สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ)(ลาน 2)
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 23-09-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / / / 9,947 ดำ แดง 1กบ-465 สุราษฎร์ธานี 20/12/2563 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 35,647 ดำ-แดง 1กญ-4145 กระบี่ 03/07/2562 9,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 003 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 12 / 94,829 น้ำเงิน ขาว ขงจ-328 กระบี่ 15/10/2560 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 004 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 30,080 ขาว-ดำ 1กข-4333 พัทลุง 01/07/2561 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 005 YAMAHA MIO 125 A 125 12 11 / / 36,276 ดำ เหลือง 1กก-1505 พังงา 25/01/2560 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / / / 82,295 ดำ-แดง 1กผ-6222 สงขลา 09/04/2562 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 007 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / / / 41,609 ขาว-เทา 1กค-7264 สงขลา 07/10/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 008 HONDA MSX125 M 125 14 13 / / / / / แดง ดำ 1กง-521 ภูเก็ต 11/11/2562 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม | เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 009 HONDA CLICK 125I A 125 13 12 / / แดง 1กย-8900 สุราษฎร์ธานี 01/05/2563 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / / / 6,513 ดำ-แดง 1กข-1582 สตูล 27/12/2560 9,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 011 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / 46,113 ดำ-น้ำเงิน-ขาว 1กฒ-9937 ภูเก็ต 16/07/2561 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 012 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / / 67,539 ดำ แดง 1กญ-1163 นครศรีธรรมราช 27/03/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 013 YAMAHA MIO 125 A 125 13 12 / / 28,437 ดำ-น้ำเงิน 1กก-5896 กระบี่ 23/04/2558 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 014 HONDA WAVE 125 I M 125 11 11 / / ดำ น้ำตาล ขยร-428 ตรัง 24/05/2557 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 015 HONDA CLICK I A 108 11 09 / / ชมพู ดำ ขทษ-565 ภูเก็ต 21/01/2562 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแบตเตอรี่| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 016 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 66,596 แดง งธง-756 สงขลา 21/08/2558 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 017 HONDA ZOOMER-X A 108 13 12 / / / ขาว 1กฐ-1896 กรุงเทพมหานคร 16/05/2559 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 018 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 12 / / 65,381 น้ำเงิน-ขาว 1กญ-7220 นครศรีธรรมราช 04/12/2558 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 48,999 แดง ขาว ขลว-626 ตรัง 25/05/2559 7,000 1,605 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 020 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / / ดำ-แดง 1กฉ-3072 นครศรีธรรมราช 06/08/2558 8,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่มีหน้า18 |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / 38,159 น้ำตาล ดำ ขกก-573 กระบี่ 21/06/2558 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 022 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / / ดำ-แดง 1กง-6650 กระบี่ 22/12/2560 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 023 YAMAHA FINO 125I A 125 15 15 / / 45,745 เทา-ดำ-ขาว 1กง-6678 กระบี่ 28/12/2561 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 024 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / / ดำ-แดง 1กฉ-5617 ภูเก็ต 27/02/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมชำรุด |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 36,824 เทา-น้ำเงิน 1กด-6656 ภูเก็ต 17/07/2562 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 026 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / / 20,605 ขาว แดง คมค-177 นครศรีธรรมราช 30/12/2559 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 027 HONDA WAVE 125 I M 125 14 12 / / / 14,453 น้ำเงิน 1กก-4152 พังงา 17/02/2561 9,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 028 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / / 22,734 น้ำเงิน-เทา-ดำ 1กฌ-5967 เพชรบุรี 17/07/2561 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 029 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / / / 73,992 น้ำเงิน เทา ขทง-435 ภูเก็ต 01/07/2556 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 030 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 11 / / 34,073 ขาว แดง ขขต-598 กระบี่ 16/06/2558 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 031 HONDA WAVE 125 I M 125 10 10 / ขาว น้ำตาล ขษร-235 นครสวรรค์ 29/10/2560 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 032 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 44,662 ดำ ชมพู ขาว กบร-967 สตูล 24/02/2559 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 033 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 