สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สาขารังสิต-คลอง8
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-05-2018   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 4,809 18 แดง-ดำ 1กช-7001 ปราจีนบุรี 05/01/2562 22,000 7% 107
G 002 HONDA MSX125 M 125 / / / / 3,085 17 เหลือง-ดำ 7กง-2637 กรุงเทพมหานคร 31/08/2561 23,000 7% 107
G 003 HONDA DREAM M 110 / / 1,459 17 น้ำเงิน-ขาว 6กศ-6197 กรุงเทพมหานคร 23/06/2561 24,000 7% 107
G 004 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / 12,568 16 เทา 5กผ-6906 กรุงเทพมหานคร 17/08/2561 24,000 7% 107
G 005 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 9,941 17 ดำ-น้ำตาล 1กท-8926 ราชบุรี 22/11/2561 24,000 7% 107
G 006 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 20,870 17 แดง-ดำ 7กช-3909 กรุงเทพมหานคร 21/09/2561 22,000 7% 107
G 007 GPX DEMON-150GN M 150 / / / / 7,600 17 แดง 7กค-6776 กรุงเทพมหานคร 23/08/2561 21,000 7% 107
G 008 YAMAHA JUPITER RC M 115 / / / / 32,454 17 ดำ-เทา 7กจ-3495 กรุงเทพมหานคร 07/09/2561 20,000 7% 107
G 009 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 3,362 17 ขาว-ส้ม 1กฒ-2483 สมุทรสาคร 31/10/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 010 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 13,523 16 น้ำเงิน 5กต-8909 กรุงเทพมหานคร 01/07/2561 33,000 7% 107
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 5,870 17 น้ำเงิน-ดำ 6กฐ-7327 กรุงเทพมหานคร 22/02/2561 19,000 7% 107
G 012 HONDA MSX125 M 125 / / / / 9,984 เหลือง-ดำ 4กฌ-8887 กรุงเทพมหานคร 29/09/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 013 HONDA DREAM M 110 / / 1,216 17 น้ำตาล-ขาว 7กฆ-321 กรุงเทพมหานคร 24/08/2561 25,000 7% 107
G 014 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 5,236 17 เทา-ฟ้า 7กณ-7602 กรุงเทพมหานคร 07/11/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 015 HONDA MOOVE A 108 / / / / 6,540 17 แดง-ดำ 6กด-3076 กรุงเทพมหานคร 10/03/2561 24,000 7% 107
G 016 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 34,310 16 ดำ-แดง 5กฉ-784 กรุงเทพมหานคร 29/04/2560 14,000 7% 107
G 017 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 6,586 17 แดง 6กต-9929 กรุงเทพมหานคร 23/03/2561 17,000 7% 107
G 018 GPX DP125 M 125 / / / 1,344 16 ดำ 1กฎ-1639 พระนครศรีอยุธยา 21/10/2560 13,000 7% 107
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 019 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 19,140 17 น้ำเงิน-เทา 6กพ-7589 กรุงเทพมหานคร 16/05/2561 35,000 7% 107
G 020 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 3,049 17 น้ำเงิน 7กค-6658 กรุงเทพมหานคร 23/08/2561 37,000 7% 107
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 18,399 17 ขาว-ดำ 1กต-5370 ราชบุรี 28/04/2561 19,000 7% 107
G 022 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 536 17 เหลือง-เทา 6กฎ-3220 กรุงเทพมหานคร 15/02/2561 31,000 7% 107
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12,362 17 แดง-ดำ 1กฉ-1096 สระแก้ว 19/05/2561 18,000 7% 107
G 024 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 14,097 16 ขาว-ดำ-ฟ้า 1กฌ-2615 สมุทรสาคร 03/05/2560 20,000 7% 107
G 025 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 27,392 15 ดำ 1กญ-9602 ราชบุรี 09/11/2559 17,000 7% 107
G 026 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 21,671 16 ขาว-ดำ 5กว-6734 กรุงเทพมหานคร 04/10/2560 22,000 7% 107
G 027 HONDA MSX125 M 125 / / / / 470 ขาว-เทา 6กล-9377 กรุงเทพมหานคร 14/06/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 028 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 21,959 16 แดง-เทา 5กม-963 กรุงเทพมหานคร 31/08/2561 26,000 7% 107
G 029 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 32,712 16 น้ำเงิน-ดำ 5กน-3232 กรุงเทพมหานคร 28/07/2560 43,000 7% 107
