อุดรธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-09-2019   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 28,209 12 ดำ แดง ขกพ-663 เลย 27/09/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 002 HONDA SCOOPY I A 108 19,068 11 ชมพู ขวาว ขมง-849 สกลนคร 13/06/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 003 HONDA MSX125 M 125 59,173 13 แดง-ดำ 1กค-6040 อุดรธานี 26/06/2560 14,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 004 HONDA CLICK I A 108 57,140 10 น้ำเงิน ดำ คงก-425 อุดรธานี 02/04/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 005 HONDA WAVE 110 I M 110 50,056 13 ดำ-แดง 1กฆ-7894 อุดรธานี 12/09/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 006 HONDA SCOOPY I A 108 28,614 10 แดง-น้ำตาล 1กง-4611 อุดรธานี 21/05/2557 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 007 HONDA WAVE 110 I M 110 74,886 13 แดง-ขาว 1กค-494 สกลนคร 12/06/2562 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 008 YAMAHA FINO A 114 34,423 13 ขาว-ดำ ขกว-958 เลย 21/01/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 009 HONDA WAVE 110 I M 110 27,554 13 น้ำเงิน-ขาว 1กร-1237 อุดรธานี 27/06/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ไม่มีป้ายทะเบียน
G 010 HONDA SCOOPY I A 108 55,665 12 ชมพู-ดำ ขรท-5 สกลนคร 26/04/2562 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 / 30,244 14 แดง-ดำ 1กค-9554 หนองคาย 30/07/2561 14,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 012 HONDA CLICK I A 108 48,506 11 แดง คฉย-975 อุดรธานี 28/02/2559 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 013 YAMAHA MIO 125 A 125 37,976 11 ดำ-เหลือง 1กฐ-3544 มหาสารคาม 05/04/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 014 HONDA CLICK 125I A 125 52,671 12 ชมพู-ดำ กมฉ-648 หนองบัวลำภู 29/11/2561 13,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 015 YAMAHA FINO A 114 29,176 12 ชมพู ขาว 1กฉ-181 สกลนคร 11/05/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 016 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 26,235 14 แดง-ขาว 1กฆ-5128 หนองคาย 24/11/2558 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีสำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน |บัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 017 HONDA CLICK A 108 33,285 07 เหลือง-เทา ขยร-967 อุดรธานี 27/06/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 018 YAMAHA NOUVO A 115 81,016 04 เขียว ดำ คกท-382 อุดรธานี 16/11/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 019 YAMAHA FINO A 114 33,501 09 แดง-ดำ 1กพ-1617 สกลนคร 26/07/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 50,621 12 ขาว-แดง ขจฉ-938 หนองคาย 15/08/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 021 YAMAHA MIO 125 A 125 29,984 10 ดำน้ำเงินเหลือง ขขฉ-171 สมุทรสาคร 12/07/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 022 YAMAHA MIO A 115 - 07 ดำ คกท-939 อุดรธานี 26/03/2556 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 023 HONDA CLICK A 108 62,507 07 ขาว 1กท-8759 ชลบุรี 14/02/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 024 YAMAHA FINO A 114 63,567 10 ดำ-ส้ม-ขาว 1กก-2776 ระยอง 04/10/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 56,879 14 แดง ขาว 1กช-7876 อุดรธานี 10/07/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 026 SUZUKI BEST FD125XSU M 125 37,896 05 น้ำเงิน-ดำ 1กน-4039 สกลนคร 17/10/2561 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ไม่มีกุญแจ|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน
G 027 HONDA CLICK I A 108 66,870 11 ดำ-แดง กลร-603 นครพนม 01/02/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 028 YAMAHA MIO A 115 77,664 09 ดำ ส้ม คขค-975 อุดรธานี 26/08/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 029 YAMAHA FINO A 114 / / / 39,001 10 ขาว-น้ำตาล 1กค-6632 บึงกาฬ 15/12/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 030 YAMAHA MIO A 115 980 08 ดำ ขวร-117 อุดรธานี 12/09/2555 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 031 YAMAHA MIO 125 I A 125 33,701 16 ฟ้า ดำ 1กฉ-6588 เลย 26/04/2561 13,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 032 YAMAHA NOUVO A 135 / / / - 11 ดำ-เทา 1กฆ-8330 สตูล 11/04/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 033 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / / 35,676 10 ดำ-เทา คฉค-592 อุดรธานี 16/12/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 034 YAMAHA FINO A 114 96,284 09 ชมพู ขาว ขทร-355 สกลนคร 28/12/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 035 YAMAHA SPARK 115I M 115 38,334 14 ดำ-แดง 1กข-3754 หนองบัวลำภู 13/02/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 59,499 13 ดำ แดง 1กข-3647 สกลนคร 25/04/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน
G 037 HONDA CLICK I A 108 92,273 10 ดำ-แดง ขนง-608 สกลนคร 20/08/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 038 YAMAHA NOUVO MX A 115 68,002 06 ขาว-ดำ ขขม-461 สกลนคร 27/04/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 039 YAMAHA MIO 125 A 125 26,584 11 ขาว-ดำ ฬทบ-527 กรุงเทพมหานคร 27/05/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 / 35,783 12 ขาว-แดง 1กธ-4163 สกลนคร 17/08/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|สำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 041 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 32,863 10 ชมพู-ขาว-ดำ 1กค-4110 หนองคาย 21/07/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 042 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / / 13,514 13 ดำ ขาว แดง 1กฉ-711 บึงกาฬ 07/06/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 043 YAMAHA FINO A 114 32,855 09 เขียว-ขาว 1กจ-3430 ชลบุรี 16/08/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน
G 044 HONDA WAVE 110 I M 110 25,929 16 ดำ 1กง-3078 หนองบัวลำภู 29/09/2560 13,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 045 YAMAHA FINO A 114 / / / 1,777 12 ชมพู ขาว จวค-279 ชลบุรี 11/10/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |สำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ ดนก.เอง
G 046 HONDA WAVE 110 I M 110 39,985 13 ขาว-ม่วง 1กช-9822 นครพนม 22/01/2562 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 047 YAMAHA FINO A 115 / / / 55,351 13 แดง-ขาว-ดำ 1กฐ-7416 กรุงเทพมหานคร 21/05/2560 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 048 YAMAHA FINO A 114 45,833 10 ชมพู-ดำ กวฉ-627 เลย 12/10/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ สำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 049 HONDA CLICK A 108 / / / 41,669 06 น้ำเงิน-ดำ 1กภ-3826 อุดรธานี 31/08/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ |ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 050 YAMAHA MIO A 125 34,492 11 ดำ-แดง 6กฬ-721 กรุงเทพมหานคร 15/11/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 051 HONDA CLICK I A 108 / / / 66,056 11 ขาว-น้ำเงิน-ชมพู 1กศ-2642 อุดรธานี 27/04/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|ไม่มีใบเปลี่ยนชื่อสกุล|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 052 HONDA CLICK I A 108 / / / 45,859 10 ขาว-ดำ-เขียว 1กร-5716 อุดรธานี 30/03/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 053 YAMAHA FINO A 114 36,049 10 ขาว-น้ำตาล สมน-501 กรุงเทพมหานคร 10/09/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 054 HONDA WAVE 110 I M 110 / 61,736 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-2905 อุดรธานี 31/01/2558 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|
G 055 HONDA CLICK A 108 52,225 07 ดำ กษธ-991 ชัยภูมิ 09/07/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ไม่มีเอกสารเปลี่ยนนามสกุล ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 056 HONDA MSX125 M 125 37,482 13 แดง-ดำ 1กก-8447 หนองบัวลำภู 15/08/2561 14,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 057 HONDA SCOOPY I A 108 19,425 11 ชมพู-ดำ จนต-483 ชลบุรี 25/10/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 058 HONDA WAVE 110 I M 110 71,291 14 ดำ-แดง 1กฒ-4816 สกลนคร 07/02/2560 14,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 059 YAMAHA FINO A 114 / / / 44,054 12 ม่วง ดำ คพพ-204 อุดรธานี 29/11/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 060 SUZUKI SMASH M 110 92,199 03 แดง ดำ กรค-793 สกลนคร 09/04/2561 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 061 HONDA CLICK I A 108 11,834 11 ดำ-แดง 1กร-6155 อุดรธานี 04/04/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ไม่มีป้ายทะเบียน
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 / 71,724 13 ดำ-แดง 1กง-6406 สกลนคร 05/11/2560 11,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 063 HONDA CLICK I A 108 12,875 11 ดำ-แดง กบว-264 หนองบัวลำภู 28/04/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|ที่อยู่ไม่ตรง|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 064 HONDA WAVE 125 I M 125 37,048 12 ขาว คบม-361 อุดรธานี 16/08/2559 20,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 065 YAMAHA FINO A 114 54,755 07 ขาว-เขียว 1กญ-3986 อุดรธานี 19/11/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง||ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 066 SUZUKI SKY DRIVE 125 A 125 77,592 09 น้ำเงิน คนพ-306 อุดรธานี 28/10/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 067 HONDA SCOOPY I A 108 61,412 10 ขาว-แดง-ดำ คจต-91 อุดรธานี 07/09/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 068 YAMAHA FINO A 114 38,751 11 ม่วง-ขาว 1กจ-4072 นครพนม 13/10/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 069 HONDA SCOOPY I A 108 / 43,480 10 แดง-ขาว คจม-388 อุดรธานี 26/10/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว
G 070 YAMAHA MIO A 115 35,099 07 ขาว ดำ 1กฒ-1592 สกลนคร 22/01/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 071 HONDA WAVE 110 M 110 20,025 13 แดง-ขาว 1กก-6614 หนองคาย 21/05/2560 14,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 43,676 13 น้ำเงิน-ขาว 1กข-1496 อุดรธานี 29/03/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT||ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 073 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 50,311 11 น้ำเงิน ขาว กลน-322 นครพนม 24/08/2558 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 074 KAWASAKI KSR M 111 51,873 11 เขียว กพง-276 หนองบัวลำภู 05/08/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ไม่มีป้ายทะเบียน
G 075 YAMAHA FINO A 114 67,938 08 ชมพู-ขาว วพข-763 กรุงเทพมหานคร 13/10/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชนไม่ตรงกับหน้าเล่ม กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 51,498 12 ดำ แดง คพม-908 อุดรธานี 12/12/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 077 YAMAHA MIO 125 A 125 41,721 11 ดำ แดง 1กถ-846 อุดรธานี 25/04/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ
G 078 HONDA WAVE 110 I M 110 27,058 09 ดำ แดง กษน-795 หนองคาย 22/06/2556 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|กุญแจชำรุด|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 079 HONDA SCOOPY I A 108 45,406 13 แดง-เทา 1กข-9213 สกลนคร 31/05/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 080 HONDA WAVE 110 I M 110 61,042 12 ดำ-แดง ขกข-76 เลย 11/04/2558 11,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 081 YAMAHA MIO 125 A 125 18,509 11 ชมพู-ขาว-ดำ 1กภ-4091 อุดรธานี 04/09/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ สำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 082 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 36,900 14 น้ำเงิน-ดำ 1กค-1074 บึงกาฬ 15/01/2561 13,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 083 HONDA SCOOPY I A 108 16,105 11 ขาว-ดำ ขมย-51 สกลนคร 17/08/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 084 SUZUKI STEP 125 A 125 31,361 06 ดำ-ขาว 1กฆ-503 เลย 24/02/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
G 085 YAMAHA FINO A 114 44,629 11 เขียว ขาว คตฉ-903 อุดรธานี 03/05/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 086 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 34,779 12 น้ำเงิน ขาว จรร-219 ชลบุรี 10/08/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปีทะเบียนระงับ
G 087 YAMAHA NOUVO A 135 08 ดำ-เทา วฉค-292 กรุงเทพมหานคร 04/07/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ไม่มีกุญแจ
G 088 YAMAHA SPARK M 110 58,678 06 น้้ำเงิน-เทา ขมก-435 อุดรธานี 14/09/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 089 HONDA WAVE 110 I M 110 54,052 12 ดำ-แดง คพฉ-500 อุดรธานี 25/10/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 090 HONDA WAVE 110 I M 110 56,369 11 น้ำเงิน-ขาว ขงค-278 สมุทรสาคร 07/11/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 091 HONDA CLICK A 108 91,326 07 แดง-ดำ กษค-295 จันทบุรี 03/04/2557 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ผู้ประมูลได้ ดนก.เอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 092 KAWASAKI KSR 110 M 110 23,080 10 ขาว ดำ กลร-207 เลย 01/04/2562 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 093 HONDA CLICK I A 108 597,068 09 ดำ 1กฆ-6678 อุดรธานี 22/04/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 094 HONDA NOVA SONIC M 125 55,475 05 ดำ ขพร-834 อุดรธานี 21/09/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 095 HONDA SCOOPY I A 108 66,173 10 ขาว-น้ำตาล 1กฆ-6027 สระบุรี 22/10/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 096 HONDA WAVE 110 I M 110 1,789 14 ขาว-ดำ 1กจ-1318 สกลนคร 24/03/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุและไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 097 HONDA SCOOPY I A 108 4,767 09 ขาว แดง 1กจ-6430 อุดรธานี 01/10/2557 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 098 HONDA WAVE 110 I M 110 / 31,738 12 น้ำเงิน-ขาว ขรง-116 สกลนคร 26/03/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 099 YAMAHA FINO A 114 51,905 08 ส้ม-ขาว 1กจ-5079 หนองบัวลำภู 24/04/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 100 SUZUKI SMASH M 110 52,786 03 ฟ้า ดำ กรต-240 สกลนคร 27/05/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ที่อยู่ไม่ตรง ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
G 101 YAMAHA FINO A 114 31,812 10 ดำ ชมพู ขาว คงท-420 อุดรธานี 25/05/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 102 HONDA CLICK A 108 25,187 07 ดำ 1กข-7113 มหาสารคาม 29/11/2560 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|
G 103 YAMAHA FINO A 114 / 27,676 13 ดำ-เหลือง-ฟ้า 2กม-5718 กรุงเทพมหานคร 17/09/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 104 HONDA SCOOPY I A 108 18,580 14 ดำ-แดง 1กฉ-3146 อุดรธานี 25/03/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 105 HONDA CLICK A 108 31,748 07 แดง ดำ กพฉ-782 นครพนม 04/07/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 106 HONDA CLICK I A 108 / / / 47,154 10 น้ำเงิน-ดำ สฉส-814 กรุงเทพมหานคร 10/05/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 107 YAMAHA FINO A 114 31,029 10 ขาว-ดำ 1กก-6391 ปทุมธานี 22/02/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 108 HONDA WAVE 110 I M 110 16,050 15 น้ำเงิน ดำ 1กญ-361 สกลนคร 26/03/2562 13,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 109 HONDA ICON A 108 / / / 8,009 08 ดำ กลษ-982 หนองคาย 28/04/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|สีไม่ตรง|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 110 HONDA MSX125 M 125 - 15 ขาว 1กต-787 อุดรธานี 27/04/2562 16,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทเบียน
G 111 YAMAHA MIO 125 I A 125 34,542 13 เทา-ดำ 1กก-9131 หนองบัวลำภู 30/08/2559 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 112 YAMAHA X-1 M 110 48,955 05 เทา ส้ม ดำ 1กถ-716 สกลนคร 18/01/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 113 YAMAHA MIO 115 I A 115 61,921 12 ขาว น้ำเงิน ขกต-167 เลย 28/06/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 114 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 25,704 14 น้ำเงิน 2กน-2626 กรุงเทพมหานคร 23/04/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 115 YAMAHA FINO A 114 / / / 18,661 10 ดำ-ชมพู-ขาว 1กช-3136 บึงกาฬ 30/12/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 116 YAMAHA SPARK 115I M 115 18,299 13 น้ำเงิน 1กค-6513 อุดรธานี 27/06/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 117 YAMAHA FINO A 114 73,084 10 ขาว น้ำตาล 1กพ-7589 สกลนคร 21/09/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 118 HONDA WAVE 110 I M 110 12,986 17 น้ำเงิน ดำ 1กจ-5814 เลย 13/01/2561 16,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 119 YAMAHA MIO A 115 / / / 60,765 09 ชมพู ดำ กษบ-881 หนองคาย 09/07/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ไม่มีกุญแจ
G 120 HONDA WAVE 110 I M 110 23,960 13 ขาว-ม่วง 1กข-5671 ร้อยเอ็ด 14/06/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 121 YAMAHA FINO A 114 69,664 11 ดำ-ขาว-แดง กษย-544 เลย 27/12/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|ที่อยู่ไม่ตรง| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 122 HONDA SCOOPY I A 108 9,205 14 แดง-เทา 1กฉ-2365 ขอนแก่น 12/02/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 123 HONDA WAVE 110 I M 110 37,890 13 ดำ-แดง 1กก-2933 เลย 29/03/2559 15,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|กุญแจชำรุด| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 124 YAMAHA SPARK 115I M 115 42,307 14 แดง-น้ำตาล 1กข-5151 หนองบัวลำภู 27/03/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|ไม่มีกุญแจ
G 125 HONDA WAVE 110 I M 110 51,232 13 แดง-ขาว 1กง-8759 อุดรธานี 12/12/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|สีไม่ตรง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 126 HONDA WAVE 110 I M 110 47,893 13 ขาว-ม่วง 1กก-9385 นครพนม 30/07/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|ที่อยู่ไม่ตรง| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 127 YAMAHA FINO A 114 20,403 10 ขาว ดำ ขนว-846 สกลนคร 22/12/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ ดนก.เอง|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ และไม่ชัดเจน ผู้้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 128 YAMAHA FINO A 114 12,999 09 ดำ เขียว ขาว 1กน-1900 อุดรธานี 24/09/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง| ไม่มีกุญแจ
G 129 HONDA CLICK 125I A 125 / / / - 15 น้ำเงิน-ดำ 1กง-8583 บึงกาฬ 29/06/2559 14,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน กรณีสำเนาบัตรประชาชนไม่ชัดเจน บัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 130 YAMAHA SPARK M 110 50,266 12 แดง ขรพ-97 สกลนคร 17/05/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 131 YAMAHA FINO A 114 / / / 35,131 12 ขาว ดำ คพย-691 อุดรธานี 17/12/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|
G 132 YAMAHA FINO A 114 46,850 10 ดำ-ชมพู-ขาว คทพ-756 อุบลราชธานี 10/10/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ที่อยู่ไม่ตรงกับหน้าเล่ม ไม่มีใบเปลี่ยนชื่อ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง
G 133 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 34,985 13 เทา-ดำ ออธ-507 กรุงเทพมหานคร 18/02/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง|
G 134 YAMAHA TTX A 115 45,578 12 องก-392 กรุงเทพมหานคร 27/04/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็น ณ ปัจจุบัน|กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการเอง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