63,104 แดง-ดำ 1กก-6255 พังงา 21/05/2560 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 034 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / / 40,215 ขาว 1กง-4678 นราธิวาส 27/11/2560 5,000 1,605 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 035 HONDA CLICK A 108 08 08 / / 48,008 ดำ ขทน-271 ตรัง 11/03/2559 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / / 17,638 ดำ-แดง 1กข-6536 สงขลา 17/07/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 037 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / / 9,194 ดำ ชมพู ขาว จกพ-180 นครราชสีมา 04/04/2557 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 038 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 / / / 28,411 ขาว-น้ำเงิน 1กด-7566 นครศรีธรรมราช 12/01/2561 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 039 SUZUKI SMASH M 113 12 11 / / 23,527 ขาว กนธ-660 พังงา 30/05/2559 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 040 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / / ดำ-แดง 1กย-8945 สุราษฎร์ธานี 02/05/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / / 56,856 ดำ-ขาว 1กง-3560 ตรัง 12/09/2561 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 042 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / / / 39,351 ชมพู ดำ ขยร-648 ตรัง 25/05/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 043 HONDA WAVE 125 M 125 09 06 / / / ขาว ดำ ขตฉ-437 ภูเก็ต 22/12/2557 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 044 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / / 60,283 ดำ ขาว ชมพู 1กณ-138 กรุงเทพมหานคร 29/05/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 045 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / / / แดง-แดำ 1กค-5798 ระนอง 17/02/2561 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 046 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / / 24,825 ขาว 1กฉ-6927 ภูเก็ต 24/11/2561 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 047 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 42,971 ขาว แดง งกท-554 สงขลา 18/04/2560 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 048 YAMAHA MIO 125 A 125 16 15 / / 33,780 ขาว-แดง-ดำ 1กอ-3858 ชลบุรี 16/03/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 049 HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 / / / 41,598 ขาว 1กท-6502 ภูเก็ต 01/08/2563 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 050 YAMAHA MIO 115 I A 115 13 12 / / 395,332 ขาว-ดำ-แดง 1กฆ-3162 นครศรีธรรมราช 08/10/2559 3,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 051 HONDA SUPER CUB M 109 18 18 / / 4,406 ชมพู-ขาว 1กต-2221 ภูเก็ต 04/10/2562 16,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 052 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 / / 34,797 ดำ แดง ขพม-594 ภูเก็ต 27/03/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / ดำ คยค-881 นครศรีธรรมราช 16/05/2561 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีสำเนาหน้า 18 | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 054 YAMAHA MIO A 115 04 / / 82,984 เทา ขกฉ-743 ตรัง 10/03/2563 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 055 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 / / 244,251 แดง-ดำ 1กฎ-6738 ภูเก็ต 03/04/2563 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 056 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 85,319 แดง-ขาว กนค-716 พังงา 14/10/2561 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 057 HONDA WAVE 125 M 125 08 06 / / แดง ดำ ขจท-899 ภูเก็ต 19/06/2563 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 058 YAMAHA MIO 125 A 125 12 12 / / 61,210 ม่วง-ขาว คมธ-25 นครศรีธรรมราช 17/02/2560 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 059 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / / / 16,374 ดำ-แดง 1กข-2233 นครศรีธรรมราช 29/03/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 060 HONDA AIR BLADE A 108 06 06 / / / 55,743 ดำ แดง น้ำเงิน 1กจ-2519 เพชรบุรี 29/08/2559 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 061 SUZUKI SMASH M 113 12 12 / / 66,708 ชมพู คมล-169 นครศรีธรรมราช 29/03/2560 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 / / 78,859 แดง เทา คจค-72 สุราษฎร์ธานี 31/03/2556 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สีไม่ตรงไม่มีใบเปลี่ยนสีให้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 063 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / 25,060 ดำ-ส้ม-ดำ คทธ-394 นครศรีธรรมราช 08/07/2559 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 064 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / / / / เหลือง-ดำ 1กม-6539 สงขลา 02/10/2562 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 065 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / / 65,854 ดำ-แดง คพร-99 นครศรีธรรมราช 15/11/2557 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 066 HONDA WAVE 110 I M 110 10 47,609 ฟ้า-เทา 1กช-3872 ตรัง 