สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 09-12-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 18 946 ส้ม ตค-7843 อุตรดิตถ์ 31/05/2564 120,000 0
**หมายเหตุ B2140S Narrow+RX80A2+SG270
V 002 KUBOTA B2140S +RX85B2+SG270 19 235 ้ส้ม ตฆ-7582 สุรินทร์ 26/06/2564 130,000 0
**หมายเหตุ B2140S+RX85B2+SG270
V 003 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 17 348 ส้ม ตค-5561 สระบุรี 03/02/2564 160,000 0
**หมายเหตุ B2440+SG247+RX85B
V 004 KUBOTA B2440S 19 166 ส้ม ตค-9580 กาญจนบุรี 26/08/2564 160,000 0
**หมายเหตุ B2440S
V 005 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 220 ส้ม ตค-8908 พิจิตร 27/06/2563 180,000 0
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 006 KUBOTA B2440S +SG270 18 269 ส้ม ตค-7865 อุตรดิตถ์ 13/06/2564 160,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 007 KUBOTA B2440S +SG270+SLR110H+SFG 18 27 ส้ม ตฆ-2192 สระแก้ว 17/12/2564 190,000 0
**หมายเหตุ B2440S+SG270+SLR110H+SFG
V 008 KUBOTA B2740S +SG270 17 413 ส้ม ตง-2894 เพชรบูรณ์ 21/11/2564 190,000 0
**หมายเหตุ B2740S+SG270
V 009 KUBOTA L3218DT 19 496 ส้ม ตง-8230 ลพบุรี 19/07/2564 240,000 0
**หมายเหตุ L3218DT
V 010 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+DP223C-Heavy plus 17 1,369 ส้ม ตค-5605 สระบุรี 23/02/2564 250,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+DP223C-Heavy plus
V 011 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 16 1,429 ส้ม ตค-3553 จันทบุรี 05/01/2564 240,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 012 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 18 483 ส้ม ตค-4270 ปราจีนบุรี 30/01/2564 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT +DH225C-H+FD144D
V 013 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+RX165E 19 1,537 ส้ม ตค-6786 เชียงใหม่ 10/06/2564 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D+RX165E
V 014 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D+SX135 17 1,881 ส้ม ตฆ-3573 พิษณุโลก 22/01/2564 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D+SX135
V 015 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D 18 219 ส้ม ตค-2957 ประจวบคีรีขันธ์ 14/12/2564 270,000 0
**หมายเหตุ L3218DT+DP223C-Heavy plus+FD144D
V 016 KUBOTA L3608DT +ใบมีดดันดินหน้า 10 2,827 ส้ม ตฐ-3728 กรุงเทพมหานคร 20/08/2564 170,000 0
**หมายเหตุ L3608DT +ใบมีดดันดินหน้า
V 017 KUBOTA L3608 SP +FD163E 15 - ส้ม ตฆ-8093 เพชรบูรณ์ 10/04/2564 210,000 0
**หมายเหตุ L3608 SP+FD163E|ไมล์ชำรุด (727)
V 018 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 14 2,376 ส้ม 1ตฉ-3963 กรุงเทพมหานคร 18/07/2564 220,000 0
**หมายเหตุ L3608SP (Kubota Max)+FD163E (MAX)
V 019 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E 19 535 ส้ม ตค-9640 พิจิตร 11/06/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E
V 020 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 2,111 ส้ม 1ตฌ-9189 กรุงเทพมหานคร 30/01/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 021 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+RX165E 18 969 ส้ม ตค-8919 พิจิตร 03/07/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+RX165E
V 022 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186F 18 971 ส้ม ตง-7366 ลพบุรี 10/01/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT +FD164E+FG186F
V 023 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+RX165E 18 1,475 ส้ม ตง-4092 เพชรบูรณ์ 19/06/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT VT+FD164E+RX165E
V 024 KUBOTA L4018DT +CP100F+DP224E-Heavy Plus2 19 1,226 ส้ม ตง-5371 เพชรบูรณ์ 29/01/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+CP100F+DP224E-Heavy Plus2
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 18 1,840 ส้ม ตค-3717 ฉะเชิงเทรา 27/12/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 878 ส้ม 1ตญ-3946 กรุงเทพมหานคร 12/06/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 1,986 ส้ม ตง-3078 นครสวรรค์ 25/01/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 535 ส้ม ตฆ-3636 พิษณุโลก 08/02/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 826 ส้ม ตง-1334 กำแพงเพชร 11/02/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 030 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 19 301 ส้ม ตง-2128 กำแพงเพชร 26/07/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 031 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 649 ส้ม ตง-8603 นครสวรรค์ 20/06/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 032 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 357 ส้ม ตค-7810 อุทัยธานี 30/11/7255 360,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 033 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E 19 1,238 ส้ม ตง-7724 นครสวรรค์ 07/02/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F+RX165E
