นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 12.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-10-2019   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C ABS กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 20,068 12 น้ำเงิน-ขาว จงม-859 นครราชสีมา 05/11/2561 9,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 002 HONDA WAVE 100 S M 98 36,507 10 น้ำเงิน-ดำ ขกย-637 สมุทรสาคร 10/02/2560 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 003 HONDA WAVE 110 I AT A 110 97,949 10 แดง-น้ำตาล งบษ-56 นครราชสีมา 09/06/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 004 HONDA WAVE 125 I M 125 48,492 12 ขาว ขยต-808 ร้อยเอ็ด 23/04/2558 10,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 005 HONDA WAVE 110 I M 110 38,385 16 ขาว-ดำ 1กบ-2702 นครราชสีมา 03/06/2562 13,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 86,758 09 ดำ-แดง 1กฌ-7764 นครราชสีมา 14/07/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 007 HONDA WAVE 110 I M 110 64,084 13 น้ำเงิน-ขาว 1กข-5345 มหาสารคาม 05/06/2558 10,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 008 HONDA WAVE 100 S M 98 92,142 08 ดำ งฉท-877 นครราชสีมา 16/12/2558 2,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 009 HONDA WAVE 110 I M 110 55,244 13 ดำ-แดง 1กค-6441 ร้อยเอ็ด 24/10/2560 9,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 010 HONDA CZ-I 110 M 110 67,555 10 ขาว-แดง 1กฐ-1539 ร้อยเอ็ด 27/10/2560 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 011 HONDA CLICK 125I A 125 13 แดง-ดำ 1กข-8454 มหาสารคาม 04/07/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 012 YAMAHA FINO A 114 48,043 12 ขาว-ม่วง ขคฉ-348 กาฬสินธุ์ 23/01/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 013 HONDA CLICK 125I A 125 - 12 ดำ-แดง ฬอก-652 กรุงเทพมหานคร 17/02/2559 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 014 YAMAHA MIO 125 I A 125 51,438 14 น้ำตาล 1กง-2270 ร้อยเอ็ด 12/06/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 015 HONDA CLICK 125I A 125 - 13 น้ำเงิน-ดำ จฉล-239 นครราชสีมา 24/04/2559 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 016 YAMAHA MIO 125 A 125 36,575 10 ดำ-น้ำเงิน-เหลือง ขฉจ-881 พระนครศรีอยุธยา 03/08/2556 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 017 HONDA CLICK A 108 7,090 06 ขาว คลบ-662 นครราชสีมา 16/11/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 018 YAMAHA FINO A 114 21,978 12 ดำ-น้ำตาล-ขาว 1กษ-9157 นครราชสีมา 08/01/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 019 HONDA SCOOPY I A 108 27,930 09 ขาว-แดง จนย-816 ชลบุรี 29/12/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 020 HONDA CLICK A 108 27,641 08 น้ำเงิน-ดำ 1กฐ-900 ร้อยเอ็ด 26/12/2560 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 77,758 09 ดำ-แดง ขมล-490 ร้อยเอ็ด 29/10/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 022 HONDA WAVE 110 I M 110 49,336 14 ดำ-แดง 1กว-3969 นครราชสีมา 19/02/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 87,944 09 แดง-เทา กวข-923 กาฬสินธุ์ 10/02/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 024 YAMAHA MIO A 115 07 น้ำเงินดำ 1กส-8622 นครราชสีมา 27/02/2562 3,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนระงับ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 025 HONDA MSX125 M 125 42,504 15 เหลือง-ดำ 1กง-298 ยโสธร 14/12/2561 15,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 026 HONDA WAVE 110 I M 110 15,519 13 ขาว-ม่วง 1กข-8144 นครราชสีมา 26/07/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 027 HONDA CLICK A 108 50,234 08 น้ำเงิน 1กข-8850 สระบุรี 30/07/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดใช้ไว้ตลอดไป| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 028 HONDA WAVE 125 M 125 - 11 น้ำเงิน-ดำ งวล-190 นครราชสีมา 10/10/2558 11,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 029 HONDA CLICK I A 108 52,009 10 ดำ-แดง งบง-987 นครราชสีมา 31/03/2558 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 030 YAMAHA MIO A 115 40,409 08 ดำ งงม-996 นครราชสีมา 23/06/2561 2,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 031 YAMAHA MIO A 115 08 แดง วบม-172 กรุงเทพมหานคร 06/10/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 032 HONDA SCOOPY I A 108 16,511 12 แดง-ดำ 1กภ-3826 นครราชสีมา 26/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ตัวรถสีแดง-ขาว-ดำ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 033 YAMAHA FINO A 114 40,874 11 ดำ-ชมพู-ขาว งยบ-829 นครราชสีมา 10/02/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 034 HONDA MSX125 M 125 38,845 14 แดง 1กฎ-7907 นครราชสีมา 17/12/2560 13,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 035 YAMAHA FINO A 114 26,439 09 ชมพู-ขาว งธฉ-744 นครราชสีมา 12/10/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 036 YAMAHA FINO A 114 63,962 13 ดำ-เหลือง 1กก-792 ร้อยเอ็ด 22/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 037 HONDA WAVE 110 I M 110 12,299 10 น้ำเงิน-ดำ 1กช-599 ร้อยเอ็ด 24/03/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 038 YAMAHA MIO 125 A 125 59,411 10 ดำ-แดง-ขาว 1กค-1011 นครราชสีมา 07/09/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 039 YAMAHA MIO 125 A 125 50,700 11 ดำ-เหลือง 1กฉ-5900 นครราชสีมา 21/04/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 040 YAMAHA FINO A 114 29,825 13 เทา-ดำ จฉม-933 นครราชสีมา 11/04/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 041 HONDA SCOOPY I A 108 57,483 10 แดง-เทา งมม-458 นครราชสีมา 23/10/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 042 HONDA SCOOPY I A 108 12 แดง-เทา จงค-698 นครราชสีมา 17/09/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 043 YAMAHA FINO A 114 18,845 08 ชมพู-ขาว งจม-36 นครราชสีมา 17/09/2558 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 044 HONDA SCOOPY I A 108 68,901 12 ดำ-น้ำตาล 1กญ-4880 นครราชสีมา 19/03/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 045 HONDA WAVE 110 I M 110 32,387 15 น้ำเงิน-ดำ 1กฐ-8236 นครราชสีมา 13/02/2562 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 046 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 ชมพู-ขาว 1กต-4707 กรุงเทพมหานคร 13/06/2561 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 047 HONDA CLICK I A 108 39,840 11 น้ำเงิน-ดำ ขพง-854 ร้อยเอ็ด 22/03/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 048 YAMAHA SPARK NANO M 110 47,531 10 แดง-เทา งมท-854 นครราชสีมา 28/10/2559 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 049 YAMAHA SPARK NANO M 110 21,229 11 แดง-เทา ขพค-228 ร้อยเอ็ด 01/03/2558 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 050 YAMAHA FINO A 114 32,861 12 ชมพู-ขาว จกว-693 นครราชสีมา 19/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 051 HONDA WAVE 125 X M 125 22,677 08 น้ำเงิน-ดำ งนธ-631 นครราชสีมา 15/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 052 HONDA WAVE 110 I M 110 30,812 16 ขาว-ดำ 1กญ-4104 มหาสารคาม 28/02/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 053 HONDA ZOOMER-X A 108 11,203 14 ส้ม-ดำ 1กฆ-9002 สมุทรสาคร 26/06/2561 10,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 054 YAMAHA MIO 125 A 125 60,777 10 ดำ-แดง-ขาว ขธร-944 ร้อยเอ็ด 22/06/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 055 YAMAHA FINO A 114 51,143 10 ขาว-น้ำตาล งวน-597 นครราชสีมา 28/09/2561 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 056 YAMAHA FINO A 114 32,288 12 น้ำตาล-ขาว ขจธ-311 มหาสารคาม 07/02/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 057 HONDA CLICK 125I A 125 - 12 ขาว-เทา จจข-700 นครราชสีมา 30/11/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 058 HONDA WAVE 110 I M 110 68,439 09 น้ำเงิน-เทา งทข-494 นครราชสีมา 12/06/2557 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 059 YAMAHA MIO 125 I A 125 16,362 13 ชมพู-ขาว 1กณ-1356 ร้อยเอ็ด 27/05/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 060 YAMAHA YZF-R15 M 150 47,992 15 ขาว-น้ำเงิน 1กฒ-8078 นครราชสีมา 02/04/2562 17,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 061 HONDA CLICK A 108 44,401 08 ขาว-น้ำเงิน ขธก-522 ร้อยเอ็ด 21/05/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 062 HONDA SCOOPY I A 108 20,166 12 แดง-น้ำตาล 1กผ-7257 ขอนแก่น 28/01/2561 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เนื่องจากแจ้งหยุดใช้รถไว้ตลอดไป| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 063 HONDA SCOOPY I A 108 7,579 11 ชมพู-ดำ-เทา 1กผ-5017 นครราชสีมา 15/09/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 064 HONDA CZ-I 110 M 110 57,381 08 ดำ-เทา งฉท-152 นครราชสีมา 09/12/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 065 HONDA WAVE 110 I M 110 47,189 12 น้ำเงิน-ขาว จกฉ-931 นครราชสีมา 7,000 856 0
