สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 สาขารังสิต-คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 06-08-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
2- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 6,685 แดง-ดำ 1กฌ-8609 บึงกาฬ 25/09/2563 17,000 7% 107
2- 002 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / / / 26,376 น้ำเงิน-ดำ 8กญ-1202 กรุงเทพมหานคร 07/06/2562 17,000 7% 107
2- 003 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 9,203 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-3929 หนองคาย 30/10/2563 17,000 7% 107
2- 004 YAMAHA EXCITER 150 M 150 20 18 / / / / 16,507 เหลือง-ดำ 2กค-4121 ขอนแก่น 11/02/2564 26,000 7% 107
2- 005 GPX LEGEND 200 -A2 M 200 18 18 / / / 26,629 เทา 8กญ-72 กรุงเทพมหานคร 07/06/2562 16,000 7% 107
2- 006 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 6,951 น้ำเงิน-เทา 2กข-2587 อุดรธานี 18/02/2564 22,000 7% 107
2- 007 HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 / / / / 14,333 ขาว-ส้ม 1ขฐ-3193 กรุงเทพมหานคร 25/10/2563 25,000 7% 107
2- 008 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 24,066 น้ำเงิน-ดำ 1กง-617 นครนายก 16/05/2563 16,000 7% 107
2- 009 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / / / / 14,028 ดำ-เทา 1กศ-1314 ขอนแก่น 26/07/2562 22,000 7% 107
2- 010 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 18 / / / / 7,735 น้ำเงิน-ดำ 1กฐ-56 หนองคาย 15/01/2563 38,000 7% 107
2- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 35,997 ขาว-ดำ 9กข-5776 กรุงเทพมหานคร 18/12/2562 14,000 7% 107
2- 012 HONDA CLICK 150 I A 150 19 18 / / / / 27,194 ดำ-แดง 2กฆ-8547 นครราชสีมา 08/02/2563 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนค่า ดนก. 535.00 บาท
2- 013 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 19,581 ดำ-ส้ม 1กฎ-4366 หนองคาย 30/08/2563 18,000 7% 107
2- 014 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 10,600 น้ำเงิน-ดำ 1กอ-7281 อุดรธานี 08/08/2563 22,000 7% 107
**หมายเหตุ เบ้ากุญแจชำรุด
2- 015 KAWASAKI KLX 150 BF M 144 19 18 / / / 2,310 ดำ-เขียว-ขาว 2กฆ-4673 นครราชสีมา 23/01/2563 30,000 7% 107
2- 016 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 / / / 28,503 ดำ-แดง 6กฬ-2912 กรุงเทพมหานคร 12/07/2564 14,000 7% 107
2- 017 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 7,691 แดง XX-1808 - ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
2- 018 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 14,966 แดง-ดำ 1กศ-610 อุดรธานี 19/09/2562 15,000 7% 107
2- 019 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / - ส้ม-ดำ 1ขง-5056 กรุงเทพมหานคร 05/09/2563 22,000 7% 107 321.00
2- 020 HONDA CB 150R M 150 19 18 / / / / 4,667 ดำ 1กญ-7022 นครพนม 11/03/2563 30,000 7% 107
2- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 10,557 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-3234 หนองคาย 17/10/2563 18,000 7% 107
2- 022 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / / / 49,922 ดำ 1กอ-667 นครราชสีมา 30/04/2562 46,000 7% 107
2- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / 14,410 ขาว-ดำ 1กฌ-2168 บึงกาฬ 26/02/2563 14,000 7% 107
2- 024 GPX DEMON-150GR M 150 19 19 / / / / 3,155 แดง 1ขฌ-7891 กรุงเทพมหานคร 08/10/2563 22,000 7% 107
2- 025 HONDA CBR 150 R M 150 19 17 / / / / / 35,667 ดำ 1กฌ-3148 บึงกาฬ 28/03/2563 30,000 7% 107
2- 026 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 11,914 แดง-ดำ 1กฒ-5003 หนองคาย 26/11/2563 18,000 7% 107
2- 027 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / 2,741 เทา-ส้ม 1กฒ-1958 หนองคาย 19/09/2563 36,000 7% 107
2- 028 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 7,490 แดง-ดำ 1กช-8915 หนองบัวลำภู 21/10/2563 17,000 7% 107 321.00
2- 029 GPX DEMON-150GR M 150 19 19 / / / / 10,792 แดง 1ขข-9065 กรุงเทพมหานคร 20/08/2563 18,000 7% 107
2- 030 YAMAHA M-Slaz M 150 19 17 / / / / 14,927 เทา-ดำ 1กช-2416 หนองบัวลำภู 28/03/2563 30,000 7% 107
2- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 13,680 ดำ-แดง 9กฒ-572 กรุงเทพมหานคร 28/02/2564 15,000 7% 107
2- 032 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 6,859 เทา-ส้ม 1กฮ-3366 ขอนแก่น 10/07/2563 24,000 7% 107
2- 033 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 4,709 ดำ-แดง 1กฒ-3706 หนองคาย 29/10/2563 15,000 7% 107
2- 034 GPX DEMON-150GR LUXURY M 150 18 18 / / / / 5,676 เทา 8กษ-3545 กรุงเทพมหานคร 31/10/2562 18,000 7% 107
2- 035 GPX RAZER M 223 / / / / - ดำ แดง XX-0786 - ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
2- 036 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 26,482 ขาว-ดำ 1กษ-4077 อุดรธานี 25/12/2562 15,000 7% 107
2- 037 LIFAN VINTAGE 110 M 110 / / 930 น้ำเงิน XX-0463 - ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
2- 038 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 7,653 แดง-ดำ 1กฒ-2132 หนองคาย 23/09/2563 25,000 7% 107
2- 039 GPX DEMON-150GR SPORT M 150 18 18 / / / / 2,407 แดง-ขาว 2กค-5059 นครราชสีมา 28/11/2562 18,000 7% 107
2- 040 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 6,770 ดำ-เทา 1กฬ-5675 อุดรธานี 27/05/2563 22,000 7% 107 321.00
2- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 11,037 ขาว-ดำ 1กฒ-3045 หนองคาย 15/10/2563 17,000 7% 107
2- 042 YAMAHA FINN M 115 20 19 / / / 1,211 ฟ้า-ดำ-ขาว 2กฆ-2693 ขอนแก่น 09/04/2564 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
2- 043 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 4,684 ฟ้า-ขาว 1กฮ-6985 ขอนแก่น 31/07/2563 20,000 7% 107
2- 044 HONDA SUPER CUB M 110 19 18 / / 10,116 ชมพู-ขาว 1กฌ-7295 บึงกาฬ 15/08/2563 18,000 7% 107
2- 045 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 40,254 ชมพู-ดำ 1ขท-9667 กรุงเทพมหานคร 01/09/2563 14,000 0
2- 046 KAWASAKI Z250 SL ABS M 250 15 / / / / ตรวจสอบไม่ ดำ 1กฒ-6410 สุโขทัย 15/08/2563 32,000 7% 535 0
2- 047 YAMAHA MIO A 125 10 10 / 23,742 น้ำเงิน-เทา-ดำ สนว-351 กรุงเทพมหานคร 12/07/2563 8,000 0
2- 048 SUZUKI SMASH M 110 03 52,786 ฟ้า-ดำ กรต-240 สกลนคร 27/05/2559 1,000 1,231 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
2- 049 HONDA CLICK I A 108 11 / - ดำ-แดง ขรล-895 บุรีรัมย์ 21/02/2562 9,000 0
**หมายเหตุ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
2- 050 YAMAHA MIO A 115 09 - น้ำตาล-ส้ม จคษ-810 นครราชสีมา 17/11/2558 500 856 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)||รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ดำ|ไม่มีเครื่องยนต์|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ ไม่เก็บค่า ดนก.ค่า ดนก. 0.00 บาท
2- 051 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 50,266 แดง ขรพ-97 สกลนคร 17/05/2561 3,000 1,231 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 052 KAWASAKI KSR M 111 12 34,734 ดำ ขจง-333 หนองคาย 06/07/2560 5,000 1,231 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
2- 053 YAMAHA FINO A 114 12 - ม่วง-ดำ 2กจ-7021 นครราชสีมา 28/08/2562 3,000 1,712 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ขธฉ-503 สระบุรี
2- 054 YAMAHA MIO A 125 12 30,553 ขาว-น้ำเงิน ขรท-544 สุรินทร์ 12/01/2560 1,000 1,124 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 055 YAMAHA SPARK M 110 10 / 50,387 น้ำตาล จคษ-876 ชลบุรี 21/10/2557 1,000 1,231 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 056 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 42,307 แดง-น้ำตาล 1กข-5151 หนองบัวลำภู 27/03/2560 6,000 1,316 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
2- 057 YAMAHA SPARK M 110 10 / / / 35,676 ดำ-เทา คฉค-592 อุดรธานี 16/12/2557 3,000 1,316 0
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
2- 058 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 10 10 / 46,687 ดำ-ขาว-ส้ม 1กค-6868 นครราชสีมา 26/10/2559 8,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ รถจอดSt.โคราช|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 059 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 / 7,051 แดง-น้ำตาล 1กพ-6761 นครราชสีมา 17/08/2563 18,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ รถจอดSt.โคราช|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
2- 060 HONDA CLICK I A 108 10 09 / 55,079 ขาว-ดำ 1กพ-9821 นครราชสีมา 30/08/2562 7,000 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ รถจอดSt.โคราช|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี