นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 02-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
V 001 KUBOTA B2440S +DP203B 19 19 52 ส้ม ตง-232 ขอนแก่น 08/07/2564 170,000 0
**หมายเหตุ +DP203B
V 002 KUBOTA B2740S +DH205B+RX85B2+SD132 17 17 527 ส้ม ตฆ-3624 ร้อยเอ็ด 14/07/2564 210,000 0
**หมายเหตุ +DH205B+RX85B2+SD132
V 003 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 16 15 1,298 ส้ม ตฆ-5920 ชัยภูมิ 02/05/2564 230,000 0
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy plus+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 004 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F 19 19 409 ส้ม ตฆ-5755 ร้อยเอ็ด 03/05/2564 350,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F
V 005 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E 19 18 1,058 ส้ม ตค-7349 หนองคาย 15/01/2565 340,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E
V 006 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F 19 18 536 ส้ม ตค-6877 ยโสธร 15/05/2564 340,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Pro + FD164E+FG186F
V 007 KUBOTA L4018DT + DH225E-Pro + FD164E+FG186F 18 17 1,282 ส้ม ตง-4800 อุบลราชธานี 08/11/2564 320,000 0
**หมายเหตุ + DH225E-Pro + FD164E+FG186F
V 008 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+RX165E 18 18 3,169 ส้ม ตฆ-4892 ร้อยเอ็ด 05/09/2564 310,000 0
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 009 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 18 18 2,027 ส้ม ตฆ-2953 สกลนคร 30/04/2564 320,000 0
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 010 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG18 17 16 2,404 ส้ม ตง-1829 อุบลราชธานี 05/05/2564 290,000 0
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG18
V 011 KUBOTA L4018DT DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 17 2,590 ส้ม ตง-3371 อุบลราชธานี 08/03/2565 290,000 0
**หมายเหตุ DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 012 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 18 18 2,302 ส้ม ตช -9942 นครราชสีมา 06/08/2564 280,000 0
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 013 KUBOTA L4018DT CE+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 20 19 888 ส้ม ตค-6261 นครพนม 13/01/2565 360,000 0
**หมายเหตุ +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 014 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 19 19 914 ส้ม ตง-6184 อุบลราชธานี 05/04/2564 460,000 0
**หมายเหตุ + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F
V 015 KUBOTA L5018DT + DP224F-Heavy Plus2 + FD186F+FG186F 19 19 1,590 ส้ม ตฆ-3507 กาฬสินธุ์ 29/03/2564 410,000 0
**หมายเหตุ + DP224F-Heavy Plus2 + FD186F+FG186F
V 016 KUBOTA L5018DT + FD186F+FG186F 19 18 2,626 ส้ม ตง-4060 อุดรธานี 21/01/2565 370,000 0
**หมายเหตุ + FD186F+FG186F
V 017 KUBOTA L5018DT VT (Kubota Max)+FD186F+FG186F (Kubota Max) 16 16 4,295 ส้ม ตง-2768 อุดรธานี 12/02/2565 340,000 0
**หมายเหตุ (Kubota Max)+FD186F+FG186F (Kubota Max)
V 018 KUBOTA L5018DT VT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F 19 19 1,214 ส้ม ตง-4980 อุดรธานี 07/06/2564 430,000 0
**หมายเหตุ + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F
V 019 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 16 2,419 ส้ม ตง-220 อุดรธานี 19/05/2564 390,000 0
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 020 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 18 17 3,120 ส้ม ตง-3798 อุบลราชธานี 26/04/2564 340,000 0
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 021 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 18 18 595 ส้ม ตต-696 นครราชสีมา 24/10/2564 500,000 0
**หมายเหตุ +DH246HW+FD203G
V 022 KUBOTA MU5702 +DP243H+FD203G+SP420 (NEW) 19 19 1,558 ส้ม ตค-3538 มุกดาหาร 27/06/2564 570,000 0
**หมายเหตุ +DP243H+FD203G+SP420 (NEW)
V 023 KUBOTA M7040DT + FD206J 16 16 3,190 ส้ม 1ตจ-7374 กรุงเทพมหานคร 04/10/2564 440,000 0
**หมายเหตุ + FD206J
V 024 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 735 ส้ม-ขาว 1ตฌ-5680 กรุงเทพมหานคร 31/10/2564 472,000 0
V 025 KUBOTA DC-70G Plus 19 19 594 ส้ม-ขาว 1ตญ-1381 กรุงเทพมหานคร 03/04/2564 520,000 0