V 034 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 2,081 ส้ม ตง-5048 นครสวรรค์ 28/12/2564 290,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 035 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F 20 133 ส้ม ตฆ-265 พิจิตร 23/06/2564 350,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 036 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 17 1,305 ส้ม ตค-7182 อุตรดิตถ์ 15/06/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+RX165E
V 037 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E 19 514 ส้ม ตง-8404 นครสวรรค์ 23/05/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E
V 038 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E 19 498 ส้ม ตค-9395 พิจิตร 05/02/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus+RX165E
V 039 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus 19 378 ส้ม ตฆ-4465 สุโขทัย 30/01/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DH226E-Heavy plus
V 040 KUBOTA L4018DT +RX165E 17 3,407 ส้ม ตค-8124 พิจิตร 19/06/2564 260,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E
V 041 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+RX165E+SD162 17 986 ส้ม ตฆ-3349 พิษณุโลก 13/11/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+RX165E+SD162
V 042 KUBOTA L4018DT +FD164E 18 946 ส้ม ตง-7365 ลพบุรี 10/01/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E
V 043 KUBOTA L4018DT +FD164E 18 1,362 ส้ม ตง-7201 นครสวรรค์ 28/11/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E
V 044 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 3,123 ส้ม ตค-8289 กาญจนบุรี 26/12/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 045 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 18 1,379 ส้ม ตง-4098 เพชรบูรณ์ 19/06/2564 290,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 046 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F 19 2,470 ส้ม ตค-9917 สุพรรณบุรี 23/05/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F
V 047 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F+RX165E 19 632 ส้ม ตง-5382 เพชรบูรณ์ 25/06/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186F+RX165E
V 048 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+RX165E-S 18 1,607 ส้ม ตง-6136 ลพบุรี 09/02/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+RX165E-S
V 049 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186 18 1,121 ส้ม ตง-6262 นครสวรรค์ 21/06/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186
V 050 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RX165E 19 955 ส้ม ตค-8622 หนองบัวลำภู 22/02/2564 320,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186F+RX165E
V 051 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186F+RX165E 18 272 ้ส้ม ตค-2028 นครราชสีมา 04/02/2564 330,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186F+RX165E
V 052 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 19 1,391 ส้ม ตง-8443 นครสวรรค์ 29/05/2564 290,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+RX165E
V 053 KUBOTA L4018DT 17 2,910 ส้ม ตง-4884 ลพบุรี 17/02/2564 230,000 0
**หมายเหตุ L4018DT|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 054 KUBOTA L4018DT +RX165E 19 935 ส้ม ตค-9570 พิจิตร 14/05/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E
V 055 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162 19 1,395 ส้ม ตง-5394 เพชรบูรณ์ 29/12/1107 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E+SD162
V 056 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162+FG182 19 1,000 ส้ม ตฆ-4474 สุโขทัย 04/02/2564 310,000 0
**หมายเหตุ L4018DT+RX165E+SD162+FG182
V 057 KUBOTA L4708 SP +SD181 15 1,469 ส้ม 1ตฌ-5573 กรุงเทพมหานคร 16/10/2564 280,000 0
**หมายเหตุ L4708 SP+SD181
V 058 KUBOTA L5018DT 18 656 ส้ม ตง-6354 นครสวรรค์ 04/07/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L5018DT
V 059 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,111 ส้ม ตง-5704 เพชรบูรณ์ 20/03/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 060 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S 18 1,701 ส้ม ตค-1957 ลำปาง 23/03/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 061 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 776 ส้ม ตฆ-4890 พิษณุโลก 18/01/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 062 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+RX183F 16 2,256 ส้ม ตฆ-1882 สุโขทัย 28/12/2564 360,000 0