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 030 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 3,416 17 เทา 7กต-6093 กรุงเทพมหานคร 20/11/2561 42,000 7% 107
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 26,696 16 ขาว-ดำ 5กล-6793 กรุงเทพมหานคร 27/09/2560 18,000 7% 107
G 032 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 5,277 17 เหลือง-เทา 6กต-3508 กรุงเทพมหานคร 20/03/2561 29,000 7% 107
G 033 HONDA DREAM M 110 / / 14,377 17 แดง-ขาว 7กค-3929 กรุงเทพมหานคร 22/08/2561 19,000 7% 107
G 034 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 13,144 17 ดำ 7กฎ-1971 กรุงเทพมหานคร 11/10/2561 22,000 7% 107
G 035 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 6,972 17 ชมพู-ขาว 7กจ-5546 กรุงเทพมหานคร 08/09/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 036 YAMAHA FINN M 115 / / / 7,588 18 แดง-ดำ-เทา 1กฐ-7313 สุพรรณบุรี 18/01/2562 18,000 7% 107
G 037 GPX DEMON M 125 / / / 13,177 16 ดำ 5กญ-9206 กรุงเทพมหานคร 26/05/2560 10,000 7% 107
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 038 HONDA MSX125 M 125 / / / / 4,604 17 แดง-ดำ 6กร-8100 กรุงเทพมหานคร 06/06/2561 22,000 7% 107
G 039 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 16,776 17 ขาว 6กบ-3848 กรุงเทพมหานคร 27/04/2561 35,000 7% 107
G 040 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / - 16 แดง-ขาว 4กษ-8819 กรุงเทพมหานคร 10/02/2560 34,000 7% 107
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 32,343 16 ขาว-น้ำเงิน 5กฮ-9409 กรุงเทพมหานคร 24/11/2561 20,000 7% 107
G 042 HONDA MSX125 M 125 / / / / 9,273 16 ขาว-ดำ 4กว-1968 กรุงเทพมหานคร 25/01/2560 22,000 7% 107
G 043 HONDA DREAM M 110 / / 7,981 16 น้ำเงิน-ขาว 5กพ-1335 กรุงเทพมหานคร 19/08/2560 18,000 7% 107
G 044 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 14,714 17 เทา-ฟ้า 1กฎ-634 สมุทรสาคร 05/01/2561 20,000 7% 107
G 045 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 21,898 16 ดำ-น้ำตาล 1กฉ-8865 เพชรบุรี 16/09/2560 18,000 7% 107
G 046 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 505 18 น้ำเงิน-ดำ 7กว-907 กรุงเทพมหานคร 16/02/2562 30,000 7% 107
G 047 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 1,891 18 แดง-ดำ 1กณ-4342 ฉะเชิงเทรา 14/02/2562 31,000 7% 107
G 048 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 22,823 16 แดง-เทา 1กญ-1797 ฉะเชิงเทรา 27/07/2560 24,000 7% 107
G 049 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 17,735 16 ขาว-ดำ 5กฮ-8867 กรุงเทพมหานคร 23/11/2560 46,000 7% 107
G 050 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 395 18 น้ำเงิน 7กร-6756 กรุงเทพมหานคร 07/02/2562 43,000 7% 107
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 22,167 17 ขาว-น้ำเงิน 1กถ-29 ราชบุรี 12/06/2561 22,000 7% 107
G 052 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 5,226 17 ขาว-เทา 6กฌ-6905 กรุงเทพมหานคร 31/01/2561 23,000 7% 107
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 14,031 17 ขาว-ดำ 6กฌ-1899 กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 15,000 7% 107
G 054 YAMAHA FINO A 114 / / / 5,593 16 ดำ-เหลือง 5กส-4761 กรุงเทพมหานคร 27/10/2560 14,000 7% 107
G 055 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 12,610 15 ดำ 4กบ-7411 กรุงเทพมหานคร 19/11/2560 18,000 7% 107
G 056 KEEWAY JL200GY -2C M 200 / / / / 21,340 17 ดำ 1กฐ-5769 พระนครศรีอยุธยา 30/03/2562 12,000 7% 107
G 057 GPX DEMON M 125 / / / / / 5,076 16 ขาว 5กฮ-8409 กรุงเทพมหานคร 23/11/2560 13,000 7% 107
G 058 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14,402 15 แดง-ดำ 1กจ-3148 เพชรบุรี 22/12/2559 21,000 7% 107
G 059 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 15,962 17 เทา 1กช-1978 ปราจีนบุรี 15/09/2561 37,000 7% 107
