สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ)
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-10-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 46,170 น้ำเงิน-ขาว ขคร-537 พัทลุง 29/08/2558 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากแจ้งหยุดใช้รถตลอดไป| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 002 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / 35,907 ขาว-ดำ ขมล-720 ภูเก็ต 09/04/2564 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สีไม่ตรงหน้าเล่มสี ขาว-ดำ ตัวรถเป็นสีขาว-น้ำตาล ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 003 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 61,300 ดำ 1กบ-5453 ตรัง 06/11/2564 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 004 HONDA SCOOPY I A 108 15 14 / 35,065 ขาว-น้ำเงิน 1กข-2742 พังงา 31/03/2563 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 005 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 69,705 ดำ-แดง คพท-306 สุราษฎร์ธานี 05/10/2563 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 006 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / แดง ดำ 1กฐ-2266 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 007 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 38,389 ขาว-ม่วง 1กก-9976 กระบี่ 05/07/2558 9,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 008 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / แดง ดำ 1กฐ-2307 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 009 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 33,080 ขาว น้ำเงิน 1กฌ-8294 ภูเก็ต 23/08/2563 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 010 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 31,770 ดำ 1กฒ-361 สุราษฎร์ธานี 28/02/2561 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 43,764 ขาว ดำ 1กฐ-710 อุดรธานี 24/03/2563 9,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 012 YAMAHA FINO FI A 115 14 13 / 78,320 แดง-ขาว-ดำ 1กค-1296 กระบี่ 24/03/2559 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 013 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 9,830 ขาว-ดำ 1กท-4942 สุราษฎร์ธานี 09/06/2563 11,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 014 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / แดง ดำ 1กฐ-2298 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 015 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / 94 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-508 ตรัง 15/02/2561 10,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 016 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / 26,873 ขาว-เทา 1กร-1263 สุราษฎร์ธานี 31/05/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 017 HONDA SUPER CUB M 109 16 16 8,004 ชมพู-ขาว 1กต-343 สุราษฎร์ธานี 29/11/2561 12,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 018 HONDA CLICK I A 108 08 08 / 89,701 ดำ 1กฉ-2324 ชุมพร 12/08/2564 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 12 ส.ค. 2560) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 019 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 / 24,854 ดำ แดง 1กฎ-5267 ภูเก็ต 24/03/2564 12,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 020 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / 18,250 ดำ แดง 1กฐ-2308 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 18,825 ขาว-แดง ขงง-542 กระบี่ 27/09/2562 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 022 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / 15,319 ขาว ดำ 1กฐ-2295 สุราษฎร์ธานี 16/12/2560 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 68,221 น้ำเงิน-ขาว ขวพ-281 ตรัง 18/09/2559 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 024 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / ขาว ดำ 1กฐ-2276 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 025 HONDA WAVE 100 S M 100 09 08 10,257 แดง-ดำ กทร-374 พังงา 23/02/2564 5,000 749 0 214.00
G 026 HONDA CLICK 125I A 125 13 11 / ดำ-แดง ขมล-300 ภูเก็ต 25/01/2564 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 027 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 35,289 ดำ-แดง คทร-593 สุราษฎร์ธานี 24/11/2557 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 028 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 / 56,055 ชมพู-ขาว-ดำ คทก-608 สุราษฎร์ธานี 19/08/2557 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 029 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 31,045 ดำ ขคน-881 กระบี่ 18/04/2560 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 030 YAMAHA GT 125 A 125 16 16 / 22,001 ขาว-แดง 5กต-380 กรุงเทพมหานคร 29/06/2564 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / 41,723 ขาว-ดำ 1กผ-471 สุราษฎร์ธานี 30/01/2562 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 032 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / ขาว ดำ 1กฐ-2296 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 033 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 27,920 น้ำเงิน-ขาว กนต-513 พังงา 16/03/2564 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 034 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 30,822 น้ำตาล เทา 1กฌ-7189 นครศรีธรรมราช 07/05/2561 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 035 HONDA WAVE 100 M 100 08 05 / ชมพู-ดำ กทฉ-869 พังงา 28/02/2557 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 036 YAMAHA MIO A 115 09 09 / 55,675 เขียว กทร-855 พังงา 20/03/2559 2,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 037 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 31,375 แดง-ดำ 1กน-4424 ตรัง 17/02/2564 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 038 HONDA CLICK A 108 07 06 / 58,694 ขาว ขคท-326 ภูเก็ต 19/02/2563 3,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 039 HONDA WAVE 100 S M 100 08 08 / 24,389 น้ำเงิน-ดำ กนธ-444 สตูล 25/11/2563 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 040 HONDA CLICK I A 108 09 09 / 14,072 เขียว-ดำ 1กน-3721 สุราษฎร์ธานี 27/10/2563 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 27 ต.