สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-09-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 SUZUKI SMASH M - / / / 39,445 1กก-3511 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 17 / / / / 18,349 1กส-3934 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A - / / / 64,591 1กค-3622 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 14 / / / 68,622 1กฉ-3822 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 YAMAHA SPARK M - / / / 1,398 1กฉ-3143 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 647 1กช-3301 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / 47,093 1กข-3720 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 1กจ-3513 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 SUZUKI SMASH M - / / / 17,026 1กต-3779 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA DREAM M - / / 20,473 1กฒ-3152 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 4,708 1กข-3487 เบตง รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 YAMAHA SPARK M - 13 / / / 30,610 1กก-3741 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 36,374 1กว-2982 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 KAWASAKI KSR M - / / / / / 19,401 1กช-3712 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA CBR 150 R M - / / / / / 1กบ-3792 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 82,316 1กจ-3854 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 1กญ-3317 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A / 1กฉ-8221 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 14 / / / / 91,386 1กฎ-6763 ยะลา รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 15 / / / 77,389 1กง-6046 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 14 / / / 36,594 1กณ-6016 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 15 / / / 30,697 1กฎ-8376 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A 15 / 16,736 1กง-5982 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 7,808 1กง-6982 พังงา ถอนการประมูล 7% 642 0 214.00
**หมายเหตุ ถอนการประมูล| ไม่มีสำเนา (SSW)
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 26,378 1กธ-8050 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 13 / / / 1กก-6906 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 6,712 1กค-8375 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 13 / / / 45,222 1กจ-6752 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 35,254 1กจ-8184 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่
G 9999 HONDA NOVA SONIC M - / / / / / 56,308 1กฐ-6831 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 73,577 1กจ-8118 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 15 / / / 62,971 1กฌ-8182 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 17 / / / 66,565 1กฉ-8091 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 26,218 1กม-8252 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 61,726 1กช-6735 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M - / / / / / 1กฌ-6971 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A - 08 / / / 47,865 1กฌ-8231 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 15 / / / 64,514 1กค-8354 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA PCX 150 A - / / / / 1กข-5986 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 54,661 1กข-6998 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 48,927 1กฌ-8318 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 51,273 2กฐ-6696 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M - / / / 37,074 1กฌ-2890 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 YAMAHA GT 125 A - / / / 38,490 1กง-6680 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 100 M - / 1กม-3302 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 41,060 1กง-3691 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 1กด-7195 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนเรือนไมล์|เรือนไมล์ชำรุด
G 9999 HONDA CLICK 125I A 14 / / / 1กช-7119 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 12 / / / 43,947 1กญ-7163 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA MSX125 M - / / / / / 28,781 1กญ-7164 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / 1กฏ-7171 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A / / / 35,041 ฬบว-675 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M 10 / 13,015 ขจว-390 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 33,067 ขกต-818 ปัตตานี รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ขกต-818|
G 9999 HONDA CLICK 125I A 11 / / ฉกร-33 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA MOOVE A - / / / 8,010 1กง-4891 ปัตตานี รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA DREAM M - 17 / / / 1,743 1กร-5352 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ล้อหน้า-หลังไม่มียาง
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 32,758 1กธ-4850 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA A - / / / 22,915 1กง-6533 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 70,393 1กฉ-6540 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A - / / / 30,949 1กข-6545 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A - / / / / 15,579 1กต-6644 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 59,592 1กต-7074 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 125 M - / / / 93,420 กกค-98 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง
G 9999 HONDA SCOOPY I A - 13 / / / 10,186 1กก-1245 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - 10 / / / 26,370 1กช-7966 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 14 / / 18,490 1กฉ-6651 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 13,324 1กฐ-15 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 GPX DEMON M / / 1กง-7529 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA DREAM M / / 4,742 1กจ-5015 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 12 / 48,429 ขษง-117 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 74,271 1กง-9039 ปัตตานี รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 KAWASAKI KSR M - / / / 54,095 1กข-7628 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 59,515 1กก-7576 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 73,738 1กฆ-7510 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CLICK I A / / / 40,637 กธย-685 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 45,954 1กค-7462 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 30,211 1กฆ-7482 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 30,799 1กฎ-7461 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 28,310 1กล-8924 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA DREAM M - / / 39,942 1กถ-1949 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 44,569 1กข-3225 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 18,330 1กค-2763 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - 13 / / / 49,747 1กก-7441 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - 13 / / / 87,902 1กก-7440 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 57,237 1กค-483 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 16,317 1กด-7422 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 72,037 1กฌ-7426 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 1กจ-7364 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 17 / / / 34,092 1กต-7379 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 15,999 1กฎ-7400 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / / 29,665 1กค-7965 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 39,940 1กผ-7222 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - 16 / / / 12,426 1กต-7350 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 100 S M - / / / 10,364 1กค-7877 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CBR 150 R M 14 / 1กฆ-7882 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA CLICK A / / / 88,042 1กด-7935 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 44,545 1กฉ-7829 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / 29,519 1กค-7830 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 17 / / / 65,053 1กถ-7847 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SPACY I A - / / / 14,193 1กก-7712 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 28,087 1กก-7720 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 17,974 1กค-7796 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 16,723 1กฆ-7637 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 42,058 1กช-7678 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์รถไม่ครบ
G 9999 HONDA CLICK 125I A - 13 / / / 755,508 1กข-7689 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / / / 3กณ-8055 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 1กธ-1882 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 40,762 1กง-4794 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 1กก-9536 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA FINO A 11 / 25,767 1กฐ-9055 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A / 45,222 1กฆ-9150 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 43,996 1กต-4606 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 12 / / / 22,153 2กข-9535 อุดรธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 47,025 1กฒ-9313 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 47,842 1กช-4634 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 44,335 1กธ-7242 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 1กฆ-9356 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 13 / / / 47,751 1กง-9221 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 1กน-9070 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MOOVE A / 41,338 1กจ-9563 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 100 M - / / 64,893 1กว-9318 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 70,972 1กจ-9092 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 17 / / / 14,745 1กก-9282 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 44,506 1กค-9202 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 33,038 1กจ-9399 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / / 82,937 1กก-9581 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 22,914 1กว-9195 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / / 6,595 1กข-9051 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 41,209 1กฎ-9557 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 25,671 1กฒ-9301 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I A - / / 7,358 1กง-9434 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 65,873 1กก-9548 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 14 / / 45,302 1กฎ-6210 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 17 / / / 2,766 1กฐ-6364 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A / 39,317 1กน-6316 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 86,885 1กก-5672 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 11 / / / 45,923 1กณ-5930 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I / / / 19,441 1กด-5862 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 4,233 1กก-5685 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 125 M / / 9,469 1กน-6084 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 13 / / / 50,153 1กง-6299 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 13 / / / 34,720 1กฆ-6105 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 16 / / / 38,915 1กณ-5688 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 10 / / / 21,406 1กณ-5946 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 28,846 1กผ-6360 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 22,972 1กฐ-5825 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 17,352 1กว-5818 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - 14 / / / 8,562 1กค-6106 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A - / / / 47,759 1กง-5858 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA MSX125 M - / / / / 29,493 1กง-5953 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 16 / / / 49,214 1กง-5820 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 87,181 1กจ-6101 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 32,131 1กจ-5848 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 88,651 1กง-6190 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / 61,136 1กม-6342 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 16,214 1กก-6147 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ บริเวณเลขตัวรถมีรอยเจียร์
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 58,943 1กข-6190 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 1กณ-5817 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 1กฌ-6234 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A - / / / 46,401 1กธ-5795 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / 1กก-2773 พังงา ถอนการประมูล 7% 642 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล ไม่มีสำเนา || สวมทะเบียน ขกน-996 ภูเก็ต
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 63,990 กนท-378 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / / 64,346 ขวน-304 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 46,057 งกว-337 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 66,313 ขธง-236 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 100 S M - / / / 71,616 1กด-328 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 14,262 1กณ-321 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A 11 / / / 18,519 ฬวพ-261 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A - 12 / / / 31,470 ขวว-278 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE /AT A - 10 / / / 64,808 กธธ-515 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 22,518 ขพย-291 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I 75,316 งทษ-34 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CLICK I / / 98,248 ขทข-194 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA CLICK 125I A 11 / 68,934 อษป-222 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 YAMAHA MIO A 12 / / / 62,457 คยล-199 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|อุปกรณ์ไม่ครบ
G 9999 HONDA SCOOPY I A 10 / / / 29,143 ขขร-56 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 18,194 ขยษ-100 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 10 / / 64,466 คทท-157 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 35,524 1กก-4 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 31,411 คธจ-129 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 09 / / / 67,089 ขธค-122 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 17,687 กนต-50 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA CLICK I A - / / / 69,549 คทต-163 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 97,876 ขษต-165 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 35,939 ขคฉ-6 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A -- 12 / / / 12,128 ครก-203 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A - / / / 58,051 คนค-180 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 81,922 งทษ-80 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA SCOOPY I M - / 38,650 ขนฉ-88 เพชรบูรณ์ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / / 40,478 อปษ-85 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 535 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 8,875 ขมล-29 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 36,287 คขพ-211 ราชบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SPACY I A - / / / 40,125 ครค-17 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M - / / / / / 4,834 1กท-196 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 33,124 ขธธ-56 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA CLICK A - / 25,119 1กณ-201 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A - / / / 13,493 1กณ-63 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I - / / 74,313 งกค-68 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A - / / / 1กธ-75 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A - / / / 51,818 คยท-190 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 95,688 ขรก-161 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 45,883 กลม-120 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 100 M - / / / 91,993 กตษ-206 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A - / / / 52,175 ขรธ-93 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M - / / / 78,426 ขจษ-141 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / 727,274 ขมษ-39 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 92,327 ขขต-46 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / / 1กฉ-2908 นราธิวาส รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 16 / 32,832 1กค-3657 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 60,667 1กง-2929 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 40,450 1กผ-3628 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 28,345 1กข-3390 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 31,137 1กค-3291 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีเลขครื่องยนต์|ดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนโดยการทาสีแดงมา
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 14 / / / 3,609 1กช-3905 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / / 68,873 1กก-2097 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SPACY I A 23 / 30,848 1กก-1574 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 63,709 1กก-5977 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK A / 1กก-9859 เบตง รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 67,363 1กข-1830 ยะลา รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 13 / / / 64,205 1กข-2052 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 YAMAHA FINO A - / / / 79,932 1กข-3991 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 66,960 1กข-5338 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 SUZUKI SMASH M - / / / 43,508 1กค-1878 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A - / / / 1กค-1928 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 70,272 1กค-4125 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 16,314 1กค-5400 ระนอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - 13 / 33,884 1กค-5972 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK A / 9,960 1กฆ-3938 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 62,354 1กม-4256 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 57,515 1กฆ-5003 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M 13 / / / 99,353 1กฆ-5064 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 39,248 1กฆ-9228 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M - / / / / / 1กง-1595 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 12 / / / 6,796 1กง-5131 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 67,415 1กง-5206 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ
G 9999 HONDA WAVE 110 05 1กฉ-5730 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 38,459 1กจ-5269 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 65,628 1กจ-4965 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 74,018 1กจ-1623 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A - / / / 10,917 1กง-5341 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / / 62,351 1กข-1542 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 21,650 1กช-5008 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M - 17 / / / / 1กฌ-1570 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA MSX125 M - / / / / / 53,899 1กฌ-1764 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 14 / / / 56,415 1กฌ-1994 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 125 I M - / / / 20,481 1กฌ-5430 ปัตตานี รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 66,050 1กญ-1501 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M - / / 13,071 1กญ-1527 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 2,979 1กฎ-4011 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ บริเวณเลขตัวรถมีรอยซ่อมแซม
G 9999 HONDA WAVE 110 I / 28,149 1กณ-4185 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 16 / / / 39,651 1กด-5009 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA DREAM M / / 37,582 1กต-5274 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK I A - 09 / / / 27,924 1กฐ-1769 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
**หมายเหตุ สวมทะเบียน ขทง-791 ภูเก็ต|เครื่องยนต์ชำรุด อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ
G 9999 YAMAHA SPARK 135 M / 31,074 ขนท-354 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 96,221 1กฐ-5264 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / 30,211 1กฒ-1726 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 66,020 1กฒ-1746 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK A - / / / 30,212 1กบ-3942 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 17 / 83,656 1กข-4143 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 19,096 1กผ-1840 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - 18 / / / 20,122 1กผ-1843 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - 13 / / / 67,490 1กพ-4123 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 29,413 1กล-5313 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA SPARK NANO M - / / / 81,717 1กว-1614 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 749 0
G 9999 YAMAHA SPARK M - / / / 48,077 1กศ-4073 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M กพต-690 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 43,697 1กค-3961 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 642 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M - / / / 38,160 1กค-4047 จันทบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A - / / / 1กจ-1598 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 749 0