G 060 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 19,729 16 เทา-เขียว 5กฒ-9953 กรุงเทพมหานคร 16/06/2561 36,000 7% 107
G 061 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14,977 17 ดำ-แดง 6กบ-869 กรุงเทพมหานคร 26/04/2561 19,000 7% 107
G 062 HONDA MSX125 M 125 / / / / 6,193 17 แดง-ดำ 7กค-8213 กรุงเทพมหานคร 24/08/2561 22,000 7% 107
G 063 HONDA DREAM M 110 / / 41,400 16 ชมพู-ขาว 1กฌ-9307 สุพรรณบุรี 07/10/2560 18,000 7% 107
G 064 YAMAHA EXCITER 150 M 150 / / / 56,155 16 น้ำเงิน-เทา 5กพ-7069 กรุงเทพมหานคร 24/08/2561 20,000 7% 107
G 065 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 14,739 17 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-2396 สมุทรสาคร 31/01/2561 20,000 7% 107
G 066 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 20,537 17 ขาว-ดำ 1กฒ-2703 พระนครศรีอยุธยา 29/06/2561 20,000 7% 107
G 067 HONDA MSX125 M 125 / / / / 33,786 16 แดง-ดำ 5กช-4856 กรุงเทพมหานคร 13/05/2560 20,000 7% 107
G 068 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 11,812 17 แดง-เทา 6กว-5478 กรุงเทพมหานคร 16/06/2561 25,000 7% 107
G 069 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 5,556 18 ดำ-ส้ม 7กพ-3651 กรุงเทพมหานคร 11/01/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 070 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 28,957 15 แดง-ขาว 1กฎ-1271 สุรินทร์ 23/12/2560 29,000 7% 107
G 071 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,407 17 ขาว-ดำ 6กต-1259 กรุงเทพมหานคร 17/03/2561 19,000 7% 107
G 072 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 49,069 16 แดง-เทา 5กว-2685 กรุงเทพมหานคร 30/09/2560 21,000 7% 107
G 073 HONDA DREAM M 110 / / 9,261 17 เขียว-ขาว 1กฉ-8503 สระแก้ว 07/11/2561 20,000 7% 107
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 074 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 6,070 16 แดง-ดำ 5กก-887 กรุงเทพมหานคร 11/03/2560 17,000 7% 107
G 075 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 2,673 17 เหลือง-ดำ 7กฒ-9608 กรุงเทพมหานคร 31/10/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11,312 17 ดำ-แดง 1กฉ-3210 ปราจีนบุรี 22/03/2561 19,000 7% 107
G 077 HONDA MSX125 M 125 / / / / 19,808 15 เหลือง-ดำ 4กฒ-3292 กรุงเทพมหานคร 10/09/2559 17,000 7% 107
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 078 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 24,207 16 ขาว-เทา 1กฌ-8536 สมุทรสาคร 15/07/2560 220,000 7% 107
G 079 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 20,545 17 ดำ-เหลือง 6กต-7092 กรุงเทพมหานคร 21/03/2561 34,000 7% 107
G 080 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 5,763 16 น้ำเงิน-ขาว 5กอ-3702 กรุงเทพมหานคร 10/11/2560 36,000 7% 107
G 081 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 23,337 17 ขาว-น้ำเงิน 6กพ-7471 กรุงเทพมหานคร 16/05/2561 21,000 7% 107
G 082 HONDA MSX125 M 125 / / / / 35,095 15 เหลือง-ดำ 1กจ-5302 สมุทรสาคร 27/02/2560 20,000 7% 107
G 083 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 27,353 16 ขาว-ดำ 1กง-5049 สระแก้ว 03/05/2560 18,000 7% 107
G 084 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 16,479 17 น้ำเงิน-ขาว 1กต-4198 สุรินทร์ 26/07/2561 15,000 7% 107
G 085 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 1,886 17 เขียว-ดำ 7กฉ-5031 กรุงเทพมหานคร 15/09/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 086 RYUKA CRUISER M 125 / / / 12,471 16 ดำ 1กง-8159 ปราจีนบุรี 07/04/2560 15,000 7% 107
G 087 GPX DEMON M 125 / / / / / 8,710 16 แดง 1กญ-499 ฉะเชิงเทรา 07/07/2560 11,000 7% 107
G 088 GPX DEMON-X M 125 / / / / / 530 แดง-เทา ชุดจด0525 - 25,000 7% 107
**หมายเหตุ |อาจอยู่ระหว่างจดทะเบียน
G 089 GPX CR5 M 200 / / / / 16,884 16 ขาว 1กจ-2979 ปราจีนบุรี 22/07/2560 15,000 7% 107