ค. 2560) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 041 HONDA WAVE 100 S M 100 10 09 / 94,498 น้ำเงิน-ดำ กษต-527 พัทลุง 12/02/2559 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 042 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / ขาว ดำ 1กฐ-2261 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 043 HONDA WAVE 125 I M 125 12 12 / 92,209 ดำ คยล-503 นครศรีธรรมราช 30/07/2558 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 044 HONDA CLICK I A 108 09 08 / 36,397 แดง-ดำ คทม-373 สุราษฎร์ธานี 29/01/2562 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 045 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 97,939 ดำ-แดง 1กข-8835 สตูล 21/11/2561 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 046 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / ดำ-น้ำตาล ขษต-742 ตรัง 19/02/2563 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 047 HONDA WAVE 100 S M 100 07 05 / 66,337 น้ำเงิน-เทา กรล-939 พัทลุง 17/05/2563 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 048 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 57,682 ขาว-ดำ-แดง ฬบฬ-730 กรุงเทพมหานคร 22/07/2561 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 / 31,625 ดำ-แดง 1กฒ-2673 กระบี่ 24/05/2564 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 050 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / ขาว-แดง ครบ-817 นครศรีธรรมราช 30/10/2559 16,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 / 69,568 แดง-ดำ 1กฆ-9716 ชุมพร 30/03/2564 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 052 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 55,983 ม่วง-ดำ 1กข-2332 สุราษฎร์ธานี 08/10/2564 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 053 HONDA WAVE 125 M 125 09 09 / น้ำเงิน-ดำ คฉม-406 นครศรีธรรมราช 07/10/2558 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 054 HONDA CLICK A 108 07 06 / 81,066 น้ำเงิน-ดำ คกพ-312 นครศรีธรรมราช 07/09/2563 2,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 055 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 67,792 ดำ แดง 1กฌ-5614 ภูเก็ต 09/05/2560 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 056 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / 42,229 ขาว-น้ำเงิน-ดำ 1กค-4350 สุราษฎร์ธานี 30/08/2559 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 057 HONDA WAVE 110 I M 110 12 11 / 42,719 ดำ กนย-233 พังงา 26/11/2561 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 058 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 14 11 / ดำ-เทา 1กล-1340 สุราษฎร์ธานี 26/08/2563 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 26 ส.ค. 2562) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 059 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 68,583 น้ำเงิน-ดำ คตน-240 นครศรีธรรมราช 15/02/2564 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 060 HONDA CLICK 125I A 125 17 16 / 16,848 น้ำเงิน-ดำ 1กต-8917 สุราษฎร์ธานี 08/02/2561 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 061 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / / ดำ-เทา 1กณ-745 สุราษฎร์ธานี 16/06/2564 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 062 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / 11,450 ดำ 1กฌ-5864 กระบี่ 21/05/2564 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 063 HONDA WAVE 100 M 100 05 05 63,188 น้ำเงิน กษท-956 สุราษฎร์ธานี 25/05/2564 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 064 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / 22,770 ดำ-แดง 1กข-9225 กระบี่ 06/02/2564 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 065 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 16,832 แดง-ขาว กพษ-768 สตูล 26/07/2560 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวิงอาร์มผุ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 066 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 9,888 ขาว-ดำ 2กฒ-1244 กรุงเทพมหานคร 27/02/2562 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 067 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 91,183 น้ำเงิน-ขาว ขลธ-560 สกลนคร 04/09/2559 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 068 HONDA PCX 150 A 150 14 14 / / ขาว-ดำ 1กค-2426 นราธิวาส 16/07/2563 10,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 069 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 / 24,462 ฟ้า-เทา ขนข-995 ตรัง 26/03/2562 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 070 HONDA CLICK A 108 08 06 / 23,999 แดง-ดำ 1กด-4704 นครศรีธรรมราช 02/12/2560 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 071 HONDA WAVE 100 S M 100 09 08 42,607 ดำ คจษ-493 สุราษฎร์ธานี 28/09/2563 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่มีท่อไอเสีย|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 072 YAMAHA FINO FI A 115 14 14 / 64,796 ดำ ม่วง ขาว 1กช-235 