25/06/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 067 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / / 48,423 ดำ-แดง ขธข-319 ภูเก็ต 08/02/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 068 KAWASAKI KSR A 111 13 13 / / / / 24,345 ดำ-ขาว 1กค-3853 สงขลา 12/09/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ )| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 069 YAMAHA FINO A 114 09 09 / / 67,081 ดำ เขียว ขาว คฉย-882 นครศรีธรรมราช 22/10/2558 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 070 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 10 / / ดำ-เทา คธค-553 นครศรีธรรมราช 01/10/2559 2,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 071 HONDA CLICK I A 108 10 / / 78,375 ขาว แดง กษม-351 กระบี่ 08/03/2557 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / / 82,575 ขาว น้ำเงิน ครก-253 นครศรีธรรมราช 08/03/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 073 YAMAHA MIO A 115 06 06 / / 17,243 น้ำเงิน-ดำ 1กด-641 ตรัง 16/05/2562 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 074 HONDA WAVE 100 S M 100 09 07 / / 27,843 ดำ ขฉร-434 ภูเก็ต 26/06/2559 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 075 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 / 42,148 ชมพู ดำ คตบ-824 อุดรธานี 31/05/2559 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 15 13 / / 71,865 ดำ-แดง 1กช-7453 สงขลา 20/01/2562 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 077 SUZUKI NEX A 113 13 12 / / 57,148 น้ำเงิน 1กก-257 พังงา 04/07/2559 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 078 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / / 87,212 ฟ้า-ขาว-ดำ 1กฌ-2399 สงขลา 26/02/2562 6,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 079 YAMAHA FINO A 114 09 09 / / 36,520 ดำ-ส้ม-ขาว กธข-236 พังงา 18/11/2560 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล)ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 080 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / / ดำ-แดง 1กฆ-8557 นครศรีธรรมราช 25/11/2560 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 081 YAMAHA MIO 125 A 125 12 11 / / 47,608 แดง-ขาว ขงข-83 เพชรบุรี 17/08/2559 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 082 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 27,516 น้ำเงิน-ดำ 1กง-4858 ตรัง 20/08/2561 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 083 SUZUKI HAYATE A 125 08 08 / / 6,575 ขาว คจก-122 นครศรีธรรมราช 21/11/2558 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไมีมี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 084 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 / 60,315 ขาว-แดง 1กง-7391 กระบี่ 19/01/2562 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 085 HONDA WAVE 110 I /AT A 110 11 10 / 62,126 น้ำตาล เทา คนษ-138 สุราษฎร์ธานี 08/07/2559 2,500 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 086 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 57,013 น้ำเงิน ดำ งทพ-93 สงขลา 19/06/2561 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 087 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / น้ำเงิน ขาว 1กก-1165 ระนอง 15/05/2561 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 088 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / / ขาว-ดำ 1กข-6627 นครศรีธรรมราช 21/05/2560 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 089 HONDA WAVE 110 I M 110 14 12 / 76,768 น้ำเงิน-ขาว 1กค-4228 ภูเก็ต 26/03/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 090 SUZUKI SMASH M 113 16 16 / 75,081 น้ำเงิน-ดำ 1กณ-1744 สงขลา 10/05/2562 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล)|อุปกรณ์ไม่ครบ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 091 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / / / ขาว-เทา 1กฌ-8300 ภูเก็ต 23/08/2563 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 092 YAMAHA FINO A 114 10 10 / / 32,392 ดำ-ชมพู-ขาว 1กธ-1241 ตรัง 18/10/2563 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 093 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / / ขาว-แดง 1กค-3276 ภูเก็ต 18/03/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 094 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 64,405 น้ำเงิน ดำ ขกว-33 กระบี่ 17/02/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 095 HONDA CLICK A 110 08 08 / / 1กฎ-8507 นครศรีธรรมราช 02/12/2560 1,000 856 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 096 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / / ชมพู-ดำ 1กข-7214 กระบี่ 10/05/2562 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 097 GPX DEMON M 125 15 15 / / / / / 17,590 แดง 1กฐ-6405 สงขลา 18/12/2560 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 098 HONDA WAVE 100 S M 100 09 09 / / 89,435 แดง ดำ ขนษ-661 ตรัง 14/12/2561 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 099 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / / 46,906 ชมพู-ขาว-ดำ ขธน-306 ภูเก็ต 06/05/2558 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 100 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 28,695 ขาว น้ำตาล คตร-143 สุราษฎร์ธานี 09/07/2557 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 101 HONDA WAVE 110 I M 110 12 11 62,855 ดำ กตก-324 ระนอง 23/02/2559 8,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|อุปกรณ์ไม่ครบ