G 090 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 4,277 17 ดำ-เขียว 1กฒ-5289 นครปฐม 12/12/2561 42,000 7% 107
G 091 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,974 17 ดำ-ส้ม 1กฐ-8977 สมุทรสาคร 13/09/2561 25,000 7% 107
G 092 HONDA MSX125 M 125 / / / / 23,943 15 เหลือง-ดำ 3กว-667 กรุงเทพมหานคร 08/04/2559 18,000 7% 107
G 093 HONDA DREAM M 110 / / 6,055 17 เขียว-ขาว 1กจ-9753 สระแก้ว 19/04/2561 22,000 7% 107
G 094 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 16,558 17 ดำ 7กฌ-5504 กรุงเทพมหานคร 28/09/2561 20,000 7% 107
G 095 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 12,669 16 ขาว-ดำ 1กช-3733 สระบุรี 21/10/2561 23,000 7% 107
G 096 RYUKA CLASSIC M 107 / 17,625 16 ขาว 1กฌ-3074 พระนครศรีอยุธยา 26/02/2560 5,000 7% 107
G 097 HONDA MSX125 M 125 / / / / 12,528 16 ดำ 5กง-8351 กรุงเทพมหานคร 21/04/2560 22,000 7% 107
G 098 GPX DEMON M 125 / / / / / 14,088 16 ดำ 5กม-5867 กรุงเทพมหานคร 06/09/2561 13,000 7% 107
G 099 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 5,287 17 น้ำเงิน 6กล-6196 กรุงเทพมหานคร 12/06/2561 32,000 7% 107
G 100 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 17,085 17 ขาว-แดง 6กจ-3725 กรุงเทพมหานคร 12/01/2561 34,000 7% 107
G 101 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 14,318 16 น้ำเงิน-เทา 1กง-9400 สระแก้ว 15/08/2561 22,000 7% 107
G 102 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14,816 16 แดง-ดำ 1กญ-2207 สมุทรสาคร 07/09/2561 22,000 7% 107
G 103 HONDA DREAM M 110 / / 1,778 17 น้ำเงิน-ขาว 7กท-5581 กรุงเทพมหานคร 04/12/2561 24,000 7% 107
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 18,640 17 น้ำเงิน-ดำ 1กต-2537 สุรินทร์ 13/07/2561 13,000 7% 107
G 105 HONDA MSX125 M 125 / / / / 9,916 16 ขาว-ดำ 5กข-2113 กรุงเทพมหานคร 21/03/2560 22,000 7% 107
G 106 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 2,076 17 ดำ 1กฒ-2705 พระนครศรีอยุธยา 29/06/2561 17,000 7% 107
G 107 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 20,354 16 แดง-เทา 5กย-6653 กรุงเทพมหานคร 13/09/2560 23,000 7% 107
G 108 GPX DEMON M 125 / / / / / - 16 แดง 5กฎ-2643 กรุงเทพมหานคร 27/05/2560 10,000 7% 107
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 109 GPX CR5 M 200 / / / / - 16 ขาว 1กจ-6587 ปราจีนบุรี 13/10/2560 16,000 7% 107
G 110 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 21,411 16 แดง-ดำ 1กฒ-8864 สุรินทร์ 21/10/2560 33,000 7% 107
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 19,549 17 ขาว-ดำ 1กจ-6579 สระแก้ว 15/02/2561 18,000 7% 107
G 112 HONDA MSX125 M 125 / / / / 10,453 17 แดง-ดำ 6กด-7374 กรุงเทพมหานคร 15/03/2561 23,000 7% 107
G 113 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 19,357 16 แดง-ดำ 1กภ-641 นครราชสีมา 31/10/2560 17,000 7% 107
G 114 YAMAHA SPARK LX M 115 / / / 9,153 17 ขาว-เทา 1กช-2014 ปราจีนบุรี 18/09/2561 17,000 7% 107
G 115 HONDA MOOVE A 108 / / / / 17,012 16 น้ำเงิน-ขาว 1กง-8584 สระแก้ว 27/07/2560 19,000 7% 107
G 116 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 4,118 17 ดำ 7กฒ-7263 กรุงเทพมหานคร 31/10/2561 30,000 7% 107
G 117 GPX DEMON-150GN M 150 / / / / 3,875 17 ขาว 7กง-8467 กรุงเทพมหานคร 05/09/2561 21,000 7% 107
G 118 STALLION CENTAUR SIAM M 150 / / / 8,551 17 ดำ 6กญ-6727 กรุงเทพมหานคร 08/02/2561 16,000 7% 107
G 119 HONDA MSX125 M 125 / / / / 8,294 แดง-ดำ 1กฐ-9058 สมุทรสาคร 13/09/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 120 LIFAN LF150-10B M 150 / / / / 4,757 17 เหลือง 1กช-2315 ปราจีนบุรี 21/09/2561 12,000 7% 107
G 121 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 1,661 17 ขาว-ดำ 7กฐ-5813 กรุงเทพมหานคร 20/10/2561 13,000 7% 107
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 122 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 23,018 17 ขาว-ดำ 1กฎ-6149 สมุทรสาคร 21/03/2561 11,000 7% 107
G 123 GPX DEMON-150GN M 150 / / / / 3,696 17 เขียว 1กฎ-4558 สุพรรณบุรี 26/06/2561 9,000 7% 107
G 124 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 39,200 16 น้ำเงิน-ดำ 6กฆ-8164 กรุงเทพมหานคร 26/12/2560 13,000 7% 107
G 125 GPX DEMON M 125 / / / / - 16 แดง 4กร-4046 กรุงเทพมหานคร 13/01/2560 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 126 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10,000 13 แดง-ขาว อฬว-975 กรุงเทพมหานคร 08/02/2557 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 127 YAMAHA SPARK LX M 115 / / / 5,739 17 ขาว-เทา 6กภ-6468 กรุงเทพมหานคร 19/05/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 128 HONDA SCOOPY I A 108 32,581 11 ฟ้า-ขาว ขกษ-559 พัทลุง 25/03/2555 10,000 7% 535 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 129 HONDA SCOOPY I A 108 - 11 แดง-เทา ขขม-286 พัทลุง 30/08/2555 12,000 7% 535 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
G 130 HONDA WAVE 110 I M 110 31,512 14 น้ำเงิน-ดำ 1กข-6959 พัทลุง 27/08/2558 11,000 7% 535 0
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 131 HONDA MSX125 M 125 - 14 แดง 1กข-2001 พัทลุง 20/05/2558 20,000 7% 535 0
**หมายเหตุ |เดิมแจ้งหยุดใช้ จดใหม่เมื่อ20 พ.ค. 57
G 132 YAMAHA FINO A 114 8,101 10 ขาว-น้ำตาล ขทน-502 นครปฐม 22/07/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 133 YAMAHA MIO 115 I A 115 48,700 12 ขาว-ดำ-แดง 1กฆ-2312 ศรีสะเกษ 15/08/2558 6,000 856 0
G 134 HONDA CLICK I A 108 29,866 09 ขาว-ดำ 1กฎ-6084 พิษณุโลก 30/11/2560 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ30 พ.ย. 59
G 135 HONDA SCOOPY I A 108 54,105 13 ขาว-แดง ขมล-407 พิษณุโลก 12/03/2561 15,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 136 YAMAHA FINO A 114 48,068 09 เหลือง-ดำ ขจม-454 จันทบุรี 19/10/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ |รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ขาว เป็น เหลือง-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 137 YAMAHA FINO A 114 31,282 12 ฟ้า-ขาว 1กฆ-1424 สุโขทัย 17/12/2559 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ17 ธ.ค. 57|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-เขียว เป็น ฟ้า-ขาว
G 138 YAMAHA MIO 125 A 125 44,042 13 ดำ-แดง 1กก-1652 ลพบุรี 19/02/2559 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 139 HONDA WAVE M 100 12,815 04 น้ำเงิน-ดำ กยค-839 สุโขทัย 08/11/2555 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 140 HONDA WAVE 110 I M 110 82,526 10 น้ำเงิน-ดำ ขคย-248 กำแพงเพชร 24/06/2561 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 141 HONDA WAVE M 110 - 00 แดง กมค-137 เพชรบูรณ์ 09/03/2554 5,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|สีไม่ตรง
G 142 HONDA WAVE 110 I M 110 34,143 12 น้ำเงิน-ขาว 1กฎ-9822 ชัยภูมิ 14/02/2561 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 143 HONDA WAVE 110 I M 110 42,878 09 น้ำเงิน-เทา 1กฆ-152 แพร่ 26/11/2559 11,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 144 YAMAHA MIO A 115 - 07 ขาว กพน-549 ชัยนาท 27/11/2558 5,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 145 SUZUKI SMASH M 113 59,656 12 แดง กยพ-468 อุทัยธานี 29/08/2560 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 146 SUZUKI SMASH M 110 41,411 09 แดง-ดำ 1กฆ-8903 อุตรดิตถ์ 04/04/2560 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ4 เม.ย. 59|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 147 YAMAHA FINO A 114 70,773 07 ขาว 1กฎ-6459 พิษณุโลก 31/08/2561 5,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ31 ส.ค. 60