นครศรีธรรมราช 24/10/2562 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 073 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 46,545 ดำ แดง 1กฎ-8460 นครศรีธรรมราช 13/08/2561 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 074 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / 77,827 ขาว-ดำ 1กธ-9843 ชลบุรี 14/11/2560 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 075 HONDA WAVE 100 S M 100 08 08 / 18,035 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-1219 พังงา 12/09/2563 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ตัวรถผุเป็นสนิม| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 076 HONDA MSX125 M 125 14 13 / / / 7,279 ขาว 1กต-6863 ชลบุรี 25/07/2563 10,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 077 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 11 / 76,085 ดำ-ขาว ขษค-587 ตรัง 28/12/2562 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 078 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / ดำ-แดง คยต-947 สุราษฎร์ธานี 17/08/2560 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 079 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 45,215 ขาว-ม่วง 1กข-5613 นครศรีธรรมราช 08/05/2559 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 080 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / 14,964 เหลือง 1กท-2431 สุราษฎร์ธานี 24/05/2562 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 081 HONDA WAVE 110 M 110 09 09 / ขาว-เทา 1กถ-9818 นครศรีธรรมราช 18/07/2561 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 082 HONDA MSX125SF M 125 17 16 / / / เทา-แดง 1กธ-9791 สงขลา 16/08/2562 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 083 HONDA WAVE 125 I M 125 12 12 / 75,895 ขาว ขคษ-902 กระบี่ 30/07/2560 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 084 YAMAHA FINO FI A 115 14 14 / 44,369 ดำ-ม่วง-ขาว 1กค-2155 นราธิวาส 07/07/2564 6,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 085 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 68,919 น้ำเงิน-ขาว 1กก-9737 ตรัง 26/06/2562 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 086 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 19,604 แดง-ดำ 1กถ-5612 สุราษฎร์ธานี 28/03/2562 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 087 HONDA WAVE 125 I M 125 12 12 / 69,777 แดง ขคร-810 กระบี่ 17/02/2558 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่มีท่อไอเสียและคันเกียร์|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 088 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / แดง ดำ 1กช-4646 นครศรีธรรมราช 15/12/2559 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 089 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 59,541 แดง-ขาว 1กก-2729 พังงา 22/11/2563 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 090 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 17,194 เหลือง-ดำ 1กถ-4651 ภูเก็ต 21/08/2562 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 091 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / น้ำเงิน ดำ 1กญ-5394 พัทลุง 02/11/2563 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 092 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / 55,856 ขาว ดำ 1กญ-8700 สุราษฎร์ธานี 23/07/2560 16,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 093 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 42,821 แดง-ดำ 1กณ-2873 นครศรีธรรมราช 22/08/2563 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 094 HONDA MSX125 M 125 15 14 / 35,665 ขาว-ดำ 1กจ-4941 ภูเก็ต 18/05/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 095 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 43,172 น้ำเงิน-เทา 1กฆ-9608 พังงา 04/10/2562 9,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 4 ต.ค. 2561) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 096 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 19,057 ส้ม-ดำ 1กด-7173 สุราษฎร์ธานี 31/10/2560 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 097 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 56,276 ดำ-แดง 1กง-8737 พัทลุง 30/08/2563 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 098 HONDA CLICK 125I A 125 13 11 / 42,357 ขาว-แดง ขมพ-390 ภูเก็ต 19/02/2564 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 099 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 25,023 ขาว-ม่วง 1กง-2335 นครศรีธรรมราช 03/01/2561 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 100 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 11 / 33,730 แดง ขลพ-962 ตรัง 03/04/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 101 HONDA WAVE 100 M 100 08 07 / น้ำเงิน-ดำ คมต-675 สงขลา 03/04/2561 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 102 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 65,798 ชมพู-ขาว ขรน-347 ตรัง 05/09/2559 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 103 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 / 50,432 ดำ-แดง 1กธ-9961 ตรัง 06/07/2563 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 104 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / ชมพู-ดำ คบษ-927 สุราษฎร์ธานี 18/10/2563 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 105 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 25,877 ดำ-แดง 1กค-314 ปราจีนบุรี 16/06/2562 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวิงอาร์มผุ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 106 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 