สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ)
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-11-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 YAMAHA GT 125 A 125 16 15 / / 21,750 ขาว-แดง 1กช-7618 ภูเก็ต 30/03/2562 14,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 002 YAMAHA FINO A 114 12 11 / / ฟ้า-ขาว กกก-918 บึงกาฬ 27/01/2558 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 003 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 13 / 14,263 ดำ-แดง ขจร-323 ชุมพร 23/04/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 004 HONDA CLICK I A 108 12 11 / / 58,657 แดง-น้ำตาล คมง-449 นครศรีธรรมราช 17/01/2562 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 005 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / / น้ำตาล-ม่วง ขมร-349 ตรัง 08/12/2558 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 006 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / / 79,596 ดำ-แดง 1กก-728 พังงา 05/08/2561 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 007 SUZUKI SMASH M 113 10 10 / / / 80,965 น้ำเงิน งคน-62 สงขลา 24/12/2562 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถ+เลขเครื่อง ไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 008 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / 34,184 ขาว-น้ำตาล 1กญ-7765 ตรัง 15/11/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 009 HONDA WAVE 110 I M 110 12 11 / 21,090 ดำ กนจ-421 พังงา 11/01/2559 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) ดัดแปลงสภาพ ติดตั้งคลัซมา|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 010 HONDA CLICK I A 108 11 10 / / 19,447 ขาว แดง ขธค-487 ภูเก็ต 21/02/2556 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 011 YAMAHA SPARK NANO M 110 13 12 / / 31,235 น้ำตาล 1กก-4013 นครศรีธรรมราช 29/01/2559 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 012 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 66,896 ม่วง-ขาว ขรข-946 ตรัง 05/07/2558 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 013 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 13 / / ดำ-แดง 1กค-1720 นครศรีธรรมราช 25/06/2558 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |สีไม่ตรง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 014 SUZUKI SKY DRIVE A 124 09 08 / / ดำ คฉษ-611 นครศรีธรรมราช 26/11/2557 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 015 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 10 / / 44,507 ดำ-ชมพู ขรย-951 ตรัง 06/10/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 016 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / / 30,066 แดง-ดำ-ขาว 1กง-7156 ตรัง 18/10/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|เปลี่ยนสี แจ้งลงเล่มแล้ว| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 017 YAMAHA MIO A 125 11 11 / / 54,746 ขาว-แดง ขรก-733 ตรัง 24/06/2559 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 018 HONDA PCX 125 I A 125 10 09 / / ขาว-ดำ ขทข-844 ภูเก็ต 14/06/2563 20,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ไม่มีกุญแจ|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 47,902 ดำ-เทา ครล-337 นครศรีธรรมราช 29/11/2558 10,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 020 SUZUKI SKY DRIVE A 124 08 08 / / 20,754 ขาว คจม-109 นครศรีธรรมราช 02/04/2563 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 021 HONDA CLICK I A 108 11 10 / / 18,919 ชมพู-ดำ ครก-798 นครศรีธรรมราช 07/12/2559 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 022 HONDA MSX125 M 125 13 13 / / / / แดง ดำ งนพ-11 สงขลา 25/03/2561 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 023 HONDA CLICK I A 108 10 10 / 39,287 ชมพู-ดำ คนษ-412 นครศรีธรรมราช 31/05/2561 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 024 HONDA CBR 150 R M 150 12 11 / / / / / ขาว อจค-140 กรุงเทพมหานคร 16/05/2562 13,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 025 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / / ขาว-ดำ 1กฉ-1476 สงขลา 10/07/2561 14,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 026 YAMAHA FINO A 114 09 09 / / 22,648 เขียว-ขาว 1กข-6284 นครศรีธรรมราช 20/10/2558 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 027 HONDA CLICK A 108 08 08 / / 48,008 ดำ ขทน-271 ตรัง 11/03/2559 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 028 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / / 32,262 ขาว-น้ำเงิน คพง-168 นครศรีธรรมราช 09/09/2559 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 029 SUZUKI