G 148 KAWASAKI KSR M 111 26,149 13 เขียว-ดำ 1กก-1224 เลย 11/04/2561 11,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 39,847 15 ขาว-ดำ 1กญ-9455 นครสวรรค์ 15/10/2560 16,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 150 HONDA WAVE 100 M 100 40,320 04 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-7052 สุโขทัย 30/04/2559 5,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ30 เม.ย. 58
G 151 HONDA SCOOPY I A 108 76,895 10 เขียว-ดำ 1กก-1609 สุโขทัย 21/06/2561 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|รถเปลี่ยนสีเดิม เขียว-ขาว เป็น เขียว-ดำ
G 152 HONDA SCOOPY I A 108 34,016 12 ชมพู-ขาว 1กน-3461 ชลบุรี 07/02/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ|สีไม่ตรง
G 153 HONDA WAVE 110 I M 110 - 12 น้ำเงิน-ดำ ขตต-512 ชัยภูมิ 18/07/2560 16,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 154 HONDA CLICK A 108 58,348 07 เทา-ดำ กลว-656 สุโขทัย 26/10/2559 3,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 155 HONDA WAVE M 110 - 02 เทา-ดำ กษน-189 นครสวรรค์ 18/07/2560 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 156 HONDA CZ-I 110 M 110 44,618 09 ขาว-แดง งลม-426 ชลบุรี 18/11/2558 7,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 157 HONDA WAVE 110 I M 110 84,552 11 ชมพู-ขาว ขคก-561 พิจิตร 09/03/2559 13,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ไม่มีแบตเตอรี่
G 158 YAMAHA TTX A 115 33,677 12 ดำ-เทา 1กง-8640 อุตรดิตถ์ 25/07/2560 11,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 159 HONDA WAVE 110 I M 110 59,249 12 ขาว-แดง กพธ-675 สิงห์บุรี 19/03/2560 16,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 160 HONDA WAVE 110 I M 110 68,358 12 ดำ-แดง กยร-610 อุทัยธานี 17/12/2559 16,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 161 HONDA WAVE 100 S M 100 1,328 08 แดง-ดำ ขพล-818 นครสวรรค์ 26/12/2557 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 162 HONDA WAVE 110 I M 110 - 12 ดำ-เทา 1กฎ-8376 พิษณุโลก 21/06/2561 15,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
G 163 YAMAHA SPARK M 110 43,422 14 ขาว-แดง 1กค-1946 เลย 16/07/2558 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 164 HONDA WAVE 100 S M 100 45,199 07 แดง-เทา กลม-944 สุโขทัย 26/07/2555 11,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 165 HONDA SCOOPY I A 108 70,929 12 แดง-เทา ขนล-461 ลพบุรี 21/12/2560 15,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 166 KAWASAKI KSR M 111 - 09 แดง-ดำ 1กจ-2593 หนองบัวลำภู 05/08/2561 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|รถเปลี่ยนสีเดิม น้ำเงิน-ดำ เป็น แดง-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 167 YAMAHA MIO A 125 48,574 11 ขาว-น้ำเงิน กบษ-981 สิงห์บุรี 24/03/2560 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 168 HONDA WAVE 110 I M 110 68,554 12 แดง-ขาว 1กฐ-6660 นครสวรรค์ 22/05/2561 15,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 169 HONDA WAVE 110 I M 110 42,627 12 ขาว-แดง กพม-164 หนองบัวลำภู 14/03/2559 15,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 170 YAMAHA SPARK NANO M 110 27,411 11 ดำ-ชมพู ขจฉ-593 กำแพงเพชร 06/10/2559 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 171 YAMAHA MIO 125 A 125 42,869 12 น้ำเงิน-ขาว ขษท-70 นครสวรรค์ 27/02/2560 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 172 HONDA WAVE 110 I M 110 77,605 11 ขาว-แดง กบษ-723 ชัยนาท 20/06/2561 13,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 173 YAMAHA FINO A 114 30,935 11 ดำ-ขาว งกก-153 ขอนแก่น 08/08/2559 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 174 HONDA CLICK A 108 20,624 07 ส้ม-ดำ กบบ-346 อุทัยธานี 22/05/2559 4,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ดำ เป็น ส้ม-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 175 HONDA WAVE 110 I M 110 76,433 09 ดำ-แดง 1กช-7681 นครสวรรค์ 28/08/2560 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 176 YAMAHA