นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19-12-2018   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 20,302 15 แดง-ดำ 1กษ-4108 นครราชสีมา 26/03/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 25,660 14 ดำ-แดง 1กส-6207 นครราชสีมา 07/03/2562 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 003 HONDA WAVE X M 98 86,705 08 น้ำเงิน-ดำ ขตก-215 สุรินทร์ 30/05/2560 4,600 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 004 YAMAHA SPARK NANO M 110 29,585 12 น้ำเงิน-ขาว กบฉ-960 มุกดาหาร 29/03/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 005 HONDA WAVE 110 I M 110 49,938 11 แดง-เทา งลบ-185 นครราชสีมา 29/06/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 006 YAMAHA MIO 125 I A 125 76,441 12 น้ำเงิน-ขาว 1กฉ-1721 นครราชสีมา 28/12/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 007 HONDA CLICK I A 108 58,479 09 เหลือง-ดำ คจธ-230 อุบลราชธานี 31/07/2561 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 008 HONDA CLICK I A 108 44,138 11 ขาว-แดง ขพษ-165 สุรินทร์ 19/01/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 009 YAMAHA MIO 125 RR A 125 69,487 11 ดำ-น้ำเงิน-เหลือง กนฉ-935 มุกดาหาร 01/02/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง |ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 51,423 13 แดง-ขาว 1กต-2465 กรุงเทพมหานคร 12/06/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 6,007 17 ดำ-แดง 1กล-3933 นครราชสีมา 29/06/2561 15,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 012 YAMAHA FINO A 114 28,928 10 ดำ-เขียว-ขาว สพป-756 กรุงเทพมหานคร 26/08/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 013 HONDA SCOOPY I A 108 21,641 11 เขียว-ขาว กนร-489 มุกดาหาร 29/08/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 014 HONDA WAVE 110 I M 110 58,132 14 ดำ-แดง 1กฌ-5352 กาฬสินธุ์ 09/01/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 015 HONDA CLICK I A 108 29,119 10 ขาว-ดำ 1กค-8402 กาฬสินธุ์ 13/10/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 016 YAMAHA FINO A 114 79,324 10 ดำ-ส้ม-ขาว 1กญ-3801 กาฬสินธุ์ 19/10/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 017 YAMAHA TTX A 86,797 เทา 1กฌ-9754 กาฬสินธุ์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 018 YAMAHA FINO A 114 20,890 10 ขาว-น้ำตาล สตน-580 กรุงเทพมหานคร 24/05/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 13,133 12 ขาว-แดง กวก-875 นครพนม 22/02/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง |ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 020 HONDA WAVE 100 S M 98 32,649 07 แดง-เทา ขฉค-960 สุรินทร์ 16/11/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 021 SUZUKI SMASH 110 M 110 85,688 06 น้ำเงิน-ดำ กธข-707 มุกดาหาร 12/01/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 022 YAMAHA MIO 125 I A 125 45,520 14 ฟ้า-ดำ 1กจ-2078 สุรินทร์ 26/06/2560 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 023 HONDA WAVE 100 M 98 3,977 11 เทา ขขก-740 กาฬสินธุ์ 28/04/2557 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ปีผลิต 2005 ปีจด 2011 | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 024 HONDA WAVE 110 I M 25,646 ขาว-ดำ 1กฉ-1471 อุดรธานี ถอนการประมูล 856 0 428.00
