สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 15-12-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140 +SG247 - 17 944 ส้ม ตง-1871 เพชรบูรณ์ 09/05/2565 118,000 0
V 002 KUBOTA B2140S Narrow +SG270 - 18 409 ส้ม ตฆ-3597 สุโขทัย 01/06/2565 130,000 0
V 003 KUBOTA B2140S +DH205A+RX85B2+SD132 - 20 140 ส้ม ตค-8701 ชลบุรี 05/08/2565 164,000 0
V 004 KUBOTA B2440 +SG248+SD131 - 16 803 ส้ม ตง-698 เพชรบูรณ์ 16/08/2565 196,000 0
V 005 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 - 19 475 ้ส้ม ตง-1730 กำแพงเพชร 10/05/2565 202,000 0
V 006 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270S - 18 536 ส้ม ตค-4374 ชัยนาท 20/08/2565 200,000 0
V 007 KUBOTA B2440S +SG270 20 156 ส้ม 1ตฎ-3854 กรุงเทพมหานคร 26/02/2565 200,000 0
V 008 KUBOTA B2740S +SG270S 18 1,448 ส้ม ตง-7885 ลพบุรี 02/05/2565 176,000 0
V 009 KUBOTA L3218DT - 19 691 ส้ม ตง-6762 เพชรบูรณ์ 01/10/2565 216,000 0
V 010 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 20 228 ส้ม ตค-4481 ระยอง 30/07/2565 276,000 0
V 011 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D - 19 566 ส้ม ตฆ-5885 พิษณุโลก 03/12/2565 276,000 0
V 012 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+RX165E - 19 776 ส้ม ตฆ-5131 สุโขทัย 10/10/2565 290,000 0
V 013 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+RX165E-S+SD142 - 19 1,131 ส้ม ตค-6998 สระบุรี 05/07/2565 270,000 0
V 014 KUBOTA L3218DT KIS +DP223C-Heavy plus+FD144D - 20 811 ส้ม ตง-8955 ลพบุรี 20/02/2565 260,000 0
V 015 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D - 17 784 ส้ม ตค-6651 ชลบุรี 05/09/2565 240,000 0
V 016 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E - 14 1,222 ส้ม ตฆ-3913 กำแพงเพชร 03/06/2562 230,000 0
V 017 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+RX165E - 20 954 ส้ม ตง-7265 เพชรบูรณ์ 28/01/2565 350,000 0
V 018 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 19 777 ส้ม ตง-9686 นครสวรรค์ 22/01/2565 354,000 0
V 019 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 20 895 ส้ม ตฆ-5391 สุโขทัย 05/02/2565 360,000 0
V 020 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 20 409 ส้ม ตง-7422 เพชรบูรณ์ 04/03/2565 370,000 0
V 021 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 626 ส้ม ตง-7888 เพชรบูรณ์ 09/06/2565 336,000 0
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 1,856 ส้ม ตค-4133 แพร่ 27/11/2565 310,000 0
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 18 1,651 ส้ม 1ตฌ-8324 กรุงเทพมหานคร 04/01/2565 310,000 0
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,389 ส้ม ตง-7279 เพชรบูรณ์ 28/01/2563 320,000 0
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 1,319 ส้ม ตฆ-3640 สระแก้ว 10/01/2565 340,000 0
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 1,745 ส้ม ตฆ-5400 พิษณุโลก 20/06/2565 326,000 0
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 19 763 ส้ม ตค-4113 แพร่ 17/10/2565 360,000 0
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 - 19 467 ส้ม ตค-4527 ปราจีนบุรี 22/11/2565 350,000 0
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 - 19 2,477 ส้ม ตค-9807 พิจิตร 27/08/2565 276,000 0
V 030 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F - 19 1,971 ส้ม ตค-7622 อุทัยธานี 14/02/2565 296,000 0
V 031 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F - 19 1,570 ส้ม ตค-7699 อุทัยธานี 25/04/2565 320,000 0
V 032 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 20 1,211 ส้ม ตง-7813 เพชรบูรณ์ 26/05/2565 310,000 0
V 033 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E - 20 612 ส้ม 1ตฎ-6106 กรุงเทพมหานคร 08/05/2565 354,000 0
V 034 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E - 18 1,993 ส้ม ตง-7523 สระบุรี 14/02/2565 300,000 0
V 035 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RX165E - 18 928 ส้ม ตฆ-2462 สระแก้ว 28/01/2565 316,000 0
V 036 KUBOTA L4018DT +RX175E+SD162 - 18 1,737 ส้ม ตง-7419 นครสวรรค์ 28/12/2565 266,000 0
V 037 KUBOTA L4018DT +SD162 - 19 429 ส้ม ตง-7942 สระบุรี 16/05/2565 290,000 0
V 038 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 19 1,482 ส้ม ตง-9198 นครสวรรค์ 17/10/2565 330,000 0
V 039 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F - 19 773 ส้ม ตง-9474 นครสวรรค์ 19/12/2565 340,000 0
V 040 KUBOTA L4018DT KIS +FD164E - 20 1,125 ส้ม ตจ-1124 นครสวรรค์ 04/11/2565 292,000 0
V 041 KUBOTA L4018DT KIS +FD164E+FG186F+RX165E - 20 220 ส้ม ตง-3920 กำแพงเพชร 30/07/2565 344,000 0
V 042 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F+RX165E - 19 928 ส้ม ตง-6329 เพชรบูรณ์ 18/06/2565 340,000 0
V 043 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E - 20 449 ส้ม ตค-4625 น่าน 04/02/2565 372,000 0
V 044 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F+RX165E - 18 1,229 ส้ม ตง-5284 เพชรบูรณ์ 16/01/2565 334,000 0
V 045 KUBOTA L4018DT VT +FD164E - 19 1,323 ส้ม ตฆ-5723 พิษณุโลก 03/10/2565 300,000 0
V 046 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+RX165E+SD162+FG182 - 18 1,140 ส้ม ตง-177 กำแพงเพชร 15/06/2565 300,000 0
V 047 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E - 18 1,937 ส้ม ตง-3580 เพชรบูรณ์ 03/04/2565 296,000 0
V 048 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 - 18 2,776 ส้ม ตค-8488 กาญจนบุรี 04/05/2565 290,000 0
V 049 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E - 19 1,152 ส้ม ตง-8249 นครสวรรค์ 24/04/2565 340,000 0
V 050 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E - 18 2,570 ส้ม ตค-4203 ชัยนาท 26/04/2565 300,000 0
V 051 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E - 16 2,486 ส้ม ตค-5576 สระบุรี 09/02/2565 280,000 0
V 052 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 - 18 2,922 ส้ม ตง-3940 เพชรบูรณ์ 30/05/2565 280,000 0
V 053 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186 - 18 431 ส้ม ตฆ-1651 สระแก้ว 11/06/2565 310,000 0
V 054 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E-S - 16 3,581 ส้ม ตง-5004 ลพบุรี 24/03/2565 250,000 0
V 055 KUBOTA L4018DT +LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) - 19 972 ส้ม ตค-7081 สระบุรี 22/08/2565 320,000 0
V 056 KUBOTA L4018DT +RX165E 18 1,008 ส้ม ตง-6299 นครสวรรค์ 07/06/2565 280,000 0
V 057 KUBOTA L4018DT +RX165E-S - 18 982 ส้ม ตง-6757 ลพบุรี 13/09/2565 290,000 0
V 058 KUBOTA L4018DTCE +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 - 19 1,455 ส้ม ตฆ-3481 สระแก้ว 02/12/2565 330,000 0
V 059 KUBOTA L4018DTCE +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E - 20 252 ส้ม ตค-3412 พระนครศรีอยุธยา 03/07/2565 374,000 0
V 060 KUBOTA L4708 SP +FD185F - 14 2,450 ส้ม 1ตญ-4401 กรุงเทพมหานคร 15/07/2565 250,000 0
V 061 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max)+RX183F - 15 1,000 ส้ม ตค-4348 ชัยนาท 24/03/2565 300,000 0
