นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ลานประมูล สาขานครราชสีมา เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-07-2018   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I AT A 110 / / / 62,586 10 แดง-น้ำตาล ขมม-590 บุรีรัมย์ 28/04/2559 8,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| บัตรประชาชนหมดอายุ
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 / 53,264 09 น้ำเงิน-เทา กนพ-472 หนองบัวลำภู 23/11/2557 7,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 003 HONDA CLICK A 108 / / / / 8,699 07 ขาว-ดำ คจษ-143 ขอนแก่น 21/06/2560 3,000 749 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 004 HONDA CLICK I A 108 / / / / 30,999 10 น้ำเงิน-ดำ กรค-867 นครพนม 12/07/2555 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 005 HONDA CLICK I A 108 / / / / 47,469 10 ขาว-แดง ขวธ-741 ระยอง 28/04/2557 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 006 HONDA CLICK I A 108 / / / / 35,057 11 ดำ-แดง 1กง-6514 กาฬสินธุ์ 17/06/2559 5,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 007 YAMAHA TTX A 115 / / / / 44,946 13 ดำ-แดง 1กก-5022 กาฬสินธุ์ 19/03/2559 9,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 008 KAWASAKI KSR M 111 / / / 6,101 11 ขาว 1กด-5954 ขอนแก่น 30/09/2559 7,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
G 009 YAMAHA FINO A 114 / / / / 40,036 11 ดำ-ส้ม-ขาว 1กฎ-3933 อุดรธานี 10/02/2559 6,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยแจ้งหยุดใช้รถไว้
G 010 YAMAHA FINO A 114 / / / / 12,689 12 ดำ-น้ำตาล คธย-523 อุดรธานี 14/02/2557 9,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 011 YAMAHA FINO A 114 / / / / 41,194 10 ดำ-เขียว-ขาว ขนข-814 ร้อยเอ็ด 10/08/2558 6,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 012 YAMAHA FINO A 114 / / / / 41,434 09 ขาว-ดำ-ชมพู ขกฉ-267 มหาสารคาม 30/07/2559 5,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 013 YAMAHA FINO A 114 / / / / 31,855 13 ดำ-แดง-ขาว ขตต-969 มหาสารคาม 07/01/2558 9,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 014 YAMAHA FINO A 114 / / / / 57,049 09 ชมพู-ขาว ขกข-324 มหาสารคาม 05/06/2558 4,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 015 YAMAHA FINO A 114 / / / / 37,465 11 ดำ-ส้ม-ขาว ฬขว-207 กรุงเทพมหานคร 10/02/2559 6,000 749 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 016 YAMAHA FINO A 114 / / / / 45,235 10 ดำ-น้ำเงิน-ขาว ขขม-726 หนองคาย 07/12/2557 6,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 017 YAMAHA FINO A 114 / / / / 25,292 11 ดำ-แดง ขมม-292 สกลนคร 09/08/2558 8,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| สีไม่ตรง ตัวรถสีดำ-แดง-ขาว-น้ำตาล| บัตรประชาชนหมดอายุ
G 018 YAMAHA FINO A 114 / / / / 22,007 11 เขียว-ขาว 1กฉ-4151 ขอนแก่น 08/12/2560 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
G 019 YAMAHA FINO A 114 / / / / 41,017 10 ดำ-น้ำเงิน-ชมพู กรจ-818 นครพนม 17/08/2558 6,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 020 YAMAHA FINO A 114 / / / / 35,861 10 ดำ-เขียว-ขาว 1กข-2745 เลย 02/06/2558 5,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีฝาถังน้ำมัน | คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย |ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 021 YAMAHA FINO A 114 / / / / 21,073 10 ดำ-น้ำเงิน-ขาว 1กค-4592 บึงกาฬ 16/12/2557 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 022 YAMAHA FINO A 114 / / / / 43,904 10 ดำ-น้ำเงิน-ขาว 1กค-6735 กาฬสินธุ์ 08/12/2557 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ| บัตรประชาชนหมดอายุ
G 023 YAMAHA FINO A 114 / / / / 25,567 09 ขาว-น้ำเงิน-ชมพู 1กจ-9502 อุบลราชธานี 22/05/2561 5,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
G 024 YAMAHA FINO A 114 / / / / 43,020 10 ดำ-ชมพู-ขาว กยจ-56 ยโสธร 28/10/2560 6,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 025 YAMAHA FINO A 114 / / / / 25,401 11 ขาว-แดง 1กญ-7516 ศรีสะเกษ 10/04/2561 8,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | ไม่มีแบตเตอรี่
G 026 YAMAHA FINO A 114 / / / / 40,017 08 แดง-ขาว ขฉม-995 สุรินทร์ 28/03/2555 5,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 027 YAMAHA MIO A 125 / / / / 34,395 10 ดำ-แดง-ขาว 1กด-8352 อุบลราชธานี 02/03/2560 6,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ
G 028 YAMAHA MIO 115 I A 115 / / / / 40,759 13 ดำ-ม่วง งจร-570 ขอนแก่น 08/01/2560 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 029 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / 47,796 13 แดง-ดำ 1กก-9132 สกลนคร 19/03/2560 3,000 963 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ไม่มีขาตั้งข้าง
G 030 YAMAHA SPARK 115I M 115 / 31,345 14 แดง-ดำ 1กข-9140 เลย 23/05/2561 7,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 031 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 32,099 11 ดำ-เทา คบน-8 อุบลราชธานี 16/08/2558 6,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 032 YAMAHA SPARK M 110 / 50,387 10 น้ำตาล จคษ-876 ชลบุรี 21/10/2557 3,500 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% | ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ| ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ
G 033 YAMAHA MIO A 115 / 44,966 07 ดำ 1กจ-4776 ขอนแก่น 11/10/2558 2,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ
G 034 HONDA WAVE 100 M 100 / 55,639 06 ดำ-เทา ขทม-841 บุรีรัมย์ 27/06/2560 2,000 963 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7% |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ | อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