สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-05-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA - Drone Package B : Drone Sprayer+6 Battery+1 Charger+Accessory part - 21 - XX-0067 - 40,000 0
**หมายเหตุ ผู้ประมูลได้สินค้าจะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนต่อ สนง.กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประูล ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA - Drone Package B : Drone Sprayer+6 Battery+1 Charger+Accessory part - 21 - XX-0229 - 70,000 0
**หมายเหตุ ผู้ประมูลได้สินค้าจะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนต่อ สนง.กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประูล ค่า ดนก. 50%
V 003 KUBOTA - Drone Package B : Drone Sprayer+6 Battery+1 Charger+Accessory part - 21 - XX-0208 - 70,000 0
**หมายเหตุ ผู้ประมูลได้สินค้าจะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนต่อ สนง.กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประูล ค่า ดนก. 50%
V 004 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 - 18 1,046 ส้ม ตง-374 กำแพงเพชร 23/07/2565 120,000 0
V 005 KUBOTA B2440S +SG270 - 18 683 ส้ม ตฆ-1775 สระแก้ว 23/07/2565 172,000 0
V 006 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270 - 19 609 ส้ม ตง-2063 กำแพงเพชร 05/07/2565 216,000 0
V 007 KUBOTA B2740S-B - 21 24 ส้ม ตจ-687 ลพบุรี 27/05/2566 210,000 0
V 008 KUBOTA L3218DT +DH225C-H - 19 786 ส้ม ตค-4014 ระยอง 06/08/2564 240,000 0
V 009 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+SX135 - 19 1,049 ส้ม ตค-4852 จันทบุรี 20/01/2566 280,000 0
V 010 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+RX165E+SD142 19 1,353 ส้ม ตฆ-2592 เชียงราย 17/06/2565 260,000 0
V 011 KUBOTA L3218DT +FD144D+SX135 - 20 840 ส้ม ตค-5076 จันทบุรี 24/06/2565 260,000 0
V 012 KUBOTA L3218SP +DH225C-H+DP223C-Heavy plus+FD144D - 20 636 ส้ม ตง-8862 เพชรบูรณ์ 12/01/2566 290,000 0
V 013 KUBOTA L3218SP +DH225C-H+FD144D - 20 292 ส้ม ตจ-221 ลพบุรี 04/02/2566 290,000 0
V 014 KUBOTA L3218SP +FD144D - 20 294 ส้ม ตฆ-4611 สระแก้ว 26/11/2565 260,000 0
V 015 KUBOTA L3218SP +FD144D - 21 540 ส้ม 1ตฒ-918 กรุงเทพมหานคร 31/03/2566 250,000 0
V 016 KUBOTA L3218SP +FD144D - 20 285 ส้ม ตค-5313 จันทบุรี 05/10/2565 250,000 0
V 017 KUBOTA L3218SP +RX165E - 20 138 ส้ม ตค-5317 ชัยนาท 25/11/2565 260,000 0
V 018 KUBOTA L3218DT KIS - 20 1,506 ส้ม ตง-9374 ลพบุรี 23/07/2565 220,000 0
V 019 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 2,198 ส้ม ตฆ-161 พิจิตร 14/04/2566 330,000 0
V 020 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 1,391 ส้ม ตง-3787 กำแพงเพชร 03/07/2565 360,000 0
V 021 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,443 ส้ม ตฆ-3022 สระแก้ว 11/06/2565 370,000 0
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 900 ส้ม 1ตฎ-6880 กรุงเทพมหานคร 27/05/2566 380,000 0
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 20 622 ส้ม 1ตฎ-9352 กรุงเทพมหานคร 23/07/2565 380,000 0
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FG182+SD162 - 20 947 ส้ม ตฆ-295 พิจิตร 09/07/2565 330,000 0
V 025 KUBOTA L4018DT +FD164E - 19 3,266 ส้ม ตง-7795 นครสวรรค์ 21/02/2566 270,000 0
V 026 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F - 20 1,097 ส้ม ตง-9243 ลพบุรี 11/06/2565 310,000 0
V 027 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E - 19 2,696 ส้ม ตค-4970 ชัยนาท 16/12/2565 300,000 0
V 028 KUBOTA L4018DT +RX165E - 19 1,658 ส้ม ตค-9843 สุพรรณบุรี 02/04/2566 270,000 0