SPARK M 110 - 11 แดง-ดำ กบบ-614 อ่างทอง 29/03/2561 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 177 HONDA WAVE 110 I M 110 41,156 11 แดง-ขาว ครว-558 ขอนแก่น 11/01/2561 13,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 178 YAMAHA MIO A 125 - 10 ดำ-แดง-ขาว 1กค-219 พิษณุโลก 10/06/2558 9,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 179 HONDA DREAM M 125 73,146 03 น้ำเงิน ขคข-578 ลำปาง 20/06/2557 13,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 180 HONDA ZOOMER-X A 108 34,076 13 เหลือง 1กก-7922 อ่างทอง 07/06/2560 18,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 181 YAMAHA FINO A 114 53,192 12 ฟ้า-ขาว ขฉธ-948 กำแพงเพชร 21/08/2559 7,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 182 YAMAHA FINO A 114 31,011 11 เขียว-ขาว 1กม-2670 ขอนแก่น 08/09/2561 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่ 8 ก.ย. 60|ไม่มีแบตเตอรี่
G 183 HONDA CLICK I A 108 63,021 09 ดำ-ส้ม ขพท-953 สุพรรณบุรี 11/12/2559 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 184 HONDA SCOOPY I A 108 30,017 10 ขาว-แดง ฉกจ-259 ชลบุรี 16/08/2557 12,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 185 HONDA CLICK A 108 16,999 07 ขาว-ดำ กษธ-541 พิจิตร 11/07/2555 4,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|รถเปลี่ยนสีเดิม น้ำเงิน-ดำ เป็น ขาว-ดำ
G 186 YAMAHA NOUVO MX A 115 41,585 07 ดำ รษธ-218 กรุงเทพมหานคร 05/06/2561 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 187 YAMAHA MIO 125 I A 125 20,200 13 แดง-ขาว-ดำ 1กจ-9008 เพชรบูรณ์ 15/08/2560 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|รถเปลี่ยนสีเดิม แดง-ขาว เป็น แดง-ขาว-ดำ|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 188 HONDA CLICK I A 108 15,799 12 น้ำเงิน-แดง ขทร-266 พระนครศรีอยุธยา 27/03/2559 5,000 856 0
G 189 HONDA WAVE 110 I M 110 68,591 11 แดง-เทา 1กฆ-7037 อุทัยธานี 04/05/2561 9,000 963 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ มาจดใหม่4 พ.ค. 60
G 190 YAMAHA MIO 125 A 125 44,090 12 ม่วง-ขาว อรษ-727 กรุงเทพมหานคร 16/11/2559 11,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 191 HONDA WAVE 110 I M 110 22,675 14 แดง-ดำ 1กข-4832 อุทัยธานี 31/10/2560 12,000 963 0
G 192 HONDA WAVE 125 M 125 - 06 แดง-เทา คลข-297 นครราชสีมา 22/09/2560 10,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 193 HONDA SCOOPY I A 108 - 10 ดำ-น้ำตาล งมค-417 นครราชสีมา 22/09/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 194 HONDA SCOOPY I A 108 17,013 11 แดง-เทา ขกล-577 พัทลุง 06/05/2559 6,000 7% 642 0
G 195 YAMAHA MIO A 125 19,476 11 ดำ-แดง-ขาว ฬคง-736 กรุงเทพมหานคร 17/02/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
G 196 HONDA WAVE 110 I M 110 22,237 12 น้ำเงิน-ขาว 1กง-3038 อุตรดิตถ์ 29/03/2560 12,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 197 YAMAHA FINO A 114 26,813 09 แดง-ขาว 1กณ-9475 ราชบุรี 13/05/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 198 YAMAHA SPARK M 110 43,275 11 ดำ-ชมพู ขคน-7 พิจิตร 02/09/2557 2,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|สีไม่ตรง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
G 199 HONDA WAVE 110 I M 110 4,103 10 ดำ-แดง กยข-457 อุทัยธานี 30/04/2558 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 200 KAWASAKI KSR M 111 - 11 ขาว-ดำ 1กญ-3057 นครสวรรค์ 28/11/2560 8,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ28 พ.ย. 59|รถเปลี่ยนสีเดิม ขาว เป็น ขาว-ดำ|สีไม่ตรง
G 201 HONDA CLICK I A 108 2,479 10 ดำ-แดง ขตค-294 ชัยภูมิ 11/05/2557 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 202 YAMAHA MIO A 115 - 07 น้ำเงิน กวว-939 พิจิตร 26/12/2558 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 203 HONDA CLICK A 108 38,868 07 เขียว-ดำ ขธน-684 นครสวรรค์ 16/07/2558 4,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