G 102 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 51,668 แดง-ขาว ขขต-835 พัทลุง 27/07/2560 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 103 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 62,261 ดำ 1กฎ-4863 ตรัง 21/02/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 104 HONDA MOOVE A 108 15 14 / / 27,816 แดง 1กฉ-5834 ภูเก็ต 09/11/2562 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 105 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 30,980 แดง-ดำ 1กฐ-5548 สุราษฎร์ธานี 22/01/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 106 YAMAHA NOUVO SX A 125 13 12 / / ขาว-ม่วง ขวน-470 ตรัง 11/09/2560 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 107 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / / 17,908 ขาว 1กข-1103 ระนอง 17/09/2561 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 108 KAWASAKI KSR M 111 12 12 / / / / 43,506 ส้ม งธค-852 สงขลา 14/08/2562 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ป้ายทะเบียนชำรุด| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 109 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 24,387 ดำ-ชมพู-ขาว 1กฒ-3485 ภูเก็ต 02/08/2562 3,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 110 SUZUKI SKY DRIVE A 124 09 08 / / ดำ คฉษ-611 นครศรีธรรมราช 26/11/2557 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 48,844 แดง-ดำ 1กฒ-6915 สุราษฎร์ธานี 16/05/2562 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 112 YAMAHA MIO 125 A 125 12 11 / / 47,937 ขาว-แดง คมง-160 นครศรีธรรมราช 16/01/2558 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 113 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 99,072 น้ำเงิน ขาว กนน-801 พังงา 25/06/2560 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 114 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 17,665 ม่วง-ขาว 1กล-5202 สุราษฎร์ธานี 26/09/2563 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 115 YAMAHA SPARK 115I M 115 16 15 / / 34,110 ดำ-เทา 1กฉ-5962 จันทบุรี 03/06/2563 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 116 HONDA CLICK A 108 07 06 / / 22,628 น้ำเงิน-ดำ กรษ-978 เพชรบุรี 04/05/2560 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนสี แจ้งลงเล่ม| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากเป็นสนิม |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 117 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 56,361 แดง ขาว ขษฉ-98 ตรัง 28/01/2563 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) เลขตัวรถไม่สามารถตัวตรวจสอบได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 118 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / 59,480 ดำ แดง คบง-235 สุราษฎร์ธานี 26/07/2561 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีสำเนาหน้า 18 | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 119 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / 35,350 แดง ขาว งษว-572 ชลบุรี 07/04/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 120 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 37,211 ชมพู ดำ 1กญ-1259 กระบี่ 31/08/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 121 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 69,785 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-7169 นครศรีธรรมราช 10/04/2562 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 122 HONDA CLICK A 108 07 07 / / 65,299 น้ำเงิน ฟ้า 1กข-1492 ระนอง 25/04/2562 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 123 HONDA MSX125 M 125 13 13 / / / / แดง ดำ งนพ-11 สงขลา 25/03/2561 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 124 YAMAHA FINO A 114 10 10 / 44,170 น้ำตาล ขาว ขทน-243 ภูเก็ต 07/10/2557 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 125 HONDA WAVE 100 S M 100 08 08 น้ำเงิน ดำ ขธจ-496 ตรัง 15/08/2561 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 126 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / ดำ-น้ำเงิน-ขาว ขยต-792 ตรัง 21/03/2558 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 127 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / / ขาว-ดำ 1กถ-1777 กรุงเทพมหานคร 18/06/2562 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 128 HONDA WAVE 125 M 125 12 11 / / / 77,459 ขาว ขมข-158 ภูเก็ต 31/10/2558 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 129 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / / 19,281 ดำ-แดง-ขาว ขงน-306 ประจวบคีรีขันธ์ 28/01/2558 3,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) ไม่มีป้ายทะเบียน|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 130 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / / 75,206 น้ำเงิน ขาว ขคย-144 พัทลุง 08/08/2560 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 131 HONDA SUPER CUB M 109 17 17 / / 31,996 น้ำเงิน-ขาว 1กฎ-2881 ภูเก็ต 27/02/2562 8,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 132 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / / ดำ-แดง 1กย-8901 สุราษฎร์ธานี 01/05/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 133 HONDA WAVE 125 I M 125 14 12 / / / 46,754 แดง เทา 1กฆ-603 ตรัง 20/03/2561 9,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 134 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / 35,016 ดำ-ชมพู-ขาว คนธ-416 นครศรีธรรมราช 23/03/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 135 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / / / 46,760 ดำ-แดง 1กฆ-1644 กระบี่ 24/11/2562 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|เลขตัวรถเป็นสนิม| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 136 YAMAHA GT 125 A 125 15 15 / / ขาว-แดง 1กง-5946 กระบี่ 16/12/2563 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 137 YAMAHA SPARK 135 M 135 10 09 / / / 43,382 น้ำเงิน ขาว ขพฉ-308 ตรัง 12/02/2558 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 138 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 / / 20,214 เขียว-ดำ 2กด-8132 กรุงเทพมหานคร 14/03/2562 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 139 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 32,061 น้ำเงิน-ดำ 1กง-7541 เพชรบุรี 18/04/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 140 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / / / / 52,753 ดำ 1กญ-5892 พัทลุง 24/06/2563 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 141 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 15,597 ขาว-ม่วง 1กข-8373 กระบี่ 15/01/2562 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 142 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / / 62,970 ขาว-ม่วง 1กข-7913 ตรัง 30/08/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 143 YAMAHA FINO A 114 08 08 / / 46,923 เขียว-ขาว 1กน-5837 สงขลา 27/09/2561 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 144 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / / 33,361 ขาว ม่วง 1กก-1513 พังงา 19/09/2559 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 145 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 / / 16,635 น้ำเงิน ดำ คนบ-348 สุราษฎร์ธานี 26/04/2557 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 146 YAMAHA NOUVO MX A 115 07 07 / / 92,100 ดำ ลบร-581 กรุงเทพมหานคร 17/12/2556 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 147 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / / 48,842 ดำ-แดง 1กฉ-6747 ภูเก็ต 20/11/2561 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 148 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / / ขาว-ดำ 1กฆ-2687 ภูเก็ต 29/04/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 61,651 ดำ-แดง 1กฎ-4818 กระบี่ 12/07/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 150 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / / ดำ-น้ำเงิน-เหลือง ขงน-976 ประจวบคีรีขันธ์ 14/02/2557 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 151 HONDA WAVE 125 M 125 10 10 / / ดำ คตท-475 นครศรีธรรมราช 29/01/2558 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 152 YAMAHA FINO A 114 11 11 / / ดำ-ชมพู-ขาว คนง-364 สุราษฎร์ธานี 19/04/2562 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 153 HONDA CBR 150 R M 150 14 13 / / / / ดำ 1กฆ-7502 สงขลา 06/01/2560 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 154 SUZUKI SKY DRIVE A 124 09 09 / / 34,176 ดำ 1กญ-7770 ตรัง 24/07/2563 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)จดทะเบียนมาใหม่ เดิมแจ้งหยุดใช้รถไว้ตลอดไป | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 155 HONDA MSX125 M 125 13 12 / / / / ดำ 1กก-101 พังงา 26/06/2559 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 156 SUZUKI SKY DRIVE A 124 10 / / 35,995 ดำ กษม-138 กระบี่ 03/03/2563 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 157 HONDA WAVE 110 I M 109 16 15 / / / 77,766 ขาว-แดง 1กง-3544 พัทลุง 12/04/2563 10,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 158 SUZUKI SMASH M 113 13 12 / / 62,738 ดำ กนล-816 พังงา 07/03/2560 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 159 HONDA SPACY I A 108 13 13 / / 31,218 แดง-ดำ 1กฆ-5238 สงขลา 11/12/2561 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีสำเนาหน้า18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 160 HONDA DREAM M 109 13 13 / / 34,236 น้ำเงิน 1กข-6486 ภูเก็ต 24/12/2558 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 161 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / / 33,246 น้ำเงิน-ดำ 1กฉ-8055 ภูเก็ต 14/12/2561 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 162 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / / 83,660 น้ำเงิน-ดำ 1กฌ-8438 พัทลุง 22/04/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 163 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / / 29,440 ดำ เทา ขนจ-263 ภูเก็ต 19/08/2563 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 164 HONDA WAVE 110 I /AT A 110 10 10 / / 54,693 ขาว-น้ำตาล 1กญ-4829 ภูเก็ต 09/08/2560 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 165 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / / 48,947 ขาว-เทา 1กข-8278 กระบี่ 15/01/2558 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 166 HONDA WAVE 110 I M 109 13 13 / / 43,976 แดง-ขาว 1กก-4188 พัทลุง 25/11/2560 7,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 167 YAMAHA FINO A 114 12 12 / / / 24,852 ม่วง ดำ คยจ-685 นครศรีธรรมราช 25/05/2558 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 168 HONDA CLICK A 108 08 08 / / 54,290 ดำ แดง วกก-551 กรุงเทพมหานคร 17/04/2563 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 169 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / / / 38,150 แดง-ขาว 1กข-4165 ตรัง 19/08/2561 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 170 HONDA CLICK A 108 06 06 / / 65,344 เทา ดำ กรว-761 ชุมพร 26/06/2558 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)คัดคู่มือใหม่ กรณีเดิมขำรุด|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 171 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / / 57,510 ขาว 1กฆ-7442 พัทลุง 15/12/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 172 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / / / 35,374 แดง-ดำ 1กต-8316 ตรัง 25/12/2562 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 173 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 / 40,235 ดำ ขาว แดง ขมค-545 ตรัง 06/08/2559 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีเบ้ากุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 174 HONDA WAVE 125 M 125 03 / / น้ำเงิน ดำ กวจ-970 ตรัง 28/01/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 175 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / / 40,104 ชมพู-ฟ้า 1กท-7054 ตรัง 28/08/2563 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 176 HONDA WAVE 125 X M 125 08 07 / / 77,659 น้ำเงิน ดำ ขทร-711 ตรัง 20/05/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 177 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 / / 26,042 ขาว น้ำตาล กฉธ-794 ระนอง 13/10/2559 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 178 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 / 55,758 น้ำเงิน ดำ ขนท-783 ตรัง 16/07/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 179 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 / / 18,498 ขาว น้ำตาล สจก-534 กรุงเทพมหานคร 29/03/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 180 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / / 17,806 ดำ แดง 1กต-496 สุราษฎร์ธานี 29/11/2561 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 181 SUZUKI SMASH M 113 16 16 / 29,051 แดง ดำ 1กค-1499 ระนอง 01/06/2560 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)ไม่มีสำเนาหน้า 18 |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 182 HONDA CLICK I A 108 11 10 / / 24,202 น้ำเงิน-ดำ 1กท-1842 ภูเก็ต 01/06/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| รถเปลี่ยนประเภทมา จากรย.17 | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 183 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 16,962 น้ำเงิน-ดำ 1กก-8497 สุราษฎร์ธานี 21/12/2561 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สีไม่ตรงหน้าเล่มสี น้ำเงินดำ ตัวรถเป็นสีเขียว ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 184 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / / 52,857 แดง ดำ กนข-728 พังงา 12/09/2558 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 185 HONDA WAVE 100 S M 100 09 / ดำ กวล-556 กระบี่ 08/04/2560 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 186 HONDA CLICK I A 108 09 08 / / 40,255 เทา ดำ ขฉย-559 ภูเก็ต 10/06/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 187 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / / ดำ 1กธ-340 ตรัง 10/05/2563 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีเลขตัวรถเนื่องจากมีการเจียร์เลขตัวรถมา|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|จดทะเบียนใหม่เดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 10 |05|2561)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 188 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / / / 79,284 1กก-5245 ระนอง 22/11/2560 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 189 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 81,184 แดง งตค-852 สงขลา 26/12/2557 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 190 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / / 51,869 แดง เทา 1กก-873 สตูล 19/02/2561 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 191 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / / / 53,860 แดง-ดำ 1กค-3907 กระบี่ 23/05/2558 6,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 