V 029 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162+FG182 - 20 1,285 ส้ม ตจ-530 นครสวรรค์ 30/06/2565 326,000 0
V 030 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F - 20 1,888 ส้ม ตง-9734 ลพบุรี 15/10/2565 350,000 0
V 031 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E - 20 327 ส้ม ตจ-646 นครสวรรค์ 22/07/2565 360,000 0
V 032 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 1,914 ส้ม ตฆ-55 พิจิตร 28/01/2566 350,000 0
V 033 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 622 ส้ม 1ตฎ-9609 กรุงเทพมหานคร 31/07/2565 370,000 0
V 034 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,415 ส้ม ตฆ-3924 สระแก้ว 09/04/2566 340,000 0
V 035 KUBOTA L4018DT KIS +FD164E+FG186F - 20 659 ส้ม ตจ-697 นครสวรรค์ 30/07/2565 324,000 0
V 036 KUBOTA L4018DT KIS +FD164E+FG186F - 20 1,272 ส้ม ตง-3849 กำแพงเพชร 17/07/2565 316,000 0
V 037 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E - 18 1,445 ส้ม ตง-4981 เพชรบูรณ์ 20/11/2565 330,000 0
V 038 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E-S - 19 1,225 ส้ม 1ตฎ-2252 กรุงเทพมหานคร 16/01/2566 350,000 0
V 039 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 2,015 ส้ม ตง-7936 เพชรบูรณ์ 16/06/2565 330,000 0
V 040 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F 19 2,551 ส้ม ตค-4596 น่าน 23/01/2566 310,000 0
V 041 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E - 19 520 ส้ม ตค-4451 น่าน 30/07/2565 380,000 0
V 042 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,564 ส้ม ตง-7543 เพชรบูรณ์ 31/03/2566 330,000 0
V 043 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E - 18 2,668 ส้ม ตง-5044 เพชรบูรณ์ 04/12/2565 300,000 0
V 044 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F - 20 1,433 ส้ม ตง-7785 เพชรบูรณ์ 19/05/2566 330,000 0
V 045 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F - 20 2,745 ส้ม ตง-7917 เพชรบูรณ์ 16/06/2565 280,000 0
V 046 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 18 3,279 ส้ม ตฆ-4297 พิษณุโลก 26/07/2565 270,000 0
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิมไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 047 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 18 1,505 ส้ม ตค-9115 พิจิตร 25/09/2565 340,000 0
V 048 KUBOTA L4018SP - 20 964 ส้ม ตง-8524 เพชรบูรณ์ 03/11/2565 280,000 0
V 049 KUBOTA L4018SP +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 20 655 ส้ม ตฆ-4778 สระแก้ว 14/01/2566 380,000 0
V 050 KUBOTA L4018SP +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E-S - 21 118 ส้ม ตจ-895 ลพบุรี 08/07/2565 400,000 0
V 051 KUBOTA L4018SP +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 495 ส้ม ตค-8508 อุทัยธานี 05/10/2565 360,000 0
V 052 KUBOTA L4018SP +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 249 ส้ม ตฆ-4781 สระแก้ว 14/01/2566 360,000 0
V 053 KUBOTA L4018SP KIS +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F+RX165E - 21 193 ส้ม ตฆ-5033 สระแก้ว 23/03/2566 390,000 0
V 054 KUBOTA L4018SP VT KIS +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 21 273 ส้ม ตง-9275 เพชรบูรณ์ 16/03/2566 360,000 0
V 055 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,890 ส้ม ตค-4031 แพร่ 27/06/2565 450,000 0
V 056 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 18 4,589 ส้ม ตค-9309 พิจิตร 07/01/2566 360,000 0
V 057 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+บุ้งกี๋หน้า LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)+RX183F - 19 2,411 ส้ม ตค-4402 ปราจีนบุรี 15/07/2565 480,000 0
V 058 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 565 ส้ม ตฆ-269 พิจิตร 23/06/2565 480,000 0
V 059 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 2,473 ส้ม ตฆ-5740 สุโขทัย 01/07/2565 400,000 0
V 060 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,392 ส้ม ตฆ-3643 สระแก้ว 10/01/2566 470,000 0
V 061 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,314 ส้ม ตฆ-2986 เชียงราย 15/11/2565 460,000 0
V 062 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,421 ส้ม ตค-8579 อุทัยธานี 02/12/2565 460,000 0
V 063 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 18 4,407 ส้ม ตง-7299 นครสวรรค์ 13/12/2565 350,000 0
V 064 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 2,215 ส้ม ตฆ-6218 พิษณุโลก 07/04/2566 430,000 0
V 065 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,026 ส้ม ตค-9104 อุตรดิตถ์ 10/07/2565 460,000 0
V 066 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 377 ส้ม ตฆ-3949 เชียงราย 23/12/2565 490,000 0
V 067 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 20 1,307 ส้ม ตฆ-3802 สระแก้ว 21/02/2566 430,000 0
V 068 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 19 2,076 ส้ม ตค-3195 ประจวบคีรีขันธ์ 25/11/2564 380,000 0
V 069 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F - 20 923 ส้ม ตฆ-6177 พิษณุโลก 24/03/2566 450,000 0
V 070 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 18 2,394 ส้ม ตฆ-2276 สระแก้ว 25/12/2565 380,000 0
V 071 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+SX145+DH246F-Heavy Plus - 18 954 ส้ม ตค-6686 สุราษฎร์ธานี 31/10/2565 420,000 0
V 072 KUBOTA L5018DT +RX183F - 19 774 ส้ม ตค-9887 สุพรรณบุรี 08/05/2566 420,000 0
V 073 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,615 ส้ม ตง-7499 นครสวรรค์ 09/01/2566 410,000 0
V 074 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 1,638 ส้ม 1ตฎ-7590 กรุงเทพมหานคร 17/06/2565 400,000 0
V 075 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RZ180 - 20 613 ส้ม ตค-1904 ลำพูน 06/11/2565 440,000 0
V 076 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+SGB470 (สำหรับรุ่น L5018) - 17 1,777 ส้ม 1ตฐ-6038 กรุงเทพมหานคร 30/01/2566 410,000 0
V 077 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F - 19 2,636 ส้ม ตค-6899 เชียงใหม่ 05/08/2565 370,000 0
V 078 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 17 3,442 ส้ม ตค-2946 พระนครศรีอยุธยา 16/10/2565 326,000 0
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 079 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F - 18 2,639 ส้ม ตง-6726 นครสวรรค์ 05/09/2565 382,000 0
V 080 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX193F 18 5,877 ส้ม ตฆ-3791 สุโขทัย 11/07/2565 320,000 0
V 081 KUBOTA L5018DTCE +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,447 ส้ม ตค-9806 กาญจนบุรี 20/12/2565 430,000 0
V 082 KUBOTA L5018SP +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RZ180 - 20 650 ส้ม 1ตฐ-7437 กรุงเทพมหานคร 13/01/2566 450,000 0
V 083 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 350 ส้ม ตค-5389 ชัยนาท 09/02/2566 490,000 0
V 084 KUBOTA L5018SP +FD186F+FG186F+RX193F - 20 2,587 ส้ม ตฆ-6103 สุโขทัย 11/11/2565 420,000 0
V 085 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S - 20 651 ส้ม ตค-7749 สระบุรี 06/11/2565 480,000 0
V 086 KUBOTA MU4902-B +DH247H+FD190+RX220GA 20 1,334 ส้ม ตค-5495 ตาก 15/10/2565 450,000 0
V 087 KUBOTA MU5501 +FD203G+RX220G 18 3,523 ส้ม ตค-4579 ชัยนาท 11/01/2566 440,000 0
V 088 KUBOTA M6040SU-High Lug +FD202H+RX220H - 17 4,997 ส้ม ตค-5136 พะเยา 26/05/2566 410,000 0