V 062 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 20 791 ส้ม ตค-8307 อุทัยธานี 23/06/2565 450,000 0
V 063 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 789 ส้ม ตฆ-5003 สุโขทัย 15/08/2565 450,000 0
V 064 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 19 871 ส้ม ตฆ-3088 สระแก้ว 04/07/2565 450,000 0
V 065 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 19 1,203 ส้ม ตค-1570 สิงห์บุรี 05/04/2565 430,000 0
V 066 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F - 18 4,131 ส้ม ตฆ-4709 พิษณุโลก 04/12/2565 340,000 0
V 067 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,235 ส้ม ตง-2209 กำแพงเพชร 05/08/2565 430,000 0
V 068 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 676 ส้ม ตค-5302 ตาก 22/04/2565 470,000 0
V 069 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 ชำรุด ส้ม ตฆ-4839 สุโขทัย 26/06/2565 300,000 0
V 070 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,030 ส้ม ตค-5169 ตาก 18/11/2565 450,000 0
V 071 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,026 ส้ม ตฆ-3117 เชียงราย 07/01/2565 420,000 0
V 072 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 18 2,039 ส้ม ตฆ-4846 พิษณุโลก 07/01/2565 410,000 0
V 073 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 18 3,550 ส้ม ตค-4810 ตาก 23/01/2565 390,000 0
V 074 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 637 ส้ม ตง-3829 กำแพงเพชร 13/07/2565 470,000 0
V 075 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 20 860 ส้ม ตค-5145 ชัยนาท 01/07/2565 460,000 0
V 076 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX193F - 19 1,819 ส้ม ตฆ-4986 สุโขทัย 07/08/2565 440,000 0
V 077 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F+SD182 - 20 578 ส้ม ตฆ-6499 พิษณุโลก 17/06/2565 450,000 0
V 078 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 1,618 ส้ม ตค-9025 กาญจนบุรี 11/01/2565 400,000 0
V 079 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F - 19 3,487 ส้ม ตค-4776 ชัยนาท 12/06/2565 334,000 0
V 080 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F - 20 1,815 ส้ม ตง-2961 กำแพงเพชร 24/01/2565 390,000 0
V 081 KUBOTA L5018DT FD186F+FG186F+RX183F - 19 1,160 ส้ม ตง-8128 ลพบุรี 27/06/2565 430,000 0
V 082 KUBOTA L5018DT +RX183F - 19 2,544 ส้ม ตง-8547 นครสวรรค์ 12/06/2565 324,000 0
V 083 KUBOTA L5018DT +RX183F-S+ ล้อเหล็ก 2 ข้าง - 19 783 ส้ม ตค-1352 อ่างทอง 01/04/2565 390,000 0
V 084 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,430 ส้ม ตฆ-5553 พิษณุโลก 01/08/2565 410,000 0
V 085 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F - 19 1,082 ส้ม ตง-5702 เพชรบูรณ์ 20/03/2565 420,000 0
V 086 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+RX183F-S - 16 4,218 ส้ม ตค-2761 พระนครศรีอยุธยา 29/08/2565 300,000 0
V 087 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 17 2,589 ส้ม ตค-6784 อุทัยธานี 08/08/2565 380,000 0
V 088 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 18 3,543 ส้ม ตฆ-3544 สุโขทัย 24/05/2565 360,000 0
V 089 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 4,690 ส้ม ตค-7950 อุตรดิตถ์ 04/07/2565 360,000 0
V 090 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 17 2,208 ส้ม ตค-4058 ชัยนาท 29/11/2565 410,000 0
V 091 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SF440 Pro - 17 2,942 ส้ม ตฆ-633 สระแก้ว 08/08/2565 360,000 0
V 092 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 18 1,296 ส้ม ตค-8724 กาญจนบุรี 08/08/2565 380,000 0
V 093 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F - 18 2,339 ส้ม ตง-5967 นครสวรรค์ 17/05/2565 386,000 0
V 094 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 17 2,911 ส้ม ตฆ-9287 กำแพงเพชร 29/12/2565 350,000 0
V 095 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) - 18 2,667 ส้ม 1ตฌ-8061 กรุงเทพมหานคร 26/12/2565 330,000 0
V 096 KUBOTA L5018DTCE +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 427 ส้ม ตฆ-5128 สุโขทัย 10/10/2565 440,000 0
V 097 KUBOTA L5018DTCE +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 19 1,002 ส้ม 1ตฎ-2073 กรุงเทพมหานคร 08/01/2565 430,000 0
V 098 KUBOTA L5018DTCE +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F - 20 628 ส้ม ตค-9938 กาญจนบุรี 26/02/2565 430,000 0
V 099 KUBOTA L5018SP +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 20 1,204 ส้ม ตค-8466 อุทัยธานี 03/09/2565 440,000 0
V 100 KUBOTA L5018SP KIS +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F - 21 765 ส้ม ตฆ-480 กาญจนบุรี 23/03/2565 470,000 0
V 101 KUBOTA MU5501DT +FD203G 19 2,629 ส้ม ตค-2431 นครปฐม 27/03/2565 382,000 0
V 102 KUBOTA MU5501DT +FD203G - 18 2,799 ส้ม ตง-6001 นครสวรรค์ 23/05/2565 330,000 0
V 103 KUBOTA MU5702 +DH246HW+FD203G - 20 1,200 ส้ม ตค-8546 ชลบุรี 27/05/2565 550,000 0
V 104 KUBOTA MU5702 +DH247H+FD203G+RX220G - 19 2,310 ส้ม ตง-1656 กำแพงเพชร 26/04/2565 520,000 0
V 105 KUBOTA MU5702 +DP243H+FD203G - 20 562 ส้ม ตง-9133 ลพบุรี 14/05/2565 600,000 0
V 106 KUBOTA M6040 +DH247H+RX220G - 20 770 ส้ม ตค-493 นครสวรรค์ 25/06/2565 600,000 0
V 107 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H - 16 4,048 ส้ม ตค-2843 น่าน 01/04/2565 398,000 0
V 108 KUBOTA M8540 4WD +DH267L+FD210L - 20 634 ส้ม 1ตฐ-2974 กรุงเทพมหานคร 07/10/2565 850,000 0
V 109 KUBOTA M8540 RADIAL TIRE +FD210L - 19 990 ส้ม ตค-9280 หนองบัวลำภู 08/08/2565 790,000 0
V 110 KUBOTA M8540DTH +FD210L - 17 3,308 ส้ม 1ตฎ-865 กรุงเทพมหานคร 15/11/2565 600,000 0
V 111 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 19 375 ส้ม ตฆ-4921 พิษณุโลก 25/01/2565 880,000 0
V 112 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L+SP920 - 19 1,646 ส้ม 1ตญ-2681 กรุงเทพมหานคร 10/05/2565 790,000 0
V 113 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L - 17 5,109 ส้ม ตฆ-2939 พิษณุโลก 07/06/2565 580,000 0
V 114 KUBOTA M9540DT +FD210L - 11 2,988 ส้ม 1ตญ-5147 กรุงเทพมหานคร 01/09/2565 606,000 0
V 115 KUBOTA M108S +DP283N+FD240NT - 19 1,076 ส้ม ตค-9198 กาญจนบุรี 15/03/2565 860,000 0
V 116 KUBOTA M135X +FD245 - 14 4,642 ส้ม 1ตช-3297 กรุงเทพมหานคร 20/01/2564 750,000 0
V 117 KUBOTA DC-105X Cabin - 18 2,030 ส้ม-ขาว 1ตฌ-6667 กรุงเทพมหานคร 21/11/2565 700,000 0
V 118 KUBOTA KX91-3S2AC (ตู้แอร์) +EHB03-NA - 18 3,323 ส้ม 1ตฌ-5343 กรุงเทพมหานคร 24/10/2564 390,000 0
V 119 KUBOTA KX91-3SX - 18 4,141 ส้ม 1ตฌ-8278 กรุงเทพมหานคร 03/01/2565 360,000 0
V 120 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS - 19 197 ส้ม ตฆ-338 สุพรรณบุรี 24/12/2564 470,000 0
V 121 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS - 20 555 ส้ม 1ตฐ-7116 กรุงเทพมหานคร 05/01/2565 560,000 0
V 122 KUBOTA U55 Cabin KIS - 20 1,342 ส้ม ตค-8866 ชลบุรี 09/11/2564 720,000 0