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 025 HONDA WAVE M 109 23,619 02 แดง-ดำ 1กช-4655 กาฬสินธุ์ 28/09/2560 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ | เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 026 HONDA WAVE 110 I M 110 13,133 15 ดำ-แดง 1กค-5315 มุกดาหาร 25/02/2561 9,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 027 HONDA WAVE 125 I M 125 7,897 08 ดำ กนฉ-529 มุกดาหาร 14/10/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 028 HONDA WAVE 110 I M 110 40,340 13 ดำ-แดง 1กถ-1637 สุรินทร์ 25/10/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 029 HONDA WAVE 110 I M 110 47,417 09 แดง-เทา 1กฌ-5231 กาฬสินธุ์ 21/07/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 030 HONDA WAVE 110 I M 110 26,409 13 น้ำเงิน-ขาว 1กข-8324 สุรินทร์ 27/06/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 031 HONDA WAVE 125 I M 125 21,051 13 แดง 1กจ-3958 กรุงเทพมหานคร 29/03/2561 14,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 032 HONDA WAVE 110 I M 110 30,092 14 ขาว-ดำ 1กฆ-9248 กาฬสินธุ์ 28/10/2558 12,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 033 HONDA WAVE 110 I M 110 56,681 14 แดง-ดำ 1กฆ-6950 สุรินทร์ 16/01/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 36,320 13 แดง-ขาว 1กก-3385 กาฬสินธุ์ 26/02/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 035 YAMAHA FINO A 114 44,901 11 ดำ-ขาว ขขง-460 กาฬสินธุ์ 30/05/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 79,475 13 ชมพู-ขาว 1กค-816 กาฬสินธุ์ 14/11/2557 7,000 856 0
**หมายเหตุ ปีผลิต 2009 ปีจด 2013 | ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 037 HONDA WAVE 110 I M 110 26,442 15 ดำ-แดง 1กจ-3584 มุกดาหาร 29/06/2561 12,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง |ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 038 HONDA CLICK I A 108 57,452 11 ขาว-ดำ กนฉ-142 มุกดาหาร 19/01/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 8,506 11 น้ำเงิน-ขาว 1กจ-7140 มุกดาหาร 01/08/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 56,602 13 น้ำเงิน-ดำ 1กง-9432 มุกดาหาร 24/02/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 / 36,656 12 น้ำเงิน-ขาว จยท-831 ชลบุรี 11/06/2558 13,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 042 HONDA WAVE 100 M 98 / 86,665 04 แดง กษก-789 สุรินทร์ 01/06/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 043 HONDA WAVE 110 I M 110 / 46,692 12 น้ำเงิน-ขาว ขวก-15 สุรินทร์ 27/07/2560 14,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 044 HONDA WAVE 110 I M 110 27,421 14 ดำ-แดง 1กช-1044 ขอนแก่น 21/04/2559 17,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 045 HONDA SCOOPY I A 110 6,471 ดำขาว 1กข-7616 สุรินทร์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 046 HONDA WAVE 110 I M 110 45,583 12 ขาว-แดง ขรพ-764 สุรินทร์ 13/02/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 047 HONDA WAVE 110 I M 110 28,855 15 แดง-ดำ 1กช-2597 สุรินทร์ 05/02/2562 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 048 HONDA WAVE 110 I M 110 66,099 12 ดำ-แดง ขลย-772 สุรินทร์ 27/06/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง |รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 50,232 12 ดำ-แดง จขก-192 นครราชสีมา 26/04/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 050 HONDA WAVE 110 I M 110 31,878 14 ดำ-แดง 1กฉ-5823 สุรินทร์ 12/11/2559 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 051 HONDA SCOOPY I A 108 40,886 13 น้ำเงิน 1กฌ-4331 กาฬสินธุ์ 24/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่มแล้ว | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 052 YAMAHA FINO A 114 62,487 12 ดำ-น้ำตาล กบน-767 มุกดาหาร 01/06/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 / 42,252 13 น้ำเงิน-ขาว 1กค-6231 สุรินทร์ 09/09/2560 14,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 054 HONDA CLICK 125I A 125 / / / - 12 แดง-ดำ ขลธ-910 สุรินทร์ 06/06/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 055 HONDA WAVE 110 I M 110 / 56,912 12 น้ำเงิน-ขาว ขลก-758 สุรินทร์ 30/03/2560 9,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 056 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 26,519 13 