SHOGUN M 125 10 10 / / 42,175 น้ำเงิน-ดำ กธท-842 พังงา 27/08/2560 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 030 HONDA CLICK I A 108 11 11 / / / 52,400 ขาว-น้ำตาล ขรน-593 ตรัง 09/09/2560 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 031 HONDA CBR 150 R M 150 11 10 / / / / ดำ ขธว-896 ภูเก็ต 27/07/2557 15,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 032 HONDA CLICK A 108 06 06 / / 65,344 เทา ดำ กรว-761 ชุมพร 26/06/2558 1,500 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)คัดคู่มือใหม่ กรณีเดิมขำรุด|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 033 HONDA SPACY I A 108 13 13 / / 18,694 ดำ 1กข-1158 สงขลา 14/06/2561 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 034 HONDA CLICK I A 108 09 09 / / ดำ 1กฆ-8019 นครศรีธรรมราช 01/09/2561 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 035 YAMAHA FINO A 114 11 10 / / ดำ-ชมพู-ขาว คธท-797 สุราษฎร์ธานี 02/02/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 036 HONDA CLICK A 108 07 07 / / 65,299 น้ำเงิน ฟ้า 1กข-1492 ระนอง 25/04/2562 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 037 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / / 19,281 ดำ-แดง-ขาว ขงน-306 ประจวบคีรีขันธ์ 28/01/2558 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) ไม่มีป้ายทะเบียน|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 038 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / / ขาว-ดำ 1กข-8558 เพชรบุรี 24/04/2560 15,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 039 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / 17,415 น้ำตาล-ขาว กนน-966 พังงา 16/12/2561 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 040 HONDA CLICK A 108 06 06 / / 35,038 เทา-ดำ ขจธ-148 ตรัง 15/05/2559 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 041 SUZUKI HAYATE A 125 08 08 / / 6,575 ขาว คจก-122 นครศรีธรรมราช 21/11/2558 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 042 HONDA CLICK A 108 07 06 / / 22,628 น้ำเงิน-ดำ กรษ-978 เพชรบุรี 04/05/2560 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนสี แจ้งลงเล่ม| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากเป็นสนิม |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 043 KAWASAKI KSR M 111 12 12 / / / 4,919 ขาว กวก-522 นครพนม 16/02/2557 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 044 HONDA AIR BLADE A 108 07 06 / / 55,821 ขาว-ดำ ขษษ-171 นครศรีธรรมราช 06/06/2559 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 045 YAMAHA FINO A 114 09 08 / / 56,008 ดำ-ขาว คงล-102 สุราษฎร์ธานี 28/01/2561 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)สีไม่ตรง |เลขตัวรถ+เลขเครื่องไม่สามารถตรวจสอบได้ | ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 046 HONDA CLICK I A 108 09 08 / / 8,067 ขาว-ดำ ขตฉ-287 ภูเก็ต 18/12/2558 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 047 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / 89,409 ดำ-ชมพู-ขาว ขมล-179 ตรัง 25/11/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 048 HONDA CLICK I A 108 11 09 / / ชมพู ดำ ขทษ-565 ภูเก็ต 21/01/2562 4,500 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแบตเตอรี่| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 64,501 ดำ-แดง 1กค-2899 ตรัง 09/12/2562 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT (นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 050 HONDA CLICK I A 108 09 08 / / 67,399 แดง-ดำ กวร-40 พัทลุง 29/05/2561 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 051 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 / / 62,461 ขาว-ม่วง 1กฎ-8532 ประจวบคีรีขันธ์ 24/04/2562 7,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 24 เม.ย.2561) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 052 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / / 50,175 แดง-ดำ 1กจ-3834 ภูเก็ต 28/04/2563 17,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 053 YAMAHA FINO A 114 07 07 / / 24,883 น้ำตาล-ขาว คขจ-584 นครศรีธรรมราช 07/12/2562 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT(นามบุคคล)ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 054 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / / น้ำเงิน-ขาว ครข-883 สุราษฎร์ธานี 09/11/2561 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 055 HONDA MSX125 M 125 13 13 / / / แดง-ดำ 1กณ-6971 สงขลา 25/04/2563 8,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 056 HONDA CLICK I A 108 10 09 / / 58,863 ดำ-ส้ม 1กณ-6128 ภูเก็ต 26/03/2562 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 26 มี.