**หมายเหตุ วันจดทะเบียน 29|02|59 | ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 066 YAMAHA MIO 125 A 125 59,414 13 แดง-ขาว 1กค-8832 นครราชสีมา 18/09/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 067 HONDA CLICK 125I A 125 12 ขาว-เทา จจง-704 นครราชสีมา 13/12/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 068 KAWASAKI KSR M 111 21,056 11 แดง จงษ-395 นครราชสีมา 25/03/2561 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 069 HONDA SCOOPY I A 108 15,512 12 แดง-ดำ 1กฎ-1265 นครราชสีมา 10/05/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 070 HONDA MSX125 M 125 14 ขาว 1กช-6605 นครราชสีมา 19/06/2561 13,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 071 HONDA WAVE 110 I AT A 110 46,349 10 ขาว-น้ำตาล งบก-300 นครราชสีมา 22/03/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 072 HONDA SCOOPY I A 108 31,797 10 แดง-น้ำตาล สธง-401 กรุงเทพมหานคร 15/06/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 073 YAMAHA FINO A 114 10 ดำ-ส้ม-ขาว งพฉ-769 นครราชสีมา 09/07/2561 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 074 HONDA CLICK I A 108 09 ดำ-ส้ม จฉง-540 นครราชสีมา 11/02/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 075 YAMAHA NOUVO A 135 - 08 น้ำเงิน-เทา ขคษ-697 พระนครศรีอยุธยา 24/07/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 076 HONDA WAVE 100 M 98 22,665 05 น้ำเงิน-ดำ 1กฬ-1117 นครราชสีมา 13/03/2562 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีลูกกุญแจ |จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 077 HONDA WAVE 110 I M 110 18,256 11 ขาว-น้ำเงิน กยว-514 ยโสธร 28/06/2561 7,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 078 HONDA CLICK I A 108 17,054 09 น้ำเงิน-ดำ งนต-471 นครราชสีมา 08/06/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 079 YAMAHA FINO FI A 115 37,532 14 ขาว-เหลือง-ดำ 1กช-880 นครราชสีมา 22/05/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 080 YAMAHA FINO A 114 18,490 12 ดำ-แดง-ขาว จษบ-124 ชลบุรี 28/12/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 081 YAMAHA MIO A 115 48,336 11 ดำ-ส้ม-ขาว งษง-918 นครราชสีมา 17/11/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 082 YAMAHA FINO A 114 71,463 10 เขียว-ขาว ขธค-919 ร้อยเอ็ด 05/02/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 083 HONDA CLICK I A 108 31,756 11 น้ำเงิน-ขาว คษฉ-826 ขอนแก่น 08/06/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 084 HONDA CLICK A 108 41,280 07 ขาว-เทา จคล-676 นครราชสีมา 16/03/2562 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 085 YAMAHA FINO A 114 39,585 10 ดำ-ชมพู-ขาว งมษ-849 นครราชสีมา 22/12/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 086 YAMAHA FINO A 114 32,437 10 ชมพู-ขาว 1กง-3842 นครราชสีมา 25/05/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 087 HONDA CLICK I A 108 49,980 09 ดำ-แดง ขทษ-643 ร้อยเอ็ด 29/12/2556 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 088 YAMAHA MIO A 115 10 แดง-ดำ 1กฎ-9447 นครราชสีมา 11/01/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 089 YAMAHA FINO A 114 57,220 12 ดำ-แดง จขม-662 นครราชสีมา 08/06/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 090 YAMAHA TTX A 115 30,622 12 ดำ-แดง จงพ-624 นครราชสีมา 29/10/2561 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 091 HONDA CLICK 125I A 125 12 แดง 1กภ-2207 นครราชสีมา 15/11/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 092 HONDA CLICK I A 108 49,801 10 ขาว-ดำ ขมม-51 บุรีรัมย์ 22/04/2556 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 093 HONDA WAVE 110 I M 110 40,552 09 ดำ-แดง งทม-699 นครราชสีมา 07/08/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 094 HONDA WAVE 110 I M 110 41,352 10 แดง-ขาว งพม-963 นครราชสีมา 23/11/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 095 HONDA SCOOPY I A 108 34,771 11 แดง-เทา งยพ-523 นครราชสีมา 14/02/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 096 HONDA CLICK A 108 13,485 08 ขาว 1กต-6588 นครราชสีมา 15/09/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 097 YAMAHA FINO A 114 12 ขาว-ม่วง 1กค-9944 นครราชสีมา 07/07/2560 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 098 YAMAHA MIO A 115 18,937 05 ชมพู ฉกท-767 ชลบุรี 08/04/2560 2,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 099 YAMAHA FINO FI A 115 56,772 13 ดำ-ขาว-ฟ้า 1กฎ-9805 ร้อยเอ็ด 01/08/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 