192 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / / 29,613 แดง เทา 1กช-1034 ตรัง 30/07/2562 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 193 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 33,492 ดำ แดง 1กข-658 ชุมพร 04/03/2558 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 194 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / / 36,381 แดง ดำ ขคต-455 ชุมพร 28/04/2558 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 195 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 86,052 น้ำเงิน-ขาว 1กฆ-8210 พังงา 26/07/2562 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 196 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / / แดง เทา กตธ-912 ระนอง 04/02/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 197 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / / 8,809 แดง-ขาว 1กภ-6676 สุราษฎร์ธานี 08/10/2562 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 198 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 / / ดำ แดง คทบ-529 นครศรีธรรมราช 28/07/2557 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 199 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 / 81,845 น้ำตาล-ดำ 1กภ-1053 นครศรีธรรมราช 07/12/2562 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนใหม่เดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 07 |12|2561)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 200 HONDA WAVE 125 I M 125 11 11 / / 72,308 น้ำเงิน ดำ ขรข-275 ตรัง 30/06/2558 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 201 HONDA DREAM M 125 06 05 / 28,219 น้ำเงิน 1กญ-5888 กระบี่ 20/12/2562 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 202 HONDA WAVE 110 I M 110 16 14 / / / 54,101 แดง-ดำ 4กฬ-6296 กรุงเทพมหานคร 24/02/2563 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 203 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 54,880 น้ำเงิน-ดำ 1กง-6982 สุราษฎร์ธานี 28/02/2561 11,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 204 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 / / 30,093 ดำ แดง คธจ-181 นครศรีธรรมราช 01/12/2559 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 205 HONDA WAVE 125 I M 125 12 11 / / / 41,061 ขาว 1กข-8015 ภูเก็ต 31/05/2561 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 206 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / / 35,166 ขาว-ม่วง 1กก-6144 ตรัง 17/04/2559 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 207 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / น้ำเงิน ดำ กกฉ-754 สงขลา 06/05/2562 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนประเภทรถ เดิม จดเป็น รย.12|รถป้ายเหลือง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 208 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 31,798 ดำ แดง ขคษ-799 พัทลุง 07/09/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เปลี่ยนสี ลงเล่ม | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 209 HONDA WAVE 125 I M 125 12 12 / / / 53,352 น้ำเงิน ขลฉ-251 ตรัง 31/01/2561 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 210 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / / 62,963 ดำ-แดง 1กง-6361 ระนอง 22/10/2563 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 211 HONDA CLICK 125I A 125 15 15 / / ดำ 1กฐ-2385 สุราษฎร์ธานี 17/12/2560 12,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 212 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 12,254 น้ำเงิน-ดำ 1กก-4630 ชุมพร 09/10/2560 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 213 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / ขาว-ดำ 1กง-2979 พังงา 25/03/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 214 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / 2,917 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-4740 สกลนคร 19/02/2560 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 215 HONDA ZOOMER-X A 108 15 14 / / 3,563 เหลือง-ดำ 1กฉ-1643 ภูเก็ต 27/08/2563 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 216 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 15 / / / / / แดง-ขาว 1กง-3102 กระบี่ 25/09/2562 18,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 217 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / / 90,675 น้ำเงิน ขาว งธน-368 สงขลา 21/09/2560 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 218 YAMAHA FINO FI A 115 14 14 / / 41,923 ม่วง ขาว ชมพู 1กฉ-1294 ตรัง 04/06/2562 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่มีvat(นามบุคคล)|| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 219 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / / 43,456 น้ำเงิน-เทา 1กฌ-2097 นครปฐม 27/04/2561 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 220 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 55,007 แดง-ดำ 1กค-7773 กระบี่ 15/08/2563 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 221 YAMAHA FINO A 114 08 08 / / 30,129 เขียว-ขาว 1กต-9538 นครศรีธรรมราช 27/04/2561 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 222 HONDA ZOOMER-X A 108 18 17 / / ส้ม-ดำ 1กณ-6098 ภูเก็ต 26/03/2562 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 223 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / / / 87,428 ดำ-แดง 1กช-5515 นครศรีธรรมราช 24/12/2561 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 224 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / / 94,831 แดง เทา คตท-561 นครศรีธรรมราช 01/02/2560 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)ไม่มีสำเนาหน้า18|ถอดอุปกรณ์เครื่องยนต์ออก อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 225 YAMAHA FINO A 114 11 10 / / 28,634 ขาว น้ำตาล คนล-776 นครศรีธรรมราช 10/05/2559 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่สามารถตรวจเลขเครื่องยนต์ได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 226 HONDA MSX125 M 125 15 15 / / / / ขาว-ดำ 1กฎ-7363 สงขลา 25/09/2561 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 227 HONDA WAVE 110 I M 110 14 14 / / 43,373 น้ำเงิน-ดำ 1กค-9612 พระนครศรีอยุธยา 31/03/2562 4,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 228 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / / 24,024 ขาว-น้ำเงิน 1กณ-8751 สงขลา 29/06/2562 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ| ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 229 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / / 30,454 ขาว-เทา 1กฎ-6462 ภูเก็ต 24/09/2560 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง||ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 230 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / / 8,681 แดง ขาว กมง-939 สตูล 22/11/2560 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 231 HONDA CLICK I A 108 09 09 / / ขาว-ดำ 1กง-2317 พัทลุง 19/10/2561 1,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ถอดอุปกรณ์เครื่องยนต์ออก|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 232 YAMAHA FINO FI A 115 14 14 / / ขาว-น้ำตาล 1กจ-2974 ภูเก็ต 10/02/2559 5,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 233 HONDA CLICK I A 108 10 10 / / ดำ แดง ขขง-256 ชุมพร 12/05/2561 2,000 642 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)| | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 234 SUZUKI SMASH M 113 15 15 / 58,872 เขียว-ขาว 1กฆ-3086 ชุมพร 07/10/2562 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 235 SUZUKI SMASH M 113 12 12 / 49,591 น้ำเงิน 1กต-8265 นครศรีธรรมราช 19/04/2561 1,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|NO VAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 236 YAMAHA FINO A 114 09 09 / / 23,613 น้ำเงิน-ขาว กธก-257 พังงา 15/09/2559 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 237 HONDA CLICK I A 108 10 09 / / น้ำตาล-ดำ กธท-455 พังงา 11/08/2561 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 238 YAMAHA FINO A 115 10 09 / / ดำ-เขียว-ขาว คตว-220 นครศรีธรรมราช 20/04/2559 1,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT (นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 239 YAMAHA FINO A 115 15 14 / / / 42,413 น้ำตาล เทา 1กช-9218 สุราษฎร์ธานี 26/01/2561 2,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีป้ายทะเบียน|ชุดสายพาน+ล้อหลังถูกถอดออก|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 240 YAMAHA FINO A 114 10 09 / / ชมพู ขาว ขคฉ-819 ประจวบคีรีขันธ์ 11/02/2559 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 241 YAMAHA FINO A 114 12 12 / / / ม่วง-ดำ ขวษ-29 ตรัง 07/11/2558 1,000 642 0
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีล้อหลัง|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 242 SUZUKI NEX A 110 12 12 / / / 19,096 ขาว ครฉ-928 นครศรีธรรมราช 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ไม่มีล้อหลัง|ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18 | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 243 YAMAHA FINO A 115 10 09 / / / 42,420 ชมพู-ดำ กธจ-296 พังงา 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 244 YAMAHA FINO A 114 08 08 / / เหลือง ขาว คงล-274 นครศรีธรรมราช 31/10/2559 1,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 245 YAMAHA FINO A 114 12 11 / / 45,121 ชมพู-ดำ ขพฉ-805 ภูเก็ต 29/05/2560 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล)ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | สีไม่ตรงหน้าเล่มสี ชมพู-ดำ ตัวรถเป็นสีม่วง-ดำ ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 246 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 / / 38,382 ดำ-แดง-ขาว ขมน-428 ตรัง 27/10/2559 4,000 642 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 247 HONDA CLICK I A 108 11 10 / / น้ำตาล-ดำ กธพ-9 พังงา 10/01/2562 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มี VAT(นามบุคคล)ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 248 SUZUKI NEX A 113 13 12 / / / ดำ 1กก-3859 ปัตตานี 07/05/2561 1,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|NO VAT(นามบุคคล)|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี