อุบลราชธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ลานประมูลสาขาอุบลราชธานี เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-01-2019   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 25,542 15 ดำ แดง 4กภ-317 กรุงเทพมหานคร 11/12/2560 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 29,669 13 แดง ขาว ขวษ-452 สุรินทร์ 10/01/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 003 HONDA WAVE 110 I M 110 11,833 14 น้ำเงิน ขาว 1กฆ-2262 สกลนคร 06/01/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 004 YAMAHA SPARK 115I M 115 60,396 14 แดง น้ำตาล 1กฌ-3523 สกลนคร 24/03/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 005 HONDA WAVE 125 I M 125 17,645 15 แดง 1กด-3075 อุดรธานี 30/03/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 50,717 13 ขาว แดง 1กก-2216 อุดรธานี 30/01/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 007 KAWASAKI KSR M 111 41,089 10 น้ำเงิน ดำ คคษ-342 อุดรธานี 30/03/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 008 HONDA MSX125 M 125 16,833 17 แดง ดำ 1กน-8641 อุดรธานี 18/01/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 009 HONDA ZOOMER-X A 108 16,047 14 เหลือง ดำ 1กฒ-8359 ชลบุรี 24/04/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 36,380 11 แดง ขาว ขมฉ-821 สกลนคร 26/06/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 011 HONDA MSX125 M 125 14 แดง ดำ 1กฉ-4353 อุดรธานี 28/03/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVATไม่มีกุญแจ|ไม่มีทะเบียน||เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 012 YAMAHA FINO A 114 48,337 11 น้ำตาล ขาว คนษ-283 อุบลราชธานี 24/06/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 013 HONDA WAVE 110 I M 110 32,324 13 แดง ขาว 1กข-2415 สกลนคร 11/04/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 014 HONDA ZOOMER-X A 108 21,369 14 น้ำเงิน ดำ 1กฆ-4724 สมุทรสาคร 27/02/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|บัตรประชาชนหมดอายุ
G 015 HONDA WAVE 110 I M 110 49,917 12 ดำ แดง ขรพ-236 สกลนคร 18/05/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 016 YAMAHA SPARK NANO M 110 30,000 13 น้ำเงิน ขาว 1กข-8460 สกลนคร 29/05/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 017 HONDA CLICK 125I A 125 12 ฟ้า ขาว ขวก-681 สกลนคร 16/11/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 018 HONDA WAVE 110 I M 110 9,597 12 แดง ขาว ขรว-542 สกลนคร 18/06/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|บัตรประชาชนหมดอายุ
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 4,247 10 น้ำเงิน ดำ ขนข-601 สกลนคร 02/08/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 57,241 09 น้ำตาล ดำ 1กฌ-798 อุดรธานี 01/08/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 26,619 13 น้ำเงิน ขาว 1กข-3781 สกลนคร 25/04/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 022 HONDA WAVE 100 S M 100 45,272 09 น้ำเงิน ดำ ขตว-33 สกลนคร 14/07/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|
G 023 HONDA SCOOPY I A 108 48,731 12 แดง ขาว เทา 1กถ-9887 สกลนคร 23/02/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 024 YAMAHA MIO 125 A 125 27,912 10 ขาว ดำ ชมพู กธษ-244 มุกดาหาร 11/08/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 36,042 12 ดำ แดง กวว-903 นครพนม 16/10/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 026 HONDA WAVE 110 I M 110 9,682 14 ขาว ดำ 1กบ-4657 สกลนคร 03/11/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 027 HONDA ZOOMER-X A 108 12,804 13 เหลือง 1กข-8771 พระนครศรีอยุธยา 31/10/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 028 HONDA WAVE 110 I M 110 31,617 12 ดำ แดง 1กจ-2960 นครพนม 13/03/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 029 YAMAHA SPARK NANO M 110 37,014 12 น้ำเงิน เทา กลษ-669 นครพนม 31/01/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 030 HONDA SCOOPY I A 108 13,756 12 แดง ขาว 1กด-9883 สกลนคร 18/12/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 24,576 13 ดำ แดง 1กค-8634 สกลนคร 23/08/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 032 HONDA CLICK 125I A 125 12 น้ำเงิน ขาว คพพ-583 อุดรธานี 30/11/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 033 HONDA SCOOPY I A 108 14,176 15 ดำ แดง 1กง-2973 หนองคาย 31/03/2562 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 23,706 14 แดง ดำ 1กค 8335 นครพนม 26/08/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 035 HONDA WAVE 110 I M 110 41,524 12 ขาว แดง 1กข-5219 นครพนม 17/08/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 036 SUZUKI SHOGUN M 124 11 เทา ดำ ฬลจ-566 กรุงเทพมหานคร 02/11/2556 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตร ปปช.หมดอายุ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 037 HONDA SCOOPY I A 108 52,053 11 แดง ดำ กลร-48 นครพนม 16/11/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 038 HONDA SCOOPY I A 108 17 ดำ น้ำตาล 1กพ-7621 อุดรธานี 21/07/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 53,362 10 น้ำเงิน ดำ คงพ-332 อุดรธานี 17/06/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 040 HONDA SCOOPY I A 108 10,776 14 ชมพู ฟ้า 1กฉ-4332 อุดรธานี 28/03/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 041 YAMAHA MIO A 115 53,360 08 น้ำเงิน 1กภ-713 อุบลราชธานี 15/05/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 042 HONDA WAVE 100 S M 100 45,782 09 ชมพู ดำ ขตม-180 สกลนคร 29/05/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 043 YAMAHA FINO A 114 56,446 12 ฟ้า ขาว จมต-890 ชลบุรี 23/04/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 044 YAMAHA MIO A 125 29,774 11 ขาว ดำ ฬทจ-870 กรุงเทพมหานคร 24/05/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 045 HONDA WAVE 110 I M 110 32,995 13 ดำ แดง 1กก-9998 อุดรธานี 18/03/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 046 HONDA WAVE 100 S M 100 51,592 08 น้ำเงิน ดำ 1กจ-5006 นครพนม 05/07/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 047 HONDA WAVE 100 S M 100 82,074 09 แดง ดำ คกต-984 อุดรธานี 20/05/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 048 HONDA SCOOPY I A 108 10 ดำ เทา 1กณ-2091 อุดรธานี 07/09/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 45,604 12 แดง ขาว ฬอค-967 กรุงเทพมหานคร 20/02/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 050 HONDA WAVE 110 I M 110 30,204 13 ดำ เทา 1กข-1453 ระยอง 26/03/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 15,017 11 แดง ขาว ขมร-4 สกลนคร 23/08/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 052 HONDA WAVE 110 I M 110 71,024 11 ดำ แดง คบม-125 อุบลราชธานี 30/08/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 20,324 14 แดง ดำ 1กจ-3813 สกลนคร 22/04/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 054 HONDA WAVE 110 I M 110 17,681 14 แดง ดำ 1กบ-4650 สกลนคร 08/07/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 055 HONDA WAVE 110 I M 110 34,390 16 ขาว ดำ 1กฒ-2326 สกลนคร 28/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 056 YAMAHA SPARK NANO M 110 12,017 12 แดง กวจ-802 นครพนม 02/05/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 057 HONDA WAVE 110 I M 110 39,465 13 น้ำเงิน ขาว ขรพ-405 สกลนคร 21/05/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 058 HONDA WAVE 110 I M 110 32,324 09 แดง 1กต-459 สกลนคร 17/10/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 059 KAWASAKI KSR M 111 13,470 13 ขาว 1กก-6183 กาฬสินธุ์ 03/04/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา ไม่มีป้ายทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 060 YAMAHA FINO A 114 29,076 12 ดำ เหลือง 1กฌ-972 อุบลราชธานี 11/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้วขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 061 YAMAHA FINO A 114 50,109 12 ดำ น้ำตาล คมษ-623 อุบลราชธานี 13/06/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 34,670 10 น้ำเงิน ดำ กยษ-933 นครพนม 27/05/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีบัตรประชาชน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 063 HONDA WAVE 110 I M 110 15,556 13 น้ำเงิน ดำ 1กก-1376 นครพนม 11/03/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 064 HONDA WAVE 100 M 100 08 น้ำเงิน 1กก-7906 นครพนม 07/03/2557 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เฟรมไม่ครบ|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ไม่มีทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 065 HONDA WAVE 110 I AT A 110 62,295 10 ขาว น้ำตาล สนค-120 กรุงเทพมหานคร 29/06/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 066 YAMAHA FINO A 114 10 ดำ แดงขาว 1กฉ-2972 