100 YAMAHA MIO 125 A 125 12 ดำ-แดง จงจ-426 นครราชสีมา 25/09/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 101 HONDA WAVE 125 X M 125 68,225 09 น้ำเงิน กษท-468 กระบี่ 18/12/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 102 YAMAHA MIO 125 A 125 44,490 12 น้ำเงิน-ขาว จขพ-316 นครราชสีมา 31/05/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 103 HONDA WAVE 110 I M 110 59,550 10 ดำ-แดง จขษ-758 นครราชสีมา 10/03/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 77,481 10 ดำ-ขาว งนว-449 นครราชสีมา 12/03/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 105 YAMAHA MIO A 115 09 แดง ขขค-987 ประจวบคีรีขันธ์ 28/01/2555 2,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 106 HONDA SCOOPY I A 108 16,341 11 น้ำเงิน-ขาว ฬธอ-562 กรุงเทพมหานคร 17/06/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 107 HONDA WAVE 100 M 98 67,290 02 แดง-ดำ ขษพ-894 นครราชสีมา 16/09/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่ม | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 108 HONDA CLICK I A 108 40,430 12 ขาว-ดำ งษย-951 นครราชสีมา 19/01/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 109 HONDA CLICK 125I A 125 - 13 แดง-ดำ 1กข-527 มหาสารคาม 22/04/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 110 YAMAHA MIO 125 A 125 50,816 12 ดำ-น้ำเงิน อตบ-598 กรุงเทพมหานคร 19/06/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 111 YAMAHA FINO A 114 12 เทา-ดำ 1กด-6023 นครราชสีมา 02/11/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 112 HONDA WAVE 110 I M 110 87,395 12 ขาว-แดง จกต-666 นครราชสีมา 02/03/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 113 HONDA WAVE 110 I M 110 21,682 10 ดำ-แดง งมต-127 นครราชสีมา 13/10/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 114 YAMAHA MIO 115 I A 115 40,175 12 ดำ-ม่วง ขตค-241 มหาสารคาม 13/11/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 115 YAMAHA MIO 125 A 125 15,982 12 ดำ-น้ำเงิน จจฉ-256 นครราชสีมา 20/12/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 116 HONDA WAVE 100 S M 98 69,627 08 แดง-ดำ ขยว-327 ร้อยเอ็ด 20/08/2560 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 117 HONDA AIR BLADE A 108 07 ขาว 1กฎ-7073 ร้อยเอ็ด 16/01/2562 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 118 YAMAHA FINO A 114 60,014 10 ชมพู-ขาว ขธข-374 ร้อยเอ็ด 20/01/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 119 YAMAHA GT 125 A 125 12 น้ำเงิน-เทา-ดำ จจน-30 นครราชสีมา 19/04/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 120 HONDA CLICK I A 108 69,358 10 ขาว-แดง 1กภ-8797 นครราชสีมา 22/12/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 121 HONDA SCOOPY I A 108 21,819 10 ชมพู-ขาว 1กช-9724 มหาสารคาม 24/08/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนระงับ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 122 HONDA WAVE 110 I M 110 24,024 12 แดง-ขาว จขม-279 นครราชสีมา 07/06/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ | ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 123 HONDA CLICK A 108 26,754 07 ขาว-ดำ จงม-610 นครราชสีมา 01/11/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)| จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 124 HONDA WAVE 110 I M 110 73,022 12 ดำ-แดง จกก-269 นครราชสีมา 07/02/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 125 HONDA WAVE 100 S M 98 61,062 09 เทา-ดำ งธจ-926 นครราชสีมา 06/10/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 126 YAMAHA FINO A 114 32,835 12 ดำ-ขาว จขท-992 นครราชสีมา 25/05/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 127 YAMAHA FINO FI A 115 39,039 13 ดำ-ขาว-ชมพู 1กฮ-4576 นครราชสีมา 17/10/2561 10,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 128 HONDA WAVE 125 I M 125 53,595 13 ดำ กกต-411 นครราชสีมา 27/05/2560 13,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ เคยจด รย.12| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 129 HONDA CLICK I A 108 97,015 09 น้ำเงิน-ดำ งตฉ-417 นครราชสีมา 25/03/2561 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 130 YAMAHA FINO A 114 38,543 12 ดำ-แดง-ขาว จยย-128 ชลบุรี 13/11/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 131 HONDA CLICK A 108 11,777 07 ดำ คฉข-627 อุบลราชธานี 26/06/2561 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 132 YAMAHA FINO FI A 115 27,286 13 ดำ-ขาว-ชมพู 1กถ-8109 นครราชสีมา 14/06/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 133 HONDA WAVE 110 I M 110 97,630 10 น้ำเงิน-ดำ ขนค-635 ร้อยเอ็ด 18/08/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 134 HONDA WAVE 110 I M 110 47,132 12 แดง-ขาว จจง-852 นครราชสีมา 13/12/2557 11,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 135 YAMAHA FINO A 114 56,078 10 ดำ-เหลือง-ฟ้า งษล-830 นครราชสีมา 15/07/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 136 HONDA WAVE 110 I M 110 59,066 12 น้ำเงิน-ดำ ขรย-303 ร้อยเอ็ด 16/11/2560 11,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 137 HONDA CLICK 125I A 125 13 ดำ-แดง 1กข-6037 นครราชสีมา 16/07/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 138 HONDA ICON A 108 21,132 08 ดำ-เทา 1กร-4463 นครราชสีมา 22/07/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 139 YAMAHA SPARK M 110 26,407 10 ดำ-เทา งนน-395 นครราชสีมา 05/02/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 140 YAMAHA MIO 125 A 125 54,840 11 ดำ-น้ำเงิน จจพ-12 นครราชสีมา 11/02/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่มแล้ว| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 141 HONDA SCOOPY I A 108 10 แดง-ดำ งบบ-309 นครราชสีมา 10/05/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 142 YAMAHA FINO A 114 55,615 09 ดำ-ขาว 1กน-4066 นครราชสีมา 22/04/2560 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนระงับ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 143 HONDA CLICK 125I A 125 30,063 13 ดำ-แดง 1กก-1208 ร้อยเอ็ด 23/01/2562 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 144 YAMAHA FINO A 114 10 น้ำเงิน-ขาว ขธท-783 ร้อยเอ็ด 09/04/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 145 HONDA CLICK I A 108 44,115 09 ขาว-ส้ม งทว-963 นครราชสีมา 31/08/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 146 HONDA DREAM M 110 21,735 15 เหลือง-ขาว 1กฒ-3164 นครราชสีมา 11/03/2562 18,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 147 YAMAHA TTX A 115 78,275 13 ดำ-แดง 1กข-4869 ชัยภูมิ 05/07/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 148 HONDA WAVE 110 I M 110 62,479 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-2993 นครราชสีมา 22/05/2560 12,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 149 HONDA CLICK I A 108 46,534 11 แดง-น้ำตาล จทฉ-125 ชลบุรี 28/06/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 150 HONDA WAVE 110 I M 110 54,609 10 ดำ-แดง 1กฎ-7003 นครราชสีมา 03/05/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 151 HONDA CLICK 125I A 125 - 14 ขาว-แดง 1กท-5730 นครราชสีมา 28/02/2560 11,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 152 HONDA WAVE 110 I M 110 09 ฟ้า-เทา จกล-308 นครราชสีมา 01/06/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 153 HONDA MSX125 M 125 - 16 ดำ 1กภ-2278 นครราชสีมา 09/11/2561 15,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 154 HONDA CLICK I A 108 36,231 10 ขาว-ดำ งพม-681 นครราชสีมา 01/11/2561 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 155 KAWASAKI KSR M 111 15 ส้ม-ดำ 1กต-8042 มหาสารคาม 18/03/2562 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 156 HONDA CLICK I A 108 11 ดำ-แดง ขมธ-664 ร้อยเอ็ด 31/10/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ | ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ |ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 157 HONDA WAVE 125 M 125 05 น้ำเงิน คพข-82 นครราชสีมา 26/09/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ | ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 158 HONDA SCOOPY I A 108 11 น้ำเงิน-ดำ ขพต-30 ร้อยเอ็ด 19/04/2560 1,500 856 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ | ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 159 YAMAHA MIO 125 A 125 12 ดำ-แดง ขยธ-299 ร้อยเอ็ด 04/05/2562 4,000 856 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีชำรุด | อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ | ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ |ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 160 HONDA WAVE 100 S M 98 08 น้ำเงิน-ดำ จฉก-792 นครราชสีมา 30/08/2561 1,500 856 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ | ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | ขายแบบไม่มีVAT| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล| กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง