สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สาขารังสิต คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140S +RX85B2+SG270 17 140 ส้ม 1ตช-2224 กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 130,000 0
**หมายเหตุ B2140S+RX85B2+SG270
V 002 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 154 ส้ม ตค-8714 กาญจนบุรี 08/08/2564 190,000 0
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 003 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 272 ส้ม 1ตฌ-1938 กรุงเทพมหานคร 25/07/2564 190,000 0
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 004 KUBOTA B2440S +SG270 17 380 ส้ม ตง-2263 เพชรบูรณ์ 04/07/2564 172,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 005 KUBOTA B2740S +RX85B2+SD132 19 64 ส้ม 1ตฎ-2870 กรุงเทพมหานคร 30/01/2565 230,000 0
**หมายเหตุ B2740S+RX85B2+SD132
V 006 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 19 646 ส้ม ตง-8862 ลพบุรี 23/01/2565 260,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 007 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 18 1,569 ส้ม ตค-3684 ฉะเชิงเทรา 11/12/2564 240,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 008 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 19 1,704 ส้ม ตค-3120 ประจวบคีรีขันธ์ 26/08/2564 250,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 009 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D 18 1,169 ส้ม ตค-4243 ชัยนาท 16/05/2564 250,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus+FD144D
V 010 KUBOTA L4018DT KIS +DH226E-Heavy plus+SD162 20 422 ส้ม ตง-3083 กำแพงเพชร 21/02/2565 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT KIS+DH226E-Heavy plus+SD162
V 011 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 423 ส้ม ตค-8697 อุตรดิตถ์ 08/10/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 012 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 18 1,806 ส้ม ตง-5084 เพชรบูรณ์ 12/12/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 013 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+SD162+FG182 18 1,208 ส้ม ตง-4968 เพชรบูรณ์ 20/11/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+SD162+FG182
V 014 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F+RX165E 19 1,105 ส้ม ตง-6115 เพชรบูรณ์ 22/05/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT +FD164E+FG186F+RX165E
V 015 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus +DP224E-Heavy Plus2+SD162 19 1,005 ส้ม ตง-7714 นครสวรรค์ 07/02/2565 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus +DP224E-Heavy Plus2+SD162
V 016 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 19 398 ส้ม ตค-7681 อุทัยธานี 05/04/2565 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 017 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 17 4,515 ส้ม ตฆ-8845 กำแพงเพชร 11/09/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 018 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 2,534 ส้ม ตง-3605 นครสวรรค์ 20/04/2564 290,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 019 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 2,016 ส้ม ตค-7626 อุทัยธานี 14/02/2565 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 020 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 1,115 ส้ม ตฆ-3545 สุโขทัย 24/05/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 021 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 224 ส้ม ตง-2685 กำแพงเพชร 22/11/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 022 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 2,514 ส้ม ตค-6960 อุทัยธานี 16/01/2565 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 1,448 ส้ม ตฆ-3015 สระแก้ว 11/06/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 371 ส้ม ตฆ-5198 พิษณุโลก 25/04/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 17 2,801 ส้ม ตง-3017 เพชรบูรณ์ 19/12/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 19 1,711 ส้ม ตค-9523 พิจิตร 19/04/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 18 1,372 ส้ม ตง-6849 นครสวรรค์ 27/09/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX175E 17 865 ส้ม ตง-4837 นครสวรรค์ 22/11/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX175E
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E-S 19 607 ้ส้ม ตค-2742 ลำปาง 21/08/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E-S
V 030 KUBOTA L4018DT +FD164E 20 269 ส้ม ตง-8935 ลพบุรี 13/02/2565 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E
V 031 KUBOTA L4018DT +FD164E 19 1,381 ส้ม ตง-8317 นครสวรรค์ 08/05/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E
V 032 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 16 1,720 ส้ม ตง-1024 เพชรบูรณ์ 08/11/2562 280,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186+RX165E
V 033 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 16 2,471 ส้ม ตค-1176 สิงห์บุรี 250,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186+RX165E|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 034 KUBOTA L4018DT +RX165E 19 1,111 ส้ม ตง-8731 นครสวรรค์ 09/07/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E
V 035 KUBOTA L4018DTCE +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186+RX165E 19 298 ส้ม 1ตฏ-459 กรุงเทพมหานคร 28/11/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DTCE+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186+RX165E
V 036 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F+SD181 15 - ส้ม ตค-7083 พิจิตร 22/09/2564 270,000 0
**หมายเหตุ L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+RX182F+SD181|ไมล์ชำรุด (1,451)
V 037 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145 17 1,818 ส้ม ตค-4023 นครศรีธรรมราช 04/10/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145
V 038 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 20 610 ส้ม ตค-4609 น่าน 30/01/2565 470,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 039 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+RX183F 18 881 ส้ม ตฆ-4822 พิษณุโลก 04/01/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+FD186F+RX183F