ขาว-น้ำตาล 1กฆ-2680 สุรินทร์ 21/11/2557 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง |รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 057 HONDA WAVE 110 I M 110 / 22,493 14 น้ำเงิน-ดำ 1กฉ-1869 สุรินทร์ 26/09/2559 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 058 HONDA WAVE 110 I M 110 30,374 16 ดำ-แดง 1กฐ-7151 สุรินทร์ 08/06/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 059 YAMAHA FINO A 114 41,445 12 ม่วง-ดำ ขลย-871 สุรินทร์ 29/06/2559 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 060 YAMAHA MIO A 115 57,173 07 ดำ 1กญ-1922 ขอนแก่น 29/08/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 061 YAMAHA FINO A 114 28,540 12 น้ำเงิน-เขียว-ขาว ขลร-864 สุรินทร์ 06/07/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 38,160 13 ดำ-แดง 1กข-2919 สุรินทร์ 17/05/2560 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 063 HONDA WAVE 110 I M 110 55,156 12 ดำ-เทา ขวจ-362 สุรินทร์ 07/09/2559 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 064 HONDA WAVE 100 M 92,646 เทา-ดำ กบฉ-302 กาฬสินธุ์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 065 YAMAHA FINO FI A 115 13 ดำ-ขาว-ชมพู 1กก-7140 นครสวรรค์ 31/07/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 066 HONDA WAVE 110 I M 110 / 61,691 13 ดำ-แดง 1กบ-2030 กรุงเทพมหานคร 12/07/2560 14,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat | กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 067 SUZUKI GD110 M 113 6,691 17 น้ำเงิน 1กด-5974 สุรินทร์ 11/05/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 068 YAMAHA MIO 115 I A 125 / / 15,115 14 แดง-ขาว 1กฆ-7353 สุรินทร์ 21/01/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 069 YAMAHA MIO A / / / 42,405 ดำ-ชมพู ขธค-561 สุรินทร์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 070 YAMAHA SPARK M / / 43,519 ขาว 1กง-876 สุรินทร์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 071 HONDA WAVE 110 I M 110 26,993 12 แดง-ดำ ขจว-366 ฉะเชิงเทรา 27/12/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 072 HONDA CLICK 125I A 125 - 14 ชมพู-ดำ 1กฆ-8662 สุรินทร์ 30/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนปีค.ศ.2014 ปีผลิตค.ศ.2011| ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 073 YAMAHA FINO A 114 36,480 11 น้ำตาล-ขาว ขมง-152 สุรินทร์ 14/02/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 074 HONDA WAVE 110 I M 110 24,868 10 น้ำเงิน-เทา ขนง-576 สุรินทร์ 01/04/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 075 YAMAHA FINO A 114 12,566 12 ดำ-น้ำตาล ขงพ-838 กาฬสินธุ์ 26/09/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 076 HONDA CLICK 125I A 125 13 ดำ-แดง 1กค-3446 สุรินทร์ 09/08/2560 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 077 HONDA WAVE 110 M 32,179 น้ำเงิน-ดำ ขงค-759 กาฬสินธุ์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 078 YAMAHA FINO A 114 54,274 12 ดำ-น้ำตาล กบค-775 มุกดาหาร 19/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 079 HONDA WAVE 110 I M 110 / 48,466 11 แดง-ดำ ขยค-797 สุรินทร์ 21/06/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 080 HONDA CLICK I A 108 / / / 78,746 10 น้ำเงิน สบข-158 กรุงเทพมหานคร 13/07/2557 11,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 081 SUZUKI SHOGUN M 124 / 47,884 09 ดำ ขธท-503 สุรินทร์ 23/11/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 082 HONDA WAVE 110 I M 110 / 42,339 14 แดง-ดำ 1กฉ-7730 สุรินทร์ 11/12/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 083 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 43,333 12 ดำ-แดง ขวจ-537 สุรินทร์ 12/09/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 084 YAMAHA FINO A 114 / / / 39,567 08 เทา-ขาว 