**หมายเหตุ L5018DT VT+FD186F+FG186F+RX183F
V 063 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 19 734 ส้ม ตง-6258 เพชรบูรณ์ 05/06/2564 450,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 064 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 18 - ส้ม ตค-9225 สุพรรณบุรี 19/06/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 065 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 19 1,936 ส้ม ตง-5599 เพชรบูรณ์ 05/03/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 066 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 1,584 ส้ม ตง-1134 กำแพงเพชร 28/12/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 067 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 19 1,115 ส้ม ตฆ-2596 เชียงราย 17/06/2564 440,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 068 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F 18 953 ส้ม ตฆ-4437 สุโขทัย 24/01/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+RX183F
V 069 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F 19 645 ส้ม ตฆ-4466 สุโขทัย 30/01/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+RX183F
V 070 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 1,203 ส้ม ตค-7549 อุทัยธานี 25/01/2564 410,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 071 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 18 1,325 ส้ม ตฆ-2115 สระแก้ว 23/11/2564 390,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 072 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 3,203 ส้ม 1ตฌ-3732 กรุงเทพมหานคร 05/01/2564 340,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 073 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 18 799 ส้ม ตค-8905 พิจิตร 27/06/2564 420,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+RX183F
V 074 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 18 924 ส้ม ตค-3423 ฉะเชิงเทรา 16/02/2564 430,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 075 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F-S 17 3,910 ส้ม ตง-4828 ลพบุรี 02/02/2564 300,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F-S|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 076 KUBOTA L5018DT +FD186F 18 1,171 ส้ม ตง-6047 ลพบุรี 25/01/2564 390,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F
V 077 KUBOTA L5018DT +RX183F 19 1,516 ส้ม ตค-4704 ชัยนาท 23/04/2564 370,000 0
**หมายเหตุ L5018DT+RX183F
V 078 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 19 1,369 ส้ม ตฆ-2916 สระแก้ว 15/05/2564 460,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DH246HW+FD203G
V 079 KUBOTA MU5501DT +DH247H+FD203G+SF940 Pro 18 256 ส้ม 1ตฌ-1049 กรุงเทพมหานคร 28/06/2564 510,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DH247H+FD203G+SF940 Pro
V 080 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G+SP420 19 1,393 ส้ม ตง-5430 เพชรบูรณ์ 05/02/2564 470,000 0
**หมายเหตุ MU5501DT+DP243H+FD203G+SP420
V 081 KUBOTA MU5702 +FD203G+RX220G 19 1,266 ส้ม ตง-1991 กำแพงเพชร 18/06/2564 520,000 0
**หมายเหตุ MU5702+FD203G+RX220G
V 082 KUBOTA M7040DT +DH266JW(ไม่ใช่ผานคูโบต้า)+FD206J 16 2,191 ส้ม ตค-3815 ตาก 13/06/2562 430,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+DH266JW(ไม่ใช่ผานคูโบต้า)+FD206J
V 083 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 18 1,716 ส้ม ตค-8919 สุพรรณบุรี 23/01/2564 510,000 0
**หมายเหตุ M7040DT+DP263J+FD206J
V 084 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 13 7,842 ส้ม ตค-4379 อุทัยธานี 01/11/2561 400,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+FD210L
V 085 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 16 2,567 ส้ม 1ตจ-5518 กรุงเทพมหานคร 24/08/2564 500,000 0
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+FD210L
V 086 KUBOTA M108S +DP283N+FD240NT 18 1,201 ส้ม ตง-5010 เพชรบูรณ์ 27/11/2564 770,000 0
**หมายเหตุ M108S+DP283N+FD240NT
V 087 KUBOTA M108S +FD240NT 18 1,276 ส้ม ตฆ-3719 พิษณุโลก 02/03/2564 740,000 0
**หมายเหตุ M108S+FD240NT
V 088 KUBOTA DC-70G Plus +Corn Kits CK70/70G 19 798 ส้ม 1ตญ-4541 กรุงเทพมหานคร 26/06/2564 500,000 0
**หมายเหตุ DC-70G Plus+Corn Kits CK70|70G
V 089 KUBOTA DC-70G Plus +Corn Kits CK70/70G 18 771 ส้ม 1ตฌ-7815 กรุงเทพมหานคร 19/12/2564 490,000 0
**หมายเหตุ DC-70G Plus+Corn Kits CK70|70G
V 090 KUBOTA DC-105X 18 1,057 ส้ม 1ตญ-892 กรุงเทพมหานคร 20/03/2564 620,000 0
**หมายเหตุ DC-105X
V 091 KUBOTA DC-105X Cabin +Bean Kits BK105X 18 625 ส้ม 1ตฌ-6625 กรุงเทพมหานคร 21/11/2564 660,000 0
**หมายเหตุ DC-105X Cabin+Bean Kits BK105X
V 092 KUBOTA KX91-3SX 19 - ส้ม 1ตญ-1217 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 380,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX|ไมล์ชำรุด
V 093 KUBOTA KX91-3SX KIS 19 1,352 ส้ม 1ตญ-8248 กรุงเทพมหานคร 02/10/2564 540,000 0
**หมายเหตุ KX91-3SX KIS
V 094 KUBOTA U35 18 2,526 ส้ม 1ตญ-8472 กรุงเทพมหานคร 14/02/2564 480,000 0
**หมายเหตุ U35
V 095 KUBOTA U35 19 1,599 ส้ม 1ตญ-1900 กรุงเทพมหานคร 19/04/2564 550,000 0
**หมายเหตุ U35
V 096 KUBOTA U55 Cabin KIS 19 1,228 ส้ม 1ตฎ-2672 กรุงเทพมหานคร 23/01/2564 720,000 0
**หมายเหตุ U55 Cabin KIS