V 040 KUBOTA L5018DT VT +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 16 2,063 ส้ม ตค-3537 นครศรีธรรมราช 01/09/2563 330,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 041 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S 17 1,732 ส้ม ตค-4119 นครศรีธรรมราช 19/12/2562 400,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 042 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 19 687 ส้ม ตง-1381 กำแพงเพชร 15/02/2565 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 043 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 19 1,426 ส้ม ตฆ-2700 สระแก้ว 27/03/2565 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 044 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 1,070 ส้ม ตฆ-2164 เชียงราย 18/02/2564 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 045 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,083 ส้ม ตค-7893 อุทัยธานี 05/08/2564 460,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 046 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 2,029 ส้ม ตง-413 กำแพงเพชร 06/08/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 047 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,142 ส้ม ตค-9560 พิจิตร 08/05/2564 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 048 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,091 ส้ม ตค-4986 ตาก 14/05/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 049 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 3,331 ส้ม ตค-3633 ฉะเชิงเทรา 12/10/2564 380,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 050 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 1,752 ส้ม 1ตฒ-3278 กรุงเทพมหานคร 29/08/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 051 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 18 1,507 ส้ม ตค-8633 กาญจนบุรี 03/07/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 052 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 19 492 ส้ม ตค-9472 กาญจนบุรี 24/07/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 053 KUBOTA L5018DT +FD186F 18 2,662 ส้ม ตง-487 กำแพงเพชร 20/08/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F
V 054 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 19 1,028 ส้ม ตง-8518 นครสวรรค์ 10/06/2564 410,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 055 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 18 1,276 ส้ม ตค-3993 ปราจีนบุรี 15/05/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 056 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 19 1,001 ส้ม ตง-1466 กำแพงเพชร 08/03/2565 410,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 057 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 19 847 ส้ม ตฆ-2889 สระแก้ว 15/05/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 058 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F-S 18 592 ส้ม ตง-733 กำแพงเพชร 05/10/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 059 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+SGB470 (L5018) พร้อมตัวรถจากโรงงาน+ใบมีดคานล่าง+SX145 19 780 ส้ม ตค-7083 สุราษฎร์ธานี 07/08/2564 470,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+SGB470 (L5018) พร้อมตัวรถจากโรงงาน+ใบมีดคานล่าง+SX145
V 060 KUBOTA L5018DT +SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 ) 18 789 ส้ม ตง-939 กำแพงเพชร 23/11/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 )
V 061 KUBOTA L5018DTCE +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 20 212 ส้ม ตค-2637 นครปฐม 27/05/2564 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DTCE+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 062 KUBOTA MU4902 +DP243H+FD190 19 695 ส้ม ตค-9787 กาญจนบุรี 06/12/2564 440,000 0
**หมายเหตุ MU4902+DP243H+FD190
V 063 KUBOTA MU5501DT +FD203G+RX220G 18 4,329 ส้ม ตค-2331 นครปฐม 20/08/2564 400,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+FD203G+RX220G
V 064 KUBOTA M6040SU +DP243G+FD202H 18 1,686 ส้ม ตค-7247 อุทัยธานี 19/06/2564 550,000 0
**หมายเหตุ M6040SU+DP243G+FD202H
V 065 KUBOTA M7040DT +FD206J 09 4,817 ส้ม ตง-1740 กำแพงเพชร 16/05/2564 340,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+FD206J
V 066 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J+RX220G 19 1,850 ส้ม ตค-4836 ตาก 13/02/2565 570,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+DH266JW+FD206J+RX220G
V 067 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 15 1,987 ส้ม 1ตฌ-7315 กรุงเทพมหานคร 19/01/2565 700,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 068 KUBOTA M108S +FD240NT 12 1,394 ส้ม ตค-492 อ่างทอง 18/04/2562 690,000 0
**หมายเหตุ M108S+FD240NT
V 069 KUBOTA KX91-3SX KIS 19 1,335 ส้ม 1ตญ-8326 กรุงเทพมหานคร 02/10/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|KX91-3SX KIS
V 070 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS 20 433 ส้ม ตฆ-6623 พิษณุโลก 31/07/2564 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล|KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS
V 071 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS 20 1,111 ส้ม ตค-4286 ระยอง 12/02/2565 570,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS
V 072 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS 20 1,458 ส้ม 1ตฎ-4707 กรุงเทพมหานคร 18/03/2565 570,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS
V 073 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS 20 940 ส้ม 1ตฎ-7292 กรุงเทพมหานคร 10/06/2564 580,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX (ตู้แอร์) KIS
V 074 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) 19 2,834 ส้ม 1ตญ-4171 กรุงเทพมหานคร 20/06/2564 530,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX(ตู้แอร์)
V 075 KUBOTA KX91-3SX 19 1,446 ส้ม ตค-3826 ฉะเชิงเทรา 18/04/2564 520,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX
V 076 KUBOTA KX91-3SX 18 2,679 ส้ม 1ตฌ-467 กรุงเทพมหานคร 14/06/2564 500,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX
V 077 KUBOTA U35 17 5,279 ส้ม ตค-3743 ปราจีนบุรี 24/05/2564 300,000 0
**หมายเหตุ U35
V 078 KUBOTA U35 19 2,951 ส้ม ตค-4383 ปราจีนบุรี 25/06/2564 480,000 0
**หมายเหตุ U35