1กฐ-1802 สุรินทร์ 22/04/2560 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 085 HONDA WAVE 110 I M 110 91,343 11 ขาว-แดง ขมล-136 สุรินทร์ 18/05/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 086 HONDA WAVE 110 I M 110 6,817 10 แดง-เทา ขธล-37 สุรินทร์ 26/01/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 087 HONDA WAVE X M 98 52,550 07 แดง-ดำ ขฉก-308 สุรินทร์ 08/10/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 088 YAMAHA MIO 125 I A 125 35,840 14 ชมพู-ขาว 2กฒ-1646 กรุงเทพมหานคร 27/02/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 089 HONDA WAVE 110 I M 110 52,429 13 แดง-ขาว 1กก-9898 สุรินทร์ 19/04/2560 10,000 856 428
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 090 YAMAHA SPARK NANO M 60,638 ดำ กษม-671 กาฬสินธุ์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 091 YAMAHA FINO A 16,431 ขาว-แดง ขงจ-722 กาฬสินธุ์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 092 HONDA DREAM M 110 / 28,909 16 น้ำเงิน-ขาว 1กฎ-6484 สุรินทร์ 18/02/2560 15,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 093 YAMAHA SPARK M 110 / 45,795 08 แดง-เทา ขตว-308 สุรินทร์ 25/12/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)| ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 094 HONDA WAVE 110 I M 110 / 61,112 10 ดำ-แดง ขพต-641 สุรินทร์ 20/10/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 095 YAMAHA FINO A 114 / / / 42,253 11 ดำ-ส้ม-ขาว ขมน-367 สุรินทร์ 05/04/2558 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 096 HONDA WAVE 110 I M 110 / 56,652 10 แดง-ขาว 1กญ-3182 สุรินทร์ 11/09/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 097 HONDA WAVE 110 I M 110 50,620 13 ขาว-ม่วง 1กฆ-1310 สุรินทร์ 01/11/2557 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 098 HONDA WAVE 100 S M 98 59,020 08 แดง-ดำ ขตล-303 สุรินทร์ 08/12/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 099 HONDA WAVE 110 I M 110 16,925 12 แดง-ขาว ขลร-779 สุรินทร์ 05/07/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 100 HONDA WAVE 110 I M 110 75,733 10 ขาว-แดง ขพจ-640 สุรินทร์ 23/09/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 101 YAMAHA FINO A 114 50,743 10 น้ำตาล-ขาว ขนร-834 สุรินทร์ 14/07/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 102 YAMAHA SPARK Z M 110 40,445 08 แดง-เทา ขฉน-501 สุรินทร์ 27/02/2559 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 103 YAMAHA SPARK NANO M 110 29,946 11 แดง-เทา ขขข-608 กาฬสินธุ์ 06/05/2557 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 104 YAMAHA FINO A 114 39,117 12 ดำ-น้ำตาล ขงง-945 กาฬสินธุ์ 13/07/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 105 HONDA WAVE 110 I M 110 / 43,202 10 น้ำเงิน-เทา 1กภ-2923 สุรินทร์ 11/01/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 106 HONDA WAVE 125 I M 125 / 89,619 13 แดง 1กข-9082 สุรินทร์ 04/07/2559 14,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 107 HONDA WAVE 100 S M 98 / 35,942 09 แดง-ดำ ขธง-864 สุรินทร์ 01/10/2555 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 108 YAMAHA MIO A 115 / / / 32,692 10 ขาว-ดำ ขธย-76 สุรินทร์ 11/01/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 109 HONDA WAVE 110 I M 110 / 47,950 14 ดำ-แดง 1กง-2119 สุรินทร์ 12/03/2560 13,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 110 HONDA SCOOPY I A 108 / 12,919 12 ดำ-แดง 1กฆ-5271 สุรินทร์ 06/03/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 111 HONDA SCOOPY I A 108 24,917 16 น้ำตาล 1กฒ-6408 สุรินทร์ 19/09/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 112 YAMAHA MIO 125 A 125 30,565 13 ดำ-แดง 1กก-1756 สุรินทร์ 31/01/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 113 HONDA WAVE 110 M 70,249 ดำ-ขาว-แดง ขนม-984 สุรินทร์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 114 YAMAHA FINO A 85,663 ดำ-ขาว 1กฌ-4124 สุรินทร์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 115 SUZUKI SMASH M 110 46,561 08 น้ำเงิน ขตล-541 สุรินทร์ 11/12/2560 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 116 HONDA SCOOPY I A 108 51,744 12 ฟ้า-ขาว ขรน-80 สุรินทร์ 27/01/2559 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 117 YAMAHA MIO 125 GT A 34,158 ดำ-แดง ขคจ-301 กาฬสินธุ์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 118 HONDA WAVE 110 I M 110 / 26,606 14 แดง-ดำ 1กจ-4025 สุรินทร์ 16/07/2561 11,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 119 HONDA WAVE 125 M 125 / เช็คไม่ได้ 11 น้ำเงิน-ดำ ขมน-537 สุรินทร์ 07/04/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 120 HONDA WAVE 110 I M 110 / 39,854 10 ดำ-แดง ขนน-577 สุรินทร์ 03/06/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 121 YAMAHA FINO A 114 / / / 35,048 11 น้ำตาล-ขาว ขมน-245 สุรินทร์ 05/04/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 122 HONDA WAVE 125 X M 125 / 48,171 08 แดง-ดำ 1กง-5355 สุรินทร์ 11/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 123 HONDA WAVE 100 S M 98 26,230 08 น้ำเงิน-ดำ ขรน-186 สุรินทร์ 07/07/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 124 HONDA SCOOPY I A 110 43,160 14 ดำ 1กง-3367 สุรินทร์ 25/03/2559 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 125 HONDA WAVE 110 I 110 16,924 14 แดง-ดำ 1กฌ-1528 ระยอง 01/08/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 126 HONDA SPACY I A 108 14,940 12 ขาว-ดำ ขลม-775 สุรินทร์ 22/06/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 127 YAMAHA FINO FI A 115 78,370 13 ดำ-ขาว-ชมพู 1กค-5550 สุรินทร์ 04/09/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 128 HONDA SCOOPY I A 108 29,273 12 ชมพู-ดำ ขลน-271 สุรินทร์ 11/06/2561 7,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 129 YAMAHA FINO A 114 / / / 14,271 12 ฟ้า-ขาว ขฉฉ-404 ประจวบคีรีขันธ์ 25/05/2560 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 130 YAMAHA MIO 125 A 125 36,780 11 ขาว-น้ำเงิน งขก-367 ขอนแก่น 07/12/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 131 HONDA WAVE 110 I M 110 / 14,763 15 ดำ-แดง 1กฌ-4942 สุรินทร์ 15/06/2562 13,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 132 HONDA WAVE 110 I M 110 / 16,999 16 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-7257 สุรินทร์ 25/02/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 133 HONDA CLICK I A 108 / / / 68,223 10 ขาว-ดำ ขนธ-984 สุรินทร์ 27/05/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 134 HONDA WAVE 110 I M 110 / 28,501 14 ขาว-แดง 1กฆ-6067 ฉะเชิงเทรา 20/05/2558 14,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 135 HONDA WAVE 110 I M 110 / 23,644 10 น้ำเงิน-ดำ กกบ-456 นนทบุรี 14/12/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 136 HONDA SCOOPY I 108 36,285 11 ขาว-ม่วง ขยง-938 สุรินทร์ 28/06/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 137 HONDA WAVE 110 I 110 74,217 12 ขาว-แดง ขลพ-570 สุรินทร์ 14/06/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 138 YAMAHA MIO 125 I A 125 30,566 11 ขาว-น้ำเงิน ขมน-902 สุรินทร์ 08/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 139 HONDA WAVE 125 M 125 44,001 06 น้ำเงิน-เทา ขงธ-337 สุรินทร์ 02/11/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 140 YAMAHA FINO A 114 45,729 13 เทา-ดำ 1กก-1621 สุรินทร์ 31/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 141 HONDA DREAM M 110 44,102 13 ขาว 1กข-8321 สุรินทร์ 27/06/2559 10,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 142 