17 / น้ำเงิน 1กฒ-4498 ภูเก็ต 24/11/2561 18,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 107 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 76,301 ดำ-แดง 1กค-8984 กระบี่ 15/09/2561 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 108 SUZUKI SMASH M 113 12 12 / 57,369 แดง งทข-731 สงขลา 23/04/2563 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 109 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 70,399 น้ำเงิน ดำ 1กฎ-5655 สงขลา 11/09/2562 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 110 HONDA MSX125 M 125 16 15 / / 54,779 เหลือง-ดำ 1กน-4322 นครศรีธรรมราช 08/01/2563 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สีไม่ตรงไม่มีใบเปลี่ยนสีให้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 39,884 ขาว-แดง 1กธ-7045 ตรัง 21/06/2563 14,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 112 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 / 76,020 ชมพู-ขาว งตษ-386 สงขลา 04/04/2559 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 113 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 32,379 ขาว ดำ 1กฎ-2844 นครศรีธรรมราช 10/08/2562 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวิงอาร์มผุ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 114 YAMAHA NOUVO SX A 125 14 13 แดง-ดำ 1กง-2567 นครศรีธรรมราช 07/01/2561 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 115 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 41,235 ขาว ดำ 1กญ-5161 กระบี่ 29/09/2563 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 116 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 10 / 26,875 เขียว-ขาว ขกก-324 กระบี่ 18/06/2560 2,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 117 HONDA WAVE 110 I M 110 15 13 แดง ดำ 1กญ-8984 สุราษฎร์ธานี 27/07/2560 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| เปลี่ยนเรือนไมล์มาใหม่| ภาษีขาดเกิด 3 ปี ทะเบียนระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 118 SUZUKI SMASH M 113 11 10 10,794 แดง 1กด-5517 นครศรีธรรมราช 16/12/2560 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 119 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 40,638 น้ำเงิน ขาว งธง-323 สงขลา 17/08/2564 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 120 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 11,427 ดำ น้ำเงิน 1กช-793 สงขลา 03/11/2561 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 121 HONDA WAVE 100 S M 100 09 09 / 52,502 ดำ กษธ-421 กระบี่ 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 122 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 46,601 แดง-ดำ ขขย-237 พัทลุง 04/11/2559 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 123 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / / แดง-ดำ 1กธ-5966 ภูเก็ต 21/08/2563 14,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 124 HONDA CLICK I A 108 10 10 / ขาว-แดง 1กง-1025 สุราษฎร์ธานี 14/05/2562 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 125 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 55,567 น้ำเงิน-ดำ 1กษ-8848 สงขลา 29/07/2564 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 126 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 43,611 ขาว-น้ำเงิน-ชมพู งธษ-955 สงขลา 19/11/2558 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 127 HONDA MSX125 M 125 14 14 / / / ดำ 1กก-8526 ระนอง 28/04/2563 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 128 YAMAHA FINO FI A 125 16 16 / 17,744 ขาว-ดำ-ฟ้า 1กณ-742 นครศรีธรรมราช 29/07/2563 10,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 129 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 93,507 ดำ 1กณ-8010 สงขลา 29/04/2562 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 130 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / 44,318 ดำ-แดง 1กค-967 สุราษฎร์ธานี 08/08/2558 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 131 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 21,871 ดำ-แดง 1กฉ-2644 ตรัง 23/06/2561 9,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 132 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 42,846 ดำ-แดง คธว-530 สุราษฎร์ธานี 17/03/2561 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 133 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 41,208 ขาว-น้ำเงิน 1กณ-1318 ตรัง 16/01/2563 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 16 ม.ค. 2561) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 134 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / ขาว-แดง ครค-374 สุราษฎร์ธานี 13/11/2560 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 135 YAMAHA FINO A 114 12 / 38,392 ฟ้า-ขาว ขคต-440 กระบี่ 27/02/2556 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 136 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 45,990 ดำ ขจง-928 ชุมพร 12/10/2558 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 137 HONDA SCOOPY I A 108 10 09 / 45,896 ขาว-แดง ขกค-604 กระบี่ 22/07/2564 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 138 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 30,409 ดำ-เขียว-ขาว กนย-818 พังงา 19/12/2556 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 139 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 48,156 ขาว-ม่วง 1กก-4834 พังงา 14/01/2564 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 140 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 / 30,595 น้ำเงิน-ขาว 1กร-6328 สุราษฎร์ธานี 25/02/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 