส้ม ตค-7949 อุทัยธานี 19/09/2565 350,000 0
V 030 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162 - 19 1,957 ส้ม ตฆ-3042 เชียงราย 11/12/2565 300,000 0
V 031 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 20 2,187 ส้ม ตง-3600 กำแพงเพชร 08/06/2566 296,000 0
V 032 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E - 19 1,977 ส้ม ตง-8749 ลพบุรี 19/12/2565 288,000 0
V 033 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RX165E - 19 2,269 ส้ม ตง-1940 กำแพงเพชร 14/06/2566 256,000 0
V 034 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RZ160 - 19 1,055 ส้ม ตค-3197 ประจวบคีรีขันธ์ 25/11/2565 316,000 0
V 035 KUBOTA L4018DTCE +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 1,070 ส้ม ตง-2963 กำแพงเพชร 24/01/2566 330,000 0
V 036 KUBOTA L4018DTCE ช้างศึก +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 1,921 ส้ม ตค-9776 กาญจนบุรี 29/11/2565 310,000 0
V 037 KUBOTA L4018SP KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 227 ส้ม ตจ-1316 นครสวรรค์ 16/12/2565 380,000 0
V 038 KUBOTA L4018SP KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 21 821 ส้ม ตง-4910 กำแพงเพชร 15/02/2566 334,000 0
V 039 KUBOTA L4018SP +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 923 ส้ม ตฆ-4727 สระแก้ว 29/12/2565 330,000 0
V 040 KUBOTA L4018SP +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 20 365 ส้ม ตค-8507 อุทัยธานี 05/10/2565 350,000 0
V 041 KUBOTA L4018SP +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,041 ส้ม ตค-8533 อุทัยธานี 20/10/2565 320,000 0
V 042 KUBOTA L4018SP +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 20 680 ส้ม 1ตฐ-5018 กรุงเทพมหานคร 18/11/2565 356,000 0
V 043 KUBOTA L4018SP +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+SX135 - 20 418 ส้ม 1ตฐ-3056 กรุงเทพมหานคร 07/10/2565 360,000 0
V 044 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 1,357 ส้ม ตค-4194 แพร่ 13/02/2566 420,000 0
V 045 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S - 19 1,158 ส้ม ตค-2882 ลำปาง 21/01/2566 436,000 0
V 046 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 2,276 ส้ม ตฆ-5694 พิษณุโลก 25/09/2565 400,000 0
V 047 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,715 ส้ม ตฆ-2770 เชียงราย 30/07/2565 420,000 0
V 048 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 19 1,732 ส้ม ตค-6948 สุราษฎร์ธานี 23/04/2564 350,000 0
V 049 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 18 6,065 ส้ม ตง-6388 นครสวรรค์ 11/07/2566 296,000 0
V 050 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F+SD182H 20 1,724 ส้ม ตค-1513 อ่างทอง 16/06/2566 380,000 0
V 051 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 18 1,850 ส้ม ตค-8960 กาญจนบุรี 11/12/2564 370,000 0
V 052 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 19 880 ส้ม ตค-3033 ประจวบคีรีขันธ์ 02/04/2565 430,000 0
V 053 KUBOTA L5018DT +FD186F 18 2,918 ส้ม ตค-9073 กาญจนบุรี 28/01/2566 316,000 0
V 054 KUBOTA L5018DT +SD182H - 19 2,685 ส้ม ตง-8695 นครสวรรค์ 03/07/2566 330,000 0
V 055 KUBOTA L5018DTCE +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 259 ส้ม ตฆ-5348 สุโขทัย 14/01/2566 450,000 0
V 056 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 21 803 ส้ม ตจ-2023 นครสวรรค์ 28/04/2566 410,000 0
V 057 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 834 ส้ม ตง-1631 บุรีรัมย์ 07/12/2565 460,000 0
V 058 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F-S - 21 562 ตค-7867 สระบุรี 28/01/2566 448,000 0
V 059 KUBOTA MU5501 พร้อมหลังคาไฟเบอร์ +DH246HW+DP243H+FD203G - 18 2,618 ส้ม ตค-2296 พัทลุง 13/12/2565 460,000 0
V 060 KUBOTA MU5702 +DP243H+FD203G - 19 2,737 ส้ม ตง-6835 เพชรบูรณ์ 22/10/2565 500,000 0
V 061 KUBOTA MU5702-B +DP243H+FD203G - 20 1,808 ส้ม ตจ-320 อุบลราชธานี 03/12/2565 540,000 0
V 062 KUBOTA M6040 +FD202H 18 2,652 ส้ม ตค-9580 สุพรรณบุรี 27/11/2565 480,000 0
V 063 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J - 20 1,016 ส้ม 1ตฎ-6259 กรุงเทพมหานคร 14/05/2566 550,000 0
V 064 KUBOTA M8540DTH +FD210L - 17 3,308 ส้ม 1ตฎ-865 กรุงเทพมหานคร 15/11/2565 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
V 065 KUBOTA M9540-B Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 20 791 ส้ม ตฆ-4763 สระแก้ว 12/01/2566 830,000 0
V 066 KUBOTA DC-105X 20 1,062 ส้ม-ขาว 1ตฐ-3328 กรุงเทพมหานคร 15/10/2565 540,000 0
V 067 KUBOTA DC-105X - 19 1,346 ส้ม-ขาว 1ตญ-3565 กรุงเทพมหานคร 06/06/2566 500,000 0
V 068 KUBOTA DC-105X - 19 1,396 ส้ม-ขาว 1ตฎ-1395 กรุงเทพมหานคร 18/12/2565 300,000 0
V 069 KUBOTA DC-105X - 20 699 ส้ม-ขาว 1ตฐ-5859 กรุงเทพมหานคร 02/12/2565 714,000 0
V 070 KUBOTA DC-105X Cabin - 21 541 ส้ม-ขาว 1ตณ-16 กรุงเทพมหานคร 10/11/2565 720,000 0
V 071 KUBOTA DC-105X Cabin - 21 392 ส้ม-ขาว ตฆ-8195 พิษณุโลก 16/11/2565 750,000 0
V 072 KUBOTA DC-105X Cabin - 21 500 ส้ม-ขาว ตฆ-7297 พิษณุโลก 22/02/2566 730,000 0
V 073 KUBOTA DC-105X +Corn Kits CK105X - 19 1,219 ส้ม-ขาว 1ตญ-2848 กรุงเทพมหานคร 15/05/2566 580,000 0
V 074 KUBOTA KX033-4 AC KIS - 21 1,041 ส้ม 1ตฒ-6673 กรุงเทพมหานคร 25/08/2565 560,000 0
V 075 KUBOTA KX91-3SX KIS +EHB03-NA - 19 2,706 ส้ม ตค-4514 ปราจีนบุรี 11/11/2564 430,000 0
V 076 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 18 8,218 ส้ม ตค-4285 จันทบุรี 12/11/2564 266,000 0
V 077 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS - 20 1,649 ส้ม 1ตฐ-1889 กรุงเทพมหานคร 16/09/2564 540,000 0
V 078 KUBOTA U17-3 KIS - 20 2,114 ส้ม 1ตฐ-5584 กรุงเทพมหานคร 02/12/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล |ประมูลรูปภาพ
V 079 KUBOTA U17-3 KIS - 20 1,592 ส้ม ตค-5396 จันทบุรี 16/11/2564 240,000 0
V 080 KUBOTA U35 18 2,359 ส้ม ตค-6217 สระบุรี 20/04/2565 390,000 0
V 081 KUBOTA U55 Cabin KIS - 19 2,288 ส้ม 1ตญ-6946 กรุงเทพมหานคร 21/08/2564 596,000 0
V 082 KUBOTA U55 Cabin KIS - 20 4,294 ส้ม 1ตฎ-4069 กรุงเทพมหานคร 04/03/2565 520,000 0
V 083 KUBOTA M6040 +DH246HW+FD202H+RX220G 2.4 19 1,905 ส้ม ตค-4803 ชัยนาท 09/07/2565 450,000 0