V 089 KUBOTA M7040-B +DH266JW+FD206J - 20 674 ส้ม ตค-4736 ระยอง 28/12/2565 700,000 0
V 090 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J - 20 2,432 ส้ม 1ตฎ-5814 กรุงเทพมหานคร 22/04/2565 582,000 0
V 091 KUBOTA M108S +DP283N+FD240NT+SP920 - 17 2,343 ส้ม ตค-2694 ประจวบคีรีขันธ์ 06/11/2565 780,000 0
V 092 KUBOTA DC-70G Plus - 21 138 ส้ม-ขาว 1ตณ-1790 กรุงเทพมหานคร 08/12/2565 600,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 093 KUBOTA DC-70G Plus - 21 180 ส้ม-ขาว 1ตณ-2105 กรุงเทพมหานคร 14/12/2565 590,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 094 KUBOTA DC-70G Plus - 19 1,046 ส้ม-ขาว 1ตญ-7789 กรุงเทพมหานคร 18/09/2565 430,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 095 KUBOTA DC-70G PLUS CABIN - 20 291 ส้ม-ขาว 1ตฎ-6878 กรุงเทพมหานคร 27/05/2566 540,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 096 KUBOTA DC-105X Cabin +Bean Kits BK105X - 19 2,644 ส้ม-ขาว 1ตญ-6456 กรุงเทพมหานคร 07/08/2565 504,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 097 KUBOTA KX91-3SX - 19 3,303 ส้ม ตง-8473 นครสวรรค์ 29/05/2564 390,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 098 KUBOTA KX91-3SX KIS - 21 640 ส้ม ตง-2036 บุรีรัมย์ 15/02/2565 510,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 099 KUBOTA KX91-3SX KIS 19 3,486 ส้ม ตค-4044 ระยอง 14/08/2564 410,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 100 KUBOTA KX91-3SX KIS - 20 842 ส้ม 1ตฐ-1297 กรุงเทพมหานคร 28/08/2564 520,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 101 KUBOTA KX91-3SX KIS 20 2,178 ส้ม 1ตฐ-4282 กรุงเทพมหานคร 04/11/2564 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 102 KUBOTA KX91-3SX KIS - 20 323 ส้ม 1ตฐ-1962 กรุงเทพมหานคร 16/09/2564 560,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 103 KUBOTA KX91-3SX KIS - 19 3,172 ส้ม 1ตฎ-1879 กรุงเทพมหานคร 02/01/2565 350,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 104 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) - 19 3,863 ส้ม ตค-4005 ระยอง 30/07/2564 410,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 105 KUBOTA KX080-3 (ตู้แอร์) KIS - 20 1,944 ส้ม ตค-4470 แพร่ 11/11/2564 850,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่ |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิมไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 106 KUBOTA U15-3 - 19 825 ส้ม ตค-3084 ประจวบคีรีขันธ์ 01/07/2564 220,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 107 KUBOTA U15-3 KIS - 20 307 ส้ม 1ตฐ-2994 กรุงเทพมหานคร 07/10/2564 220,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่ |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิมไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 108 KUBOTA U35 - 19 1,356 ส้ม ตง-6126 เพชรบูรณ์ 22/05/2564 450,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 109 KUBOTA U55 Cabin KIS - 20 1,045 ส้ม ตค-5077 นครศรีธรรมราช 07/12/2564 750,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 110 KUBOTA U55 CANOPY KIS+EHB05-NA - 20 1,301 ส้ม 1ตฎ-4927 กรุงเทพมหานคร 25/03/2565 730,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่
V 111 KUBOTA SPW-68CM - 19 2,093 ฟ้า-ขาว XX-1801 - 5,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่ |ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%
V 112 KUBOTA SPW-68CM - 19 1,409 ฟ้า-ขาว XX-1907 - 8,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ จอดลานใหม่ |ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%