นครพนม 02/11/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 067 HONDA WAVE 110 I M 110 20,842 14 ดำ แดง 1กจ-2384 สกลนคร 02/04/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 068 HONDA WAVE 110 I M 110 26,955 12 น้ำเงิน ขาว กวฉ-706 นครพนม 15/05/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 069 HONDA SCOOPY I A 108 41,734 14 แดง เทา 1กค-2963 นครพนม 16/05/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 070 HONDA WAVE 110 I M 110 77,149 12 ดำ แดง กวจ-518 นครพนม 27/04/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 071 HONDA SCOOPY I A 108 42,851 10 ดำ แดง 1กฉ-7486 นครพนม 19/04/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ| บัตรปปช ไม่ชัดเจน |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 39,852 13 น้ำเงิน ดำ 1กง-5485 อุดรธานี 12/11/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 073 HONDA WAVE 110 I M 110 28,452 13 ดำ 1กข-1462 นครพนม 29/07/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 074 HONDA SCOOPY I A 108 11 แดง-ดำ กลต-646 นครพนม 11/07/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|บัตรประชาชนหมดอายุ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 075 HONDA WAVE 110 I M 110 43,466 11 น้ำเงิน ดำ กลท-794 นครพนม 06/06/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|บัตรปปช.ไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 54,959 09 น้ำเงิน ขาว ขทร-21 สกลนคร 25/12/2552 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 077 YAMAHA FINO A 114 08 เขียว ดำ 1กช-5696 นครพนม 17/12/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 078 HONDA SCOOPY I A 108 48,595 12 ฟ้า ส้ม 1กข-7714 นครพนม 23/08/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 079 HONDA ZOOMER-X A 108 9,299 14 เหลือง ดำ 1กข-9706 นครพนม 28/02/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 080 YAMAHA FINO A 114 35,213 10 ชมพู ดำ ขาว กรย-479 นครพนม 20/12/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 081 HONDA WAVE 110 I M 110 10,003 18 แดง ดำ 1กฌ-1337 นครพนม 22/02/2562 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 082 HONDA WAVE X M 100 37,109 08 น้ำเงิน ดำ ขฉต-288 ร้อยเอ็ด 20/03/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 083 HONDA ZOOMER-X A 108 23,587 14 น้ำเงิน ดำ 1กต-7600 ระยอง 13/02/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 084 HONDA MSX125 M 125 13,992 16 ขาว ดำ 1กบ-8370 สกลนคร 24/06/2562 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 085 HONDA WAVE 110 I M 110 73,257 09 ฟ้า เทา กยฉ-635 นครพนม 09/10/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 086 YAMAHA MIO 125 I A 125 48,477 13 แดง ขาว อสข-806 กรุงเทพมหานคร 14/01/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 087 YAMAHA MIO A 115 / 10 แดง ขาว กษพ-508 กระบี่ 23/02/2562 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|สีไม่ตรง|ตัวรถติดสติกเกอร์สีเหลือง|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 088 YAMAHA SPARK NANO M 110 27,246 12 น้ำตาล ขาว คยร-583 อุบลราชธานี 17/09/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 089 HONDA CLICK I A 108 / 64,199 11 น้ำเงิน ดำ ฬตบ-471 กรุงเทพมหานคร 10/05/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 090 YAMAHA NOUVO MX A 115 / 51,859 08 แดง ดำ 1กฒ-2971 ร้อยเอ็ด 30/05/2561 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 091 YAMAHA MIO 125 A 125 20,524 11 ขาว ดำ คบษ-226 อุบลราชธานี 10/10/2555 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|บัตรประชาชน หมดอายุ ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 092 YAMAHA FINO A 114 / - 11 ดำ ส้ม ขาว ขพง-739 ร้อยเอ็ด 21/06/2560 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 093 YAMAHA SPARK 115I M 115 26,228 13 ขาว แดง จจย-817 นครราชสีมา 28/01/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 094 YAMAHA SPARK 135 M 135 43,037 06 แดง ดำ คทก-998 อุบลราชธานี 18/04/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 095 YAMAHA SPARK NANO M 110 64,354 10 ดำ เทา คฉม-427 อุบลราชธานี 28/01/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 096 KAWASAKI KSR M 111 32,123 15 เขียว ดำ 1กฐ-9031 นครราชสีมา 22/01/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 097 HONDA WAVE 100 S M 100 58,003 09 ดำ 1กผ-5740 อุบลราชธานี 11/08/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 