HONDA CBR 150 R M 150 15 แดง-ดำ 1กช-4247 สุรินทร์ 23/02/2560 18,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 143 YAMAHA SPARK NANO M 110 42,293 11 ดำ-เทา ขขธ-668 กาฬสินธุ์ 20/07/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 144 HONDA WAVE 110 I M 110 21,198 15 แดง-ดำ 1กง-4774 กาฬสินธุ์ 19/02/2561 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 145 HONDA SCOOPY I A 108 25,391 13 ดำ-เทา 1กข-1960 สุรินทร์ 09/05/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 146 HONDA CLICK 125I A 125 ตรวจสอบไม่ 12 ดำ-แดง กบจ-580 มุกดาหาร 28/02/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 147 HONDA WAVE 110 I M 110 50,860 14 น้ำเงิน-ดำ 1กข-2089 มุกดาหาร 19/02/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 148 HONDA SCOOPY I A 108 10,932 13 น้ำเงิน-ขาว ขวว-802 สุรินทร์ 03/01/2560 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 149 YAMAHA FINO A 114 42,987 10 ดำ-น้ำเงิน-ขาว 1กข-7822 กาฬสินธุ์ 30/06/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 150 HONDA ZOOMER-X A 108 28,247 13 ดำ 1กก-4935 สุรินทร์ 22/02/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 151 HONDA CBR 150 R M 150 ตรวจสอบไม่ 16 ดำ 1กท-8999 ขอนแก่น 15/06/2561 25,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 152 YAMAHA SPARK 115I M 115 36,960 14 ดำ-แดง 1กข-6020 มุกดาหาร 02/06/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 153 HONDA WAVE 100 S M 98 67,405 08 น้ำเงิน-เทา กษล-564 กำแพงเพชร 09/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ปีผลิต2005 ปีจด2008 | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 154 HONDA WAVE 110 I M 110 33,341 12 น้ำเงิน-ดำ ขรท-493 สุรินทร์ 12/01/2559 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 155 HONDA WAVE Z M 98 26,391 07 ดำ-ส้ม 1กค-1464 มุกดาหาร 31/10/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ| ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 156 SUZUKI SMASH M 113 32,860 13 ดำ 1กข-1716 สุรินทร์ 02/05/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 157 YAMAHA MIO 125 I A 125 18,813 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-6890 สุรินทร์ 18/03/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ) ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 158 HONDA WAVE 100 S M 98 76,783 07 ดำ-เทา ขจม-720 สุรินทร์ 20/07/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 159 HONDA CLICK A 108 57,414 08 ขาว-ดำ ขตจ-275 สุรินทร์ 11/07/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 160 HONDA WAVE 110 I M 110 37,490 09 ดำ-แดง ขธง-611 สุรินทร์ 30/09/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี(ทะเบียนระงับ)|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 161 HONDA SCOOPY I A 108 35,622 10 ดำ-น้ำตาล ขพจ-125 สุรินทร์ 22/09/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 162 HONDA SCOOPY I A 108 56,677 12 ชมพู-ดำ ขลย-620 สุรินทร์ 06/06/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 163 HONDA CLICK I A 108 47,460 10 ดำ-แดง ขพต-989 สุรินทร์ 21/10/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 164 YAMAHA NOUVO A 135 08 แดง-เทา ขพษ-87 สุรินทร์ 21/10/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 165 HONDA WAVE 110 I M 110 2,990 14 ดำ-แดง 1กฉ-3581 สุรินทร์ 10/10/2560 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีสูญหาย|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 166 HONDA WAVE 110 I M 110 61,996 12 ดำ-แดง ขวฉ-232 สุรินทร์ 19/09/2559 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 167 YAMAHA SPARK NANO M 110 52,852 12 ดำ-ขาว ขงฉ-623 กาฬสินธุ์ 26/07/2558 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 168 HONDA MSX125 M 125 14,566 16 ขาว-ดำ 1กฆ-5588 มุกดาหาร 07/01/2561 17,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 169 HONDA WAVE 110 I M 110 39,172 13 ดำ-แดง 1กข-5763 กาฬสินธุ์ 15/08/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 170 HONDA WAVE 110 I M 110 66,174 12 น้ำเงิน-ดำ ขงว-937 กาฬสินธุ์ 20/12/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 171 HONDA WAVE 110 I M 110 45,990 12 ขาว-แดง 1กฎ-629 สระบุรี 02/11/2561 11,000 856 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 172 HONDA WAVE 110 I M 38,476 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-2957 ขอนแก่น ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 173 HONDA WAVE 110 I M 110 36,984 13 ดำ-แดง 1กจ-1723 มุกดาหาร 27/09/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 174 YAMAHA FINO M 114 34,966 11 ขาว-น้ำตาล กนย-583 มุกดาหาร 01/01/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 175 HONDA WAVE 110 I M 110 35,544 12 ขาว-แดง 1กข-8186 ยโสธร 31/07/2560 3,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 176 YAMAHA MIO 115 I A 115 27,923 12 ขาว-ดำ-เหลือง กบม-326 มุกดาหาร 12/07/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 177 HONDA WAVE 110 M 16,694 น้ำเงิน-ดำ XX-XXXX ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล
G 178 HONDA CLICK I A 108 42,166 09 ดำ กธค-783 มุกดาหาร 02/07/2559 7,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 179 YAMAHA MIO 125 A 125 21,284 12 ดำ-แดง 1กก-4949 กาฬสินธุ์ 24/01/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 180 HONDA CLICK I A 108 40,702 11 น้ำตาล-ดำ ขรษ-668 บุรีรัมย์ 03/03/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 181 HONDA MSX125 M 125 14 น้ำเงิน 1กฆ-7721 กาฬสินธุ์ 26/09/2560 13,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 182 HONDA CLICK 125I A 125 46,416 14 ดำ-แดง 1กฉ-3543 อุดรธานี 26/03/2558 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 183 YAMAHA SPARK NANO M 110 43,253 11 น้ำเงิน-เทา กนธ-868 มุกดาหาร 26/04/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี (ทะเบียนระงับ) |ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 184 HONDA SCOOPY I A 108 27,146 10 ขาว-น้ำตาล 1กฆ-3215 มุกดาหาร 07/10/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 185 HONDA CLICK I A 108 26,197 11 ดำ-ขาว 1กจ-5862 มุกดาหาร 19/05/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว | ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 186 HONDA CLICK I A 108 55,913 11 ชมพู-ดำ ขขษ-101 กาฬสินธุ์ 18/10/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 187 HONDA WAVE 110 I M 110 44,307 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-5209 มุกดาหาร 04/09/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 188 HONDA WAVE 110 I M 110 31,273 14 ขาว-ดำ 1กฆ-7535 กาฬสินธุ์ 24/09/2559 12,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 189 HONDA WAVE 110 I M 110 53,819 13 ดำ-แดง 1กข-7700 อุบลราชธานี 11/04/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง | รถทุกคันขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 190 HONDA WAVE 110 I M 110 21,427 12 ขาว-แดง จจข-661 นครราชสีมา 30/11/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 191 HONDA WAVE 110 I M 110 64,447 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-6546 มุกดาหาร 03/10/2561 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 192 HONDA WAVE 100 S M 98 32,921 08 แดง-ดำ ขทว-805 บุรีรัมย์ 11/06/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีvat |กรณีบัตรประชาชนผู้โอนหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| ขายตามสภาพที่เห็น ณ วันประมูล และรับคืนรถกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 193 HONDA WAVE 110 I M 24,064 ม่วง-ขาว 1กฆ-9700 สุรินทร์ ถอนการประมูล 856 0
**หมายเหตุ ถอนประมูล