141 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 89,933 น้ำเงิน-ขาว ขมร-806 ภูเก็ต 27/03/2557 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 142 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 / 79,077 ขาว-ม่วง ขธพ-631 ภูเก็ต 27/05/2561 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 143 HONDA MSX125 M 125 14 13 / / / เขียว 1กฆ-9060 สงขลา 27/01/2564 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 144 HONDA SPACY I A 108 12 11 / 48,727 ขาว ดำ กนต-218 พังงา 13/03/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่มีท่อไอเสีย|รื้อเครื่องยนต์|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 145 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 27,122 ดำ-เทา 1กก-8428 ตรัง 13/06/2563 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 146 HONDA CLICK I A 108 10 10 / 17,240 ขาว-แดง ขพท-785 ตรัง 15/03/2557 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 147 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 44,238 ดำ งธว-665 สงขลา 07/11/2564 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 148 HONDA SCOOPY I A 108 09 09 / ดำ-แดง ขกม-539 ชุมพร 13/11/2557 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 14 12 / 43,246 ขาว-ม่วง 1กค-4379 ภูเก็ต 26/03/2561 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ตัวรถผุเป็นสนิม| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 150 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 54,140 แดง-ดำ ขวค-992 ตรัง 02/07/2563 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 151 HONDA MSX125 M 125 16 15 / / / แดง ดำ 1กช-2078 ภูเก็ต 28/01/2564 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 152 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 44,437 ดำ-น้ำตาล อปค-507 กรุงเทพมหานคร 30/08/2559 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 153 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 22,061 ดำ-แดง กกค-454 ตรัง 12/03/2561 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) รถป้ายเหลือง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 154 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / แดง-ดำ 1กข-1784 พังงา 25/02/2562 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 155 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 49,776 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-436 สงขลา 08/05/2563 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 156 YAMAHA MIO 125 A 125 13 11 / 30,391 ดำ-แดง 1กข-2453 สุราษฎร์ธานี 10/06/2559 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 157 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 37,855 น้ำเงิน-ขาว ขมม-667 สุรินทร์ 25/04/2564 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 158 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 75,950 ดำ-เขียว-ขาว 1กจ-5462 ภูเก็ต 23/03/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 159 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 61,330 แดง-ดำ 1กฉ-8593 พัทลุง 20/07/2564 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 160 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / 33,476 ดำ 1กจ-8926 ภูเก็ต 25/05/2562 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 161 HONDA WAVE 110 I M 109 15 15 / 72,000 น้ำเงิน เทา 1กฌ-5617 นครศรีธรรมราช 20/04/2561 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง (SSW)
G 162 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 / 12,751 ฟ้า-ขาว กธน-532 พังงา 16/11/2562 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| คัดคู่มือใหม่ รายการเดิมชำรุด|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 163 HONDA WAVE 110 I M 109 15 15 / / 44,114 น้ำเงิน ดำ 1กฌ-4920 สุราษฎร์ธานี 20/03/2562 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวิงอาร์มผุ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 164 SUZUKI JELATO A 124 13 12 / 96,616 ขาว กนร-959 พังงา 07/02/2559 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 165 HONDA WAVE 125 I M 125 08 07 / น้ำเงิน-ดำ คพษ-610 สงขลา 03/02/2558 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|อุปกรณ์รถไม่ครบ|สวิงอาร์มผุ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 166 YAMAHA FINO A 114 10 / 21,222 ชมพู-ขาว กษบ-739 กระบี่ 10/02/2554 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 167 HONDA MSX125 M 125 14 13 / / / แดง 1กฆ-2568 ภูเก็ต 07/07/2563 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 168 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 30,716 ขาว-เขียว คพค-649 นครศรีธรรมราช 06/09/2562 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 169 HONDA WAVE 100 S M 100 06 05 / 7,121 แดง-เทา 1กท-8509 ภูเก็ต 28/08/2563 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ|ตัวรถผุเป็นสนิม|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 170 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / 43,824 ขาว-น้ำตาล 1กท-5563 สงขลา 28/04/2563 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 171 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 64,329 แดง งธธ-906 สงขลา 20/09/2559 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เลขตัวรถเป็นสนิม| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 172 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / / ขาว-แดง งทว-963 สงขลา 19/07/2560 9,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 173 HONDA WAVE 125 I M 125 14 14 / 15,856 ดำ 1กข-4918 สตูล 17/06/2558 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 174 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 / 5,124 ขาว 1กด-2417 สุราษฎร์ธานี 22/09/2563 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 175 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / / ดำ 1กช-4711 ภูเก็ต 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 176 HONDA PCX 150 A 150 14 14 / / ขาว-ดำ 1กง-759 ภูเก็ต 14/11/2564 18,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 177 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 13,271 แดง-ดำ 1กส-2700 สงขลา 15/07/2564 18,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 178 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 37,670 ดำ 1กช-3841 สุราษฎร์ธานี 25/11/2563 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 179 HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 / 63,026 น้ำเงิน 1กข-546 ภูเก็ต 26/09/2563 14,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 180 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 37,881 ดำ-แดง 1กก-5606 พังงา 11/04/2563 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 181 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 11,426 แดง-ดำ 1กฆ-1182 สตูล 28/04/2563 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 182 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 / 31,429 ขาว-ม่วง กบย-472 สตูล 24/01/2562 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 183 HONDA CBR 150 R M 150 12 11 / / / แดง ขพพ-643 ภูเก็ต 23/07/2559 18,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 184 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 50,145 น้ำตาล-ขาว จลธ-397 ชลบุรี 13/10/2563 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 185 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 27,302 น้ำเงิน-ดำ 1กข-4304 กระบี่ 14/10/2562 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวิงอาร์มผุ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 186 HONDA ZOOMER-X A 108 14 14 / 47,671 เหลือง-ดำ 1กข-9793 พังงา 15/08/2561 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 187 HONDA WAVE 125 I M 125 15 15 / 12,452 ดำ 1กฐ-697 สงขลา 27/08/2561 12,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 188 HONDA SCOOPY I A 108 12 10 / 33,930 ดำ-เทา อคอ-518 กรุงเทพมหานคร 02/05/2563 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 189 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 98,596 น้ำเงิน-ขาว 1กก-637 กระบี่ 23/01/2560 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 190 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 26,059 ดำ-แดง 1กฐ-8223 ร้อยเอ็ด 30/03/2563 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| สีไม่ตรง ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 191 SUZUKI SMASH M 110 08 08 97,395 แดง-ดำ กทน-834 พังงา 01/08/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 192 YAMAHA FILANO A 115 12 12 / 39,656 แดง ครพ-683 นครศรีธรรมราช 01/11/2560 7,000 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 193 HONDA WAVE 125 I M 125 07 07 / ดำ กลง-255 กระบี่ 19/09/2550 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 194 HONDA CLICK A 108 08 08 / 46,423 ดำ 1กฎ-824 นครศรีธรรมราช 16/09/2560 2,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 195 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 12 24,132 แดง ขคย-354 กระบี่ 23/05/2561 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ตัวรถเป็สนิมไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 196 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 47,966 ดำ-น้ำตาล คพบ-979 นครศรีธรรมราช 26/10/2561 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| คัดคู่มือใหม่ รายการเดิมชำรุด|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 197 HONDA WAVE 100 M 100 06 06 59,681 ดำ กลจ-939 พัทลุง 29/08/2559 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 198 HONDA CLICK A 108 07 07 / 53,766 แดง-ดำ 1กร-2537 สงขลา 23/05/2563 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 199 HONDA MSX125 M 125 16 15 / / ขาว-ดำ 1กง-5582 พัทลุง 20/06/2563 9,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 200 YAMAHA GT 125 A 125 15 15 / / 32,687 ดำ 1กง-3778 กระบี่ 15/10/2562 14,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 201 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / / 50,077 แดง-ดำ 1กจ-8504 ภูเก็ต 30/06/2560 12,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 202 HONDA CLICK I A 108 11 10 / 17,792 ดำ-น้ำตาล 1กจ-1144 พังงา 16/09/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 203 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 8,890 แดง-ขาว 1กข-454 ภูเก็ต 26/09/2559 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 204 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 26,459 น้ำตาล-ขาว ขกร-284 พัทลุง 11/04/2563 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 205 HONDA MSX125SF M 125 19 17 / / 30,691 ดำ-ชมพู 1กง-2774 พังงา 21/03/2564 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 206 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 11,401 ดำ-เทา ขรพ-441 ตรัง 16/09/2560 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 207 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / / 16,453 เหลือง-ดำ 1กข-1385 เบตง 11/04/2564 12,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 208 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / 26,460 ส้ม 1กญ-7691 นครศรีธรรมราช 18/08/2562 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)|ไม่มีแผ่นเพลท
G 209 HONDA DREAM M 109 14 14 26,261 ดำ 1กฉ-2153 สงขลา 22/08/2563 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 210 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 44,887 ดำ-แดง 1กจ-564 สงขลา 08/05/2560 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 211 HONDA WAVE 110 M 109 12 12 / 29,965 น้ำเงิน-ขาว กนม-699 พังงา 30/10/2559 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 212 YAMAHA FIORE A 115 11 11 / 39,719 ดำ น้ำตาล 1กฎ-2104 สุราษฎร์ธานี 26/08/2560 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 213 HONDA DREAM M 109 13 11 65,829 น้ำเงิน ขมน-719 ภูเก็ต 12/02/2559 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 214 HONDA CLICK A 108 08 06 / 48,962 น้ำเงิน-ดำ ขจย-890 ภูเก็ต 02/09/2562 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 215 HONDA WAVE 100 S M 100 07 05 / 47,532 ส้ม-เทา ขคน-853 ภูเก็ต 21/01/2563 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 216 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 54,512 ดำ-น้ำเงิน-ขาว ขทย-675 ภูเก็ต 30/11/2557 3,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 217 HONDA WAVE 125 M 125 06 05 / แดง-ดำ คทน-339 สงขลา 26/07/2557 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 218 HONDA CLICK A 108 06 06 / 92,482 เทา-ดำ ขขจ-885 ภูเก็ต 23/06/2561 2,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 219 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 55,089 แดง-ดำ 1กท-9984 สงขลา 30/05/2564 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 220 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / แดง-ดำ 1กต-5417 ภูเก็ต 20/11/2563 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|แผงคอรถชำรุด|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 221 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 28,099 แดง 1กย-4551 สุราษฎร์ธานี 21/03/2563 9,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ไม่มีท่อไอเสีย| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 222 HONDA CLICK I A 108 10 09 / ขาว-ดำ ขตพ-383 ภูเก็ต 17/02/2558 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 223 YAMAHA FINO FI A 125 16 15 / 49,499 ดำ 1กจ-2571 ปัตตานี 30/03/2563 7,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 224 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / 46,507 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-2138 ภูเก็ต 25/10/2562 12,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 225 SUZUKI SMASH M 113 15 15 / 46,056 ดำ 1กญ-8530 สุราษฎร์ธานี 22/07/2562 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวิงอาร์มผุ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 226 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 12 / 49,564 แดง-ขาว 1กย-9757 กรุงเทพมหานคร 26/08/2561 3,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 227 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 38,065 แดง-ดำ 3กฒ-4382 กรุงเทพมหานคร 01/12/2561 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 228 HONDA CLICK I A 125 12 11 / ขาว-ดำ กตข-431 ระนอง 17/04/2561 3,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 229 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 59,008 ดำ-แดง 1กก-8693 กระบี่ 17/06/2560 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 230 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 33,902 ขาว-เขียว ขลต-629 ตรัง 16/02/2563 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 231 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 20,355 น้ำเงิน-ดำ 1กข-1334 ระนอง 29/09/2561 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 232 HONDA CLICK I A 108 10 09 / 63,067 แดง ขทต-552 ภูเก็ต 25/08/2564 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 233 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 43,521 น้ำเงิน-เทา ขธษ-778 ภูเก็ต 05/08/2561 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 234 HONDA CLICK I A 108 10 10 / 17,786 แดง ขธก-327 ภูเก็ต 19/08/2560 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 235 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 3,022 ดำ-แดง งงจ-595 สงขลา 19/03/2562 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 236 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 26,004 ดำ-เขียว-ขาว ขพง-457 ภูเก็ต 04/11/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 237 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 36,653 แดง-ดำ 1กพ-8728 สุราษฎร์ธานี 31/07/2564 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 238 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 46,694 ฟ้า-น้ำเงิน ขธท-589 ภูเก็ต 01/03/2561 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 239 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 / 30,125 ดำ-แดง 1กณ-5498 สุราษฎร์ธานี 26/07/2562 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 240 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 45,842 แดง-ขาว 1กฆ-4433 พังงา 02/03/2562 8,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ( 2 มี.ค. 2561) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 241 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 43,403 ฟ้า-ชมพู-เทา ขวค-610 ตรัง 27/06/2561 3,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีท่อไอเสีย|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |สีไม่ตรงไม่มีใบเปลี่ยนสีให้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 242 HONDA WAVE 110 I M 110 11 10 59,349 น้ำตาล-ดำ คธว-969 นครศรีธรรมราช 19/01/2560 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 243 HONDA CLICK A 108 07 06 / 53,282 แดง กทค-423 พังงา 16/10/2562 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 244 HONDA SUPER CUB M 109 17 17 10,183 แดง-ขาว 1กก-8252 เบตง 18/07/2563 10,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 245 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 25,041 ขาว-ดำ 1กค-9856 สมุทรสาคร 18/02/2560 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 246 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 57,441 แดง-ขาว คบธ-449 อุดรธานี 26/07/2559 7,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 247 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 65,308 ฟ้า-ฃาว งตม-732 สงขลา 12/03/2560 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 248 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 28,195 ดำ 1กฎ-8586 นราธิวาส 24/04/2563 10,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ(จดใหม่เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2557) ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 249 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 41,973 ฟ้า-ขาว คมค-443 สุราษฎร์ธานี 14/03/2559 5,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีสามารถตรวจสอบเลขตัวรถเนื่องจากมีรอยซ่อมแซมและเป็นสนิม|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 250 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 24,786 แดง-ขาว กฉร-420 ระนอง 27/07/2563 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 251 HONDA CLICK I A 108 09 09 / 33,450 น้ำเงิน-ดำ คฉข-774 นครศรีธรรมราช 16/06/2558 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 252 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / 46,487 ดำ 1กย-9932 สุราษฎร์ธานี 04/07/2563 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 253 HONDA SCOOPY I A 108 11 / 14,176 ขาว-ม่วง ขธล-975 ภูเก็ต 25/03/2563 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| เลขตัวรถเป็นสนิม|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 254 HONDA WAVE 110 I M 109 14 13 66,027 ดำ 1กฉ-9766 สงขลา 24/10/2559 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 255 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 25,369 ดำ-เทา ขมฉ-654 ภูเก็ต 14/11/2561 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 256 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 79,178 น้ำเงิน-ดำ 1กข-8499 พังงา 17/02/2564 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 257 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 12 / 34,376 ดำ-แดง 1กก-2237 พังงา 26/03/2559 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 258 HONDA SUPER CUB M 109 17 17 38,652 เขียว ขาว 1กช-2545 ปัตตานี 27/03/2564 12,000 1,070 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 259 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 64,027 ดำ-ชมพู-ขาว กฉน-609 ระนอง 14/12/2563 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล )ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 260 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / / 37,245 เหลือง เทา 1กฌ-1398 ภูเก็ต 25/05/2562 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 261 HONDA WAVE 100 S M 100 08 07 / 36,426 น้ำเงิน-ดำ ขจน-420 ภูเก็ต 11/07/2562 6,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 262 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 / 17,120 เหลือง-ดำ 1กบ-2746 สุราษฎร์ธานี 09/01/2563 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 263 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 24,120 แดง ดำ 1กฌ-674 ภูเก็ต 18/05/2563 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 264 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / 16,300 แดง ดำ 1กฐ-2273 สุราษฎร์ธานี 16/12/2561 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 265 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 30,293 น้ำเงิน ดำ 1กฎ-5433 ชุมพร 25/04/2564 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี (SSW)
G 266 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 7,415 ขาว-เขียว ขคจ-606 กระบี่ 26/10/2557 4,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 267 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 78,862 ดำ-แดง 1กจ-1339 กระบี่ 26/04/2560 15,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 268 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 78,695 ดำ 1กฆ-1408 ชุมพร 26/08/2559 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 269 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 67,459 แดง-เทา กธน-706 พังงา 19/11/2561 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี(SSW)
G 270 HONDA WAVE 110 I 110 10 10 / 47,895 แดง-ดำ 1กถ-4663 นครศรีธรรมราช 05/06/2561 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ไม่มีเครื่องยนต์|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี (SSW)
G 271 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 57,761 ขาว-น้ำตาล ขกย-909 พัทลุง 07/04/2562 1,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| เครื่องยนต์ชำรุด อุปกรณ์ไม่ครบ|ไม่มีเครื่องยนต์|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี (SSW)
G 272 HONDA CLICK 150 I A 150 20 19 ขาว ส้ม 1กน-8433 ตรัง 01/07/2564 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี (SSW)
G 273 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / ขาว-แดง 1กก-1075 ภูเก็ต 21/05/2560 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี (SSW)
G 274 HONDA CLICK 125I 125 12 12 แดง ขวก-792 ตรัง 18/01/2564 10,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์รถไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี (SSW)