098 HONDA WAVE 110 I M 110 68,924 11 แดง ขาว 1กฉ-9623 นครพนม 29/05/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 099 HONDA WAVE 110 I M 110 13,745 16 น้ำเงิน ดำ 1กจ-2938 นครพนม 25/05/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 100 HONDA WAVE 110 I M 110 19,759 14 น้ำเงิน ดำ 1กบ-4649 สกลนคร 12/12/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 101 HONDA WAVE 110 I M 110 9,623 11 แดง ขาว 1กง-5823 นครพนม 11/11/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 102 YAMAHA FINO A 114 22,750 09 ดำ ขาว ขฉษ-903 สกลนคร 07/01/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 103 YAMAHA MIO 125 I A 125 41,632 13 ดำ แดง 1กจ-9524 กรุงเทพมหานคร 03/04/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 60,800 09 น้ำเงิน เทา กยจ-142 นครพนม 09/09/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 105 HONDA WAVE 125 M 125 58,107 11 ขาว น้ำตาล ขพพ-681 สกลนคร 24/03/2555 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 106 HONDA CLICK I A 108 34,559 09 น้ำเงิน ดำ คบบ-636 ขอนแก่น 05/08/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 107 HONDA WAVE 125 M 125 49,189 09 ขาว ดำ 1กช-9932 นครพนม 25/01/2562 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 108 HONDA CLICK 125I A 125 23,945 12 ขาว แดง 1กง-6871 ชลบุรี 25/06/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 109 HONDA WAVE X M 100 75,874 08 ดำ น้ำเงิน กพษ-975 นครพนม 01/05/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 110 HONDA WAVE 110 I M 110 50,767 14 ขาว ดำ 1กค-5812 นครพนม 08/07/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 19,927 15 ดำ แดง 1กฐ-6778 อุบลราชธานี 12/06/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 112 HONDA WAVE 110 I M 110 12,122 10 น้ำเงิน ดำ กยม-705 นครพนม 22/02/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 113 YAMAHA MIO 115 I A 115 12 ขาว น้ำเงิน กวษ-917 นครพนม 01/11/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวาทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 114 YAMAHA SPARK NANO M 110 30,334 11 ขาว แดง คบง-848 อุบลราชธานี 19/07/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 115 HONDA SCOOPY I A 108 / 33,962 11 ชมพู-ดำ 1กข-6693 อุบลราชธานี 07/03/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ไม่มีป้ายทะเบียน|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 116 YAMAHA MIO 125 A 125 / 37,300 11 ขาว ดำ กธท-973 อำนาจเจริญ 21/11/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 117 YAMAHA SPARK M 110 2,566 08 ดำ 1กถ-9417 อุบลราชธานี 24/08/2560 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 118 HONDA WAVE 110 I M 110 11,994 13 ขาว ม่วง 1กจ-5066 อุบลราชธานี 25/04/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 119 HONDA CLICK 125I A 125 12 น้ำเงิน ขาว อตต-567 กรุงเทพมหานคร 27/06/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 120 YAMAHA MIO 125 A 125 29,282 10 น้ำเงิน-เหลือง-ดำ ขงข-267 กาฬสินธุ์ 12/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|รื้อใส้กรอง|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 121 YAMAHA SPARK M 110 86,015 10 แดง เทา คตก-311 อุบลราชธานี 05/03/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 122 HONDA CLICK I A 108 40,975 11 ชมพู ดำ 1กช-4384 นครราชสีมา 30/06/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 123 HONDA CLICK A 108 54,994 08 ดำ แดง ขนท-127 ภูเก็ต 16/05/2560 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 124 HONDA WAVE 110 I M 110 24,678 15 แดง ดำ 1กด-5145 อุบลราชธานี 19/06/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 125 YAMAHA SPARK NANO M 110 69,557 11 น้ำตาล คนล-898 อุบลราชธานี 16/06/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 126 YAMAHA MIO 125 A 125 18,176 11 น้ำเงิน-เหลือง-ดำ 1กจ-3868 กาฬสินธุ์ 18/08/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 127 HONDA SCOOPY I A 108 163,365 14 ขาว แดง 1กค-7548 นครพนม 14/08/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 128 HONDA WAVE 110 I M 110 10,047 17 น้ำเงิน ดำ 1กบ-4274 อุดรธานี 22/02/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 129 HONDA WAVE 110 I M 110 32,043 11 น้ำเงิน ดำ 3กณ7256 กรุงเทพมหานคร 14/03/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 130 HONDA WAVE 100 S M 100 61,105 09 น้ำเงิน ดำ กยจ-628 นครพนม 17/09/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 131 YAMAHA SPARK NANO M 110 18,896 12 ดำ ขาว 1กจ-5235 นครพนม 18/04/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกขวา|บัตรประชาชนหมดอายุ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 132 YAMAHA FINO A 114 45,929 11 ขาว-แดง 1กช-8299 กาฬสินธุ์ 21/01/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|เปลี่ยนสีลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 133 YAMAHA SPARK 135 M 135 34,215 11 ขาว-ดำ คนท-816 อุบลราชธานี 27/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีทะเบียน ไม่มีกระจกขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 134 YAMAHA MIO 125 I A 125 / 62,755 11 ขาว น้ำเงิน คบค-451 อุบลราชธานี 07/07/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 135 YAMAHA SPARK NANO M 110 47,357 11 ดำ ชมพู งลข-686 นครราชสีมา 31/05/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 136 YAMAHA FINO A 114 / 37,288 12 น้ำเงิน-ดำ คยษ-138 อุบลราชธานี 25/09/2560 6,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|สีไม่ตรง|ไม่มีกุญแจ|รื้อเครื่อง|อุปกรณ์ไม่ครบ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 137 HONDA WAVE 125 X M 125 82,994 09 แดง-ดำ กรค-879 ปราจีนบุรี 09/04/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 138 YAMAHA FINO A 114 / 33,253 07 แดง ดำ ขวร-907 อุบลราชธานี 25/04/2555 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 139 YAMAHA SPARK NANO M 110 385,535 13 แดง 1กจ-6806 กรุงเทพมหานคร 01/04/2559 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 140 SUZUKI SMASH M 113 48,743 12 แดง ขยจ-26 ร้อยเอ็ด 22/03/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีเฟรมซ้ายขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 141 YAMAHA SPARK 115I M 115 23,086 13 ขาว แดง 1กข-1607 เพชรบูรณ์ 27/08/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 142 HONDA CLICK I A 108 12,440 11 แดง ดำ 1กฉ-5189 กาฬสินธุ์ 31/03/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดจดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ
G 143 YAMAHA NOUVO A 115 / 97,761 07 น้ำเงิน ดำ 1กฎ-820 ร้อยเอ็ด 16/08/2560 3,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 144 HONDA CLICK I A 108 28,052 11 ขาว-แดง ฬนก-268 กรุงเทพมหานคร 20/06/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 145 YAMAHA FINO A 114 07 เหลือง ขาว กรพ-636 กาฬสินธุ์ 07/08/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 146 HONDA WAVE 100 M 100 67,000 08 เทา ดำ คคจ-437 อุบลราชธานี 22/09/2551 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 147 YAMAHA FINO A 114 / 54,664 10 ดำ เขียว ขาว คธม-618 อุบลราชธานี 02/08/2555 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 148 HONDA WAVE X M 100 17,213 08 แดง ดำ คจต-654 อุบลราชธานี 10/10/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีเฟรมซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 149 YAMAHA SPARK NANO M 110 38,745 13 แดง 1กก-6593 อุบลราชธานี 07/02/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ไม่มีกระจกขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 150 SUZUKI SMASH M 113 35,443 12 ดำ ขคร-638 กาฬสินธุ์ 27/04/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 151 HONDA WAVE 110 I M 110 68,024 12 ขาว แดง กธย-815 อำนาจเจริญ 28/05/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|รื้อเครื่องมา|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ไม่มีหน้า 18|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 152 YAMAHA FINO A 114 / 86,607 11 ดำ-ส้ม-ขาว คนข-598 อุบลราชธานี 18/03/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 153 HONDA WAVE Z M 100 65,491 06 ดำ ส้ม ขนว-975 อุดรธานี 25/04/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 154 HONDA SCOOPY I A 108 25,437 10 ขาว น้ำตาล 1กญ-6187 นครราชสีมา 20/08/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 155 HONDA SCOOPY I A 108 / 30,900 11 ชมพู ขาว ขคง-583 ฉะเชิงเทรา 01/04/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 156 YAMAHA SPARK NANO M 110 36,766 12 ดำ-ขาว คยม-169 อุบลราชธานี 27/08/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 157 YAMAHA FINO A 114 39,893 11 ดำ เขียว ขาว 1กฐ-6442 นครราชสีมา 01/02/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกขวา|บัตรประชาชนไม่ชัด|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 158 YAMAHA SPARK NANO M 110 57,891 14 แดง-ดำ 1กง-1662 กาฬสินธุ์ 19/12/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 159 YAMAHA SPARK NANO M 110 31,875 11 น้ำตาล คบษ-237 อุบลราชธานี 10/10/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 160 YAMAHA FINO A 114 49,258 11 ดำ น้ำเงิน ขาว คธล-154 อุบลราชธานี 22/02/2557 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 161 HONDA CLICK I A 108 12,482 11 ดำ แดง 1กถ-1502 นครราชสีมา 12/10/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 162 YAMAHA FINO A 114 41,597 10 ฟ้า ขาว ขกท-811 กาฬสินธุ์ 08/12/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 163 YAMAHA SPARK NANO M 110 26,359 12 น้ำเงิน ขาว 1กก-238 อุบลราชธานี 21/12/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 164 YAMAHA MIO A 115 / 75,038 07 ดำ ขาว ลจจ-922 กรุงเทพมหานคร 23/08/2560 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 165 YAMAHA FINO A 114 / 36,993 12 น้ำตาล ขาว ขมว-715 ร้อยเอ็ด 25/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 166 SUZUKI SMASH M 113 40,697 13 ดำ 1กข-1665 อุบลราชธานี 08/03/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 167 YAMAHA FINO A 114 / 25,262 10 ชมพู ขาว 1กง-5975 อุบลราชธานี 12/03/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 168 HONDA WAVE Z M 100 21,417 06 น้ำเงิน คยค-353 นครราชสีมา 07/04/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 169 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 / 08 ดำ-เทา คคก-547 อุบลราชธานี 20/08/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 170 YAMAHA FINO A 114 / 19,571 11 ชมพู ดำ ขาว 1กด-1819 อุบลราชธานี 23/12/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 171 YAMAHA FINO A 114 / 48,415 11 ดำ น้ำเงิน ขาว ฬกส-200 กรุงเทพมหานคร 26/01/2558 4,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 172 HONDA DREAM M 110 19,242 15 เขียว ขาว 1กฎ-955 สกลนคร 29/06/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 173 YAMAHA MIO 125 A 125 / 29,049 10 น้ำเงิน-เทา-ดำ 1กบ-8096 อุบลราชธานี 12/06/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจคอล็อก|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 174 HONDA WAVE 110 I M 110 58,631 13 ดำ แดง 1กน-764 อุดรธานี 24/06/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 175 YAMAHA SPARK NANO M 110 38,968 10 น้ำเงิน-ดำ คทง-574 อุบลราชธานี 29/07/2558 2,500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ล้อหัก|ไม่มีกระจกขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 176 HONDA WAVE 110 I M 110 33,479 14 ดำ แดง 1กค-2982 นครพนม 16/05/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 177 HONDA SCOOPY I A 108 37,922 12 ขาว ม่วง กวง-71 นครพนม 28/03/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 178 HONDA WAVE 110 I M 110 - 13 น้ำเงิน ขาว ขรษ-644 ร้อยเอ็ด 09/01/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|คอล็อค|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 179 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ดำ แดง 1กจ-260 พระนครศรีอยุธยา 07/06/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ คอล็อก ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา ไม่มีป้ายทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 180 HONDA WAVE 110 M 110 5,509 11 น้ำตาล ดำ คธม-492 อุบลราชธานี 14/02/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เฟรมไม่ครบ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 181 YAMAHA FINO A 114 39,663 10 ชมพู ดำ คฉษ-123 อุดรธานี 25/03/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว | ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 182 HONDA WAVE 110 I M 110 15,395 12 ดำ แดง คนท-597 อุดรธานี 24/04/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 183 HONDA WAVE 100 S M 100 53,235 08 ดำ เทา กพย-197 นครพนม 08/01/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 184 HONDA MSX125 M 125 14 ขาว 1กช-9028 อุบลราชธานี 29/07/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีทะเบียน|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ไม่มีเฟรม|คอรถขาด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 185 HONDA WAVE 110 I M 110 53,183 10 ดำ ขาว กรพ-982 นครพนม 22/11/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด