นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-10-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA L3218DT + DH225C-H + FD144D + RX165E 1.8 19 1,193 ส้ม ตฆ-9334 ศรีสะเกษ 12/12/2564 280,000 0
V 002 KUBOTA L3218DT + DP223C-Heavy plus + FD144D + RX165E 1.8 19 1,686 ส้ม ตง-9 ขอนแก่น 12/06/2565 268,000 0
V 003 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F 1.8 20 616 ส้ม ตง-7274 อุดรธานี 01/05/2565 344,000 0
V 004 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E 1.8 20 807 ส้ม ตค-6616 นครพนม 01/06/2565 362,000 0
V 005 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E 1.8 19 838 ส้ม ตฆ-2492 มหาสารคาม 24/07/2565 360,000 0
V 006 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E-S 1.8 19 1,457 ส้ม ตค-5161 อำนาจเจริญ 24/05/2565 330,000 0
V 007 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F 1.8 19 901 ส้ม ตง-6372 อุบลราชธานี 26/04/2565 326,000 0
V 008 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F + RX165E 1.8 18 2,571 ส้ม ตง-4790 อุบลราชธานี 08/11/2565 290,000 0
V 009 KUBOTA L4018DTCE +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 1.8 19 225 ส้ม ตฆ-8068 สุรินทร์ 11/12/2564 370,000 0
V 010 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 2.2 13 1,631 ส้ม ตค-6291 ยโสธร 04/11/2565 230,000 0
V 011 KUBOTA L4708 SP + FD185F 2.2 15 2,453 ส้ม ตฆ-1901 ศรีสะเกษ 24/06/2565 244,000 0
V 012 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F 2.4 18 1,423 ส้ม ตฆ-6668 สุรินทร์ 28/12/2564 410,000 0
V 013 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F 2.4 18 2,660 ส้ม ตฆ-3813 สกลนคร 24/12/2564 390,000 0
V 014 KUBOTA L5018DT + FD186F+FG186F 2.4 19 1,631 ส้ม ตฆ-4305 สกลนคร 23/04/2565 380,000 0
V 015 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 1,116 ส้ม ตฆ-7068 ร้อยเอ็ด 08/05/2565 450,000 0
V 016 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 2.4 17 3,707 ส้ม ตฆ-3471 ร้อยเอ็ด 12/06/2565 380,000 0
V 017 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F 2.4 17 2,876 ส้ม ตฆ-5912 บุรีรัมย์ 17/05/2565 390,000 0
V 018 KUBOTA L5018DT + FD186F+FG186F 2.4 20 1,306 ส้ม ตฆ-6032 สกลนคร 14/05/2565 390,000 0
V 019 KUBOTA L5018DT + SD182 2.4 18 2,366 ส้ม ตต-1412 นครราชสีมา 24/12/2564 310,000 0
V 020 KUBOTA MU5702 + DH247H + DP243H + FD203G 2.4 20 1,289 ส้ม ตต-6972 นครราชสีมา 17/04/2565 580,000 0
V 021 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 3.8 18 1,913 ส้ม ตฆ-2325 กาฬสินธุ์ 30/05/2565 770,000 0
V 022 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 3.8 17 2,312 ส้ม ตค-4366 อำนาจเจริญ 28/12/2564 600,000 0
V 023 KUBOTA M108S +FD240NT 3.8 17 1,186 ส้ม ตช-6658 นครราชสีมา 29/12/2564 720,000 0
V 024 KUBOTA DC-70G Plus 2.4 19 663 ส้ม ขาว 1ตฎ-596 กรุงเทพมหานคร 28/11/2564 560,000 0
V 025 KUBOTA DC-70G PLUS CABIN 2.4 18 1,189 ส้ม ขาว 1ตฌ-7871 กรุงเทพมหานคร 19/12/2564 500,000 0