G 204 HONDA WAVE 110 I M 110 25,446 10 ชมพู-ขาว ขพข-534 สุรินทร์ 27/08/2560 11,000 856 0
**หมายเหตุ |รถล็อคคอ|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่อง+เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 205 HONDA WAVE X M 100 - 07 น้ำเงิน-ดำ 1กก-5137 พระนครศรีอยุธยา 26/11/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ |วัน|เดือน|ปี ที่จดทะเบียนในสำเนาไม่ชัดเจน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 206 HONDA WAVE 110 I M 110 - 11 แดง-ขาว 1กค-4189 อ่างทอง 23/08/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 207 HONDA WAVE 110 I M 110 38,592 13 แดง-ดำ ขนพ-123 สระบุรี 27/06/2560 11,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|รถเปลี่ยนสีเดิม แดง-ขาว เป็น แดง-ดำ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 208 HONDA WAVE 110 I M 110 - 12 ดำ-แดง จงท-914 นครราชสีมา 10/10/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 209 HONDA SCOOPY I A 108 11,958 11 ชมพู-ดำ 1กข-3712 สุโขทัย 24/02/2560 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 210 HONDA WAVE 100 S M 100 - 08 แดง-ดำ กนต-553 อ่างทอง 22/08/2558 2,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|สีไม่ตรง
G 211 YAMAHA FINO A 114 21,240 13 ขาว-น้ำเงิน-ชมพู คขท-872 นครสวรรค์ 22/02/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 212 YAMAHA FINO A 114 42,978 11 ดำ-ส้ม-ขาว จจพ-62 ชลบุรี 28/01/2561 7,000 856 0
G 213 YAMAHA FINO A 114 32,121 11 ดำ-น้ำเงิน-ขาว กนก-765 ตราด 09/03/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 214 HONDA WAVE 100 M 100 44,718 03 แดง-ดำ ขกธ-646 นครสวรรค์ 04/04/2556 6,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 215 YAMAHA FINO A 114 46,855 11 ขาว-เขียว ขขล-489 พัทลุง 10/11/2555 6,000 7% 642 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 216 YAMAHA FINO A 114 45,234 10 ดำ-น้ำเงิน-ขาว ขคษ-749 จันทบุรี 18/10/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 217 KAWASAKI KSR M 111 75,463 10 ดำ ขยม-558 นครสวรรค์ 20/01/2557 10,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 218 YAMAHA SPARK M 110 65,405 11 น้ำตาล ขขค-216 เพชรบุรี 31/01/2557 3,500 856 0
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 219 YAMAHA FINO A 114 19,589 11 ขาว-น้ำตาล 1กฌ-5961 ชลบุรี 07/04/2560 5,000 856 0
G 220 HONDA WAVE 110 I M 110 16,893 16 แดง-ดำ 1กญ-1063 สุพรรณบุรี 18/02/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ |มีกุญแจแต่ไม่สามารถไขได้|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|สีไม่ตรง
G 221 HONDA WAVE 110 I M 110 36,294 12 น้ำเงิน-ขาว 1กฆ-381 สิงห์บุรี 15/02/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
G 222 HONDA WAVE 110 I M 110 - 13 น้ำเงิน-ขาว 1กค-6156 นครราชสีมา 03/09/2559 15,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 223 HONDA DREAM M 110 - 16 น้ำตาล-ขาว 1กท-8926 นครราชสีมา 27/01/2561 19,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 224 HONDA WAVE 110 I M 110 - 13 น้ำเงิน-ขาว 1กค-7182 สิงห์บุรี 19/06/2560 11,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 225 YAMAHA FINO A 114 - 13 ขาว-ดำ 1กฒ-178 นครราชสีมา 27/03/2559 10,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 226 HONDA WAVE 100 S M 100 - 08 น้ำเงิน-ดำ งทน-60 นครราชสีมา 09/04/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 227 HONDA CLICK I A 108 - 09 ดำ ขตพ-793 นครปฐม 03/12/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 228 YAMAHA TTX A 115 - 12 ดำ-เทา อวจ-894 กรุงเทพมหานคร 12/12/2558 11,000 428 0
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 229 YAMAHA SPARK NANO M 110 47,815 12 แดง ขจน-910 ฉะเชิงเทรา 22/10/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง|เลขตัวรถชำรุดขาดหาย ตรวจสอบไม่ได้