ค.2561) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 057 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 / 40,235 ดำ ขาว แดง ขมค-545 ตรัง 06/08/2559 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีเบ้ากุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 058 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / / 30,779 ดำ-แดง 1กข-46 ภูเก็ต 28/06/2560 9,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 059 YAMAHA FINO A 114 11 / / / 39,678 ดำ-ชมพู-ขาว ขกล-248 กระบี่ 08/02/2560 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 060 HONDA CLICK I A 108 11 11 / / 14,012 ชมพู-ดำ คพจ-61 นครศรีธรรมราช 07/01/2560 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 061 YAMAHA MIO A 115 06 06 / / 17,243 น้ำเงิน-ดำ 1กด-641 ตรัง 16/05/2562 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 062 HONDA CLICK I A 108 09 / / 49,697 ดำ กวว-459 กระบี่ 15/05/2561 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 063 HONDA CLICK I A 108 11 11 / / 18,529 ดำ แดง ขรร-506 ตรัง 10/10/2558 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 064 YAMAHA FINO A 114 12 12 / / 46,402 ขาว ม่วง คฉค-548 ราชบุรี 11/09/2560 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 065 HONDA CLICK I A 108 09 09 / / 735 น้ำ-เงิน คจร-210 สุราษฎร์ธานี 20/08/2558 6,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถ + เลขเครื่อง ไม่สามารถตรวจสอบได้
G 066 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 1,307 ดำ-ขาว กนก-79 พังงา 21/07/2559 4,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|คัดคู่มือใหม่ รายการเดิมเต็ม| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 067 SUZUKI NEX A 110 12 12 / / / 19,096 ขาว ครฉ-928 นครศรีธรรมราช 500 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีล้อหลัง|ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18 | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 068 YAMAHA FINO A 114 12 12 / / / ม่วง-ดำ ขวษ-29 ตรัง 07/11/2558 500 642 0 214.00
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีล้อหลัง|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 069 YAMAHA FINO A 114 09 09 / / 52,627 น้ำตาล-ขาว งตพ-166 สงขลา 03/08/2555 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 070 HONDA CLICK I A 108 10 09 / / น้ำตาล-ดำ กธท-455 พังงา 11/08/2561 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 071 YAMAHA FINO A 115 15 14 / / / 42,413 น้ำตาล เทา 1กช-9218 สุราษฎร์ธานี 26/01/2561 1,000 535 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีป้ายทะเบียน|ชุดสายพาน+ล้อหลังถูกถอดออก|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 072 SUZUKI STEP A 124 08 08 / 12,999 น้ำเงิน-ดำ งนน-761 สงขลา 06/10/2556 2,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สวมทะเบียน ขจว-100 ภูเก็ต| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 073 SUZUKI SHOGUN M 125 11 11 / / แดง-ดำ 1กฉ-8760 ตรัง 17/09/2559 3,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถ+เลขเครื่อง ไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |จดทะเบียนมาใหม่ เดิมแจ้งหยุดใช้รถไว้ตลอดไป ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 074 HONDA CLICK I A 108 09 09 / / ขาว-ดำ 1กง-2317 พัทลุง 19/10/2561 500 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ถอดอุปกรณ์เครื่องยนต์ออก|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 075 HONDA CLICK I A 108 10 10 / / ดำ แดง ขขง-256 ชุมพร 12/05/2561 500 642 0 214.00
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 076 HONDA CLICK I A 108 08 08 / / 88,983 ดำ ขคท-149 ประจวบคีรีขันธ์ 26/05/2560 5,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี | ไม่มีกุญแจ
G 077 HONDA WAVE 110 I 110 13 12 40,159 ดำ 1กข-783 ประจวบคีรีขันธ์ 28/05/2560 1,500 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ+ไม่มีเกียร์|เลขเครื่อง และเลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 078 YAMAHA FINO A 114 13 12 / / 6,482 เทา ดำ 1กง-2959 สงขลา 03/04/2560 500 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 079 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 08 08 / / ดำ-เทา วมษ-312 กรุงเทพมหานคร 14/11/2560 1,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่มีสำเนาหน้า 18|ไม่มีเรือนไมล์ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 080 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / / น้ำเงิน-ขาว 1กก-7384 ภูเก็ต 21/05/2559 2,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถ+เลขเครื่อง ไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี